کتابخانه پیام زن


 

کتابخانه پیام زن
((کتابهاى رسیده))

 

 

گزیده ادبیات معاصر
منیژه آرمین
ناشر: کتاب نیستان
نوبت چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 100
قیمت: 4500 ریال
این مجموعه داستان شامل هشت اثر مى بـاشد که هر کدام بـه شکلى در بر گیرنده فرهنگ این مرز و بـوم مى بـاشند. در داستان ((صداى گمشده)) نویسنده بـه زیبـایى آناهیتـا, اسطوره عشق و بـارورى و الهه آب را به زمان حال آورده و او را بـه گفتگو بـا یک دکتراى باستـان شناسى وا داشتـه و عاشورا را از نگاه وى کاویده است. در قسمتى از این داستان آمده است: ((آناهیتا نشسته بود. سرش را بر زانو گذاشتـه بـود و گریه مى کرد. گوشه هاى سـربـند او بـه همراه ستارگان آسمان ناپـدید مى شدند ... آناهیتا سر از زانو بـرداشت. چشمهایش رنگ آب داشت رنگ راز, ولى دیگر حرفى نزد. حتـى یک کلمه ... و او به زنى فکر مى کرد که سه هزار سال عمر دارد و همه خطها را مى خواند و همه دینها را شناختـه است; همه غزلهاى عاشقانه را و همه لالاییها را حفظ اسـت ... و بـزرگتـرین آرزویش مرگ اسـت.))

ماجراى گوشهایم
رفیع افتخار
ناشر: انتشارات خوشبین
نوبت چاپ: اول / 1378
قیمت: 6200 ریال
کتاب مذکور مجموعه اى از داستانهاى طنز است که بیشتر آنها قبلا در مجله پیام زن بـه چاپ رسیده است. نویسنده کوشیده بـا زبـانى طنز, برخى از واقعیتهاى اجتـماعى را بـیان نماید. در قسمتـى از داستـان ((ماجـراى گوشهایم)) آمده است: بـه مبـارکى و میمنت از دوران طفولیت, بـچگى و بـلوغ گذر کرده و پـا بـه دوران پـرشکوه جوانى نهادم و در این دوران بـود که پـس از طى مراحلى از قبـیل دیپـلم, سربـازى و غیره بـه عنوان کارمند دون پـایه بـه استخدام شهردارى در آمدم. اگر بـه مانند من کارمند بـاشید. احـسـاس روز اولى را که پاى در دفتـر کار گذاشتـم درک خواهید کرد. اطاقى که کلید داشت و کلیدش در جیب من جاى مى گرفت, میزى که مال من بود و صندلى که روى آن مى نشستـم. بـه راستـى که چـه احـساس پـرشکوهى!

قصه هاى بى بى
رفیع افتخار
ناشر: انتشارات خوشبین
نوبت چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 217
قیمت: 10000 ریال
کتاب حاضر شامل 14 داستان مى باشد که قبلا در مجله پیام زن نیز به چاپ رسیده است. این کتاب دفتر دوم قصه هاى بى بـى است که دفتر اول آن در گذشته توسط انتشارات دفتر تبلیغات به چاپ رسیده است.
در داستان ((ختم به خیر)) آمده است: بـى بـى زنى است که خیر و صلاح همگان را آرزومند است و ذره اى کینه و عداوت از احدى بـه دل ندارد. او پـر از صفا و صمیمیت و مهربـانى اسـت. مادربـزرگى که آسایش دیگران را بـر خود مقدم داشتـه و همیشه خدا آماده و حاضر به کمک و یارى همنوعان خود مى باشد.

فاطمه در آیینه کتاب
اسماعیل انصارى زنجانى خوئینى
ناشر: دفتر نشر الهادى
نوبت چاپ: سوم / 1378
تعداد صفحات: 679
کتاب حاضر به معرفى 1629 کتاب مستقل چاپى و خطى در باره حضرت زهرا(س)در 26 زبان مى پردازد. بـراى هر کتاب, کتابـشناسى مختصرى ذکر شده و بـه این موضوعات اشاره شده است: کامل بـودن کتـاب در مورد حیات حضرت زهرا(س)یا اختصاص آن بـه قسمتـى از زندگى حضرت, جنبه تاریخى و حدیثى و رجالى و ادبى کتاب, تحلیلى بـودن کتاب و نوع تحلیل, تـقسیم بـندى اصلى کتـاب, کیفیت ادبـى قلم نویسنده و نکات خاصى که بعضى کتابها دارند.

