صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

نویسنده


در آستانه ورود به سال بیستم انقلاب اسلامى, حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در رزمگاه سیاسى انتخابات اخیر ریاست جمهورى جان تازه اى به پیکر انقلاب بخشید و دشمنان را مإیوس و خیره سران را شگفت زده کرد.
در این آزمون بزرگ, پیروزى از آن ملتى بزرگ بود که اراده سیاسى خود را با استوارى کامل به همه نشان داد و اوج بلوغ سیاسى خود را به خوبى تفهیم کرد.
ملت ایران با رإى قاطع خود به فرزند فاضل و متعهد و باتقواى امام خمینى قدس سره, عزم خود را در تداوم صراط مستقیم خمینى بزرگ ابراز نمود.
روز 12 مرداد ماه, حجت الاسلام و المسلمین آقاى خاتمى رئیس جمهور برگزیده پس از تنفیذ حکم خویش توسط رهبرى معظم انقلاب دام ظله, سکان ریاست جمهورى را به دست خواهد گرفت و همزمان دومین دوره ریاست جمهورى سردار بزرگ سازندگى حجت الاسلام و المسلمین آقاى هاشمى رفسنجانى پایان خواهد پذیرفت, اما هیچگاه خاطره خوش سالهاى امیدآفرین سازندگى از صفحه خاطر امت محو نخواهد شد.
بى تردید نه ملت و نه دولت, پس از این نیز از وجود ارزنده سردار سازندگى بى نیاز نخواهد بود و ایشان که نگاه ژرف و آینده نگر و رإى استوار و عزم محکمشان در طول سالهاى انقلاب و دفاع مقدس و سازندگى همواره لنگر امید و آرامش کشتى طوفان زده انقلاب ما بود, مهر و شفقت خویش را از ملت و دولت دریغ نخواهد کرد.
سردار سازندگى!
بر تو درود مى فرستیم زمانى که از دل کویر برخاستى و در برابر بادهاى گزنده و وزنده, ستوار, ایستادى و به نیت ارشاد و آگاهى خلق و فراگیرى دانش دین از دل کویر بیرون زدى و مهاجر الى الله شدى.
و بر تو سلام مى فرستیم آنگاه که در محضر آفتاب خمینى, صرف فعل امر ((قیام)) را فرا گرفتى و کتاب ((جهاد)) را آموختى و و نه همین سلام ما که سلام فرشتگان خدا بر تو هنگامى که در فضاى قیرگون حبس و در زیر بارش یکریز ضربه هاى شلاق ظلم و ظلمت, قرآن را مشعل و راهنماى خود کردى.
و سلام همه مجاهدان و رزمندگان انقلاب بر تو که در سالهاى دفاع مقدس لباس رزم بر تن کردى و سر انگشت تدبیر تو, فرمانده جنگ بود.
و سلام همه امت و شهیدان بر تو, آنگاه که دیدیم در پس هر طوفان بنیان افکن, آرامشى را که امام بر تو افکنده بود بر امت باز مى تاباندى و لنگر امید امت مى شدى.
و سلام بر تو که از آغاز نهضت تاکنون دمى نیاسودى و دامن به گرد عافیت نیالودى.
و درود بر تو که حلاوت سخنت وامدار صداقت و صراحت و صمیمیت و شفقت است و از این رو است که آفتاب خطبه ها و خطابه هایت غروب نخواهد کرد.
سردار!
بى تردید نسلى که امروز, آگاهانه سرنوشت خویش را رقم مى زند به وجود تو که کوله بار مبارزه و سیاست و دیانت و آگاهى و مسوولیت و تجربه و تعهد و تدبیر و تدبر و روشنى و خرد را بر دوش دارى, سخت نیازمند است.
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
وز او به عاشق بیدل خبر دریغ مدار
به شکر آن که شکفتى به کام بخت اى گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودى
کنون که ماه تمامى نظر دریغ مدار

جهان و هرچه در او هست سهل ومختصر است
ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار
کنون که چشمه قند است لعل نوشینت
سخن بگوى و ز طوطى شکر دریغ مدار
روز 12 مرداد ماه, باید از روزهایى باشد آفتابى و بارانى. در آن روز ملت از یک جهت شادمان حضور چهره اى پرشباهت به سردار سازندگى در منصب ریاست جمهورى است و از سویى اندوهناک کناره گیرى ناگزیر سردار.
همانند هاشمى و خاتمى در آن است که هر دو عالم دینى, روشنفکر و انقلابى بوده و هستند و از ما که شکرگزار انتخاب آقاى خاتمى و اندوهگین پایان مدیریت سردار سازندگى هستیم, چه برمىآید جز آنکه این بیت را زمزمه کنیم که:
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت