نویسنده

کتابشناسى زن در قرآن

محمدصادق کفیل

 

 

((من عمل صالحا من ذکر او إنثى و هو مومن فلنحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم إجرهم بإحسن ما کانوا یعملون; نحل, 97, هر کس از مرد یا زن ـ کار شایسته کند و مومن باشد, قطعا او را با زندگى پاکیزه اى, حیات[ حقیقى] بخشیم, و مسلما به آنان بیشتر از آنچه انجام مى دادند پاداش خواهیم داد.
در قرآن مجید, حدود 400 آیه در مورد زنان نازل گردیده که اهمیت و اهتمام این کتاب الهى را به آنان مى رساند. خداوند متعال در این آیات علاوه بر اینکه چهره حقیقى بانوان را بیان نموده, زنان نمونه را معرفى و به دفاع از حقوق و شخصیت زنان پرداخته است.
پس از آن برخى از دانشمندان و محققان به شرح و تفسیر این آیات پرداخته اند تا مفهوم آیات بر همگان واضح گردد و چنین ادعا نشود که ((اگر بخواهیم به قرآن و حدیث نگاه کنیم ما زنان هیچ نداریم.))
آنچه مى خوانید نمایه اى نه چندان کامل از کتابها و مقالاتى است که به موضوع زن در قرآن مى پردازد. این نمایه در سه بخش ارأه مى گردد:

الف) کتابهایى که مستقلا پیرامون زن در قرآن نوشته شده اند. (82 اثر)
ب) مقالاتى که در مطبوعات در باره زن در قرآن به طبع رسیده است. (106 اثر)
ج) برخى از کتابهایى که قسمتى از آن در موضوع زن در قرآن نگاشته شده است. (24 اثر)
لازم به ذکر است برخى از کتابها تحت عنوان ((خانواده در قرآن)) مى باشد; ولى به لحاظ اینکه نوع بحث آن در این موضوع بوده, در این مقاله آمده است.

الف) کتابهاى مستقل
1ـ آیات النسإ, محمدعلى غفارى, تهران: انتشارات برهان, 1364 ش, 253 ص.
2ـ آیات قرآنیه نزلت فى نسإ صالحات, فیصل ابو رحمه, الکتاب العالمى, 1409 ه, 218ص.
3ـ احکام حجاب در قرآن, امین احسن اصلاحى, مترجم: ابوبکر مدنى, تهران: نشر احسان, 1371 ش, 54ص.
4ـ احکام المرإه فى القرآن, سیدالجمیلى, بیروت: دارالکتاب العربى, 1408 ه, 168ص.
5ـ ازدواج از دیدگاه قرآن, هادى اسلامى پناه, قم: مرکز آموزشى امام خمینى, 114ص.
6ـ الخلافات الزوجیه فى ضوء الکتاب و السنه, رعد کامل الحیالى.
7ـ الاسره المثلى فى ضوء القرآن و السنه, عماره النجیب, ریاض: مکتبه العارف, 1406 ه, 342ص.
8ـ الاسلام و حقوق النسإ, رفعت حسان.
9ـ الاسلام و الحیاه الجنسیه, محمود بن شریف, بیروت: دار مکتبه الهلال, 1988 م, 127ص.
10ـ امرإتان فى الجنه و امرإتان فى النار, محمدعلى قطب, دمشق: مکتبه الغزالى, 1408 ه, 127ص.
11ـ الامومه فى القرآن الکریم و السنه النبویه, محمد الزعبلاوى, بیروت: موسسه الرساله, 1409 ه, 248ص.
12ـ بررسى آیات نکاح در قرآن, فأزه عظیم زاده اردبیلى, تهران: نشر سازمان تبلیغات اسلامى, 1369 ش, 120ص.
13ـ بنإ الاسره فى هدى القرآن, احمد موسى سالم, دمشق: الامالى, 1996 م, 311ص.
14ـ پوشش زن در اسلام, سیدعبدالله شیرازى, ترجمه: محمدى اشتهاردى, قم: نشر وحى, 1397 ه, 74ص.
15ـ التبرج, محمدرضا, دمشق: مکتبه الغزالى, 1410 ه, 80ص.
16ـ تحریرالمرإه فى عصر الرساله, عبدالحلیم ابوشقه, 5 جلد, کویت: دار القلم, 1410 ه.
17ـ تعدد زوجات در اسلام, فریده فراهانى, قم: مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه, 1373 ش, 353ص.
