اخبـار

 

 

براى رفع محرومیت زنان کشور باید کارى کرد
خانم اشرف بروجردى مدیرکل امور بانوان وزارت کشور طى مصاحبه اى گفت: جامعه زنان کشور از سطح آگاهیهاى لازم براى نشان دادن بلوغ سیاسى و اجتماعى خود عقب هستند. براى رفع این کمبود, برنامه ریزى کلان براى آموزش و اطلاع رسانى احساس مى شود.
وى در ادامه سخنان خود وجود فقر اقتصادى در بخش بزرگى از جامعه زنان کشور را سبب بسیارى از تبعات ناگوار عنوان کرد که زمینه بروز ناهنجاریهاى اجتماعى, افزایش زنان زندانى و استفاده ابزارى از سوى گروههاى قانون ستیز از زنان را فراهم کرده است.
همچنین کمبود فضاها و امکانات آموزشى در کشور به گونه اى است که سبب محرومیت 8/1 میلیون نفر از دختران کشور از تحصیل شده است.
خانم بروجردى بروز معضلات اخلاقى در میان زنان و دختران جوان را از دیگر معضلاتى دانست که به دلیل کمبود امکانات آموزشى بروز کرده است و براى رفع آن نیاز به برنامه ریزى و ایجاد امکانات مناسب احساس مى شود.
ایشان در ادامه, عدم آگاهى زنان را سبب محرومیت این قشر از حقوق خود دانست و گفت: نگاه منفى دیگر قشرهاى جامعه بویژه مدیران این محرومیت را باقى نگاه داشته است. لذا برنامه ریزى درازمدت براى رفع محرومیت زنان و کاهش فشارهاى ناشى از خرده فرهنگها با ریشه قومیت گرایى در مناطق کشور براى این قشر ضرورى است.

زنان به یک سازمان فرابخش نیاز دارند
طى دوازدهمین نشست نمایندگان دستگاههاى اجرایى در مرکز امور مشارکت زنان که با هدف آشنایى نمایندگان دستگاههاى مذکور با سیاستهاى این مرکز برگزار شد, خانم شجاعى مشاور رییس جمهورى به تشریح ویژگیهاى مهم برنامه سوم توسعه پرداخت و گفت: یکى از ویژگیهاى مهم این برنامه, این بود که فرآیند تدوین آن, از ابتدا با رهنمودهاى مقام معظم رهبرى انجام شد, در حالى که در دو برنامه گذشته, ابتدا طرح اصلى تهیه و سپس به خدمت مقام معظم رهبرى برده مى شد.
ویژگى دیگر برنامه سوم توسعه این است که در آن نگرش جنسیتى لحاظ شده است, یعنى به ویژگیهاى زنان به عنوان نیمى از سرمایه هاى جامعه توجه شده است و این در اثر حضور زنان در مراکز بالاى تصمیم گیرى بوده است. همچنین در این برنامه, اصلاح ساماندهى فرهنگى و تعیین شاخصهاى فرهنگى براى مشخص شدن رشد یا عدم رشد فرهنگ در جامعه پیش بینى شده است. رییس مرکز امور زنان, ساماندهى پژوهشهاى بانوان در کشور, برقرارى روابط با زنان کشورهاى اسلامى و اطلاع رسانى سریع را از دیگر طرحهاى این مرکز برشمرد و ادامه داد: باید جایگاه تشکیلاتى امور زنان را در سازمانهاى مختلف با تبدیل این مرکز به سازمان مشخص کنیم, زیرا زنان موضوع نیستند که در کنار بهداشت و آموزش و ... قرار بگیرند و به یک وزارتخانه در عرض دیگر وزارتخانه ها تبدیل شوند, بلکه زنان به یک سازمان فرابخش نیاز دارند که با دیگر ارگانها رابطه اى قطرى داشته باشند.

