اخبـــار

 

 

تعداد زنان با تحصیلات دانشگاهى 314 برابر شده است
خـانم زهرا شـجـاعـى رییس مرکـز مشـارکـت امور زنان در همایش ((بررسـى شیوه هاى افزایش کارآمدى سـازمانهاى غیر دولتـى زنان)) گفت: صرف نگاه حمایتى موجب کارآمدى سازمانهاى غیر دولتى متـصدى امور زنان سرپـرست خانوار نیست و بـاید بـراى توانمندسازى آنان برنامه ریزى کرد.
وى با تإکید بر توانمندسازى زنان به عنوان نیروهاى انسانى و منابع توسعه پایدار در برنامه ریزى کلان کشور, افزود:
توانمندسازى زنان منحصر به تحصیلات نیست. بلکه بر اساس نقش آنها به عنوان مـدیر خـانه, نیروهاى مـوثـر در کـارخـانه ها و مـزارع برنامه ریزى مى شود.
معاون هماهنگى و ارتبـاطات این مرکز نیز بـا اشاره بـه اینکه 850 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد, گفت: بـراى تحقق عدالت اجتماعى و افزایش مشارکت از سطوح پایین به بـالا, نیازمند تشکلهاى غیر دولتى قوى هستیم.
در این همایش که به همت موسـسـه علمى ـ پـژوهشى خـیریه جـهان معاصر برگزار شده بود, رییس این موسسه بـا اشاره بـه آمار زنان داراى مدارک تـحـصیلى دانشگاهى اظهار داشت: تـعداد این زنان در طول چـهل سال 314 بـرابـر شده است, اما سهم این قشر از زنان در فعالیتهاى اقتصادى کم است. وى با تـصریح بـر لزوم تـوانمندسازى تـشکلهاى مردمى زنان گفت: چنین تـشکلهایى بـا عوامل بـازدارنده مواجـهند. زنان بـه رغم بـرخـوردارى از تـوانمندیهاى بـالا و در بسیارى از موارد برابر با مردان, در عرصه رقابـتهاى اقتصادى از مردان عقب مانده یا عقب نگاه داشته شده اند.
ضعف توان اقتصادى تا مرز ناتـوانى در تـإمین هزینه هاى اولیه ادارى و مدیریتـى, ضعف علمى و فنى, نامشخص بـودن قلمروى فعالیت آنها و عدم بـرخـوردارى از تـکنولوژى پـیشرفتـه امروزى و مشکلات دسترسى به اطلاعات از دیگر عوامل ناکارآمدى سازمانهاى غیر دولتى زنان است.

مشکل حقوقى زنان متإثر از سنتهاى جامعه است
خانم جمیله کدیور در نشست ((دادخواست حقوقى زن ایرانى)) گفت: عدم تحول فکرى منطبـق بـا نیازهاى روز جامعه موجب حاکمیت افکار سنتى بـر جامعه شده است. وى عدم فعالیت گسترده زنان در حوزه هاى دینى و حاکمیت فرهنگ مردسـالارى در جـامعه را از جـمله مسـایل و مشکلات موجود در زمینه حقوق زنان مطرح کرد و افزود: خلاهاى موجود در برخى از قوانین مربوط به زنان ناشى از قدیمى بودن آنان است. اقدامهاى ناچـیز حـقوقى در مورد زنان تـنها نقش آرامبـخش و قرص مسکن جامعه را ایفا کرده است.
همچـنین الهه کولایى, اسـتـاد دانشـگاه, تـلاش در زمینه تـغییر دیدگاههاى اجتـماعى موجـود در مورد زنان و رفع اختـلاف نظر میان هنجارها و ارزشها همراه با در نظر گرفتن شرایط روز براى بهبـود جـایگاه حـقوقى زنان را ضرورى دانسـت. وى مشـکل حـقوقى زنان در ایران را متـإثر از تـاریخ, فرهنگ و سنتـهاى جامعه اعلام کرد و گفت: این مشکلات را نبـاید بـه عنوان رفتـار نظام جـمهورى اسلامى ایران نسبت به زن تلقى کرد. وى خاطر نشان کرد: پس از گذشت بیست سال از انقلاب بین واقعیتهاى اجتماعى, سیاسى و اقتصادى با مسایل موجود جامعه فاصله طولانى ایجاد شده که متـإسفانه این شکاف روز به روز افزایش یافته است.

