نویسنده

دوستان ارجمند: فهیمه امیرى (تهران), !احمد باقریان (جهرم), رقیه صداقتى (بجنورد), لیلا هوشمند (؟)
نامه ها و اشعار شما رسید. توصیه ما به شما همان سفارش همیشگى مان به دوستان سخن پرداز است; مطالعه مستمر و تمرین بیشتر. در این مسیر مطالعه صفحات ادبى مجله, اعم از شعر, مقاله و ... مى تواند در آشنایى بیشترتان به آثار و نظریه هاى ادبى و شاعران موفق یارى کند.
ما را نیز از آثار و فعالیتهاى خود بى خبر نگذارید.
توفیق, رفیق راهتان باد.

برادر مجتبى صادقى (مرودشت)
سروده کوتاه و زیباى شما رسید. امید است با ادامه جدى, راهى که در آن گام نهاده اید, یعنى شناخت فرهنگ اصیل شرقى و اسلامى و معارف قرآنى, اندیشه خود را پویاتر و شعر خود را غنى تر سازید. در این مسیر از مطالعه کتب تاریخى و سیره انبیإ و اولیإ غفلت نورزید.
در پناه خدا باشید.

پیغام آشنا (29)
((باز هم خواندن))
مى گویید چگونه فرابگیریم؟ خیلى آسان است. بخوانید. من باز تکرار مى کنم. بخوانید.
هیچ چیز ما را نجات نمى دهد جز خواندن, در صورتى که دریابیم و مطلب به کار ذوق و طبع ما بخورد. ملت ما زیاده بر آنچه تصور مى کنید به این کار احتیاج دارد ...
اگر بدانید چقدر این توصیه سودمندى است! بعد از چند سال که به کار ادامه بدهید و بر طبق آنچه مى خوانید کار کنید و در کار و آنچه خوانده اید دقت کنید, خواهید دانست من چه مى گویم. ولى اگر سرسرى مى خوانید, همان بهتر که نخوانید. تمام آنچه را که گفتم به عکس آن را توصیه مى کنم. زیرا غلط فهمیدن, غلط عمل کردن است ...
همسایه شما یک روز آمد و دید ((منهج الطلاب فى عمل الاسطرلاب)) عمر بن على خوارزمى را مى خوانم هیچ نگفت. روز دیگر آمد و دید ((تحفه حکیم)) در پیش من است. باز هیچ نگفت, زیرا خیال مى کرد جز تاریخ و فلسفه و حدیث و تفسیر نخواهم خواند. ولى روزى که آمد دید نسخه اى خطى در دست دارم پرسید: چرا؟ مثل اینکه بغضش ترکید!
ولى شاعر باید از هر خرمن خوشه اى بردارد. من نمى گویم تمام خرمن را, اما مى گویم گاه چند خوشه بیشتر. این کار را تازه ما نمى کنیم و کشف و اختراعى هم ننموده ایم. قدما هم مى کرده اند; به نظامى عروضى رجوع کنید ...

نیما یوشیج (از کتاب ((حرفهاى همسایه))) به نقل از ((در باره شعر و شاعرى)) گردآورى سیروس طاهباز, ص174 تا 177, انتشارات دفترهاى زمانه, چاپ اول, 1368.