پیراهن دراپه

فاطمه اسمى خانى

 

 

طرح مورد نظر ما در این ماه مدل پیراهن دراپه نام دارد. همان طور که مى بینید این مدل تمام قد است و مى توان در جشنها و مراسم از این مدل لباس استفاده کرد.
مقدار پارچه همراه با سایز و اندازه شخص متغیر است. براى سایز متوسط بین 2/80 تا 3 متر با عرض 1/20 متر کافى است. رنگ پارچه معمولا بستگى به سلیقه شخص دارد ولى این مدل با رنگ ساده زیباتر خواهد شد. جنس پارچه را به دلیل تنگ بودن مدل حتى الامکان باید از پارچه هایى استفاده کرد که کمى ضخامت دارند و حالت آهار کمترى دارند.

الگو:
بعد از کشیدن الگوى ساده تمام قد خود در قسمت جلو از گوشه گردن بین 5 تا 6 سانت کنار رفته و 10 سانتى متر پایین آمده و بین 24 ـ 27 سانتى متر به حالت اریب خط یقه را رسم کنید. (ش101) از انتهاى خط جلوى لباس 35 سانتى متر به طرف بالا اندازه بزنید. این قسمت را به صورت هلال تا حدود خط باسن ادامه دهید و از خط باسن به طرف بالا صاف به خط یقه وصل کنید. از نقطه 35 سانتى متر به طرف خط پهلو به شکل اریب وصل کنید, به این ترتیب قسمت جلو حالت دراپه پیدا مى کند.
در قسمت پشت نیز در گوشه گردن, باز 5 تا 6 سانتى متر کنار رفته از خط وسط پشت به اندازه 3 سانتى متر پایین مى رویم و این دو قسمت را به هم وصل مى کنیم. به این ترتیب یقه پشت هم مشخص مى شود. (ش101)

سجاف:
خط یقه در قسمت جلو با فاصله 5 سانتى متر کشیده مى شود. همچنین در قسمت پشت خط یقه با فاصله 5 سانتى متر کشیده مى شود و الگوى سجاف در جلو و پشت معین مى گردد. (ش102)

برش الگو:
در قسمت جلو خط یقه, قسمت اضافه شده هلالى شکل و خط 2 سانتى متر گودى کمر جدا مى شود. در قسمت پشت خط یقه, گودى کمر و گودى پشت کمر جدا مى شود. همچنین 3 سانتى متر ساسون پشت نیز جدا مى شود. (ش103)

الگوى آستین:
مدل شمشیرى و ساده کشیده مى شود. (ش104) قسمتهاى جدا شده الگو را روى دولاى باز پارچه قرار دهید و برش بزنید.

دوخت لباس:
قسمت جلوى لباس بعد از برش از پهلوها و سرشانه به قسمت پشت وصل مى شود. بعد از دوخت سجاف یقه جلو, این دو قسمت را روى هم قرار داده و تا خط باسن بزرگ دوخت مى زنیم. این قسمت را مى توانید به وسیله دکمه هاى تزئینى بیارایید. انتهاى یقه قسمت چپ را به وسیله یک بند پارچه اى به حلقهآستین سمت راست وصل کنید تا مانع از تغییر حالت یقه شود. در قسمت پشت بعد از وصل سجاف, زیپ 60 سانتى متر را به پشت لباس وصل کرده همچنین ساسون پشت دوخته مى شود. دوخت لب آستین به شکل ساده است و وصل آستین به طریق معمول انجام مى گیرد.