همایش زنان و محیط زیست برگزار شد
انجـمن ((حریم سبـز)) شهر قم در راستـاى اهداف حفاظت از محیط زیست, با همکارى کمیسیون امور بـانوان و اداره محیط زیست اقدام به برگزارى همایش سبز نمود. این همایش با شعار ((حریم سبز حامى محیط سبز)) خواستار همکارى و همیارى مردم با بـهداشت محیط زیست شد. اولین گردهمایى این انجـمن کاشت نهال در روز درخت کارى بـود که توسط اعضاى خواهر این انجمن صورت گرفت.
خانم ((فاطمه اسدى)) مسوول انجمن ((حریم سبـز)) در این همایش گفت: حفاظت از محـیط زیست بـر عهده نهاد خاصى نیست و همه افراد باید تک تک در ایجاد محیطى سالم کوشا بـاشند. آموزش مردم بـراى استفاده درست از محیط زیست, تشویق آنان بـراى ایجاد فضاى سبـز, بازدید از بیمارستان و کارخانجات و غیره براى اطمینان از رعایت بهداشت محیط زیست و غیره از اهداف این انجمن مى باشد.

زنان و سیاست در سال 2000
اتحادیه بین المجالس زنان جهان طبـق آخرین بـررسیهاى خود اعلام کرد: زنان جـهان همچـنان مشارکت اندکى در دولتـها و پـارلمانها دارند و از اجلاس زنان در پکن تا به حال هیچ تحول و پیشرفت قابل ملاحظه اى در موقعیت زنان دیده نشده است.
این گزارش در مورد مشارکت زنان جهان در حـیات سـیاسـى کشورها مى افزاید: از 190 کشور جهان فقط هفت کشور داراى یک زن به عنوان ریاست دولت خود بوده اند. میانگین جهانى زنانى که در مقام وزارت حـضور دارند 7 / 11 درصد است این در حـالى است که در همین زمان مشخص فقط کشور سوئد 55 درصد را به خود اختصاص داده است و از 20 وزیر دولت این کشـور 11 نفر آنها زن هسـتـند و در عوض در اکثـر کشورهاى جـهان, کمتـر از دو دهم کرسیهاى مجـلس در اختـیار زنان اسـت. در بـرخـى کشورها نیز اصلا هیچ زنى حـق ورود بـه مجـلس را ندارد. بنابـراین از آخرین آمار منتشر شده 8 / 12 درصد پارلمان کشورهاى جهان را زنان تشکیل مى دهند.

زنان عربستان راهنماى مراسم حج شدند
بـراى اولین بـار, بـه ده زن سعودى اجازه داده شد تا در امور مربـوط بـه ساماندهى و راهنمایى زایران خانه خدا مشارکت داشتـه باشند. این عده وظیفه راهنمایى زایران بیمار بـه بـیمارستانهاى عربستان و انجام کار ترجمه را بر عهده داشتند.
این اولین تجربه دولت سعودى در بـکارگیرى راهنمایان زن است و تداوم آن به موفقیت برنامه بـستگى خواهد داشت. این در حالى است که زنان عربستـان سعودى از مشارکت بـسیار کمى در امور اجتـماعى برخوردارند.

زنان انگلیس باید دیرتر بچه دار شوند
بـر اساس یک بـررسى بـه زنان شاغل انگلیسى تـوصیه شده است که براى کسب درآمد بـیشتر در طول دوران زندگى, بـچه دار شدن خود را تا زمانى که ممکن است به تعویق اندازند. نتایج این بـررسى نشان داده است زنان شاغلى که در سـنین جـوانى صاحـب فرزند مى شوند در واقع در طول زندگى خود از پول بسیارى چشم مى پوشند.
در حـال حـاضر میانگین سن بـچـه دار شدن در انگلیس بـه 30 سال رسیده است و زنان قبل از بـچه دار شدن بـه دنبـال تثبـیت موقعیت شغلى خود مى باشند.

