کتابخانه پیام زن


 

کتابخانه پیام زن
((کتابهاى رسیده))

 

 

جوانان از دیدگاه امام خمینى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)
چاپ: پاییز 1377
تعداد صفحات: 419
قیمت: 6500 ریال
این کتـاب که از مجموعه تـبـیان موضوعى سخنان امام است و بـا همکارى کارشناسان دبیرخانه شوراى عالى جوان تـهیه و تـنظیم شده است, به تدوین و تنظیم آثار امام در باره جوانان, نقش جوانان در پـیروزى انقلاب اسلامى, تـإثیر و تـحول انقلاب در جوانان, وظایف جوانان در انقلاب, تعلیم و تربیت جوانان و هشدارهاى امام به جوانان مى پردازد.

جهان اسلام از دیدگاه امام خمینى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره
چاپ: خرداد 1378
تعداد صفحات: 346
قیمت: 6000 ریال
این مجموعه که در پـنج فصل تـدوین شده است, بـه بـررسى وضعیت جهان اسلام در ابعاد متعدد, اصول کلى روابط با کشورها بر مبـناى روابـط بـرادرانه, حسنه و مسالمتآمیز, بـررسى تـشکلهاى جـهان اسلام, مبـانى اندیشه اسلامى و روابـط جـمهورى اسلامى بـا کشورهاى مسلمان مى پردازد.

خودباختگى و خودباورى از دیدگاه امام خمینى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره
چاپ: پاییز 1377
تعداد صفحات: 160
قیمت: 4500 ریال
این کتاب از مجموعه تبیان موضوعى سخنان امام است که مشتمل بر پنج فصل مى باشد و در آن, به زمینه ها و علل خودباختگى, تبـلیغات و تلاشهاى غرب براى از خود بـیگانه کردن مسلمانان, فرهنــگ و از خود بـیگانگى, تـحـول فرهنگى راه مقـابله بـا خــودبـاخـتـگى و خـودبـاورى, شرط استـقلال پرداخته شده است.


عدل الهى از دیدگاه امام خمینى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)
چاپ: اول خرداد 1378
تعداد صفحات: 276
قیمت: 6000 ریال
مجـموعه حاضر, شامل نظریات حضرت امام خمینى(ره)در مورد عدل و عدالت الهى مى بـاشد در این مجموعه, تلاش شده که تمامى نکات اصلى و نیز دیدگاههاى خـاص امام در مورد عدل بـه خـواننده عرضه شود.

صد حکایت تربیتى
مرتضى بذرافشان
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
چاپ: اول / 1378
صفحات: 112
قیمت: 4500 ریال
این کتاب که محور آن شیوه ارتباط والدین با کودکان است, اصول کلى در بـاره تـربـیت و بـرخـورد بـا فرزندان را یادآور مى شود. همچنین دراین مجموعه روایات و حکایت برگزیده اى از پیامبـر اکرم(ص)و ائمه اطهار(ع)و سالکان ایشـان, بـیان مى شـود که تـا حـدى طریقه مواجهه و هماهنگى با دنیاى کودکان را تصویر مى کند.

آشنایى با حقوق جزا و جرم شناسى
اسماعیل رحیمى نژاد
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
چاپ: اول / 1378
صفحات: 248
قیمت: 10000 ریال
کتاب فوق زمینه آشـنایى بـا یکى از رشـتـه هاى حـقوق قضایى را فراهم مى سازد و نویسنده آن با ساده نویسى و تشریح بـخشهاى مختلف حقوق جـزا آگاهیهاى لازم را در اخـتـیار عموم خـوانندگان خـصوصا پژوهشگران مى گذارد. این کتاب در چهار بخش تنظیم شده که بخش اول بـه بـررسى حقوق جزاى عمومى, کلیات و عناصر آن و ... مى پردازد. بـخش دوم حقوق جـزاى اختـصاصى و مسایل مربـوط بـه آن را تـشریح مى کند. در بخش سوم از آئین دادرسى کیفرى و تحولات آن سخن مى گوید و بـخش نهایى بـه تـعریف جـرم شناسى, طبـقه بـندى و عوامل جـرم زا مى پردازد.

