تازه هاى پژوهش


 

تازه هاى پژوهش

 

 

دگرگونى پدران در انتظار فرزند
پژوهشگران اعلام کردند پـدر شدن بـا تغییرات هورمونى در مردان هـمـراه اسـت. مـردهـا این تـغـییرات را در طول دوران بـاردارى همسرانشان تجربه مى کنند و هرچه زمان وضع حمل نزدیکتر مى شود این تغییرات با سرعت بیشترى انجام مى شود.
تـغییرات هورمونى مردها در واقع نوعى جـریان سریع و غیر عادى در سطح پروتئینهاى پرولاکتین و کورتیزول است که رفتار پدرانه را در آنها ایجاد مى کند. افزایش سطح پرولاکتین موجب مى شود پدرها به نوزادانشان علاقه مند شوند و افزایش میزان کورتـیزول نیز تـوجه و تمرکز آنها را به نوزاد بیشتر مى کند.
تـحـقیقات وسیع این پـژوهشگران نشان داده است که میزان تـرشح هورمون تستوسترون نیز در پـدرها تا یک سوم کاهش مى یابـد و همین امر احتـمال گریز مرد را از خـانه کـاهش مى دهد, بـه گونه اى کـه پدرهاى تازه کار, دوست دارند بـیشتر وقت خود را کنار فرزند تازه متولد شده خود بگذرانند.

انسان در سنین مختلف بخشهاى متفاوتى از مغز را به کار مى گیرد
افراد سالخورده در آزمایش حافظه به خوبـى جوانان عمل مى کنند, اما قسمتهاى متفاوتـى از مغز خود را نیز بـراى این کار بـه کمک مى گیرند. هنگـام آزمایش, فـعـالیت مغـز این عـده تـوسـط یک روش رادیوگرافى اندازه گیرى شده و نشان مى دهد کدام نواحى مغز در طول بررسى مشغول فعالیت هستند.
نکته قابل توجه آن بود که ارتبـاط میان نواحى خاصى از مغز در میان افراد سالخورده بسیار ضعیف تر بوده اما آنان این نقص را با بهره گیرى از بـخشهاى دیگرى از مغزشان مثل ((هیپوکاموس)) جبـران مى کردند. هیپـوکاموس بـخشى از مغز است که نقشى مرکزى در فرآیند حافظه و احساسات دارد.
یک متخصص در این بـاره گفت: مغز افراد سالخورده بـیش از آنچه که ما فکر مى کنیم قابل انعطاف است. در حال حاضر یک سرى مطالعات مورد نیاز است تـا معلوم شود آیا امکانى وجود دارد که فرد دچار سکته مغزى شده, قادر به بـازیابـى حرکت خود از طریق مراجعه بـه بخشهاى دیگرى از مغز باشد.

تإثیر آموزشهاى هنرىدر پیشرفت کودکان
نتایج حاصـل از چـندین پـژوهش نشـان مى دهد کـودکـانى کـه بـه فعـالیتـهاى هنرى اشـتـغال دارند دانشآموزان موفق تـرى هسـتـند. آموزگاران نیز خـاطرنشان کرده اند کودکانى که تـإتـر, موسیقى و هنرهاى تجسمى کار مى کنند غالبا سطح عملکرد تحصیلى شان نسبـت بـه بقیه دانشآموزان بالاتر است.
بـررسیهاى انجـام شده بـر روى هزاران دانشآموز آمریکایى نشان داده اسـت کودکانى که فـعـالیتـهاى هنرى زیادى دارند از هر نظر نسبت به دانشآموزانى که فعالیت هنرى کمى دارند, موفق تر هستند و در ضمن کمتر بـه رفتارهاى غیر قانونى و ترک تحصیل روى مىآورند.
وجـود نقشها, قوانین و خطرات تـمام این بـرنامه ها بـه کودکان فرصت مى دهد چـندین نقـش را ایفـا کنند و در قـبـال این نقـشـها مسوولیت پذیر باشند. مثلا شروع کار تإتر ریسک زیادى لازم دارد که بـاعـث مى شـود جـوانان هنرمند شـوند. در این زمینه مى تـوان بـه موفقیتـهاى هنرمندان و هنرپـیشـگان بـه هنگام آموزش بـرنامه هاى فشرده تر اشاره کرد.

