گلکارى نخل مرداب


 

نخل مرداب
مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

کـسـانى کـه در مورد آبـیارى گلدانها دچـار مشـکـل مى گردند و نمى توانند مطابق برنامه خاصى به گیاهان آب بـدهند, خوب است نخل مرداب را انتخاب کنند.
نخل مرداب را باید در سطل پلاستیکى یا گلدان بـدون منفذ کاشته و همیشه آن را از آب پر کنیم. هر قدر که خواستید, بـدون ترس از خطر پوسیدگى ریشه مى توانید به آن آب بدهید. اما خشکى خاک بـراى این گیاه خطرناک است.
اگر خاک خـشـک شـود, خـیلى زود بـرگها زرد گشـتـه و مى میرند.
نخل مرداب گیاهى است بـا نام علمى سیپروسCYPERUS))از خانواده سیپراسهCYPERACEAE) )و سرزمین مادرى آن ماداگاسکار است. سیپروس پانصد و پـنجاه گونه دارد و بـرگهاى دراز و نازک و سبـزرنگش در انتـهاى ساقه ها ظاهر مى شوند. در وضع مناسب, یک متـر رشد مى کند.

نور:
نخـل مرداب نور سـایه روشن را نیاز دارد. اما از قرار دادن آن در پشت پنجره هاى آفتابگیر بخصوص در فصل تابـستان خوددارى کنید.

گرما:
غذاى مرداب گیاهى است گرمادوست است. مناسبترین دما بـراى این گیاه در زمستان 12 درجه سانتى گراد و در تابستان حداکثر 30 درجه سانتى گراد است.

خاک:
نخل مرداب در خاکهاى سنگین و رسى بهتر رشد مى کند. خاک برگ را با مقدار زیادى رس مخلوط نموده و خاک مناسب را بـراى نخل مرداب تهیه کنید.

رطوبت نسبى محیط:
رطوبت, موجب رشد بـهتر و حفظ سلامتى این گیاه مى گردد. در فصول گرم همه روزه آب را روى بـرگهایش اسپـرى کنید. در زمستان فقط یک بار در هفته روى آن آب بپاشید.

کودپاشى:
از کودهاى تقویتى استـفاده کرده و هر پـانزده روز یک بـار از اوایل بهار تا اواسط پاییز آن را با کود تقویت کنید.

ازدیاد:
ازدیاد نخل مرداب بـه روش قـلمه وارونه اسـت. منظور از قـلمه وارونه این است که ساقه سالم و ضخیم آن را انتـخـاب کرده و بـه صورت وارونه در ظرف آب قرار مى دهیم. بـعد از چـند روز ریشـه هاى سفیدرنگش از لابه لاى برگها بیرون مى زند.(شکل 1 و 2

 

مراقبتهاى لازم:
سوختگى برگها:
سوختگى نوک برگهاى نخل مرداب معمولا بـه دلیل خشکى هواست. بـا اسپرى کردن آب روى برگها سوختگى برطرف مى شود. نور مستقیم آفتاب نیز موجب سوختگى برگها مى گردد.

خشکى خاک:
همان طور که گفته شد, گلدان نخل مرداب بـاید همیشه از آب پـر بـاشد. در صورتـى که خـاک, خـشک شود, بـرگها بـا سرعت زیاد زرد مى گردند.

سرما:
در صورتى که هوا بـیش از اندازه سـرد شـود, همه بـرگها خـشـک مى شوند. بـا قرار دادن گیاه در محـل گرم مى تـوان بـه رشد مجـدد ساقه هایش امیدوار بود.

پیچیدگى برگها:
تاریکى موجب پیچیدگى برگها مى شود.