کلمه نخست


فاطمه(س) میوه بهشت است و درختى مبارک که آبشخور ریشه اش, دلهاى شیفته مومنانى است که از ((کوثر)) وجود او سیراب شده اند. فاطمه(س) عطیه اى الهى و وجودى دست نایافتنى است که درک ژرفاى اقیانوس کوثر او, در توان ما نیست. در ساحل بیکران وجود او, جز دستى نمى توان تر کرد و جز جرعه اى نشاید که نوشید. کرانه دریاى وجود او به کرانه هاى هستى ختم مى شود, اما مگر هستى را کرانه اى هست. مگر نه این است که اگر على(ع) نبود, زهرا(س) را همتایى نبود; کجاست کرانه هاى شخصیت على(ع)؟ کجاست ساحل علم و عرفان و خداباورى و حقیقت خواهى على(ع)؟ کجاست مرزهایى که بتواند سیماى على(ع) را در خود جاى دهد؟ کجاست دستهایى که وصف على(ع) را به خامه بنگارد؟ فاطمه(س) همتاى على(ع) است. فاطمه(س) مادر همه خوبیهاست. مادر ((هدایت)) است, مادر ((شهادت)) است, مادر ((ظهور)) است, مادر ((عدل)) است چرا که مادر نجیب زادگانى است که فروغ عصمت و امامت آنان, خورشید جهانتاب هدایت و روشنى بخش دل مستضعفان و پابرهنگان عالم است. فاطمه(س) بانوى خانه هدایت است, بانوى آب است, بانوى بهشت, بانوى بانوان, ((سیده نسإ العالمین)).
خداى را بر این نعمت بزرگ سپاسگزاریم که ما را جرعه نوش کوثر هدایت و معرفت صدیقه طاهره(س) گردانید و ما را در شجره آفرینش, از نسلى قرار داد که بتواند دامن دامن شکوفه از بهشت وجود فاطمه(س) و گلستان بى منتهاى اهل بیت(ع) برگیرد. این سعادت بزرگ و توفیق نجات بخش را براى همه جویندگان ((صراط مستقیم)) الهى آرزو مى کنیم; آنانى که سر از بیراهه هاى گرداگرد خویش تافته اند و در جستجوى ارزشها و کرامتهاى انسانى, و در پى اسلام پیراسته و ناب محمدى(ص), از خداوند و وجدان حق طلب خویش مدد مى جویند. آنان بدانند که خانه فاطمه(س), خانه هدایت است, خانه اى که ((صراط مستقیم)) الهى تنها به آنجا ختم مى شود و مسیرهاى دیگر همه بیراهه است: ((و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله)). صدق الله العلى العظیم.
بیستم جمادىالثانى, فرخنده روز ولادت این بانوى بزرگ است, و در روزهاى پیش از آن, با بزرگداشت شخصیت زن و مقام مادر, به استقبال آن روز مبارک مى رویم.

