اخبار


 

اخبار

 

 

زنان ایران 5000 سال پیش نیزفعالیت اجتماعى داشتند
مطالعات انسان شناسـى بـر روى شـواهد موجـود در گورهاى ((شـهر سوخته)) در استان سیستان و بلوچستان بیانگر بـلوغ اجتماعى زنان و حضور آنان در عرصه اقتصادى و اجتماعى هزاره سوم پـیش از میلاد است.
بـه گزارش سازمان میراث فرهنگى کشور, کشف دو تدفین متعلق بـه زنان جوان که صاحب مهر بـوده اند مى تـواند شاهدى بـر فعالیتـهاى زنان در آن روزگار بـاشد. از آنجایى که در یک تـدفین مهر مفرغى با نقش مرغ و در تـدفین دیگر مهر سنگى استـوانه اى بـه دست آمده است جا دارد مسإله ((قدرت اقتصادى زنان)) در هزاره سوم پیش از میلاد با دقت بیشترى مورد مطالعه و بررسى قرار گیرد.

همایش ((زن و سینما)) برگزار شد
بـه منظور تـبـیین و معرفى هویت زن مسلمان در سینماى ایران و بررسى مسـایل و مشکلات زنان هنرمند سـینما همایش زن و سـینما در دانشگاه تـهران بـرگزار شد. در این همایش کارشناسان, استـادان, هنرمندان و منتـقدان سینما شرکت کردند و در خـصوص نقش, حـضور و جایگاه زن در سینماى ایران بـه بـحث و تـبـادل نظر پـرداختـند.
دبیر همایش در این بـاره گفت: پس از انقلاب بـا توجه بـه حضور زنان در تـمام عرصـه ها, انتـظار این بـود که سـینماى ایران بـه شناسایى و معرفى هویت زن و تبیین دیدگاه اسلام و رهبران بزرگوار نظام بـپردازد اما چندان موفق عمل نکرده است. بـا بـرگزارى این همایش از یک سو مسایل و مشکلات حرفه اى زنان هنرمند و از دیگر سو وضعیت موجود در سینما بررسى شد.
وى افزود: نگاه سینما به روابط زن و مرد باید مبتنى بـر اصول صحیح باشد تا علاوه بر تحکیم مبانى مذهبى و ملى مانع رشد بى بـند و بارى در جامعه شود.
زن, سینما و رسالت فرهنگى ـ زن, سینما و شخـصیت پـردازى ـ زن, سینما و معیارهاى حـضور ـ زن, سـینما و نیروى انسـانى از جـمله مباحث مهم این همایش بود.
پژوهشگران باید به سوالهاى جامعه پاسخ گویند
در گردهمایى تجلیل از پژوهشگران حوزه دین و فرهنگ در شهر قم, آقاى مهاجرانى تحقیقاتـى را که در حوزه علوم الهى انجام مى شود, در زمره بافضیلت ترین پژوهشها بـرشمرد. وى بـا تإکید بـر ضرورت توجه بـه ((حقیقت دین)) در پـژوهشهاى دینى, تـوجه پـژوهشگر بـه مقوله ((خـیر و حـقیقت)) را از دغدغه جـدى امر پـژوهش ذکر کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى این نکته را یادآور شد که جامعه ما جامعه اى دینى است و تـقاضاهاى زیادى در حوزه دین وجـود دارد که ما بـاید فرصت و توان خود را در پاسخگویى بـه این پرسشها معطوف کنیم. وى ((تـکیه بـر فردیت)) را از جمله نواقص بـرخى پـژوهشها دانست و افزود: پنهان کردن موضوع پژوهش از سایر پژوهشگران ناشى از آثار فرهنگ دیرپاى استبدادى در جامعه ما است که افراد افکار خود را مخفى و بـراى خـود نگاه مى داشتـند. پـژوهشگران بـاید در فضایى باز با یکدیگر ارتباط داشته بـاشند و یکدیگر را از موضوع پژوهش خود مطلع سازند.
مهاجرانى در ادامه از مـراکـز حـرفـه اى حـوزه پـژوهش همـچـون فرهنگستانها و دانشگاهها و وزارتخانه هایى که بـه نحوى بـا حوزه پژوهش در ارتبـاط هستند, خواست بـا بـرگزارى مراسمهاى تجلیل از پـژوهشگران بـه تـوسعه فرهنگ پـژوهش و شناخـت جـامعه نسبـت بـه پژوهشگران کمک کنند.