معرفت شناسى در عرفان
سیدحسین ابراهیمیان
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 215
قیمت: 8500 ریال
در کتاب حاضر, جایگاه والاى ((عقل و برهان)) و ((معرفت و شهود عرفانى)) , تفاوتـها و فرقهاى این دو, اسلوب و رابـطه و پـیوند این دو, شیوه و طریقه متحد ساختن این دو و دیدگاه اسلام و قرآن در مورد آنها بـیان شده است. این کتـاب که در 10 فصل تنظیم شده است به مباحثى چون, اتحاد معرفت عرفانى و فلسفى, جایگاه معرفت عرفانى در قرآن و سنت, موانع و آفات معرفت و شهود قلبى از دیدگاه قرآن و ... مى پردازد.

ابن حجاج
ناصر باقرىبیدهندى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1377
تعداد صفحات: 136
قیمت: 4200 ریال
این کتـاب, شرح حال, اوضاع اجـتـماعى و سیاسى عصر ابـن حجـاج, بزرگترین شاعر عصر آل بـویه است که اشعار هزل و طنز وى در مسایل اجتماعى و مذهبى, راهى نو پیش روى آیندگان گذاشت.


دهکده پرماجرا
محمد رزقى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1377
تعداد صفحات: 120
قیمت: 3700 ریال
این داستان در باره اهالى روستایى است که از روى ناآگاهى بـه مسایل دینى دچار مشکلاتى مى شوند و حاجآقاى حسینى که مردى داناست سعى دارد با مطالب خود, مردم را راهنمایى کند. وى در مراسم مختـلف مردم را در مسجد جمع مى کند و از کرامات اهل بـیت(ع)بـراى آنها صحبـت مى نماید و در آخر مجلس لطیفه اى مناسب با موضوع سخنرانى بـراى مردم بـیان مى کند.

بانوى مهتاب
مرتضى دانشمند
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1377
تعداد صفحات: 71
قیمت: 2500 ریال
کتاب مذکور شامل داستانهاى مذهبى مربوط بـه گروه سنى ((د)) و ((ه))کودک و نوجوان است. نویسنده کوشیده بـا نثرى ساده و روان, حکایات مربوط به زمان پیامبر اکرم(ص)را بـه صورت داستان, مکتوب نماید. ((بلال, بسته خرما را جلو پیامبـر(ص) گذاشت. در بـسته را باز کرد. پسرک نگاه کرد. 21 دانه خرماى تازه ـ یک رنگ و یک شکل ـ کنار یکدیگر به اولبخند مى زدند.
پیامبر(ص)با لبخند نگاهش کرد.
چهره اش را بوسیدو بـا مهربـانى گفت:
بیا پسرم, هفت دانه بـراى خودت, هفت دانه براى خواهرت, هفت دانه هم براى مادرت.))

جزیره خضرا در ترازوى نقد
سیدجعفر مرتضى عاملى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: سوم / 1377
تعداد صفحات: 256
قیمت: 7000 ریال
این نوشتار مى کوشد, کتابـهاى بـیان الائمه و جزیره خضرإ(مثلث برمودا)و نیز خطبه البیان را مورد بـحث و انتقاد علمى قرار دهد و خـرافه ها و مطالب غیر واقعى و غیر مسـتـندى که در این خـصـوص منتشر شده است را به تیغ نقد بکشد.

مآخذشناسى مسایل مستحدثه پزشکى
محمدهادى طلعتى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 222
قیمت: 10000 ریال
کتاب حاضر با انگیزه شناسایى مهمترین متون و پژوهشهاى نگاشته شده در زمینه مسایل پزشکى, بویژه مسایل جدید علم پزشکى از نگاه فقه اسلامى تدوین گردیده است و هدف نویسنده آشنا ساختـن بـیشتـر محققان و فقه پژوهان با آثار مکتوب نویسندگان بـویژه آثار جدیدى است که در رابطه با مسایل پزشکى نگاشته شده است.