نویسنده

پزشک شما

دکترآذر آذرى

 

 

 

 

این شماره:
خواهر یا برادر ف.م ـ هرمزگان
خواهر ص.ش ـ شهرکرد
خواهر یا برادر حM.A. ـ قم
خواهر ژ.چ ـ ایوان
خواهرM.KKK ـ بهشهر
خواهرE.FK ـ اصفهان
خواهر ا.ع ـ شهرکرد
خواهر ل.م ـ قم
خواهرM.A.A ـ تهران
خواهر س.ب ـ قم

خواهر یا برادر ف.م ـ هرمزگان
1ـ حدود دو سال است که جـوشهاى بسیارى روى پیشانـى و قسمتهایـى از بینى ام در آمده است; چه کنـم که اثر ایـن جـوشها دیده نشود.
2ـ وقتى غذا مى خـورم بعد از آن استفراغ مى کنـم; به نظر شما علت ایـن موضـوع چیست؟ خـواهر گرامى!
همان طـور که مى دانید جـوشهاى صورت در حوالى سنیـن بلوغ (نوجوانى و جوانى) شروع و ادامه پیدا مى کند. در این سنیـن هورمونهاى مربـوط به بلوغ به حداکثر میزان خود مى رسند و یکى از عوامل مهم در ایجاد جـوشهاى صورت, افزایـش همیـن هورمونهاست. جـوش صورت بخصوص روى پیشانى و بینى یک عارضه التهابى است. علت آن افزایـش فعالیت غدد چربـى است و بعد باسیل یا باکتـرى خاصـى نیز در محل نفـوذ کـرده و باعث ایجاد جـوشهاى متعدد و گاها عفـونى مـى شـود. براى درمان جـوش صـورت اقداماتـى تـوصیه مى شود; اول اینکه باید نگران نباشید و روحیه خـودتان را حفظ کنید زیرا ایـن جوشها بعد از گذشت مدتى محو خواهند شد; حتى بدون درمان. هرچند معتقدند رژیـم غذایى تإثیرى در ایجاد جوشها ندارد ولى توصیه مى شود از خوردن مواد چرب, تخـم مرغ و شیرینیهاى خامه دار و هر نوع ماده غذایى که به طـور تجربى باعث شدت جـوشها مى شود, خوددارى نمایید.
در مـواقعى که جـوشها عفـونـى شـده است استفـاده از تـرکیبــات تتراسیکلین مثل مینـوسیکلیـن و یا آنتى بیـوتیکهاى دیگر طبق نظر پزشک معالج لازم است. همچنین لـوسیـون رتیـن ـ آRetin - A) ) به طـور مـوضعى بسیار مـوثـر گزارش شـده است. متإسفانه بـا وجـود داروهاى موضعى فـراوان امکان بهبـود مـوقت و در نتیجه عود مکرر جوشها وجود دارد. بنابرایـن تـوصیه مى شود جدا از دستکارى جوشها خوددارى نمایید و آرامش خود را حفظ نمایید. در مورد پرسـش دوم, اگر با وجـود وزن مناسب و اشتهاى معمـولى, بدون پرخـورى بعد از غذا دچار حالت تهوع و استفراغ مـى شـوید بـدون اینکه خـودتان را تحـریک به استفـراغ کنیـد, ممکـن است علامت یک التهاب خفیف معده باشـد بخصـوص اگر علایـم دیگرى از جمله احساس سـوزش سردل, درد و سـوزش زیر جناغ سینه و احساس ترش کردن داشته باشید, بیشتر باید به فکر یک مشکل گوارشى بـود. بنابرایـن تـوصیه مى شود که قبل از اینکه کاملا سیر شـوید هر وعده غذا را سبک میل کنیـد. مـوقع غذا خوردن آرامـش خـود را حفظ کنیـد. اضطـراب و نگـرانـى و عجله در خوردن غذا باعث تحریکات عصبـى و استفراغ خـواهـد شـد.در هر حال بهتـر است به یک متخصص گـوارش مـراجعه فـرمـایید.