برگزارى یادمان پایه گذار موسسه زینبیه
یادمان حاجیه خانم یوسفیان مسوول مکتـب الزینب(س)و بـنیان گذار موسسه فرهنگى عبادى آموزشى زینبیه در شهر آران و بیدگل بـرگزار شد.
در نگاهى گذرا بـه کارنامه درخشان خانم یوسفیان, فعالیتـها و رشادتـهاى بـسیارى بـه چشم مى خورد. وى حدود چهل سال جـلسات نشر معارف دین و کلاسهاى عقیدتى و سـیاسـى بـانوان را رهبـرى مى کرد.
ایجاد مکتب الزینب(س), ایجاد درمانگاه خیریه زینبـیه و فاطمیه, تشکیل کتـابـخـانه عمومى ویژه خـواهران و نوارخـانه امانى ویژه تـفاسیر قرآن و نهج البـلاغه, راه اندازى مرکز کامپـیوتـرى خـدمات فرهنگى زینبـیه, پشتیبـانى جبـهه و جنگ بـا جمعآورى و ساماندهى کمکهاى مردمى, تشکیل کانون قرآن و تـإسیس مهد قرآن کریم بـراى نونهالان, احـداث چـندین پـایگاه فرهنگى خواهران و ... از خدمات این بانوى فرزانه در شهر آران و بیدگل مى باشد.

تجلیل رهبر معظم انقلاب از حماسه هاى مردم در 19 دى
حـضرت آیت الله خامنه اى رهبـر انقلاب اسلامى بـه مناسبـت سالروز قیام خونین مردم قـم در نوزدهم دیماه, از نقـش مهم مردم قـم در آغاز یک راه تـازه در تـاریخ معاصر دنیاى اسلام تـجـلیل بـه عمل آوردند.
مقام معظم رهبـرى از بـین بـردن وحدت, همبـستگى و همدلى میان دولت و ملت را یکى از اهداف کینه توزانه دشمنان انقلاب دانستند و در تبیین راههاى مقابـله بـا این تلاشها گفتند: جدا کردن گروهها از یکدیگر, ایجـاد دشـمنى, عناد و نفاق میان اشـخـاص, گروهها و قشرهاى مختـلف, اهانت بـه ایثـارگران و خانواده هاى مکرم آنان و ایجـاد تـردید در مورد حقیقت ایثـار و فداکارى, در زمره کارهاى دشمن است و ملت ایران باید بیش از همیشه بـر وحدت و همدلى میان خود و تکریم و احترام بـه ایثارگران پـافشارى کنند و بـر افکار الهام گرفتـه از منطق صحـیح, مانند مخـالفت بـا سـلطه دشمنان و آمریکا, شناخـت دستـهاى غیر خـودى و خـائن و دفاع از استـقلال و منافع ملى اصرار ورزند.
رهبـر انقلاب اسلامى در ادامه سخنانشان تلاش دشمنان بـراى ضربـه زدن بـه روحیه ملت ایران در دفاع از حقیقت و اسلام, تضعیف روحیه ایثـار و نیز تـخـریب وحـدت و همبـستـگى ملى را تـشریح کردند و فرمودند: پایبندى بـه ایمان اسلامى, آگاهى سیاسى و نفرت مردم از خودباخته ها و فریفته شدگان در برابـر استکبـار اولین نقطه اى است که دشمن با متمرکز کردن فعالیتهایش مى کوشد آن را تضعیف کند اما ملت ایران به هیچ قیمتى راضى نخواهد شد که بار دیگر دشمنان بـر سرنوشت او مسلط شوند.