طبیعت انسان در کهنسالى نمایان مى شود
یک روانشناس معتقد اسـت انسـان در پـیرى زمان بـیشتـرى بـراى بازنگرى زندگى خود دارد و طبیعتش بـهتر نمایان مى شود. میان سالان به شدت از سالخوردگى مى هراسند و آن را تنها بـه صورت بـیمارى و ضعف بـدن مى بـینند. همچنان که انسان پـیرتـر مى شود, هدف زندگیش تغییر مى کند و یافتن معناى زندگى بـراى او مهم مى شود و در همین مسیر شخصیت واقعى خود را نمایان تـر مى سازد. از همین رو بـا کاهش قدرت حافظه کوتاه مدت حافظه بـلندمدت قوىتر مى شود و فرد بـه جاى اهمیت دادن بـه مسـایل کوچـک روزمره بـه یادآورى وقـایع زندگیش مى پـردازد و بـه عبـرتآموزى از تـجربـه هاى گذشتـه مشغول مى شود.

روش پیشگیرى از رشد موى صورت زنان
رشد مو در صورت زنان داراى علل مختـلفى است که از جـمله زیاد بـودن هورمون مردانه در آنها است. مسایل ژنتیکى هم در این میان بـى تـإثـیر نیستـند. گروهى از محققان موفق بـه تـهیه نوعى کرم شده اند که مى تواند مانع رشد موى صورت در زنان بشود. این کرم را باید همانند یک کرم مرطوب کننده روى دو بار بـه صورت مالید و آن را به طور منظم مصرف کرد, چرا که در غیر این صورت رشد مو از سر گرفته خواهد شد. عملکرد این کرم به گونه اى است که آنزیمى را که باعث رشد مو مى شود از فعالیت باز مى دارد.

دستکارى مغز, رفتار انسان را تغییر مى دهد
دانشمندان مدعى هستند مى توانند با دستـکارى مغز رفتـار انسان را تغییر دهند. تـحقیقات انجام شده نشان داده است مسایل فیزیکى خط سیر و کار مغز را مشخص مى کند. در اثر بالا رفتن اضطراب, غم و یا ترس متابولیسم در بعضى نقاط مغز بیشتر و در بـرخى نقاط کاهش مى یابد. در حال حاضر داروهاى ضد افسردگى و اضطراب اعمال مغز را تحت کنترل مى گیرند.
دسترسى به تغییر رفتار بشر در عین مفید بـودن مى تواند بـسیار خطرناک بـاشد. ممکن است در آینده بـا یک عمل جـراحى مغز رفتـار خشونتآمیز زندانیان را تـغییر داده و یا بـا عمل جراحى فرزندان بـاهوشترى بـه جامعه تحویل داد و یا مشکل بـیماران روانى را حل کرد. در عین حال دیکتاتـورها نیز مى تـوانند از عمل جراحى بـراى تغییر فکر مخالفشان استفاده کنند.
مشاهده افرادى که بـه دلیل بـیمارى پارکینسون مجبـور بـه عمل جراحى مغز شده بـودند نشان داد که این افراد بـعضى از رفتارهاى غیر طبـیعى قبـل از عمل را بـه کلى ترک کرده اند, همین امر موجب شـده تـا دانشـمندان تـصـور کنند امکان دارد در آینده بـه مغـز انسانها دسترسى پیدا کرد.

کمبود ید خطرناک است
کارشناسان امور بـهداشتـى مى گویند کمبـود ید همچنان مهمتـرین مشکل بهداشتى در جهان است و پیامدهاى این کمبـود مى تواند ویران کننده تر از بیمارى گواتر باشد. عدم مصرف ید باعث آسیبـهاى مغزى بسـیارى در سـراسـر جـهان اسـت. فقدان ید همچـنین مهمتـرین علت مرده زایى و سقط جنین مى باشد. حتـى کمبـود جزئى ید نیز مى تـواند رشد مغزى کودکان را دچار اختـلال کند و تـا 15 امتـیاز از بـهره هوشى آنها بکاهد و باعث ناتوانایى در یادگیرى شود.
با وجود مصرف روزافزون نمک یددار بـه منظور پیشگیرى از عوارض آن, حدود یک میلیارد انسان در جهان در بـرابـر مشکلات بـهداشتـى ناشى از کمبود ید آسیب پذیر هستند.