2
انقلاب اسلامى ایران, و نهضت و تحول گسترده و عمیقى که رهبرى تاریخى انقلاب و نظام, حضرت امام خمینى, سلام الله علیه, به پیروى از شناخت همه جانبه اش از اسلام عزیز و شریعت مقدس, در اندیشه و دیدگاههاى جامعه اسلامى ایجاد کرد, زمینه توجه عمیق و گسترده به شخصیت و هویت انسانى, اسلامى زنان و بازشناسى مسایل آنان را پدید آورد. چنان که بر فریبکاران و دغل پیشگانى که جز به انحطاط اخلاقى, فرو افتادن از کرامتها و ارزشهاى والاى انسانى, بازماندن از حیات طیب و دور ماندن از شخصیت واقعى زنان نمى اندیشند و جز به آن فرا نمى خوانند, راه را بست و بانوان جامعه ما را بر ساحل هدایت و در کرانه هاى نور و رحمت نشاند. و این فرصتى تاریخى براى همه آنانى است که با التزام کامل به اسلام عزیز و چارچوبهاى قطعى شریعت, در صدد بازشناسى چهره زن مسلمان و بررسى مسایل او مى باشند. این فرصت را از هیچ کس نمى توان گرفت. این فرصتى است که انقلاب اسلامى و متانت و استوارى و منطق اسلامى به همه ارزانى داشته است. چیزى نیست که دیدگاه این شخص یا اندیشه آن صاحب نظر بتواند آن را سلب یا محدود سازد. اسلام فرصت اندیشیدن و بحث را با حفظ اصول و به شرط برخوردارى از ادبیات فهم دین و شریعت, به همه داده است. بسیارى از مسایل و پرسشها در حوزه روابط و مناسبات اجتماعى و خانوادگى زنان, قابل تإمل و بحث و گفتگو است و صد البته که بسیارى مسایل نیز در ردیف مسایل مسلم و تردیدناپذیر است. این توقع که کسى جز آنچه ما مى گوییم و حتى جز آنچه ما مى اندیشیم نگوید و نیاندیشد, توقعى بجا و قابل عمل نیست و اهرم زور نیز جز چند صباحى نمى تواند به این توقع جامه عمل پوشد. چنان که لباس قداست پوشاندن به همه برداشتها و استنباطهاى خویش نیز همواره کارآیى نخواهد داشت. آنچه مى توان و باید نمود هدایت اندیشه هاست, پیراستن دیدگاههاست, نزدیک ساختن ذهنها و دریافتهاست. و این جز با درک متقابل و شرح صدر و دورى از خودمحورى, شدنى نیست. ((پرسش)) خطا نیست, ((ندانستن)) عیب است و به همان میزان که فرصت ((پرسیدن)) را پیش نیاوریم, امکان زدودن این ((عیب)) را از میان برده ایم.

3
روزهاى بزرگداشت ولادت بزرگ بانوى اسلام و نیز مقام زن, فرصتى است براى آشنایى بیشتر با گوشه هایى از زندگى و شخصیت زهراى مرضیه(س) از یک سو, و بازشناسى شخصیت زن و مسایل زنان از سوى دیگر. آنچه اینک در قالب ویژه نامه پیش روى دارید گامى بسیار کوچک در این مسیر طولانى است. بخشى از موضوعات, اختصاص به فرازهایى از زندگى و شخصیت حضرت فاطمه(س) دارد, و بخشى نیز به پاره اى از مسایل زنان پرداخته است و نقطه مشترک میان این دو, شناخت بیشتر در باره چهره اى است که باید از ((زن مسلمان)) ترسیم کرد.
در این شماره از مجله, چیزى از مطالب جارى پیام زن را نیاوردیم تا امکان بیشترى براى پرداختن به موضوعات ویژه نامه باشد. براى ما این نخستین تجربه انتشار ویژه نامه است و بدون شک این مجموعه کاستیهاى زیادى را در خود دارد, اما در باور ما و به توفیق الهى, بسیارى از مطالب و دیدگاههاى مطرح شده در آن, قابل توجه و حتى راهگشاست. روشن است که ما خود برداشت و دیدگاه خاصى را در زمینه بسیارى از مسایل زنان داشته باشیم اما در همین مجموعه, امکان طرح دیدگاههاى چندى را یافته ایم و طبیعى است که داورى بر عهده خوانندگان محترم است و این خود بخشى از رسالت ما مى باشد.
فرا رسیدن سالروز ولادت صدیقه طاهره(س) و نیز همزمانى ولادت بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران, حضرت امام خمینى, با این روز مبارک را به زنان و مردان امت اسلامى, بویژه جرعه نوشان کوثر ولایت و هدایت و رهبرى معظم انقلاب, تبریک مى گوییم و براى همه بانوان امت اسلامى بویژه زنان انقلابى و بیدار کشورمان, در هفته بزرگداشت مقام آنان, آرزوى سربلندى و پیشگامى در همه خوبیها را داریم.
سردبیر