وجود تشکیلات مستقل زنان ضرورى است
مشاور رییس جمهور در امور زنان گفت: تـا زمانى که جـامعه بـه درجه اى از رشد و تعادل عدالت نسبى در امور مربـوط بـه زنان دست یابد, ضرورت وجود تشکیلات زنان لازم است.
زهرا شجاعى در جمع مدیران کل روابط عمومى هاى دستگاههاى دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى ضمن اعلام این مطلب افزود: بـه اعتقاد من این روند باید تا سال 1400 هجرى شمسى ادامه یابد.
ضرورتهایى همچون نگرش فرهنگى نسبـت بـه زن و مرد و مطرح کردن جایگاه و تـفاوتـهاى این دو جنس در بـرنامه ریزیها وجود دارد که لزوم ایجاد چنین تشکیلاتـى را بـراى زنان در کشور تـوجیه مى کند.
رییس مرکـز امور مشـارکـت زنان نهاد ریاسـت جـمهورى در ادامه تعداد سازمانهاى غیر دولتى زنان در کشور را 113 نهاد عنوان کرد و گفت: همچنین 200 کانون فرهنگى اجتماعى بـه منظور ارائه خدمات حقوقى, روانشناسى و تربیت بدنى بـه زنان در استانهاى مختلف کشور مشغول به کار مى باشند.

زن ایرانى در صدد اثبات قدرت خود است
یک روزنامه کویتـى نوشت: زنان جـمهورى اسلامى, امروز در مشاغل مختلف, تا ریاست دانشگاه, نماینده مجلس, رییس دانشکده, سردبیرى روزنامه, مشاور و معاون رییس جمهورى حضور دارند که این وضع قبل از پیروزى انقلاب در ایران سابقه نداشته است.
روزنامه ((الوطن)) همچـنین افزود: زن ایرانى آموزگار, پـزشک, مهندس و رزمنده است, در مجـلس حـضور دارد, خـبـرنگار, هنرمند و هنرپیشه و به دنبال همه اینها زن ایرانى قهرمان ورزشى است و در چارچوب تعالیم اسلامى در میدانهاى ورزشى بـا قهرمانان همتاى خود مبارزه مى کند. زن ایرانى هم اکنون در صدد اثبات قدرت, توانایى و امکانات خود در یک جامعه شصت میلیونى است.

رشد آموزش دختران در ایران چشمگیر است
صندوق کودکان ملل متـحـد بـا انتـشار گزارشى از وضعیت کودکان جهان در سال دو هزار میلادى, فقر, خشونت, تبعیض و بـیمارى را از مهمترین مسایل کودکان برشمرد.
در این گزارش تـإکید شده اسـت هر روز که کشورها نتـوانند از عهده اجراى تعهدات اخلاقى و قانونى خود بـراى تـحقق حقوق کودکان برآیند 30 هزار کودک زیر 5 سال در اثر بیماریهاى قابـل پیشگیرى مى میرند. همچـنین در هر ماه که فعـالیت کامل و مورد نیاز بـراى متـوقف ساختـن بـیمارى ایدز بـه تـعویق افتـد, 250 هزار کودک و نوجوان به ویروس این بیمارى آلوده خواهند شد.
در گزارش مذکور بهبود وضعیت آموزشى دختران در ایران چشمگیر و تحسین برانگیز توصیف شده و ذکر شده که از سال 1365 تاکنون میزان ثـبـت نام دختـران در دبـستـانهاى ایران از 80 درصد بـه 96 درصد افزایش یافته است.
تـساوى در تـحصیل دختـران و پـسران در ایران از جمله تـعهدات سیاسى این کشور است بـه طورى که در روستـاها نیز نسبـت ثبـت نام دختـران در پـنج سال گذشتـه از 60 درصد بـه 80 درصد رسیده است. تـعداد دختـران ایرانى که بـه دانشگاه وارد شده اند نیز از جمله پـیشرفتهایى است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته و در آن به نسبت 52 درصدى دختران راه یافته بـه دانشگاههاى دولتى اشاره شده است. بـنا بـر این گزارش بـر اساس یک پژوهش که در سه استان ایران انجام شده است, 25 درصد از خانواده هایى که دخترانشان بـه مدرسه نمى روند, معتقدند که تحصیل کردن دختران ربـطى بـه نقشهاى آینده آنان به عنوان مادر و همسر ندارد.
همچـنین 43 درصد دیگر از این خـانواده ها, مشـکلات اقتـصادى را مانعى بـراى تحصیل دختران خود دانسته و تإکید کرده اند که تهیه لوازم و لباس مخصوص مدرسه براى آنان هزینه دارد.