18ـ چهره زن در آیینه اسلام و قرآن, مرتضى فهیم کرمانى, تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 216ص.
19ـ چهره زن در قرآن, مرتضى فهیم کرمانى, تهران: کانون انتشار, 1350 ش, 114ص.
20ـ حجاب از دیدگاه قرآن و سنت, فتحیه فتاحى زاده, قم: دفتر تبلیغات اسلامى, 1376 ش (دوم), 216ص.
21ـ حجاب میوه شناخت, مسعود پورسیدآقایى, قم: انتشارات حضور, 1376 ش, 56ص.
22ـ حریت و حقوق زن در اسلام, جمعى از نویسندگان, تهران: انتشارات میلاد, 1357 ش, 112ص.
23ـ حق المرإه على زوجها, ابن مریم مجدى فتحى السید, جده: مکتبه السوادى, 1416 ه, 206ص.
24ـ حقوق المرإه المسلمه فى القرآن و السنه, محمد فریجه, بیروت: المکتب الاسلامى, 1416 ه, 136ص.
25ـ خانواده در قرآن, احمد بهشتى, قم: انتشارات طریق القدس, 429ص.
26ـ خودآرایى زن از دیدگاه قرآن, بانو نعمت صدقى, مترجم: فرزانه غفارى, تهران: نشر احسان, 1376 ش (سوم), 122ص.
27ـ رساله بدیعه فى تفسیر آیه الرجال قوامون على النسإ, محمد حسینى طهرانى, تهران: منشورات الحکمه, 151ص.
28ـ کتاب قبل توسط عده اى از فضلاى حوزه علمیه ترجمه شده, منشورات الحکمه, 1404 ه, 227ص.
29ـ زناشویى از نظر قرآن و احادیث, حسن مصطفوى, تهران: انتشارات گلى, 1369 ش, 228ص.
30ـ زن در آیینه جلال و جمال, عبدالله جوادى آملى, تهران: نشر فرهنگى رجإ, 1371 ش, 431ص.
31ـ زن در قرآن, على دوانى, 1360, 120ص.
32ـ زن در قرآن, عبدالرحمن قادر یونس, عراق: مطبعه الامانه العامه, 1405 ه, 120ص.
33ـ الزواج فى القرآن و السنه, عزالدین بحرالعلوم, بیروت: دار الزهرإ, 1404 ه, 344ص.
34ـ سیماى زن در قصص قرآن, مصطفى اولیایى, اراک: وزارت ارشاد اسلامى, 1362 ش, 199ص.
35ـ سیماى زنان در قرآن, سید خلیل خلیلیان, تهران: شرکت سهامى انتشار, 1359 ش (نهم), 283ص.
36ـ سیماى زن در تفسیر المیزان, رویا برادر, تهران: دانشگاه تهران, 1371 ش, 146ص.
37ـ سیماى زن, عبدالرحیم موگهى, قم: دفتر تبلیغات اسلامى, 1373 ش, 160ص.
38ـ شخصیت زن از دیدگاه قرآن, هادى دوست محمدى, تهران: سازمان تبلیغات اسلامى, 1368 ش, 150ص.
39ـ شخصیه المرإه المسلمه فى ضوء القرآن و السنه, خالد عبدالرحمن العک, بیروت: دار المعرفه, 1419 ه, 438ص.
40ـ الطلاق فى الاسلام, على محمود قراعه, مصر: مکتبه مصر, 187ص.
41ـ الطلاق فى شریعه السمإ و قانون الارض, مصطفى ابراهیم الزلمى, بغداد: مطبعه العانى, 1404 ه, 323ص.
42ـ العلاقات الانسانیه فى القرآن الکریم, محمد کامل حسن المحاس, بیروت: المکتب العالمى, 1992 م, 109ص.
43ـ عوامل تثبیت نظام خانوادگى در قرآن, سید احمد میرعمادى, قم: دار القرآن, 1372 ش, 30ص.
44ـ فقه المرإه فى القرآن و السنه, احمد محمود الشربجى, دمشق: دار السقا, 1997 م, 96ص.
45ـ فلسفه نظام الاسره فى الاسلام, احمد الکبیسى, بغداد: مطبعه الحوادث, 1410 ه, 232ص.
46ـ قرآن و امور خانواده, احمد کاویانپور, تهران: موسسه مطبوعاتى مروج, 1359 ش, 250ص.
