نویسنده

کمبود کلسیم به هر دلیلى باعث بیمارى ((راشیتیسم)) در کودکان مى شود. ((استئومالاسى)) یا نرمى استخوان, مشابه بیمارى راشیتیسم کودکان است. همان طور که مى دانید در سنین بالا, صفحه رشد استخوانها بسته مى شود بنابراین تغییراتى که در جریان استئومالاسى رخ مى دهد برخلاف ((راشیتیسم کودکان)) بر روى صفحه رشد و رشد طولى استخوانهاى دراز اثرى ندارد.

علائم استئومالاسى یا نرمى استخوان چیست؟
تقریبا اولین علامت ((نرمى استخوان)) احساس سستى و بى حالى و ضعف عضلانى همراه با درد استخوانها مى باشد.
شکستگى کاذب و پوک شدگى استخوانها نیز از علائم دیگر بیمارى هستند.
علائم رادیولوژیک نرمى استخوان به صورت تغییر شکل مهره هاى ستون فقرات, استخوان لگن, استخوان ران و کتف مشخص مى شود. که این علائم معمولا در مراحل پیشرفته بیمارى دیده مى شوند.
کلسیم سرم معمولا پایین است ولى گاهى ممکن است طبیعى باشد. فسفر خون پایین است و سطح آلکالین فسفاتاز بالا مى باشد.
اغلب تشخیص ((نرمى استخوان)) در مراحل اولیه مشکل است چون علائم مبهم است. معمولا بیماران از دردهاى استخوانى عضلانى و مفصلى شکایت دارند این علائم تقریبا در افراد سالخورده نیز دیده مى شوند. سیر بیمارى نرمى استخوان سریع نیست بلکه تدریجا باعث بروز علائم فوق مى شود. معمولا بیماران اهمیتى به این مشکلات نمى دهند و هنگامى مراجعه مى کنند که ارتفاع ستون فقرات کاهش یافته است, ستون فقرات خمیده شده و اصطلاحا بیمار دچار ((کیفوز)) شده است. ستون فقرات به علت اسفنجى بودن مهره ها بیشتر از سایر جاها گرفتار مى شوند. همان طور که گفتیم استئومالاسى در نتیجه کمبود کلسیم و یا فسفر یا هر دو در استخوانها به وجود مىآید. گاهى کمبود کلسیم و فسفر در اثر کمبود جذب گوارشى آنها مى باشد. فقدان یا کمبود ویتامین ((د)) نیز مى تواند باعث بروز این بیمارى شود. ویتامین ((د)) براى جذب کلسیم از راه گوارش و کلیه الزامى است. نرمى استخوان باعث پرکارى جبرانى غدد پاراتیروئید مى شود. استخوانها در جریان استئومالاسى به صورت کمانى شکل درمىآیند این تغییر شکل بخصوص در استخوانهاى دراز اتفاق مى افتد.

علل بیمارى نرمى استخوان چیست؟
بیمارى استئومالاسى همیشه به علت کمبود کلسیم و ویتامین ((د)) در بالغین اتفاق مى افتد. کمبود کلسیم و ویتامین ((د)) در رژیم غذایى گیاهخواران و غذاهاى کم چربى بخصوص در افراد مسن دیده مى شود.
عدم مصرف شیر و فرآورده هاى آن ممکن است باعث بروز این بیمارى شوند.
مقاومت نسبت به عمل ویتامین ((د)) ممکن است باعث ایجاد نرمى استخوان شوند.
فقدان جذب روده اى و گوارشى کلسیم باعث ایجاد بیمارى استئومالاسى خواهد شد.
بیماریهاى کلیوى بخصوص نارسایى کلیوى مى تواند منجر به استئومالاسى شود.
مصرف بعضى داروها از جمله داروهاى ضد صرع ممکن است باعث ایجاد نرمى استخوان شوند.
بیماریهاى لوزالمعده مى تواند باعث این بیمارى شود.
بعضى اعمال جراحى ممکن است باعث اختلال در جذب کلسیم و نهایتا منجر به نرمى استخوان شوند.
براى پیشگیرى از نرمى استخوان یا ((استئومالاسى)) چه باید کرد؟
1ـ براى پیشگیرى از نرمى استخوان باید از یک رژیم مناسب غذایى حاوى شیر و فرآورده هاى آن برخوردار باشیم و از رژیم غذایى و سبزیجاتى استفاده کنیم که سرشار از کلسیم و ویتامین ((د)) باشند. رژیم غذایى باید حاوى 4 تا 20 گرم کلسیم در روز باشد.
2ـ تجویز کلسیم و ویتامین ((د)) در مراحل اولیه بیمارى بسیار اثربخش است و در مراحل بعد تإثیر کمتر است.
3ـ معمولا روزانه بین 5000 ـ 2000 واحد از ویتامین ((د)) براى درمان بیمارى نرمى استخوان کافى است که باید همزمان با تجویز کلسیم صورت بگیرد.
4ـ ورزش همراه با رژیم حاوى کلسیم و ویتامین ((د)) در برطرف نمودن عوارض استخوانى بیمارى بسیار مفید و اثربخش است.
5ـ مراجعه به موقع به پزشک و تشخیص به موقع از پیشرفت بیمارى و زمین گیر شدن بیمار پیشگیرى مى کند.

سلامتى شما آرزوى ماست