نابینایان مى توانند ببینند
دانشمندان موفق شده اند یک سیستم بـینایى مصنوعى بـسازند. این دستگاه شامل یک دوربـین بـسیار کوچک است که روى یک عینک جاسازى شده است. این عینک و دوربین متصل به آن مى توانند امواج رادیویى را به یک تراشه کوچک رایانه اى بـفرستند. این تراشه رایانه اى که روى شبکیه چشم جاسازى مى شود, پس از دریافت امواج رادیویى, آنها را از سلولهاى از کار افتاده چشم عبـور مى دهد و بـه صورت امواج الکترونیکى بـه مراکز عصـبـى دریافت کننده تـصـاویر مى فرسـتـد. ساخت این دسـتـگاه که ده سـال طول کشیده اسـت روى نابـینایان آزمایش شده و آنها توانسته اند با کمک این سیستم, اشیاى پیرامون و شکل و اندازه آنان را تشخیص دهند.

تراکم سلولهاى مغزى با هوش در ارتباط است
محققان دریافته اند که هوش انسان با میزان تراکم سلولهاى مغزى ارتبـاط مستقیم دارد. شواهد نشان مى دهد هر قدر سلولهاى مغزى در یک ناحیه خاص از مغز فشـرده شـده بـاشـند, فرد بـاهوش تـر اسـت. تـحـقیقات نشان داده سـاخـتـمان مغز مردان و زنان بـا یکدیگر متفاوت اسـت و تـراکم سـلولهاى مغزى در میان زنان بـا تـوانایى گفتارى آنان ارتـبـاط ندارد, حال آنکه در مورد مردان ارتـبـاطى نیرومند وجود دارد.
دانشمندان با بـررسى ناحیه ((کرتکس)) مغز که در پشت پیشانى و بـالاى چـشمان انسان قرار دارد و عامل اصلى حافظه و یادگیرى است به این مسإله پى بردند.

آشپزى با اجاق گاز بیمارى آسم را تشدید مى کند
بـه گفته محققان اجاق گاز همانند دود سیگار, غبـارهاى خانگى, گربـه و کپـک در تـشدید بـیمارى آسم یک عامل خطر بـشمار مىآید.
مطالعات بر روى بزرگسالان مبتلا بـه آسم نشان مى دهد کسانى که بـا اجاق گاز آشپزى مى کنند دو برابر کسانى که با اجاقهاى بـرقى کار مى کنند, در اثر حـمله آسـم بـه بـیمارسـتـان مراجـعه مى نمایند.
هیچ کس علت بروز بیمارى آسم را که مشخصه آن بـسته شدن راههاى تـنفسى است نمى داند, اما آلودگى هوا, حساسیت بـه گرد و غبـار و دود سـیگار بـه عنوان عوامل تـشدیدکننده آسـم شناخـتـه شده اند.
یک محقق در این ارتباط گفت: روشن نیست چرا آشپزى بـا گاز بـر راههاى تـنفسى تـإثیر مى گذارد, ولى روشن است که گاز تـرکیبـات تحریک کننده آزاد مى کند و در هنگام احتراق گاز, دىاکسید نیتروژن در هوا پـخش مى شود. وى خاطرنشان کرد در حال حاضر تحقیق بـر روى تإثیر آلودگى هواى داخل خانه بر مبـتلایان بـه آسم مورد بـررسى است.

روش تشخیص زودهنگام بیماریهاى قلبى
محققان مى گویند روشهاى تصویربردارى جدید به پزشکان کمک مى کند تا قبـل از بـروز علایم بـیمارى قلبـى, وجود مشکل را در شریانها شناسایى کرده و از حملات پیشگیرى کنند. این روشها بـه پزشکان در امر تصمیم گیرى براى تجویز داروها, یا ارایه یک بـرنامه غذایى و انجـام تـمرینات ورزشى بـراى پـیشگیرى از حـملات قلبـى یا سـایر بیماریهاى قلبى کمک مى کند.
با اسـتـفاده از این شـیوه جـدید ضـایعـات واقعـى که در درون شریانها تـشکیل شده اند یعنى لایه هاى سخت شده چربـى که مى تـوانند جریان خون را مسدود سازند یا اینکه تجزیه شده و سبب بـروز سکته یا حـمله قلبـى شـوند را شـناسـایى کرد. بـا این روش عـلاوه بـر تصویربردارى از ضایعات, مى تـوان آنها را بـا استـفاده از پـالس اشعه مادون قرمز نابود کرد.