47ـ القرآن و الحیاه الجنسیه, طارق شفیق الطاهرى, بغداد: مکتبه الشطرى, 167ص.
48ـ القرآن و دنیا المرإه, محمود بن الشریف, بیروت: مکتبه الهلال, 1986 م, 159ص.
49ـ القرآن و المرإه, محمود شلتوت, اسکندریه: دار المعرفه الجامعیه, 1993 م, 82ص.
50ـ قرآن و مقام زن, على کمالى دزفولى, تهران: انتشارات هاد, 1369 ش, 224ص.
51ـ قصص النسإ فى القرآن الکریم, جابر الشال, بیروت: دار الجلیل, قاهره: مکتبه التراث, 1405 ه, 159ص.
52ـ محمد ((صلى الله علیه و آله)) الزوج القدوه, احمد مصطفى الحسن, دمشق: دار دانیه, 1413 ه, 214ص.
53ـ المرإه فى رحاب القرآن, محمد احمد على سحلول, قاهره: الموسسه العربیه الحدیثه, 160ص.
54ـ المرإه فى ظلال القرآن, عکاشه عبدالمنان الطیبى, مصر: دار الفضیله, 229ص.
55ـ المرإه فى القرآن, عباس محمود العقاد, قاهره: دار النهضه, 139ص.

56ـ المرإه فى القرآن الکریم, محمد کامل حسن المحاص, بیروت: المکتب العالمى, 1992 م, 134ص.
57ـ المرإه فى القرآن الکریم, محمد متولى الشعراوى, قاهره: موسسه اخبار الیوم, 119ص.
58ـ المرإه فى القرآن و السنه, محمد عزه دروزه, دمشق: دار الجیل, 1985 م, 270ص.
59ـ المرإه المتبرجه و اثرها السیىء فى الامه, عبدالله التلیدى, بیروت: دار ابن حزم, 1411 ق, 159ص.
60ـ المرإه من الضیاع الى القرآن, ناجى النجار, بغداد: مطبعه الحوادث, 1399 ه, 114ص.
61ـ المرإه حقوقها و واجباتها فى القرآن و السنه, خیرالدین وانلى, دمشق: دار السقا, 1988 م, 295ص.
62ـ المرإه فى القرآن و السنه, خالد عبدالرحمن العک, بیروت: دار الحکمه, 1419 ه, 578ص.
63ـ موسوعه فقه المرإه المسلمه من الکتاب و السنه, خالد العک, دمشق: دار الایمان, 1413 ه, 788ص.
64ـ سیماى زنان در قرآن, على اکبر بابازاده, قم, تهران: لوح محفوظ, 1377 ش, 207ص.
65ـ من بطولات المرإه فى القرآن الکریم, ابراهیم ابراهیم هلال, قاهره: مکتبه النهضه, 1406 ه, 60ص.
66ـ منزلت زن, گردآورنده: واحد خواهران دفتر تبلیغات اسلامى, قم: دفتر تبلیغات اسلامى, 1371 ش, 286ص.
67ـ من قضایا المرإه بین آیات قرآنیه و اتجاهات شعریه, کامل حسن البصیر, بغداد: مطبعه المجامع العلمى, 1401 ه, 83ص.
68ـ نسإ الانبیإ فى ضوء القرآن و السنه, احمد خلیل جمعه, بیروت: دار ابن کثیر, 1414 ه, 359ص.
69ـ نسإ انزل الله فیهن قرآنا, عبدالرحمن عمیره, عربستان سعودى: دار اللوإ, 1403 ه, 244ص.
70ـ نسإ اهل الجنه, محمدعلى ابوالعباسى, قاهره: مکتبه القرآن, 1407 ه, 96ص.
71ـ نسإ خالدات فى القرآن الکریم, احمد جمال عبدالعادل, قاهره: مکتبه الکلیات الازهریه, 1407 ه, 159ص.
72ـ نسإ فى القرآن, مریم نورالدین فضل الله, بیروت: دار الزهرإ, 1414 ه, 619ص.
73ـ النسإ فى القرآن الکریم, عبدالمنعم عبدالراضى الهاشمى, بیروت: دار ابن کثیر, 1408 ه, 280ص.
74ـ نسإ مثالیات خالد محمد السعداوى, قاهره: مکتبه التراث الاسلامى, 1992 م, 86ص.
