چند نکته


 

چند نکته

 

 

مادر: دخترم, حالا که به سلامتى به خانه بخت مى روى و مى خواهى یک زندگى طولانى و پردوام را بـا شوهرت آغاز کنى از این مادر پـیرت چند نکته را آویزه گوش دار.
به یاد داشته باش که در بـرآورده شدن خواسته هایت لجاجت نورزى و امکانات و مقدورات شوهرت را در نظر داشته بـاشى. لجـاجـت تـو بـاعث اخـتـلاف و تـنش در زندگیت مى شود. ادامه این تـنشها کم کم زندگى مشتـرک تـو را بـه لبـه پـرتـگاه و از هم پـاشیدگى خواهد کشانید.
دختـرم, از شـوهرت بـهانه گیرى مکن و از او تـوقعـات نامعـقول نداشته بـاش. تواناییهاى شوهرت را در نظر داشته بـاش و توقعاتت را با آن منطبق ساز.
دخترم, اگر تو و شوهرت از بلندپروازیهاى بى دلیل اجتناب ورزید بسیارى از مشکلات زناشویى پیش نخواهد آمد.
دخترم, این بلندپروازیهاى بى دلیل زندگیتان را تلخ و ناچار به تحمل بگومگوهاى اعصاب خردکن و مستمر خواهید بود.
دختـرم, این نصایح را جهت یادآورى گوشزد کردم و گرنه تـو همه اینها را مى دانى و در زندگى مشترک به کار مى بندى.