بیمارى فقدان تمرکز, کنترل مى شود
تحقیقات علمى نقش مواد غذایى در بروز بـیمارى فقدان تمرکز در کودکان را تإیید کرده اند. بـیمارى فقدان تـمرکز, نوعى بـیمارى رفتارى است که بـیشتر در سنین پـایین بـروز مى کند و طى آن کودک قادر بـه تمرکز و دقت بـراى مدت طولانى نیست و بـیش از حد معمول جـنب و جـوش دارد. این گونه کودکان و نوجـوانان معمولا قادر بـه سازش با محیط و مقررات مدرسه و کلاس درس نیستند.
بـررسیها نشان داده است که مواد غذایى خـصوصا رنگهاى افزودنى آنها باعث مى شود رفتار کودکان تـغییر کند. دانشمندان آسانتـرین راه کنترل این بیمارى را دقت در رژیم غذایى و مصرف نکردن انواع آب نبـات و شـکـلات, شـیرینى و نوشـابـه هاى رنگـى ذکـر کـرده اند.

مصرف پروتئین حیوانى موجب پوکى استخوان مى شود
پژوهشگران مى گویند در اثر رژیم غذایى سرشار از پروتئین میزان اسید خون افزایش یافته و بـا از دست رفتـن کلسیم در استـخوانها روند پوک استخوانى سرعت پیدا مى کند.
وقتى ما غذا مى خـوریم بـدن اسـید تـولید مى کند, این اسـید در نهایت توسط کلیه ها دفع مى شود اما بـا بـالا رفتـن سن کلیه ها نیز نمى تواند بـه خوبـى کارشان را انجام دهند لذا استـخوانها دخالت کرده و اسید اضافى را جذب مى کنند. این کار در کوتاه مدت خوب است اما در این فرآیند استـخوانها کلسیم, فسفر, سدیم و هر چـیزى که باید براى قوى مـانـدن در خـود نـگـه دارنـد از دسـت مـى دهنـد.
قابل توجه است که پـروتـئین بـیشتـر از مواد غذایى دیگر اسید تولید مى کند. پروتئین موجود در گوشت قرمز نیز بیشتر از پروتئین ماهى یا گوشت سفید اسید مى سازد. لازم بـه ذکر است که پروتئینهاى گیاهى کمتـرین میزان اسـید را تـولید مى کنند و بـراى سـالمندان مناسب تر هستند.

اضطراب بیمارى آسم را افزایش مى دهد
میزان زیاد اضطراب و افسردگى یا هر دوى آنها مى تـواند شخص را مستعد ابـتـلا بـه بـیمارى آسم کند. محققان بـا یکسرى آزمایشهاى طولانى مدت متـوجـه شدند افرادى که دچار آسم شده اند از نظر علایم دچـار حـالات عصبـى, استـرس, نگرانى, ناامیدى, ناخـشنودى و دیگر نشانه هاى اضطراب و افسردگى مى شدند.
نتایج این تـحقیقات نشان مى دهد حتـى میزان متـوسط اضطراب نیز مى تواند خطر ابتلا به آسم را تا 80 درصد افزایش دهد.

مصرف پنیر دندانها را مقاوم مى کند
پـژوهشگران اعلام کردند خـوردن پـنیر بـا غذا از فساد دندانها جلوگیرى مى کند. بـه گفته آنان مصرف غذاهاى سرشار از کلسیم مانع فسـاد دندانها مى شـود, زیرا کلسـیم سـطح دندانها را در بـرابـر باکتریها و پوسیدگى مقاوم مى کند.
پژوهشگران معتقدند انواع پـنیر داراى مقدار زیادى کلسیم است, آنها توصیه کردند در نوبتهاى غذایى حتما پـنیر مصرف شود. پـنیر به صورت خام یا پختـه مى تـواند تـإثیر بـسیار زیادى در مقاومت دندانها داشته باشد.

افشانه جدید سرماخوردگى
یک افشـانه جـدید بـینى حـاوى عـنصـر روى مـى تـواند طول مـدت سرماخوردگى عادى را از یک هفته به یک روز کاهش دهد.
دانشمندان طى مطالعاتـى در دو فصل سرماخـوردگى, متـوجـه شدند کسانى که از این دارو مصرف کرده اند بـه طور متوسط یک روز و نیم دچار عطسه, آبریزش بینى و دیگر علایم سرماخوردگى شدند اما کسانى که دارو دریافت نکرده بودند تا 10 روز سرماخوردگى شان طول کشید.
سرماخوردگى در اثر تعدادى از ویروسها بروز مى کند و دانشمندان بـر این بـاورند که عنصر روى از تـشکیل پـیوندهاى محکم ویروسها جلوگیرى مى کند. عنصر روى مى تواند بـه درمان سرماخوردگى کمک کند و مانع ایجاد چنین اتصالاتى در سلولها شود.