پــارودیا گلکاری


  گیاهان آپارتمانى
پارودیا

مجتبى شریعت پناهى

 


 

نام تیره: کاکتاسهCACTACEAE
مثل اغلب کاکتوسها, بدون برگ و داراى ساقه هاى گوشتى است. ساقه هاى پارودیا به صورت توپهاى کوچک هستند که با خار و تیغ و تارهاى نازک پوشیده شده است. پارودیا اهل آمریکاى جنوبى است و وقتى خوب رشد کند به شکل مجموعه اى از ساقه هاى کروى به هم چسبیده در مىآید و شکل جالبى پیدا مى کند.

گلهاى پارودیا:
از اوائل بهار تا اوائل پاییز ممکن است گلهاى پارودیا در قسمتهاى بالایى, ساقه هاى کروى ظاهر گردند. رنگ گلها در گونه هاى مختلف متفاوت است, از زرد کمرنگ تا زرد طلایى, نارنجى و قرمز. پارودیا بسیار مناسب اتاقها و آپارتمانهاى کوچک است زیرا حجم زیادى ندارد و جاى زیادى را اشغال نمى کند.
مراقبتهاى لازم
نور:
به نور کامل آفتاب نیاز دارد. لذا باید در پشت پنجره هاى آفتابگیر قرار بگیرد. در تابستان مى توان قدرى آن را از پنجره دور کرد.

گرما:
گرماى مناسب حداقل شانزده و حداکثر سى درجه سانتى گراد است.

تکثیر:
هر یک از ساقه هاى گلوله مانندش مى توانند از گیاه جدا گشته و به شکل قلمه مورد استفاده قرار گیرند.
در فصول گرم از بهار تا اوائل پاییز هر زمان که فرصت داشته باشید مى توانید به تکثیر پارودیا اقدام نمایید. البته بهتر است در ماههاى گرم مثلا در تابستان این کار انجام گیرد.

آبیارى:
همواره خاک گلدان را خشک نگهدارید و تا جایى که مى توانید به آن آب کمترى بدهید.

خاک:
خاک باید زهکش کافى داشته باشد. مقدار کمى خاک باغچه را با مقدار زیادى شن مخلوط کنید. نیاز به کود برگ ندارد.

کود:
کود شیمیایى را فقط براى پایه هاى بزرگ و چند ساله مورد استفاده قرار داده و فقط نوع پتاسه و فسفاته را مورد مصرف قرار دهید.