درخشش فیلمسازان زن ایرانى در جشنواره هاى بین المللى
بیشترین حضور فیلمهاى کارگردانان زن ایرانى در جشنواره ها و مجامع بین المللى طى سال گذشته به فیلمهاى ((دو زن)) و ((بانوى اردیبهشت)) تعلق داشت. فیلم ((نرگس)) ساخته دیگر ((رخشان بنى اعتماد)) نیز در رده سوم قرار گرفته است. از سوى دیگر فیلمهاى ((سیب)) و ((روسرى آبى)) رتبه چهارم را به خود اختصاص داده اند.
در بررسى دیگر, حضور فیلمهاى کارگردانان زن ایرانى در جشنواره ها و مجامع بین المللى طى سالهاى 1378 ـ 1359 نشان مى دهد, بیشترین حضور فیلمهاى بلند سینمایى فیلمسازان زن ایرانى به فیلم ((نرگس)) ساخته ((رخشان بنى اعتماد)) با 59 حضور تعلق دارد. رتبه بعدى به فیلم ((روسرى آبى)) با 35 حضور از همین کارگردان و رتبه سوم به ((زمان از دست رفته)) با 26 حضور, ساخته پوران درخشنده اختصاص دارد.
بیشترین حضور بین المللى در بین کارگردانان زن ایرانى در بیست سال پس از انقلاب به ترتیب به رخشان بنى اعتماد, پوران درخشنده و تهمینه میلانى اختصاص داشته است. البته بیشترین حضور در کشورهاى اروپایى, آسیایى و سپس آمریکایى بوده است.

دستاوردها و چالشهاى آموزشى زنان شهرى و روستایى
نرخ باسوادى زنان روستایى در دو دهه اخیر با افزایش از 17/4 درصد به 62/4 درصد در مقایسه با نرخ باسوادى زنان در شهرها با افزایش از 55/7 درصد به 81/7 درصد, رشد بیشترى نشان مى دهد.
به گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى, اگرچه نرخ باسوادى زنان طى دهه هاى اخیر حتى بیشتر از مردان بوده است اما هنوز 37/6 درصد از زنان روستایى و 18/3 درصد از زنان شهرى بى سواد هستند, بویژه اینکه در روستاها هنوز چالش مهمى فراروى باسوادى زنان وجود دارد.
میزان بى سوادى زنان در استانهاى کردستان, سیستان و بلوچستان خیلى بیشتر است, لذا باید اقدامات ویژه اى براى سوادآموزى زنان در این استانها فراهم شود.
آموزش متوسطه زنان نیز با چالشهایى نظیر محدودیت مشارکت زنان در سطوح مدیریتى و تصمیم گیرى, کمبود کادر آموزشى زن در مقاطع راهنمایى و دبیرستان, پایین تر بودن پوشش تحصیلى دختران بویژه در مناطق محروم و عدم توجه کافى به آموزشهاى فنى و حرفه اى دختران روبه رو بوده است. آموزش عالى زنان نیز به رغم رشد قابل توجه این بخش طى دو دهه اخیر, از دستاوردهاى لازم برخوردار نبوده است.
برخى ممنوعیتها و محدودیتهاى برنامه اول توسعه, باعث کاهش ورود دختران به دانشگاهها و مراکز آموزش عالى شده است, ولى در برنامه دوم فراهم کردن فرصتهاى یکسان براى دسترسى داوطلبانه مستعد به آموزش عالى, از جمله سیاستهاى مهم براى ارتقاى کمى و کیفى زنان در حیطه تحصیلات عالى بوده است.
علاوه بر این برخى از تسهیلات ویژه براى ورود زنان در رشته هایى همچون مامایى و تخصص زنان و زایمان باعث شده است که نقش زنان در آموزش عالى گسترش یابد.

