مروارید بافى قسمت 3


مرواریدبافى
دسته چاقو براى سفره عقد
((قسمت سوم))

لیلا معارف وند

 

 

وسایل لازم:
مروارید سفید شماره 4, 3 بند
مروارید طلایى شماره 4, 1 بند
اشک کوچک سفید, 14 عدد
اشک متوسط سفید, 8 عدد
مروارید شماره 10 طلایى, 1 عدد
ستاره پولکى, یک مثقال
گندمى طلایى, 2 بند
نخ ماهیگیرى و سیم به اندازه لازم
دو مستطیل 23*8 ببافید. (به شکل نگاه کنید.) هنگام بافتن دو مستطیل این طرح لوزى را نیز همزمان ببافید, طرح لوزى ابتدا روى کاغذ نقشه قالى و سپس روى مروارید پیاده شده است. در رج اول 7 بافت چهارتایى ببافید و به سمت بالا دور بزنید تا 8 خانه شود. توجه کنید که مروارید طلایى را درست بیاندازید و براى اشتباه نشدن دقیقا به شکل نگاه کنید و از همان رج اول لوزى را بیاندازید. وقتى یک لوزى را به طور کامل بافتید دوباره به گوشه پایین سمت چپ یا راست نگاه کنید و لوزى دوم را در بالاى لوزى اول بیاندازید. به همین ترتیب ادامه دهید تا 4 لوزى با فاصله یک ردیف بافت چهارتایى سفید از هم بافته شود . (شکل الف)
شروع به وصل کردن مستطیلها از ضلع بلند آنها کنید هر دو مستطیل را روى هم قرار دهید. نخ ماهیگیرى را برداشته یک مروارید سفید در داخل آن انداخته, هر سر نخ را جداگانه از مروارید گوشه دو ضلع بلند مستطیلها رد کنید به طورى که بعد از رد کردن هر دو نخ 3 مروارید در داخل نخ داشته باشید. حالا یک مروارید در داخل یکى از نخها, مرواریدى انداخته آن را مشترک کنید, براى خانه هاى بعد, هر نخ را از مروارید لبه یک مستطیل رد کرده یک در میان مروارید در نخ انداخته, آن را مشترک کنید. وصل کردن تمامى مرواریدهاى لبه دو مستطیل به جز یک ضلع کوچک را به همین ترتیب ادامه دهید. سه ضلع مستطیل را که به هم وصل کردید کیسه چاقوى شما آماده شده است. حالا شروع به درست کردن گل روى دسته چاقو کنید. سیمى به طول نیم متر بردارید. یک اشک را از قسمت باریک آن رد کرده, 3 مروارید در داخل آن انداخته سر سیم را مجددا از داخل اشک برگردانید و محکم بکشید. (شکل 1 و 2 و 3) با بقیه سیم اشکهاى دیگر را طبق دستورات گفته شده ببافید تا یک گل 8 پر درست کنید. (شکل 4) بنابراین دو گل هشت پر یکى با اشک ریز و دیگرى را با اشک متوسط درست کنید. گل هشت پر کوچک را روى گل بزرگ قرار دهید. مروارید درشت شماره 10 را روى گل کوچک قرار داده نخى را از آن رد کنید و همه را با هم از وسط گلها وصل کنید. بعد از اینکه هر سه تکه را کاملا محکم به هم وصل کردید آن را در جاى مناسبى روى کیسه چاقو تعبیه کنید و با همان ادامه نخ, گل را به کیسه چاقو وصل کنید و گره بزنید.
اکنون آویزها را آماده کنید. 3 نخ در اندازه هاى 50 و 60 و 70 سانتى مترى ببرید. وسط هر نخ را پیدا کنید و تک تک نخها را از زیر گلها رد کرده گره بزنید; به طورى که سر نخها آزاد باشد. در داخل هر نخ دو گندمى و یک ستاره بیاندازید و این عمل را تکرار کنید تا 5 سانتى متر از پایین هر نخ باقى بماند. در ادامه هر نخ یک اشک کوچک و سه مروارید شماره 4 انداخته, سر نخ را برگردانید سپس (شکل 1 و2) نخها را در همان نقطه در زیر اشک دو گره محکم بزنید و اضافى نخ را قیچى کنید. با هر 6 نخ همین عمل را تکرار کنید تا آویزها کامل شود. اکنون دسته چاقوى شما آماده شده است.مبارکتان باشد.