سرود فردا

نویسنده


 

سرود فردا
نرگس گنجى

 

 

زهرا بابااحمدى ـ اصفهان
سـه سـروده از شـما دریافت کرده ایم و سـپـاسـگزاریم. در نامه کوتاهى گفته اید که ((هر بـیتـى که اشتـبـاهى دارد)) اصلاح کنیم.
((بیت)) مخصوص قالبـهاى سنتى شعر و وزنهاى عروضى است. آنچه شما نوشته اید بیت ندارد و بیشتر نثر است تا شعر. با این حال به نظر مى رسد که سروده اولتان(راز سحر)بـهتر است و مى توانیم بـا اندکى حذف و تغییرى مختصر در مجله از آن استفاده کنیم. بـارها در این مجله بـا کاستن, افزودن یا اصلاح قسمتهایى از شعر عزیزان(البـته در حـدى که کالبـد و پـیام شعر در هم نریزد)آن را در ((سخن اهل دل)) گنجـانده ایم. هدف ما از این کار چـیزى جـز آن نیست که ضمن تشویق جنبه هاى مثبت این آثار, نشان دهیم که با دقت و اندکى کار بیشتر مى توان آثار بهترى آفرید.
امید است مجال استفاده از نوشته هاى شما را نیز بیابیم. پیروز باشید.

فرزانه بازرگان ـ اصفهان
سه غزلتان رسیده است, از محـبـت و تـوجـه شما سـپـاسـگزاریم. در شعر ((شکسته بالى)) بیتهاى نخست قویتر است. در دو بـیت آخر این شعر ارتبـاط مصراعها کم مى شود و خللهایى در لفظ و معنى راه مى یابد. بـا بـازبـینى و مشورت بـا صاحب نظران انجمن صائب ـ که گویا در آن شرکت مى کنید ـ آنها نیز بـه بـیتـهاى موفق شـعرتـان خـواهند پـیوست. طبـیعتـا هر تـغییرى در آنها نیازمند گفتـگو و هماهنگى بـا نظر خودتان است. در آینده نیز از سروده هاى خوب شما در مجله استفاده خواهد شد. خداوند یارتان باد.

سمیه صبورى ـ قم
متشکریم که سروده هایتان را بـراى مجله فرستـادید. عواطف پـاک شما را مى ستـاییم. آشنایى شما بـا گونه هاى مخـتـلف شعر کم است. پاسخ ما به آقاى نورمحمدى را نیز بخوانید. خدا نگهدارتان باشد.

مجتبى نورمحمدى ـ ایوان کى(گرمسار
توجه شما به مجله موجب سپاسگزارى است. شما مثل بیشتر دوستانى که براى بخش ادبـى مجله شعر مى فرستند بـا جنبـه هایى از ساختمان شعر ـ یعنى وزن و قافیه ـ آشنایى دارید. در این ساخـتـمان شاید نخستین لایه که با جلوه ویژه خود نظرها را مى رباید, همین بـاشد.
براى دستـیابـى بـه لایه هاى زیرین و ستـونهاى اصلى شعر مطلوب, نیازمند مطالعه بسیار و تمرین بیشتر هستید.
امیدواریم ما را نیز در جریان مطالعات, تمرینها و تـجربـه هاى خود قرار دهید. موفق باشید.