غواص اقیانوس اندیشه
غلامرضا گلى زواره
ناشر: انتشارات ام ابیها
نوبت چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 392
قیمت: 9000 ریال
این کتاب نگاهى دارد بـر زندگى و افکار علامه محمدتـقى جعفرى, از هنگام تولد تـا زمان فوت ایشان. در بـخش ((فرازهاى فروزان)) آمده است: بـه عقیده این حکیم, جمال یکى از صفات پـروردگار است که غیر از صفات ذاتى و فعلى او مى باشد و با توجه به این که همه زیبایى هاى قابـل تصور را خداوند پدید آورده است مشخص مى گردد که جمال او مافوق زیبایى هاى محسوس و معقولى است که دو قلمرو انسان و جهان قابل دریافت مى باشند.
قـوانـین و مـقـررات ویژه زنـان در جـمـهورى اسـلامـى ایران تهیه و تنظیم: مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى

ناشر: برگ زیتون
نوبت چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 465
قیمت: 23000 ریال
تصریح به اصل مساوات و برابرى زن و مرد در کلیه شوون زندگى و برخوردارى آنان از حمایتهاى یکسان قانونى, از جمله وجوه امتیاز قانون فعلى نسبـت بـه قانون اساسى دوره مشروطه است. کتـاب حاضر نیز بـه منظور آشنایى هر چه بـیشتـر زنان بـا قانون و حقوق خود تنظیم شده است. این مجموعه شامل هفت بخش مى باشد و به ترتیب بـه موضوعات قانون اساسى, قوانین و مقررات حقوقى, کیفرى, بین المللى, استخدامى, اجتماعى و فرهنگى پرداخته است.

عشق برتر
جواد محدثى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات
اسلامى حوزه علمیه قم
چاپ: چاپ اول / 1378
تعداد صفحات: 96
قیمت: 4000 ریال
آنچه در این کتـاب مى خوانید, رهنمود احادیث و سیره بـزرگان و روشهاى کاربردى براى تربیت کودکان و نوجوانان بـر اساس ((حب آل محـمد(ص )) است که هدف نویسنده از نگارش آن بـیان کردن, راههاى ایجاد محبت اهل بیت در کودکان و نوجوانان است.
در قسمتى از این کتاب مى خوانیم: ((به جز داستانهایى از زندگى اهل بیت که در جاى خود, تإثیر عاطفى و محبتآور دارد, نقل قصه ها و سرگذشتـهاى کسانى که شیفتـه این خاندان بـوده و هستـند و این محبـت در زندگى, فداکارى, ایثار, خدمات و حالات خاص و زیارتها و توسلهاى آنان مشهود بوده, براى جذب به این خاندان و ایجاد محبت مفید است.))

پیامبران سرزمین ما
عباس صالح مدرسه اى
ناشر: انتشارات پیام آزادى
چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 48 صفحه
قیمت: 2000 ریال
این کتـاب مختـصرى از زندگى انبـیاى الهى در ایران همراه بـا عکسهایى مسـتـند از آن مى بـاشد. این کتـاب در سـال 72 بـه صورت مجموعه مقالات در بـعضى از مطبـوعات کشور منتشر شده است. در شرح زندگانى حـضرت حـیقوق مى خـوانیم: ((تـویسـرکان شـهرى در یکى از دره هاى خوش آب و هواى کوه الوند, بـا قدمتى بـسیار, پذیراى یکى از انبیاى الهى شده است. حیقوق نبى, یکى از پیامبران بنى اسراعیل و نگهبـان معبـد سلیمان در اورشلیم بـوده و نامش در عهد عتیق آمده است. وى به هنگام حمله بختنصر و بابلیان با حضرت دانیال و عده اى دیگر بـه اسارت در آمد و سالهاى درازى در زندان به سر برد.))

سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمومنین(ع
على اکبر ذاکرى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: جلد اول, چهارم / 1378
جلد دوم: دوم / 1378
تعداد صفحات: 567 و 640
قیمت: 45000 ریال(دو جلد
این کتـاب تـحقیقى نو در بـاره سازمان ادارى و نظام مدیریتـى حکومت عـلوى اسـت و بـه مطالعـه و عـملکرد کارگزاران و ابـعـاد اجتماعى, سیاسى و نظامى زندگى حضرت امیرالمومنین(ع)مى پـردازد.
جـلد اول بـه فرآیند شکل گیرى حکومت علوى, شرایط, اختـیارات و گزینش کارگزاران مى پـردازد و شرح حال کارگزاران بـرخى از شهرها را بدست مى دهد.
در جـلد دوم, عـملکرد کارگزاران امیرالمومنین(ع)در دو منطقـه مهم مصـر و بـصـره مورد تـحـلیل و ارزیابـى قرار گرفـتـه اسـت.

سیماى صابران در قرآن
دکتر یوسف قرضاوى
ترجمه و تحقیق: دکتر محمدعلى لسانى فشارکى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
تعداد صفحات: 316
چاپ: دوم / 1378
قیمت: 9500 ریال
کتاب حاضر, تفسیرى موضوعى در باره صبر است و ماهیت و زمینه ها و آفات صبـر و ... را مطالعه و بـررسى مى کند. در فصل آفات صبـر آمده است: بـى حـوصلگى و غصه خوردن و در غم و اندوه شدید و مداوم فرو رفتن با صبـر سازگار نیست. انسانى که مى خواهد نیروى صبـر و مقاومت خـود را از دست ندهد, بـاید همواره بـکوشد تـا اینکه آن حالات را از خود دور کند.