75ـ نسإ نزل فیهن قرآن, عبدالعزیز الشنادى, مکتبه الایمان, 121ص.
76ـ نسإ ذکرن فى القرآن, محمد عمر الحاجى.
77ـ نگرش تطبیقى زن در آیینه قرآن, زرتشت, یهود و مسیحیت, الهه وکیلى, تهران: سازمان تبلیغات اسلامى, 1370 ش, 192ص.
78ـ نگرش قرآن بر حضور زن در تاریخ انبیا, منیر گرجى, تهران: سازمان تبلیغات اسلامى, 1376 ش (دوم), 178ص.
79ـ و یسإلونک عن المرإه, عبدالحافظ الکبیسى, بغداد: مطابع ثنیان, 1405 ه, 255ص.
80ـ آیات النسإ, گردآورنده: مولود علمشاهى, انتشارات دانشگاه بوعلى سینا, 1376 ش, 360ص.
81ـ آداب الحیاه الزوجیه فى ضوء الکتاب و السنه, خالد عبدالرحمن العک, بیروت: دار المعرفه, 1418 ه (سوم), 496ص.
82ـ زن در قرآن, به لغت کردى, عبدالرحمن قادر یونس, عراق: مطبعه الامانه العامه, 1405 ه, 120ص.

ب) مقالات
1ـ حکم نگاه زن و مرد بیگانه نسبت به یکدیگر از دیدگاه قرآن و حدیث, حقانى, حسین, مکتب اسلام: اردیبهشت 1351, 46ص.
2ـ سخنى پیرامون چهره زن در قرآن, اعتصام: اردیبهشت 1361, 71ص.
3ـ ارزش زنان مهاجر از نظر قرآن, مکتب اسلام: تیر 1361, 8ص.
4ـ موقعیت زن در جوامع بشرى و قرآن, اعتصام: شهریور 1361, 50ص.
5ـ نگرشى به دیدگاه قرآن در مورد تساوى زن و مرد از جهت پذیرش عمل صالح آنها در پیشگاه خدا, مکتب اسلام: فروردین 1363, 10ص.
6ـ بررسى جایگاه زن در قرآن, دوست محمدى, هادى, مکتب اسلام: خرداد 1365, 35ص.
7ـ نگاهى به جایگاه زن و مرد در قرآن, دوست محمدى, هادى, مکتب اسلام: تیر 1365, 59ص.
8ـ آشنایى با جایگاه زن در قرآن, هادى دوست محمدى, مکتب اسلام: مرداد 1365, 37ص.
9ـ مرورى بر مقام و شخصیت زنان از دیدگاه قرآن, دوست محمدى, هادى, مکتب اسلام: بهمن 1365, 36.
10ـ بیعت اسلام با زنان در قرآن و حدیث, حسینعلى منتظرى, کیهان: 19/7/1367, ص3.
11ـ دیدگاه قرآن نسبت به جایگاه زن در جامعه, محمدحسین فضل الله, کیهان 10/11/1367, ص10.
12ـ دیدگاه قرآن در مورد زنان, گزارشى از برگزارى کنگره بین المللى زن و انقلاب جهانى اسلام, اطلاعات, 10/11/1367, ص2.
13ـ سرگذشت فتح مکه و پیمان پیامبر اسلام با زنان در قرآن کریم, مکتب اسلام, اسفند 1367, ص11.
14ـ مشارکت اجتماعى سیاسى زنان از دیدگاه قرآن, احمد آذرى قمى, رسالت, 8/8/1367, ص1.
15ـ بررسى ابعاد شخصیت زن از نظر قرآن و اسلام, طاهره دباغ, رسالت, 6/8/1368, ص2.
16ـ اسامى زنان نیکوکار در قرآن, جهانبخش ثواقب, اطلاعات, 27/10/1368, ص7.
17ـ معرفى کتاب در سیمایى از زندگانى زنان نامدار در قرآن و حدیث اثر احمد بهشتى, نشر دانش, فروردین 1369, ص74.
18ـ معرفى کتاب شخصیت زن از دیدگاه قرآن اثر هادى دوست محمدى, اطلاعات, 18/2/1369, ص7.
19ـ زن از دیدگاه قرآن, کیهان, 29/10/1369, ص11.
20ـ ارزش زنان در قرآن مجید, مجتبى محمدى عراقى, رسالت: 26/12/1369, ص2.
