طرح مورد نظر که خدمت شما ارائه مى شود, یک نمونه لباس محلى است که شامل بلوز و دامن است. براى این مدل مى توانید از پارچه هاى لطیف مانند پارچه هاى نخى با طرح ساده یا گلدار با رنگهاى شاد استفاده کنید. مقدار پارچه براى بلوز 2 متر با عرض 1/20 متر, و براى دامن 2/80 با عرض 1/20, براى سایز 38 ـ 40 کافى است. در غیر این صورت مى توانید, مقدار پارچه را کم یا زیاد کنید.
براى انتخاب یراق مى توانید مناسب رنگ پارچه از یراقهاى مختلف استفاده کنید. ما در اینجا از یک نوع یراق استفاده کرده ایم. شما مى توانید از چند ردیف یراق باریکتر استفاده کنید.
براى آماده سازى الگوى این مدل لباس, کافى است الگوى ساده بالاتنه را آماده سازید. مدل یقه خشتى نام دارد. براى کشیدن طرح یقه از گوشه گردن روى خط سرشانه 3 سانت به طرف داخل اندازه مى زنیم. از گودى گردن 10 سانت به طرف پایین آمده و 6 سانت به طرف داخل مى رویم و از آنجا به سرشانه وصل مى کنیم (ش101). قد بلوز در این مدل تا روى باسن و در قسمت پهلوها مقدرا 14 سانت چاک دارد (ش105).

سجاف:
الگوى سجاف درست شبیه مدل یقه است که با 4 تا 5 سانت فاصله کشیده مى شود (ش102).

آستین:
بعد از کشیدن الگوى ساده آستین لبه الگوى آستین را با 3 اوزمان 5 سانتى, گشاد مى کنیم و براى مدل لب آستین که کمى حالت تیز دارد, از خط وسط آستین 6 سانت پایین آمده و از خط کنار آستین 2 سانت بالا مى رویم (ش103 و 104).

دامن:
قد دامن در این مدل بلند و تا مچ پا قرار دارد. دامن از روى باسن برش مى خورد. قسمت پایین دامن چین خورده و به قسمت بالا وصل مى شود. براى دوخت دامن پهناى قسمت چین داده شده باید به اندازه 3 برابر دور باسن باشد که از وصل کردن 3 قد دامن, در کنار هم به دست مىآید. بعد از چین دادن قسمت پایین دامن به قسمت برش وصل مى کنیم. کمر دامن در این مدل کش دوزى مى شود. ناگفته نماند قسمت برش بالاى دامن را از روى الگوى ساده دامن که بدون ساسون کشیده شده و از خط باسن جدا شده, برش مى زنیم (ش106).

دوخت بلوز:
سجاف یقه را لایى چسبانده و از رو به یقه وصل کرده و به طرف تو برگردانید و دوخت بزنید. آستینها را وصل کرده, بعد از پایان کار دور تا دور لباس قسمتهایى که باید یراق دوخته شود را اندازه گرفته و یراق را تهیه کنید و با کشیدن صابون در محل دوخت یراق, سعى کنید یراق را درست و صاف در محل دوخت بزنید. دور یقه و قسمت پایین بلوز, یراق لب لباس دوخته مى شود. ولى در قسمت دامن و آستین با مقدارى فاصله از لب لباس یراق را بدوزید. امید است مورد توجه و عنایت شما قرار گیرد.