دم گربه اى سرخ سوخته آکالیف


آکالیفACALYPHA گیاهى است از جنوب آسیا جزو تیره فرفیونها یا افوربیاسه EUPHORBIACEAE .
زیبایى آکالیف مربوط مى شود به گلاذین قرمز رنگ آن که نرم و مخملى است و از ساقه به سمت پایین واژگون مى گردد. این گلاذین بى شباهت به دم یک حیوان کوچک نیست. به خاطر این گلاذینها آن را دم گربه اى سرخ سوخته لقب داده اند. دم گربه اى سرخ سوخته در سرزمین اصلى خودش یعنى در جنوب آسیا رشد فوق العاده اى دارد تا جایى که ارتفاع آن ممکن است از چهار متر متجاوز گردد. در برخى از کشورهاى گرمسیرى از آکالیف براى پرچین استفاده مى کنند و آن را در اطراف خانه هاى ویلایى مى کارند.
آکالیف ممکن است در تمام طول سال گل بدهد, اما در کشور ما معمولا در بهار و تابستان و پاییز به گل مى رود.

روش تکثیر:
براى تکثیر و ازدیاد آکالیف باید در فروردین ماه از ساقه هاى ضخیم آن قلمه تهیه کرد. قلمه باید از ساقه هایى گرفته شوند که چوبى هستند. این نوع قلمه ها قلمه هاى خشبى گفته مى شوند. بهتر است قلمه از قسمت بالایى ساقه اصلى بریده شود تا ساقه هاى جانبى بهتر رشد کنند. قلمه ها را در خاک سبک کاشته و آنها را در جاى مرطوب قرار دهید تا رطوبت هوا موجب رشد ریشه گردد.

خاک مناسب براى آکالیف:
خاک مناسب آکالیف خاکى است که به اندازه کافى داراى خاک برگ و ماسه باشد. همچنین مى توان از کود پوسیده حیوانى نیز استفاده نمود تا ترکیب ایدهآلى به دست آید. خاک خنثى یا کمى قلیایى موجب رشد بهتر مى شود. خاکهاى اسیدى براى آکالیف مناسب نیستند.

کودپاشى:
دادن کودهاى ازته به آکالیف را فراموش نکنید. کودهاى ازته موجب رشد بهتر و سبز شدن برگها مى گردند.

آبیارى:
همه روزه به گیاه آب بدهید و خاک گلدان را همواره مرطوب نگه دارید. با این همه نباید در میزان آب افراط شود, هر بار فقط مقدار کمى آب در اختیارش بگذارید.

نور:
در فصول گرم, گلدان آکالیف را از تابش مستقیم خورشید دور سازید. با قرار دادن آکالیف در زیر سایه انداز درختان مى توان آن را از نور آفتاب محافظت کرد.

رطوبت محیط:
رطوبت نسبى زیاد هوا موجب رشد بهتر برگها مى گردد, اما اگر هوا خشک باشد برگها خیلى زود زرد گشته و مى ریزند. در مناطق مرطوب مى توان آکالیف را به سادگى در فضاى باز پرورش داد. در صورتى که در داخل آپارتمان نگهدارى گردد باید آن را در جاى مرطوب قرار داده و آب را مرتبا روى برگها اسپرى کرد.
با رعایت آنچه گفته شد مى توان یک دم گربه اى سرخ سوخته را به طور سالم و شاداب در خانه پرورش داد.