21ـ علت تإکید و منع قرآن از نسبت زنا به زنان (قسمتى از کتاب تفسیر سوره نور تإلیف شهید مطهرى), اطلاعات: 11/2/1370, ص7.
22ـ بررسى شخصیت زن در قرآن مجید, پیام زن: دى 1370, ص16.
23ـ شخصیت و حقوق زن از نظر قرآن, احمد آذرى قمى, رسالت: 1370/10/2, ص4.
24ـ بررسى ویژگیهاى خلقى و خلقى زن در قرآن و روایات, احمد آذرى قمى, رسالت: 5/10/1370, ص4.
25ـ بیان نکاتى از آیات نسبت به وجوب یا اولویت چادر براى حجاب زنان, احمد آذرى قمى, 7/10/1370, ص5.
26 تا 32ـ نظرى بر جایگاه زن و حقوق اجتماعى و وظایف او از دیدگاه قرآن و احادیث, بحثى پیرامون تساوى زن و مرد از دیدگاه قرآن, نگاهى به حقوق و تکالیف اجتماعى زن در زمینه شرکت در انواع فعالیتهاى اجتماعى از دیدگاه قرآن, بررسى اجمالى تساوى زن و مرد در مجازات از دیدگاه قرآن, بحثى در مورد ممنوعیت زنان از جهاد و حکومت و قضاوت از دیدگاه اسلام, بحثى پیرامون ارزش گواهى زنان از دیدگاه قرآن, بررسى تفاوتهاى زن و مرد در امور مالى و مسوولیتهاى خانوادگى از دیدگاه قرآن, حسین مهرپور, کانون وکلاى دادگسترى, ص77 تا 100.
33ـ بررسى شخصیت زن از دیدگاه قرآن و اسلام, پیام زن: فروردین 1371, ص2.
34ـ جایگاه حقوق زن و مرد در قرآن و قانون اساسى, هاشم هدایتى, کیهان: 12/2/1371, ص6.
35ـ بررسى همسویى زن در قرآن با طبیعت از دیدگاه شهید مطهرى, حسن عباس نصرالله, کیهان: 14/2/1371, ص6.
36ـ بحثى در باره شخصیت زن در قرآن و اسلام از دیدگاه استاد مطهرى, على محمد بیرجندى, کیهان هوایى: 23/2/1371, ص19.
37ـ تفسیر آیه 21 سوره روم در مورد آفرینش زن و مرد (قسمتى از کتاب زن در آیینه جمال و جلال اثر آقاى جوادى آملى), پیام زن: خرداد 1371, ص8.
38ـ بررسى آیه الرجال قوامون على النسإ از دیدگاه شهید مطهرى, پیام زن: تیر 1371, ص14.
39ـ بررسى آیه 33 سوره احزاب در عدم دلالت ممنوعیت دخالت زنان در سیاست توسط استاد مطهرى, پیام زن: مرداد 1371, ص20.
40ـ معرفى کتاب نگرش تطبیقى به زن در آیینه قرآن و آیینهاى زردتشت یهود و مسیح نوشته الهه وکیلى, جمهورى اسلامى 1371/5/13, ص10.
41ـ بررسى خلقت زن و مرد از دیدگاه قرآن, عبدالله جوادى آملى, کیهان: 2/6/1371, ص15.
42ـ بررسى آیه دین (282 بقره) در مورد عدم برابرى شهادت زن و مرد توسط استاد مطهرى, پیام زن: مهر 1371, ص10.
43 و 44ـ بررسى شخصیت زن از دیدگاه قرآن, گلگیرى, اطلاعات: 14/9/1371, ص7 و 21/9/1371, ص7.
45ـ تفسیر آیه 3 سوره نسإ در مورد شخصیت و آفرینش زن, عبدالله جوادى آملى, اطلاعات: 21/9/1371, ص7.
46ـ بررسى شخصیت زن و تساوى حقوق او با مرد از دیدگاه قرآن, طاهره نقیب پوربافقى, اطلاعات: 22/9/1371, ص7.
47ـ شخصیت و مقام زن از نظر قرآن, گلگیرى, اطلاعات: 28/9/1371, ص7.
48ـ بررسى صفات زن نمونه از دیدگاه قرآن مجید, ژیلا موحد شریعت پناهى, اطلاعات: 26/10/1371, ص6.
49ـ معرفى کتاب زن در آیینه جلال و جمال تإلیف آیت الله جوادى آملى, کیهان هوایى, 19/12/1371, ص2.