آغاز ساخت خوابگاه دانشجویان دختر قم به همت یک بانوى نیکوکار
در راستاى کمکهاى افراد خیر در امور آموزشى, خانم دکتر فاطمه زاهدى, کلنگ ساخت خوابـگاه دانشجویان دختر مجتمع آموزش عالى قم وابسته به دانشگاه تهران را بر زمین زد.
به گزارش خبـرنگار پیام زن, دکتر زاهدى که متخصص امور زنان و زایمان مى بـاشـد و داراى چـندین مدرک تـخـصصى از آمریکاسـت, از اساتید بازنشسته دانشگاه تهران است و تا به حال هزینه ساخت چند مدرسه و مکان آموزشى را در مناطق محروم تقبل کرده است. وى تمام دارایى اش را به دانشـگاه تـهران بـخـشـیده, طورى که حـتـى منزل مسکونى اش در تهران نیز وقف دانشگاه مى باشد.
خـانم زاهدى در این ارتـبـاط گفت: هرچـه داشتـم وقف دخـتـران تحصیلکرده کرده ام تا جایى بـراى درس خواندن داشتـه بـاشند. چون خودم بـا سخـتـیهاى زیادى روبـه رو بـودم دلم مى خـواهد دخـتـران شهرستانى لااقل اتاقى براى سکونت داشته باشند.
دکتر رحمانى رییس دانشگاه در ادامه ضمن تقدیر از توجهات خانم دکتر نسبت به آموزش عالى گفت: کار خیر زیاد است ولى ساخت مراکز آموزشى و تـوسعه دانشگاه بـاعث ورود آدمهاى فاضل و دانشمند بـه جـامعه مى شود. این مرکز نیز قدمت سى ساله دارد و اولین و تـنها دانشگاه دولتى قم است که وابـسته بـه وزارت فرهنگ و آموزش عالى مى باشد. از آنجایى که خواهران دانشجو در مضیقه بـودند و هر 10, 12 نفر در یک اتاق زندگى مى کردند خـانم دکتـر تـصمیم بـه ساخـت خوابـگاهى در محوطه داخلى دانشگاه گرفتـند. در حال حاضر طرحهاى بسیارى در دانشگاه در حالت ساخت است که مى توان به مجتمع اساتید و کارکنان, کتـابـخانه, سلف سرویس, تـوسعه دانشگاه حـقوق, ساخت مسجد, آمفى تإتر و ... اشاره کرد.

فلسطین از نگاه یک دبستان
مدرسه ابـتدایى ((فردوسى 2)) قم, در یک ابـتکار جالب دست بـه بـرپـایى نمایشگاهى تـحت عنوان ((فلسطین و جـایگاه آن در انقلاب اسلامى)) زد. این نمایشگاه در بـرگیرنده 600 عکس, 540 خـبـر, 60 تحلیل, 15 مصاحبه, 230 کاریکاتور, 7 سخنرانى و 4 شعر از بـریده روزنامه ها و جراید است که مربوط بـه فلسطین مى بـاشد. همچنین 30 نامه توسط دانشآموزان براى بـچه هاى فلسطین نوشتـه شده که تـوسط سفارت براى آنها پست شده است. نقاشیهاى دانشآموزان نیز در خصوص روز قدس از دیگر آثار این نمایشگاه است.
به گزارش خبرنگار پیام زن خانم نیکبخت مربى امور تربـیتى این مدرسه که تلاش بـسیارى در بـرپـایى این نمایشگاه داشته گفت: این آثـار بـه مناسبـت روز قدس و در راستـاى احـیإ اندیشه هاى امام خـمینى و تـحـقق آنها در مورد فلسـطین تـهیه شده و در معرض دید مدارس دیگر گذاشته شده است.