درآمدى بر عرف
سیدعلى جبار گلباغى ماسوله
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 304
قیمت: 13000 ریال
این کتاب بـر آن است که دیدگاه فقها و حقوق دانان را در بـاره عرف بـیان کند و جـایگاه آن را در دانش فقه و حـقوق دینى معـین سازد. ((عـرف, مبـنا, منبـع)) , ((مکتـب عـرف, حـقوق عـرفى)) , ((گونه هاى عرف و عادت)) , ((حجیت عرف)) و ... از فصول اصلى این کتاب مى باشند. در بـخشى از ((درآمدى بـر عرف)) آمده است: منظور از رکن معنوى عرف که گاه از آن بـا عنوان عنصـر و عامل روحـى و روانى نام برده مى شود, پذیرش معنوى مردم و جامعه است که بـه آن ویژگى الزام و ضمانت اجرا مى بخشد. این احساس و اعتقاد به رعایت پـدیده عرف و تـنظیم رفتـار بـر اساس آن بـدون اینکه در مجموعه قانون یا نظام نامه و آیین نامه اى ثبت و ضبـط شده بـاشد, است که آن را الزامآور و موجـد تـعهد و تـکلیف ساختـه و در شمار قواعد حقوقى قرار مى دهد.

اگر نوجوان مى شدم!
مولود شمس نژاد
ناشر: پیام آزادى
نوبت چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 248
قیمت: 7000 ریال
این کتاب گفتـگویى دوسـتـانه بـا چـندین نویسـنده, روانشناس, آهنگساز, مهندس, خـانه دار, دانشجـو, پـزشک و ... در مورد دوران نوجوانى است. موضوع کلى بـحث این است که ((اگر دوبـاره نوجـوان مى شـدید, چـه راهى را در زندگى انتـخـاب مى کردید؟)) و در ادامه سوالاتى در بـاره انتخاب دوست, رفتار بـا والدین و اساتید, نحوه پر کردن اوقات فراغت و غیره آمده و نظر مصاحبه شوندگان قید شده است.

دیه یا مجازات مالى
فاضل صالحى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
چاپ: سوم / 1378
تعداد صفحات: 247
قیمت: 9000 ریال
نویسنده در کتاب مذکور به شرح دیه و ارش و انواع قتل بـا ذکر مطالبى از کتب فقهى مى پردازد و سپس دیه بـعضى از اعضا را که در قانون ذکر نشده, از کتـابـهاى تـحـریرالوسـیله حـضرت امام(ره)و جواهرالکلام و شرایع الاسلام بیان مى کند.
در قسمتى از این کتاب مى خوانیم: ((اگر جنایتى بـر بـدن انسان وارد شود, شرع مقدس بـراى تـنبـیه متـجاوز و دلجویى از مضروب و مجنى علیه مواردى را بـه عنوان دیه معین فرمود. پـس روشن است که دیه در حقیقت, جبران لطمه و خسارت وارده بر بـدن یا جنایتى است که بر نفس وارد مى شود.))

خاطرات امیر مومنان علیه السلام
شعبان صبورى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
چاپ: دوم / 1378
صفحات: 455
قیمت: 18000 ریال
کتاب مذکور به گردآورى مشاهدات و خاطرات حضرت امیر مومنان(ع)از زبـان ایشان پـرداخته است. این مجموعه از منابـع و مآخذ روایى و تاریخى بـهره گرفته که اغلب از مصادر شیعه و گاهى نیز از کتب اهل سنت مى باشد.

* معاد از دیدگاه امام خمینى
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره
چاپ: خرداد 1378
تعداد صفحات: 438
قیمت: 8500 ریال
کتاب مذکور گردآورى آرا و نظرات حضرت امام پـیرامون ((معاد)) اسـت که در ضـمن آثـار مکتـوب, جـلسـات درس فلسـفه و بـیانات و سخنرانیهاى ایشان ثبت و ضبط شده است و شامل تبیین, شرح و تفسیر و نقد و بررسى دیدگاههاى مقبول و بیان دیدگاههاى خاص حضرت امام در مورد مذکور از بیان و قلم ایشان مى باشد.

* کتابنامه ائمه اطهار
ناصرالدین انصارى قمى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
چاپ: اول / 1378
تعداد صفحات: 280
قیمت: 10000 ریال
از آنجایى کـه گردآورى عـناوین کـتـابـهایى پـیرامون زندگانى امامان معصوم(ع)آن هم با شیوه خاص نوشته شده مى تواند, بـه محقق توان بیشترى بخشد, تا راه طولانى تحقیق را در اندک مدتى طى کند, لذا نویسنده در این کتاب سعى کرده, فهرست کتـابـهاى مربـوط بـه زندگانى ائمه اطهار را گردآورى کند و بـا جـداسازى کتـب عربـى, فارسى و اردو, بـه سهولت استـفاده از آن کتـب بـیفزاید. در این میان تـنها موضـوع کتـابـها مد نظر نویسـنده بـوده و بـه عنوان مقاله ها و رساله هاى کوتاه به حساب نیامده است. * *