50ـ معرفى کتاب زنان نامدار در قرآن و حدیث اثر دکتر احمد بهشتى, کیهان هوایى: 19/12/1371, ص5.
51ـ آشنایى با زنان خوب و بد در قرآن, مکتب اسلام, فروردین 1372, ص8.
52ـ معرفى کتاب زن و پیامآورى اثر مرتضى فهیم کرمانى, نشر دانش: فروردین 1372, ص56.
53ـ معرفى کتاب نگرش تطبیقى به زن در آیینه قرآن و آیینهاى زرتشت یهود و مسیح نوشته الهه وکیلى, ابرار: 31/1/72, ص8.
54ـ تفسیر آیه 7 سوره نسإ در مورد حق زنان و مردان در ارث, عبدالله جوادى آملى, اطلاعات: 25/2/1372, ص7.
55ـ ترجمه و تفسیر واژه نحله در آیه 4 سوره نسإ در باره مهریه زنان, شهرام هدایت, مترجم: تیر 1372, ص14.
56ـ معرفى کتاب چهره زن در آیینه قرآن و اسلام اثر مرتضى فهیم کرمانى, آیینه پژوهش: اردیبهشت 1372, ص80.
57ـ جایگاه و جلوه هاى گوناگون زن در قصه هاى قرآن, عبدالکریم خطیب, مبین: مهر 1372, ص10.
58ـ سیماى زن در قرآن, گلگیرى, کیهان: 15/8/72, ص6.
59ـ سیماى زن در قرآن, گلگیرى, کیهان: 17/8/72, ص6.
60ـ تفسیر آیه هاى 16 و 15 سوره نسإ پیرامون حکم زنان زانیه, عبدالله جوادى آملى, اطلاعات: 22/8/1372, ص7.
61ـ بحثى پیرامون حجاب زنان با استفاده از قرآن, قدرت الله نجفى قمشه اى, رسالت: 6/9/1372, ص4.
62ـ تفسیر آیه هاى 16 ـ 51 سوره نسإ پیرامون زنان, عبدالله جوادى آملى, اطلاعات: 12/9/1372, ص7.
63ـ بررسى جایگاه و شخصیت زن در اسلام و قرآن, على اکبر حسینى, اطلاعات: 1372/9/14, ص3.
64ـ بررسى شخصیت زن و حجاب زنان در قرآن و روایات, ل. فهیمى, اطلاعات: 1372/9/16, ص6.
65ـ بحثى پیرامون آشنایى با فعالیتهاى سیاسى زنان نمونه در اسلام و قرآن, رسالت: 1372/9/18, ص3.
66ـ نگاهى به جایگاه زن در آیینهاى بودا, هندو, یهود, مسیحیت, اسلام و قرآن, احمدعلى افتخارى, اطلاعات: 1372/9/21, ص6.
67ـ معرفى برخى زنان در قرآن, احمدعلى افتخارى, اطلاعات: 1372/9/22, ص6.
68ـ نقش تاریخى زن در قرآن, نفیسه فیاض بخش, اطلاعات: 1372/9/2, ص11.
69ـ نگاهى به حقوق زن در اسلام از دیدگاه قرآن و روایات, زهره صفاتى, کیهان هوایى: 1372/9/17, ص12.
70ـ بررسى نقش زنان در علم حدیث حقوق و قرآن شناسى در آسیاى مرکزى صده پنجم و ششم هجرى, محمدحسین ساکت, کیهان فرهنگى: دى 1372, ص48.
71ـ نگرشى بر استدلال قألین به عدم صلاحیت زنان براى مرجعیت در قرآن و روایات و اجماع, محمدحسن نجفى, فقه (کتاب اول), بهمن 1372, ص36.
72ـ بررسى تاریخچه و چگونگى آموزش زنان در قرآن و اسلام, محسن سعیدزاده, پیام زن: فروردین 1373, ص27.
73ـ بررسى سیماى زن و تفاوتهاى آن با مرد در قرآن و نهج البلاغه, فاطمه علایى رحمانى, اطلاعات: 1373/3/7, ص6.
74ـ بررسى سیما و جایگاه زن در قرآن مجید, فاطمه علایى رحمانى, اطلاعات: 1373/3/9, ص6.
75ـ نقدى بر اظهارات چاپ شده در مجله زن پیرامون شهادت زن و مرد از دیدگاه قرآن, جمهورى اسلامى: 73/3/9, ص20.