افزایش خشونت علیه زنان در هند
کارشناسان از خشونتـهاى روزافزون خانوادگى علیه زنان هندى که مهمترین آن مربوط به جهیزیه است, شدیدا ابراز نگرانى کردند. در همایش ((سوء استفاده از قوانین و خـشونت خـانوادگى علیه زنان)) نیز کارشـناسـان یکى از عوامل اصلى وجـود خـشـونت و رشـد آن را ناآگاهى زنان هندى از قوانین دانستند.
نماینده یکى از سازمانهاى غیر دولتى هند ضمن تإکید بـر لزوم آگاه ساختـن زنان هندى از قوانین گفت: زنان بـا آگاهى از احکام قانونى مى توانند از حـقوق خـود دفاع کنند. در اکثـر خـشونتـهاى خانوادگى حق با زن است ولى نامشخص بـودن قوانین و ناآگاهى زنان موجب مى شود که آنها نتوانند از حق خود دفاع کنند.
وى همچنین افزود: بر اساس قوانین, جهیزیه مربوط بـه زن است و مجازاتى بـراى شوهر و خویشاوندان او که بـه این حق معتـرض شوند پـیش بـینى شـده اسـت ولى بـسـیارى از زنان از این مقررات آگاهى ندارند و در بسیارى از پرونده ها قادر به اثبـات خشونت علیه خود نیستند.
طالـبـان: وضـع زنان افـغـانى بـهتـر از زنان آمریکـایى اسـت طالبـان بـا دعوت از همسر رییس جـمهورى آمریکا بـراى سفر بـه افغانستـان از وى خـواسـت از نزدیک بـا شرایط زنان در این کشور آشنا شود و شخصا بـا زنان افغانى در مورد حقوقشان صحبـت کند تا از واقعیتهاى جامعه افغانى آگاه شود.
طالبان تصریح کرد این دعوت, هیلارى کلینتـون را متـقاعد خواهد کرد که حقوق زنان در این کشـور بـیش از گذشـتـه رعایت مى شـود و شرایط زنان این کشور بهتر از شرایط زنان در آمریکا است. اگر ما حقوق زنان را در افغانسـتـان و آمریکا مقایسـه کنیم, درخـواهیم یافـت که چـگونه بـه زنان در آمریکا اهانت مى شـود و آنها دچـار دردسر مى شوند و در حـال حـاضر بـیش از 140 هزار زن آمریکایى در زندان به سر مى برند.

همایش نقش نماز در تربیت و رشد کودکان
مسوول ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پـرورش در همایش بـررسى نقش نماز در تربیت و رشد کودکان گفت: باید بـا تجسم زیبـاییهاى نماز و تشویق, شور و شوق ایجاد کرد. وى اضافه کرد ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان و استمرار آن مهمتـرین عامل گستـرش فرهنگ نماز در بـین نونهالان و نوجـوانان اسـت. هر کس در هر جـاى دنیا پیرو هر دینى و مکتبى که باشد باید مراسم عبـادت, ستایش, مدح و شکرگزارى به جاى آورد.