چهار بانک اطلاعاتى در موضوعات زنان راه اندازى مى شود
به منظور بهینه کردن و ساماندهى بیشتر به امور زنان در سال جارى, چهار بانک موضوعى راه اندازى خواهد شد. خانم دکتر احرارى معاون پژوهشى مرکز امور مشارکت زنان در این زمینه گفت: بانکهاى اطلاعاتى شامل بانک موضوعى سخنان بزرگان (أمه اطهار, حضرت امام(ره), مقام معظم رهبرى), بانک موضوعى آیات قرآن کریم در حوزه زنان, مقالات زنان پس از انقلاب و پایان نامه ها و پژوهشها در حوزه زنان است. وى تدوین و طراحى آمارگیریهاى نمونه اى در حوزه مسایل زنان, تهیه و تدوین مکانیسم گردآورى اطلاعات از دستگاههاى اجرایى و طراحى و راه اندازى سیستم رایانه اى اطلاع رسانى در بخشهاى حقوقى, علمى و دینى را از دیگر اقدامات این مرکز در سال جارى شمرد.
دکتر احرارى یادآور شد: با توجه به محوریت اطلاع رسانى, رشد و ارتقإ کیفى زنان, تکمیل و توسعه کمى و کیفى بانک آمار زنان و به روز نمودن اطلاعات بانکهاى اطلاعاتى موجود, از دیگر برنامه هاى این مرکز است.

عدم توجه به دختران باعث افزایش میزان مهریه شده است
خانم اعزازى استاد دانشگاه و جامعه شناس طى مصاحبه اى گفت: یکى از دلایل بالا رفتن میزان مهریه, عدم توجه به اعتبار ذاتى دختران در جامعه است. وقتى دختر به شخصه فاقد اعتبار باشد, مجبور مى شود اعتبار خود را از طریق همسرش کسب کند و در واقع از اعتبار انتقالى استفاده کند. یکى از وجوه کسب اعتبار از طریق شوهر, بالا گرفتن میزان مهریه و تحمیل مخارج سنگین ازدواج به اوست و در این مسیر جامعه نیز نقش دختر را فراموش کرده و امکان ایفاى نقش مستقلى را به وى نمى دهد. خانم اعزازى با تإکید بر اینکه در طلاق, زن و مرد هر دو متضرر مى شوند, افزود: چرا نباید دختران ما از حمایتهاى لازم برخوردار باشند تا در صورت عدم توفیق در ازدواج, تإمین زندگى آنان در خطر افتد. اگر دختران مطمئن شوند که از حمایتهاى دولتى برخوردارند, مسإله مهریه سنگین و مخارج گزاف ازدواج, خود به خود منتفى مى شود. ایشان همچنین گفت: امروزه شکل سنتى ازدواج از طریق خانواده با مشکل مواجه شده, اما باید شکل جدیدى براى آن ارأه کرد تا با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادى جامعه, هم ارزشهاى سنتى و هم نیازهاى امروز جامعه را براى جوانانى که در صدد ازدواجند, در نظر گرفت.

فقر, چهره اى زنانه دارد
بر اساس پژوهشى که توسط کمیسیون امور بانوان استان تهران با عنوان ((بررسى علل گرایش زنان به مشاغل کاذب)) انجام شده, فقر و محرومیت عمده ترین دلیل گرایش افراد به مشاغل کاذب عنوان شده است. در حقیقت زنانى که به مشاغل کاذب روى مىآورند, زنان ناموفقى هستند که به نحوى در خانواده درآمدزایى دارند ولى نه تنها جامعه را دچار معضل کرده و سیماى شهر را بد جلوه مى دهند, بلکه بعضا به مفاسد و ناهنجاریهاى اخلاقى کشیده مى شوند که براى جامعه مشکلآفرین است.
همچنین نتیجه این تحقیق نشان مى دهد, هرگاه در جامعه اى مشخصات و علایمى چون ((درآمد کم, تعلیم و تربیت ناقص, وجود افراد غیر ماهر در نیروى کار, زندگى در خانه هاى نامناسب و خانواده هاى از هم گسیخته)) وجود داشته باشد, در آن جامعه گرایش به مشاغل کاذب نیز بیشتر خواهد شد.
دکتر ژاله شادىطلب, جامعه شناس و استاد دانشگاه در این ارتباط گفت: بخشى از تکدى زنان به فقر آنان مربوط مى شود و شعار بین المللى ((فقر, چهره اى زنانه دارد)) نیز حقیقت دارد. روند افزایش زنان سرپرست خانوار, هم یکى از پدیده هایى است که به معضل فقر زنان دامن مى زند.