76ـ معرفى کتاب خودآرایى زن از دیدگاه قرآن, تإلیف نعمت صدقى, فرزانه غفارى, بینات: تیر 1373, ص19.
77ـ تحلیلى از معرفى آسیه و حضرت مریم به عنوان الگوى زنان و حضرت محمد(ص), و ابراهیم(ع) به عنوان الگوى مردان در قرآن, مینا هاشمى, پاسدار اسلام: مرداد 1373, ص28.
78ـ بررسى و تفسیر آیه 19 سوره نسإ پیرامون ارث زنان, عبدالله جوادى آملى, اطلاعات: 1373/5/29, ص7.
79ـ معرفى کتاب زن در قرآن اثر على دوانى, بینات: مهر 1373, ص20.
80ـ معرفى کتاب شخصیت زن از دیدگاه قرآن اثر هادى دوست محمدى بینات: مهر 1373, ص20.
81ـ شخصیت و خرد زن با استناد به نمونه هاى قرآنى آن (بلقیس و آسیه), فضیلت خواه, پیام زن: آبان 1373, ص12.
82ـ تصویر زن در پرتو قرآن و کتب مقدس, آینه پژوهش: آذر 1373, ص98.
83ـ روایاتى از حضرت على(ع) در مورد میزان سهم ارث زن و مرد و حقانیت قرآن, على ربانى گلپایگانى, کیهان اندیشه: آذر 1373, ص11.
84ـ دیدگاه قرآن کریم در باره سرشت و خلقت زنان و تساوى حقوق آنان با مردان, میترا حیدرجزى, 1373/9/3, ص7.
85ـ معرفى کتاب قرآن و مقام زن اثر على کمالى دزفولى, بینات: دى 1373, ص20.
86ـ معرفى کتاب نگرش قرآن بر حضور زن در تاریخ انبیا تإلیف منیره گرجى, بینات: دى 1373, ص20.
87ـ بحثى در بیان فعالیتهاى اجتماعى زنان در مقایسه با مردان با توجه به آیات قرآن, محمدحسین فضل الله, پیام زن: دى 1373, ص8.
88ـ ویژگیهاى مردان و زنان مومن و منافق با توجه به آیات قرآن و تکامل آنها, محمدحسین فضل الله, پیام زن: دى 1373, ص9.
89ـ بحثى پیرامون نقش زنان و مردان در قرآن و نظریات مربوط به آن, محمدحسین فضل الله, پیام زن: دى 1373, ص10.
90ـ معرفى کتاب نگرش قرآن بر حضور زن در تاریخ انبیا تإلیف منیره گرجى, اطلاعات: 1373/10/24, ص7.
91ـ معرفى کتاب قرآن و زن اثر آمنه ودود محسن, اطلاعات: 1373/11/18, ص4.
92ـ معرفى کتاب یاقوت و مرجان اثر علویه ام الفخر علامه, کیهان: 1374/1/14, ص7.
93ـ جایگاه و منزلت زن در اسلام به استناد آیات و روایات, زهرا رهنورد, سیاست خارجى, تیر 1374, ص52.
94ـ قسمتى از کتاب آن سوى دیوار در مورد دیدگاه قرآن در باره زن اثر جمیله کدیور, اطلاعات: 1374/8/9, ص12.
95ـ معرفى کتاب چهره زن در آیینه اسلام و قرآن اثر مرتضى فهیم کرمانى, اطلاعات (ضمیمه), 1374/8/22, ص7.
96ـ جایگاه زنان در قرآن و قصه هاى آن, هادى قابل, نامه مفید: فروردین 1375, ص28.
97ـ توانایى زنان در مدیریت و اداره اجتماع به استناد آیه 32 تا 44 سوره نمل, محمدحسین فضل الله, پیام زن: تیر 1375, ص33.
98ـ نقش متساوى و برابر زنان در برپایى فریضه امر به معروف و نهى از منکر با استناد به آیه 71 سوره توبه, محمدحسین فضل الله, پیام زن: تیر 1375, ص34.
99ـ بررسى قضاوت زن از نظر قرآن, روایات و فقهاى شیعه, نعمت الله صالحى نجفآبادى, اطلاعات: 1375/7/19, ص11.
100ـ جایگاه زن در فرهنگ اسلامى از نظر قرآن, روایات و سیره معصومین(ع), مهدى مهریزى, پیام زن: آبان 1375, ص40.
