سرمقاله فجر انقلاب، نسلى که دوران ستمشاهى را تجربه نکرده است


  فجر انقلاب اسلامى
نسلى که دوران ستمشاهى را تجربه نکرده است
ضمانت تداوم حضور زنان

سرمقاله

سردبیر

 

 

پیروزى انقلاب اسلامى در پس شبى بلند که سرآغاز آن, قیام تاریخى 15 خرداد 42 بود, بدون شک یادماندنى ترین خاطره ها و حوادث را در خاطر زنان و مردان مسلمانى که در همه جاى این خاک مقدس, در مبارزه شرکت داشتند, بر جاى گذاشته است. شبى که به درازاى سالها ظلم و ستم بر این سرزمین, ظلمت افکنده بود و تنها این مبارزان مسلمان بودند که همچون ستارگانى مى درخشیدند و این چهره تابناک رهبرى فرزانه و مرجعى عالى مقام, چون ماه درخشان, آسمان مبارزه و انقلاب را روشن مى کرد و راه را مى نمایاند.
22 بهمن 57, فجر صادق و طلوع خورشید انقلابى بود که با هدایت روحانیت و به رهبرى حضرت آیت الله العظمى امام خمینى(ره) آغاز گشته بود و اینک با ایثار هزاران جان, به بار مى نشست و آخرین دژهاى سلطه سیاهى و ستم فرو مى ریخت تا هدایت و مدیریت سرزمین اسلامى ایران, در کف باکفایت مردان و زنانى قرار گیرد که جز به اسلام و ارزشهاى متعالى دین, و جز به تعهد و پیمان سپارى به مردم, و جز به عزت و سربلندى اسلام و مسلمانان, و جز به استقلال و قطع ریشه هاى همه جانبه وابستگى نمى اندیشند. و اینک که نوزدهمین سال پیروزى را پشت سر مى نهیم, خداى را سپاس مى گذاریم که على رغم همه توطئه ها, کارشکنیها, جنایتها و خیانتها, فشارها و تبلیغات سوء دشمنان, اینک انقلاب و نظام و ملت مسلمان ما به مرحله اى از اقتدار, عزت, ثبات و سربلندى دست یافته است که ناپاک ترین دشمنان این نظام نیز چاره اى جز اعتراف به پیروزى و ثبات همه جانبه آن ندارند, و این نیست جز به توفیق و عنایت الهى که در هر حال, روشنى بخش دل, و راهنماى عمل ما, و خنثى کننده دسایس دشمنان بوده است و جز به همت و فداکارى, و یکدلى و خداخواهى این ملت بزرگ و شرافتمند به دست نیامده است و صد البته که رهبرى و هدایت بى نظیر آن انسان آسمانى که اینک چهره در نقاب خاک کشیده است ولى خط و اندیشه و مهر و یادش همچنان بر قلوب میلیونها انسان حکومت مى کند, و تداوم این رهبرى به دست مبارک حضرت آیت الله خامنه اى دام ظله, مهمترین عامل پیروزى و دستاوردهاى افتخارآفرین آن بوده است.
روشن بینى, تعهد به اسلام, التزام به ارزشهاى دینى, وحدت و یکدلى و فداکارى همه جانبه این ملت بزرگ, بویژه در دوران پرمخاطره جنگ تحمیلى و تقدیم صدها هزار شهید و جانباز, نقطه عطفى را در تاریخ ملتهاى سربلند پدید آورد و اینک ما هستیم و تاریخى نورانى, به بلنداى نوزده سال سربلندى, عزت, استقلال, آزادى, حق طلبى, اسلام خواهى و نامآورى. و این سرمایه اى بس بزرگ است که در نام ((جمهورى اسلامى ایران)) خلاصه شده است و مسوولیتى را به فراخور عظمت آن, بر دوش ما مى گذارد. مسوولیت در برابر آن همه سرمایه گذارى براى پیروزى انقلاب و تداوم آن, وظیفه حفظ دستاوردهاى انقلاب, و احساس تعهد در مقابل ملتهایى که انقلاب و نظام جمهورى اسلامى مى تواند براى آنان تجربه اى موفق به شمار آید و به آن چشم امید بسته اند, براستى که بارى سنگین و تکلیفى خطیر به شمار مى رود.

آگاهى از عمق این مسوولیت براى نسل نوپاى انقلاب که شبهاى سیاه ستمشاهى و فضاى آلوده سلطه استعمار و فرهنگ غرب در آن دوران را تجربه نکرده است, امرى بسیار دشوارتر و در عین حال نیازى حیاتى, مى باشد که چاره اندیشى براى آن, بر دوش نسلى که خود در متن مبارزات و انقلاب بوده است, بویژه دستگاههاى فرهنگى و مجامع علمى تبلیغى, سنگینى مى کند. این است که ((نسل جوان)) ما به جز ویژگیهایى که به اقتضاى ساختار روحى و به فراخور موقعیت اجتماعى خود دارد, مسوولیت بردوش گرفتن امانت انقلاب و ودیعه بزرگ جمهورى اسلامى را نیز دارد و این جز به مدد آگاهى از تاریخ انقلاب و واقعیتهاى تلخ حاکمیت استعمار در آن دوران, و جز با آگاهى عمیق نسبت به عوامل پیروزى, امکان ندارد; چرا که تداوم این پیروزى نیز در قالبى سازمان یافته به نام جمهورى اسلامى ایران, بستگى تام به همان عوامل دارد. حاکمیت اسلام و ارزشهاى دینى, محوریت رهبرى دینى و فقاهتى اصیل که از حوزه هاى علمیه برخاسته است, ولایت فقیه, وحدت و یکپارچگى, تعمیق و گسترش مشارکت مردمى و بهادادن به حضور توده هاى مردمى در صحنه هاى مختلف سیاسى, اجتماعى, اقتصادى و فرهنگى, از جمله مهمترین عوامل یادشده است.

نقشى که زنان متعهد و فداکار در پیروزى انقلاب و تداوم آن داشته اند, به شهادت همه آنانى که در انقلاب بوده اند و به گواهى امام راحل(قده) به یک معنا از نقش مردان نیز بالاتر بوده است. اسلام و انقلاب و نظام, همواره به حضور گسترده, تلاش و فداکارى بانوان در صحنه هاى مختلف نیازمند است. تداوم این حضور جز با بهادادن عملى به شخصیت, حقوق, تواناییها و جایگاه اجتماعى آنان به گونه اى شایسته, تحقق نخواهد یافت و این مسوولیتى بزرگ براى همه کسانى است که به حاکمیت اسلام و سربلندى نظام اسلامى مى اندیشند و حفظ ارزشهاى انسانى و تحقق مدنیت اسلامى, دغدغه خاطر آنان است.
این مسوولیت خطیر را باید با روشن بینى و پرهیز از تحجر و واپس گرایى از یک سو, و دورى جستن از درافتادن در تإویلات و تفسیرهایى که با فقاهت اصیل همخوانى ندارد, پى گرفت. چنان که در عرصه مدیریت جامعه و تحقق عملى و نهادینه شدن باورها و شعارهایى که در باره بانوان تبلیغ مى شود نیز, باید گامهایى اساسى تر برداشته شود.
دهه مبارک فجر را به ملت شریف, رهبرى معظم و همه انسانهاى آزادىخواه تبریک مى گوییم.