خواهر ص.ش ـ شهرکرد
دختـرى هستـم 13 ساله. مـدتـى است مـوهاى سرم چرب است و خارش و شـوره دارد. لطفا راهنمایى کنید از چه شامپـویـى استفاده کنـم.
خواهر گرامى! اگر برایتان امکان پذیر باشد چندیـن نوبت با حنا و زرده تخـم مـرغ مـوهاى سـرتان را آغشته کنیـد و سپـس با آب گـرم بشوییـد که کمک زیادى به رفع ریزش و شـوره مـو مـى کنـد همچنیـن شامپـوى طبى سلسـون یا سلـوکـوز یا سلنیوم از چرب شدن موهاى سر جلوگیرى مى کند و همچنیـن از خارش و شـوره سر و ریزش موها تا حد زیادى جلـوگیـرى مـى نمـایـد. سـالـم و شـاد بـاشیـد.

خواهر یا برادر حM.A. ـ قم
23 سال سـن دارم. مدت چند سال است بدنـم و بخصـوص زیر بغلهایـم بسیار بدبـو است و یک روز در میان حمام رفتـن هـم مشکلـم را حل نکـرده است. لطفـا مـرا راهنمـایـى کنیـد.
خواهر گرامى! با تـوجه به شرحى که نوشته اید ممکـن است تغییر آب و هـوا در جلـوگیرى از عرق کردن و ایجاد بـوى بـد ناشـى از عرق کردن بیـش از حد بعضى از نواحى بدن موثر باشد. البته آب و هواى قم گرم و خشک است و ممکـن است باعث تشدید این حالت شود. بوى بد و نامطبوع عرق ناشى از عرق کردن بیـش از حد غدد عرق زیر بغلى و سایر جاها مى باشد. ضمـن حفظ آرامش مى توانید هفته اى یک بار و در صـورت شدت ناراحتى, بیشتر از محلول 20 درصد آلـومینیـوم کلراید در 70 درصـد الکل, به ناحیه زیر بغل بمالیـد. بهتر است ابتـداى شب اقـدام به ایـن کار شـود. بعضـى مـواقع استفاده از یک داروى آرامبخـش بـا نظر روانپزشک ممکـن است کمک کننـده بـاشـد. خــدا نگهدار.

خواهر ژ.چ ـ ایوان
یک دختر 12 ساله دارم که در اثر افتادن از پله در سـن 4 سالگى, دچار خونریزى شد. ایـن مسإله مرا خیلى ناراحت مى کند چون مواظب دخترم نبودم. به هر حال این امکان وجود دارد که در سـن کمتر از 4 یا 5 سال, مشکل او ترمیم شود؟
خـواهر گـرامى! همان طـور که مـى دانیـد کـودکان در هر شـرایطـى نیازمند مـراقبت و نگهدارى هستنـد ولـى ممکـن است علـى رغم ایـن مراقبتها گاهـى بیمار شـونـد یا حادثه اى برایشان اتفاق بیفتـد; مهم این است که والدیـن حداکثر سعى خود را براى نگهدارى کودکان خود انجام دهند. توصیه ما ایـن است که خود را سرزنش نکنید و از ایـن پـس مراقبت خـود را دوچندان کنید. در مورد آن مـوضـوع نیز امکان زیادى دارد که به طور کامل ترمیـم پیدا کند.
سلامت باشید.

خواهرM.KKK ـ بهشهر
دخترى هستم 19 ساله. و تا این سـن فقط سه بار عادت ماهانه شدم. خیلـى نـاامیـد و نـاراحت هستـم. لطفـا مـرا راهنمـایـى کنیـد.
خـواهر گرامى! ناراحتى شما را در اصطلاح پزشکى آمنوره مى گـویند. یعنـى اینکه قاعدگـى در سـن مقرر به طـور منظم انجام نمـى گیرد. وقتى در سـن بلوغ اصلا قاعدگى اتفاق نیفتد آن را اولیه گـویند و اگر قاعدگـى در بلـوغ ظاهر شده ولى در مراحل بعدى مـوقتا یا به طور دایـم قطع شـود, آن را آمنوره ثانویه مى گویند. احتمالا مشکل شما از نوع دوم یعنـى ثانـویه است. آمنـوره ثانـوى علل مختلفـى مـى تـواند داشته باشد. استرسهاى هیجانى, بدى تغذیه و کـم خـونـى ممکـن است با قطع و نامنظمى قاعدگى همراه شود. به هر حال امکان طبیعى شـدن قاعدگـى وجـود دارد. در بعضـى مـواقع و با نظر پزشک معالج لازم است آزمایشات هورمـونى و سـونوگرافى تخمدانها و رحـم انجام شود.
موفق باشید.