101ـ بررسى قضاوت زن از نظر قرآن و روایات, نعمت الله صالحى نجفآبادى, اطلاعات: 1375/8/3, ص11.
102ـ معرفى کتاب زن در آیینه جلال و جمال اثر آیت الله جوادى آملى, کیهان: 1375/8/12, ص6.
103ـ دیدگاه بعضى از علماى اسلام و قرآن در مورد مقام زن, تیلا عباسى, اطلاعات: 1375/8/13, ص6.
104ـ قسمتى از کتاب زن اثر جمیله کدیور در مورد مقام زن از نظر قرآن, اطلاعات: 1375/8/16, ص12.
105ـ معرفى کتاب زن در آیینه جلال و جمال اثر آیت الله جوادى آملى در مورد شخصیت زن از دیدگاه قرآن, اطلاعات: 1375/8/19, ص6.
106ـ بررسى مسإله مهریه زنان در سوره نسإ آیه 4, سلام: 1375/9/28, ص9.

ج) بخشى از کتابها
1ـ اسلام و خانواده, محمد غفرانى, زن از دیدگاه قرآن, 86 تا 91.
2ـ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر(ص), ج2, سیدرضا پاک نژاد, تساوى زن و مرد در قرآن, 66 تا 103.
3ـ برابرى زن و مرد در قصاص, عباسعلى محمودى, تاریخ دیه, قرآن, زن, 65 تا 87.
4ـ پژوهشى در جلوه هاى هنرى داستان قرآن, ج1, قصه زن عمران و قرآن, 139 تا 146.
5ـ تحقیق در ارث زن از دارایى شوهر, قاضى طباطبایى, خبر واحد موافق قرآن و ارث زن, 99 تا 104.
6ـ تحقیق در ارث زن از دارایى شوهر, قاضى طباطبایى, ارث زن و مرد از نظر قرآن, 12 تا 22.
7ـ جایگاه اخص و ممتاز زن, محمدرضا امین زاده, قرآن و زن, 22 تا 26.
8ـ جزمیت فلسفه حزبى, ج1, ابوذر ورداسبى, مقام زن در قرآن, 249 تا 276.
9ـ دأره المعارف قرآن کریم, ج5, گروهى از نویسندگان, حسن سعید, حقوق زن در قرآن, 128 تا 168.
10ـ دأره المعارف قرآن کریم, ج5, گروهى از نویسندگان, حسن سعید, قرآن و آزادى اقتصادى زن, 148 تا 161.
11ـ راهنماى بشر به سوى سعادت, ج3, حبیب الله بیاتى, کسب علوم قرآن زن, 235 تا 258.
12ـ زن از دیدگاه نهج البلاغه, فاطمه علایى رحمانى, زن در نهج البلاغه و قرآن, 13 تا 16.
13ـ زن از دیدگاه نهج البلاغه, فاطمه علایى رحمانى, عدالت و شهادت زن در قرآن, 137 تا 164.
14ـ زن از دیدگاه نهج البلاغه, فاطمه علایى رحمانى, هویت زن و مرد در قرآن, 31 تا 33.
15ـ زن از نظر حقوق اسلامى, ابوالفضل حاذقى, زن در قرآن مجید, 61 تا 82.
16ـ زن مظهر خلاقیت الله, علویه همایونى, زن از دید قرآن, 16 تا 34.
17ـ سیرى در تعالیم اسلام, محمد شلتوت, قرآن و نقش زن, 165 تا 176.
18ـ طلوع مسلمان, زهرا رهنورد, زن در قرآن, 39 تا 59.
19ـ سیماى زنان در آینه زمان, محمد عبادزاده کرمانى, اسامى زنها در قرآن, 185 تا 186.
20ـ سیماى زنان در آینه زمان, محمد عبادزاده کرمانى, احکام قرآن در باره حقوق زن, 30 تا 31.
21ـ گفتار شیعه در اصول و فروع, شمس الدین نجفى, قرآن و زن, 351 تا 382.
22ـ کنگره بررسى مبانى فقهى امام(ره), زمامدارى و قضاوت زن در قرآن و فقها, 234 تا 243.
23ـ نقد بازشناسى قرآن, عباسعلى برانى, زن در قرآن و اسلام, 246 تا 306.
24ـ مجموعه مقالات سمینار تشخیص منزلت زن, صفات کامل زن در قرآن, 307 تا 310.