بررسى نگرشهاى جامعه در قبال اشتغال زنان
دکتر ((منوچهر محسنى)) محقق, جامعه شناس و استاد دانشگاه در پژوهشى تحت عنوان ((بررسى نگرشها و رفتارهاى اجتماعى ـ فرهنگى در ایران)) تحقیقات جدیدى در رابطه با مسایل زنان با عنوان ((فرهنگ و جنسیت)) انجام داده است.
در بخشى از این پژوهش, در باره نگرشهاى موجود در جامعه نسبت به کار زنان در خارج از منزل, آمده است که 53/1 درصد افراد موافق و 39/4 درصد مخالف کار کردن خانمها در بیرون از خانه هستند و بقیه نظر مشخصى ندارند. در این رابطه, متغیرهایى چون جنس, سن, سواد, وضع تإهل و درآمد رییس خانوار نیز مورد بررسى قرار گرفته است. با در نظر گرفتن متغیر جنس, زنان بیش از مردان با اشتغال زنان در خارج از خانه موافق هستند و بر اساس شاخصه سن, هرچه پاسخگویان سنشان بیشتر شده است, موافقتشان با کار زنان کمتر و مخالفتشان بیشتر شده است.
بررسى وضع تإهل نیز نشان مى دهد که ازدواج نکرده ها با تفاوتهاى 4/7 درصد نسبت به همسردارها, 6/9 درصد نسبت به طلاق گرفته ها و 6/6 درصد نسبت به همسرفوت شده ها, بیشتر موافق کار زنان هستند.

عوارض ناشى از استعمال دخانیات زنان
در حدود 8 درصد از زنان روستایى و 5 درصد زنان شهرى کشور ما مبتلا به استعمال دخانیات هستند. علاوه بر خطرهایى که در زنان و مردان سیگارى به طور مشابهى دیده مى شود مانند: افزایش بروز سرطانها و بیماریهاى قلبى ـ عروقى, برخى عوارض دخانیات مخصوص زنان است. از جمله این عوارض, افزایش احتمال بروز سرطان رحم, افزایش بروز مرگ و میر و سکته ها قلبى, افزایش بروز نابارورى و شروع زودتر از موعد یأسگى مى باشد. بروز سقط جنین, مرده زایى, زایمان نوزادان نارس و کم وزن و افزایش مرگ و میر شیرخواران از دیگر عوارض استعمال دخانیات در زنان است. به طور کلى زنان بیشتر از مردان مستعد بروز سرطان ناشى از دخانیات هستند و بیشتر از آنان خود را وابسته به استعمال دخانیات مى دانند.

فشار کارى, سلامت زنان را به خطر مى اندازد
مطالعه بر روى چندین هزار پرستار کشورمان نشان داده, زنانى که مشاغل دشوار و پرمسوولیت دارند, بیشترین فشار را تحمل مى کنند و این مشاغل, سلامت آنها را تهدید مى کند. همچنین فشارهاى کارى نه تنها باعث تضعیف وضعیت سلامت زنان مى شود, بلکه طى زمان باعث تسریع کاهش عملکرد آنها نیز خواهد شد. بر اساس نتایج این تحقیق زنانى که داراى مشاغل کم مسوولیت هستند و بیشترین کنترل بر روى فعالیت آنها صورت مى گیرد و در تصمیم گیریها نیز مشارکت دارند, از بهترین شرایط سلامت برخوردارند.

زنان ارتش آمریکا از موقعیت خود راضى نیستند
در پس شکایت بلندپایه ترین ژنرال زن آمریکایى علیه سوء رفتار مافوق خود, اکنون بسیارى از زنان ارتشى آمریکا نسبت به موقعیت خود دچار ابهام شده اند که حتى داشتن رده بالاى ارتش ـ هیچ تضمینى در برابر ایذإ جنسى بوجود نمىآورد.
با استناد به تحقیقات پنتاگون, بین 20 تا 30 درصد از زنان ارتشى آمریکا, در سال گذشته, مورد اذیت جنسى قرار گرفته اند.
این ژنرال زن در شکوأیه خود یادآور شده است از زمانى که به درجه ژنرالى ارتقإ پیدا کرده است, بیش از هر وقت دیگرى در طول اشتغال خود در ارتش, مورد آزار جنسى و بى احترامى قرار گرفته است.

تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان باید حذف شود
طبق نظر کارشناسان بهداشتى, مرگ و میر مادر و نوزاد از طریق بهبود مراقبتهاى مورد نیاز مادران, از جمله تغذیه مناسب و سایر مراقبتهاى بهداشتى دوران باردارى و انجام زایمان ایمن قابل پیشگیرى است. بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانى, عدم تإمین سلامت مادران و تغذیه نامناسب موجب تولد 20 میلیون نوزاد کم وزن در هر سال مى شود و احتمال مرگ این کودکان بیش از کودکان در وزن طبیعى است و احتمال ابتلاى آنان به عفونت سوء تغذیه و معلولیتهاى طولانى بیشتر مى شود. در این گزارش تإکید شده که احتمال اینکه کودکان بى مادر مراقبتهاى مورد نیاز دوران کودکى را کمتر دریافت کنند, بیشتر است.
یک بررسى در بنگلادش نشان مى دهد هنگامى که مادرى جان خود را از دست مى دهد, کودک او بویژه اگر دختر باشد, در مقایسه با کودکى که مادرش زنده است, در ده سال اول زندگى بیشتر در معرض مرگ قرار دارد.
سازمان بهداشت جهانى ضمن اعلام ((بالاترین احتمال خطر مرگ به دلیل حاملگى و زایمان در کشورهاى آفریقایى و آسیایى)) تإکید کرد; در این راه, زنان باید قدرتمند و توانمند شوند, حق و حقوق خود را بدانند و دولت این حقوق را تضمین کند.
سازمان مذکور همچنین ((پیمان حذف تمامى انواع و اشکال تبعیض نسبت به زنان)), پیمان بین المللى ((حقوق سیاسى و مدنى)), پیمان بین المللى ((حقوق اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى)) و پیمان نامه ((حقوق کودک)) را براى تقویت برنامه مادرى ایمن مورد تإکید قرار داده است.

تلفات زایمان در کشورهاى در حال توسعه افزایش یافت
احتمال مرگ و میر ناشى از مشکلات زایمان در قاره آفریقا 200 برابر کشورهاى پیشرفته و ثروتمند است. آمار بدست آمده از سازمان جهانى بهداشت, نشان مى دهد از 500 هزار مرگ و میر ناشى از مشکلات زایمان که سالانه در جهان روى مى دهد, 99% مربوط به کشورهاى در حال توسعه و کمتر از یک درصد مربوط به کشورهاى پیشرفته صنعتى است. این مرگ و میرها بیشتر ناشى از سقط جنینهاى غیر بهداشتى, خونریزیها, بیماریهاى عفونى و غیره است که حدود یک چهارم تا یک سوم آن در سنین بارورى روى مى دهد. این گونه مرگ و میرها از جمله مهمترین زمینه هایى است که در آن تفاوت بین وضعیت بهداشتى کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى ثروتمند بوضوح دیده مى شود.
ثابت کردن عسر و حرج براى زنان مشکل است
معاون دفتر امور زنان قوه قضأیه در خصوص تبصره اخیر مجلس به قانون عسر و حرج گفت: وجود این تبصره و احصإ موارد عسر و حرج دردى را از زنان در دادگاهها دوا نمى کند و زنان باید همچنان مصداق عسر و حرج را براى قاضى و دادگاه ثابت کنند. از آن جایى که همه اتفاقات زندگى زناشویى داخل خانه اتفاق مى افتد و عموما زنان قادر به اثبات موارد عسر و حرج به دلیل فقدان شاهد نیستند, مشکلات زنان همچنان در دادگاهها ادامه خواهد داشت. همچنین حساسیت زنان به حفظ آبروى خانوادگى و حجب و حیا, آنان را از مراجعه به دادگاه و یا بیان موارد عسر و حرج باز مى دارد. وى در ادامه تإکید کرد: حتى در مواردى که علایم ضرب و شتم زن توسط شوهر بر بدن زن باقى نماند, مانند وارد شدن ضربه به سر, ثابت کردن آن براى زن ممکن نیست. اثبات عدم صلاحیت مرد براى حضانت فرزند نیز یکى دیگر از مشکلات اصلى زنان در دادگاه است.