کودکان خارجى در خانواده هاى آمریکایى
آمریکایى ها سالانه صدها کودک بى سرپرست را از کشورهاى دیگر بـه فرزندخـواندگـى مى پـذیرند. در سـال گـذشـتـه صـد هزار خـانواده آمریکایى, کودکانى را از کشورهاى روسیه, چین و کره جـنوبـى بـه فرزندخواندگى پذیرفتند. به تازگى نیز شمار فرزندخوانده هاى سیاه پوست در خانواده هاى سـفید پـوسـت آمریکایى رو بـه افزایش اسـت.
روانشناسان توصیه مى کنند خانواده هایى که سرپـرستى کودکانى از کشورهاى دیگر را مى پذیرند, باید آنها را با زبـان, آداب و رسوم آن کشور آشنا کنند و این کودکان را بـراى مسافرت بـه زادگاهشان بـبـرند. این امر موجـب مى شود که این کودکان دچار آشفتـگى هویت نشوند و بـتوانند دو فرهنگ و دو هویت خود را بـپذیرند و بـا آن کنار بیایند.

افسردگى در زنان انگلیس
پژوهشگران پس از یک بررسى گسترده نتیجه گرفتند که بیشتر زنان انگلیس از افسردگى رنج مى بـرند و بـیش از نیمى از آنها نقشه یک خودکشى را در سر مى پرورانند. این بررسى نشان داده است که بیشتر زنان انگلیس از داروهاى ضد افسـردگى اسـتـفاده مى کنند و یا بـه مراکز مبارزه با بحرانهاى روحى مراجعه مى نمایند. آنها موضوعاتى چـون کار, نگرانیهاى مالى و شـوهرانشـان را دلیل افسـردگى خـود مى دانند. این زنان بـراى مبـارزه بـا حالات بـحران روحى خود بـه خوردن و خرید کردن پناه مى بـرند و از بـى خوابـى در عذاب هستند.
پژوهشگران معتقدند زنان از مردان صریح ترند و مشکلات روحى خود را راحت تـر بـه زبـان مىآورند و بـه همین دلیل است که آمار خودکشى مردها در انگلیس بـیش از زنان است. زنان در این کشور اگرچه فکر خودکشى در سر دارند اما معمولا آن را عملى نمى کنند زیرا با بیان مشکلات روحـى خود, سبـک مى شوند و در حـقیقت از خودکشى مى گریزند.

افزایش آمار طلاق در هند
طلاق که زمانى در هند ننگ محـسوب مى شد طى سالهاى اخـیر افزایش چشمگیرى یافته اسـت. بـر اسـاس یک آمار رسـمى, سـالانه هفت هزار درخواست طلاق در پـایتخت هند بـه ثبـت مى رسد. در حال حاضر موارد طلاق نسبت بـه سالهاى گذشته پـنجاه درصد افزایش پـیدا کرده است. ناسازگارى فزاینده بین زن و شوهر, عدم پایبندى شوهر به وظایف خود در زندگى مشترک, توجه بـیش از حد بـه کار, روابـط نامشروع, فشـارهاى زندگى مدرن و غیره از علل درخـواسـت طلاق در هند اسـت. یک کارشـناس حـقوقى جـامعـه هند گفت: تـا دهه پـیش زنان هندى بسیارى قربانى تفکر قدیمى مذموم بودن طلاق مى شدند و مردان زیادى نیز از آن طرز تفکر سوء استفاده کرده و حتـى بـه حقوق اولیه زن خود بى اعتنا بودند. به همین دلیل زن در سخت ترین شرایط به زندگى بـا شوهرش ادامه مى داد. در حال حاضر تـغییر تـفکر زنان در مورد طلاق باعث شده زندگى فرزندان هم سر و سامان بگیرد و دیگر مجبـور نبـاشند فشارهاى روانى ناشى از اختـلاف روزمره والدین را تـحـمل کنند. تا چند سال پـیش علت 60 درصد از ناراحتیهاى عصبـى کودکان هند, اختلاف والدین بود.

زنان ژاپن به خانه دارى علاقه مند هستند
یک نظرسنجى از زنان ژاپن نشان مى دهد که بـیش از نیمى از زنان این کشور ترجیح مى دهند پس از ازدواج و تشکیل خانواده, خانه دارى کنند.
این زنان دوست دارند پس از ازدواج کار در خانه را رها کنند و به فعالیت در خانه و بچه دارى بپردازند. آنان همچنین دوست دارند شوهرانشان در کارهاى خانه و تربیت کودکان به آنها کمک کنند اما مردان ژاپنى بـسـیار کم در امور خـانه بـا همسـران خـود همکارى مى کنند و معمولا حوصله نگهدارى از بچه ها را ندارند.