خواهرE.F.k ـ اصفهان
دخترى هستـم 19 ساله. قـد و وزنـم مناسب است. اما با اینکه وزن اضافى ندارم همیشه احساس مى کنم خیلى سنگیـن هستـم. در روز حدود 30 دقیقه ورزش مـى کنـم ولـى احساس درد زیادى در پاها و پـاییـن کمرم دارم. مـن گودى کمر نیز دارم. نمى تـوانـم درست بدوم. لطفا مـرا راهنمایـى کنید و نیز بگـوییـد بـراى کـوچک کـردن شکـم چه پیشنهادى دارید.
خواهر گرامى! همان طور که خـودتان نیز نوشته اید وزن شما متناسب با قدتان مى باشد و جاى هیچ گونه نگرانى نیست بنابرایـن ترس شما از افزایـش وزن بى مورد است. با ایـن حال بهتر بـود که در رابطه با اشتهایتان به غذا تـوضیح مـى دادید. امیدواریـم در نامه بعدى در مورد اشتها به غذا و یا حالت تهوع و استفراغ اگر وجـود دارد تـوضیح بیشترى بـدهید. اما اگر از ایـن جهات مشکلـى ندارید سعى کنید ایـن نگرانى ذهنى غیر واقعى را از خـودتان دور کنید. ضمنا براى رفع گودى کمر و درد کمر و کـوچک شدن شکـم روشها و ورزشهاى ساده اى وجـود دارد. بـراى کـوچک کـردن شکـم و تقـویت عضلات شکـم مى توانید:
1ـ روى یک سطح صاف و سفت به پشت دراز بکشیـد دستها را پشت گردن قلاب کنید و سعى کنید بـدون اینکه زانـوها خـم شـوند سر و تنه و شکم را به زانوها نزدیک نمایید. هر چقدر مى توانید ایـن حرکت را انجام دهید. اگر خسته شـدیـد یا حرکات بـرایتان دردناک است, با احتیاط بیشتـر اقـدام کنیـد. هر روز بـر تعداد ایـن حرکت اضافه کنید.
2ـ روى یک سطح صاف و سفت به پشت دراز بکشید و پاها را به صـورت دوچرخه سوارى حرکت بدهید ایـن عمل براى تقویت عضلات شکم و پاها و رفع کمردرد مفید است.
3ـ براى رفع گـودى کمر سعى کنید همان طـور که روى یک سطح صاف و سفت به پشت دراز کشیـده ایـد تمام عضلات انتهاى پـاییـن کمـر تـا شانه ها را به طـور یکنـواخت به سطح زیـریـن بچسبانیـد و همزمان عضلات کمر را منقبض کنید و به مدت 10 ـ 20 ثانیه نگهدارید. سپـس عضلات را شل نمایید. فاصله انقباض تا انبساط عضلات را مـى تـوانید کوتاهتر کنید. تکرار ایـن حرکات بتدریج قـوس کمر را کـم مى کند. خداحافظ.

خواهر ع ـ شهرکرد
دخترى هستـم 17 ساله با 49 کیلوگرم وزن. عادت ماهیانه ام منظم و سر موقع است. تنها مشکلـى که دارم کـوچکـى سینه هـایم است. بـراى رشـد آنها چه کنـم و از چه غذاهـایـى استفـاده کنم.
خـواهر گرامى! با تـوجه به اینکه وضعیت پریود شما و بقیه علایـم طبیعى است جاى هیچ گـونه نگرانـى نیست. زمان و فـرصت لازم بـراى رشد جسمـى شما وجود دارد. ضرورتـى وجـود ندارد که از همیـن حالا رشد کامل باشـد. در بعضـى مـواقع بعد از ازدواج و بخصـوص دوران حاملگى و بالاخره پس از زایمان رشد سینه ها کامل مى شود بنابرایـن نگران نباشد.
خداحافظ.