زنان ایران مورد خشونت قرار مى گیرند
طبـق تـازه تـرین نظرسنجى 44 درصد زنان ایران تـوسط همسرانشان مورد اذیت و آزار قـرار مى گیرند. 55 درصـد این زنان, مورد آزار روحى, 10 درصد آزار فیزیکى و 35 درصد مورد آزار روحـى و فیزیکى قرار مى گیرند. 42 درصـد پـاسـخـگویان دیگر بـه یاد نمىآورند که چندین بار مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند.
همچنین 67 درصد زنان پاسخگو در میان نزدیکان و آشنایان زنانى را سراغ دارند که مورد آزار و اذیت همسـرانشان قرار گرفتـه اند.
قابل ذکر اسـت این نظرسـنجـى از زنان شاغل و خـانه دار در سـنین مختلف صورت گرفته است.

تلاش براى تصویب حق طلاق براى زنان مصرى
با تصویب یک لایحه قانونى, بـراى نخستین بـار میلیونها نفر از زنان مصـرى در مورد طلاق از حـقوق بـرابـر بـا مردان بـرخـوردار مى شوند.
در حال حـاضر, مردان مصرى از این حـق بـرخوردارند که در صورت تمایل و حتى بدون اطلاع همسران خود, آنها را بـه طور غیابـى طلاق بـدهند و زنان تنها پـس از صدور رإى توسط دادگاه از این واقعه مطلع مى شوند.
به موجب لایحه جدیدى که پارلمان مصر مصمم به تصویب آن مى باشد, مسـایل مربـوط بـه اخـتـلافات و جـدایى زن و شـوهرها ابـتـدا در دادگاههاى ویژه موسوم بـه ((دادگاه خانواده)) تـحت رسیدگى قرار مى گیرد و در این دادگـاه زنان بـا بـرخـوردارى از حـق قـانونى, مى توانند از
صدور یکجانبه رإى طلاق بـنا بـه تقاضاى مردان جلوگیرى کنند و دادگاه با تإمین حقوق قانونى زوجین, نسبت بـه صدور رإى نهایى اقدام مى کند. در این لایحه حـقوق قانونى زنان بـراى اقامه شکایت علیه شوهرانشان نیز پیش بینى و لحاظ شده است.
در این گزارش توضیح داده نشده است که این پیشنهاد آیا بر خلاف احکام دینى مى باشد یا نه؟

تإکید پاپ بر جایگاه خانواده و پیوند آن
((پاپ ژان پل دوم)) در واکنش به آن دسته از افرادى که در غرب بـدون پـیمان زناشویى, زندگى مشترکى دارند, لزوم تشکیل خانواده بر مبناى ازدواج و پیمان زناشویى را مورد تإکید قرار داد. پاپ خانواده را سنتـى خـواند که هویت آن بـا ازدواج, رسمى است و در غرب این هستـه خـانواده یعنى ازدواج, هویت و کارکرد خـود را از دست داده است.
وى همچنین افزود: هنگامى که خانواده فرو مى پـاشد اجتـماع بـا کمبود بافت پیوندى روبـه رو مى شود و عواقب خطرناکى, انسانها بـه ویژه کودکـان و نوجـوانان و پـیران را بـه محـاصـره در مىآورد.
این سخنان پـاپ در یک دیدار عمومى بـیان شد و اشاره اى مستقیم بـه زنان و مردانى کـه در ایتـالیا و غـرب بـدون ازدواج زندگـى مى کنند, داشت. در حال حاضر در ایتالیا 340 هزار زن و مرد بـدون پیمان ازدواج زندگى مشترکى دارند.

زن سال 2000 با 18 فرزند
یک زن 52 ساله در کامرون بـه عنوان زن بـرتر این کشور انتخاب شد. این زن که کشاورز اسـت, 18 فرزند دارد و تـمامى فرزندان او به خوبى تربیت شده اند. این زن از بـین 200 زن بـه عنوان زن سال دو هزار کامرون انتخـاب شـد. تـمامى زنهاى شـرکـت کـننده در این مسابقه بـیش از 10 فرزند داشتند, اما این زن که هزینه فرزندانش را هم از راه کشاورزى تإمین مى کند, بـه عنوان زن بـرتر انتخاب شد. بـرگزیدگان دوم و سوم این مسابـقه هر کدام 16 فرزند دارند.