خواهر ل.م ـ قم
دخترى هستـم 18 ساله. چند سـوال دارم که امیدوارم به آنها پاسخ دهید.
1ـ چند سال پیش وزنه سنگینى روى پایم افتاد. به همیـن دلیل یکى از انگشتانم از رشـد افتاد و اکنـون کـوچکتر از بقیه انگشتانـم است. آیا راه حلى وجود دارد؟
2ـ چند سال است که همیشه حالتى شبیه سرماخـوردگى دارم و گرفتگى بینى دارم.
مخصوصا موقع خواب و صبحها نیز گلویم مشکل دارد. ایـن بیمارى در زمستـان و پـاییز بیشتـر است. راه درمـان و علت آن چیست؟
3ـ علت بزرگى یکى از سینه ها نسبت به دیگرى چیست؟ مـن ایـن مشکل را دارم. لطفـا مـرا راهنمـایـى کنید.

خـواهر گرامـى! در مـورد سـوال اول با تـوجه به اینکه مدتها از ضربه به انگشت پاى شما مى گذرد و هیچ گـونه عارضه و ناراحتى نیز براى شما به جا نگذاشته است واقعا ضـرورتـى بـراى عمل آن وجـود نـدارد, مگر اینکه مشکلـى بـرایتان ایجاد کـرده باشـد که در آن صـورت لازم است به یک متخصص ارتـوپـدى مـراجعه نماییـد. در باره سـوال دوم به نظر مـى رسـد که شما دچـار نـوعى حسـاسیت بینـى یا ((رینیت)) باشید. بنابرایـن با مرطوب سازى اتاق خواب با استفاده از یک دستگـاه بخـور, مشکل شمـا قـابل رفع است. تغییــر محیط و تغییر آب و هـوا و فصل ممکـن است در رفع ایـن مشکل کمک کند. به هـر حال ایـن مشکل شما یک نـوع ((حساسیت)) است. در بـاره سـوال سـوم, اگر تفاوت زیاد باشد و دو طرف خیلـى نامتقارن باشند باید به یک متخصص زنـان مـراجعه نمـاییـد زیـرا لازم است که مستقیمـا معاینه شـوید و در ایـن مورد مـوضـوع را جدىتر پـى گیرى نمایید. البته در بعضى مـواقع یک امر عادى و طبیعى است. سالـم و سربلند باشید.

خواهرM.A.A ـ تهران
چند وقت پیـش در راه بازگشت از مدرسه, سوزش خیلى شدیدى در خودم احساس کردم طـورى که یکدفعه روى زمیـن نشستـم. لطفا بگویید علت این سوزش چیست؟
خـواهر گرامى! نگرانى شما بى مورد است. مسایلى که ذکر نمـوده اید مـى تـواند به
طـور طبیعى اتفاق بیفتد و زیاد به آن فکر نکنید و با توجه به شرحى که نوشته اید شما سالـم هستید و هیچ گونه آسیبى ندیده اید. در مـورد یک بار سـوزش نیز مسإله مهمـى نیست; گاهـى اتفاق مى افتد. ممکـن است ایـن سـوزش در مسیر مجراى ادرار ایجاد شود. البته اگر تکرار شـود و با سـوزش ادرار یا تکرر ادرار نیز همـراه شود بایـد آزمایشاتـى با نظر پزشک معالج درخـواست شـود.

خواهر س.ب ـ قم
تقریبا دو سه سال پیـش نامه اى بـرایتان نـوشتـم و از خارش زیاد سـرم شکایت کـردم و طبق نظر شما دنبـال شامپـویـى گشتـم که شما تجویز کردید اما شامپـو را پیدا نکردم. هنوز ایـن مشکل را دارم و از خـارش سـر رنج مـى بـرم.لطفـا مـرا راهنمـایـى کنید.
خـواهر گرامى! تـوصیه مى کنیـم که براى تخفیف یا رفع مشکلتان از شامپـوهاى طبـى نظیر سلسـون یا سلـوکـوز استفاده نمایید. البته تـوصیه دیگـرى نیز داریـم و آن اینکه به یک متخصص پـوست و مــو مراجعه نمایید تا ضمـن معاینه مستقیـم در صـورت لزوم آزمایشاتى نیز برایتان درخواست شود.