زنان شاغل, بازنشسته و وظیفه بگیر از کمک هزینه عایله مندى بهره مند مى شوند
بر اساس ((قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت)), مستخدمان زن شاغل, بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که به تنهایى متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عایله مندى بهره مند مى شوند. همچنین طبق این قانون بانوان مذکور که داراى فرزند بوده و مجددا ازدواج کرده اند و برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آن بر عهده مادر قرار گرفته است, در خصوص همان فرزندان از مزایاى کمک هزینه عایله مندى بهره مند مى شوند. لازم به ذکر است که بر اساس همین قانون همسر مستخدمین متوفى که شوهر مجدد اختیار نکرده یا در یکى از دستگاههاى وابسته به دولت یا غیر دولتى, شاغل, بازنشسته یا وظیفه مستمرىبگیر نباشند, از کمک هزینه عایله مندى این قانون کماکان بهره مند خواهند گردید.

معیارهاى ازدواج جوانان ایرانى
نتایج بدست آمده طى یک نظرسنجى از جوانان کشورمان در باره معیارهاى ازدواج نشان مى دهد که نجابت, خوش اخلاقى و تدین در اولین اولویتهاى معنوى ازدواج و زیبایى, منزلت شغلى و درآمد بالا در پایین ترین رتبه قرار دارند. بر اساس این نظرسنجى در میان افراد کم سواد و بى سواد, درآمد بیش از منزلت شغلى و زیبایى اهمیت دارد و در بین افراد در گروههاى تحصیلى راهنمایى تا دیپلم, زیبایى بااهمیت تر است, اما براى اشخاصى با تحصیلات عالى, منزلت شغلى باارزش تر از زیبایى و درآمد است. این پژوهش تصریح مى کند که در میان بسیارى از گروههاى اقتصادى و اجتماعى, درآمد آخرین اولویت ازدواج است ولى در میان افرادى که داراى پایگاه بسیار پایینى هستند, همچنان زیبایى آخرین اولویت را دارد و درآمد از اهمیت بیشترى برخوردار است. همچنین این تحقیق نشان مى دهد که زنان بیشتر از مردان تمایل دارند که همسرشان داراى مشاغل رده بالا باشند, در حالى که مردان بیشتر ترجیح مى دهند همسرانشان یا خانه دار باشند و یا رده هاى شغلى متوسط نظیر دبیر, کارمند, پرستار, مددکار اجتماعى و از این قبیل مشاغل باشد. بر اساس نتایج این پژوهش, سطح توقع اکثریت پاسخگویان از درآمد, براى شروع زندگى کمتر از 150 هزار تومان است و تنها 23 درصد از آنان به درآمدهاى بیشتر از این مبلغ اشاره کرده اند.

مردم کانادا هنوز ازدواج را فراموش نکرده اند
جامعه شناسان کانادایى پس از انجام تحقیقات گسترده در این کشور اعلام کردند با وجود گسترش روزافزون طلاق و از هم گسیختن خانواده ها در این کشور صنعتى, سنت ازدواج همچنان پابرجاست. مردم کانادا معتقدند مراسم رسمى ازدواج تعهد و پایبندى زن و مرد را به یکدیگر بیشتر مى کند; حتى افرادى که در ازدواج نخست خود شکست مى خورند باز هم شانس خود را امتحان مى کنند و دوباره اقدام به ازدواج مى نمایند. علت ازدواج مجدد در این کشور هم حس تعلق به یک واحد خانوادگى ثابت است. بیشتر مردم کانادا اعتقاد دارند که ازدواج همچنان به عنوان تنها سنت پایدار تشکیل خانواده قابل احترام است.

بدرفتارى روحى با زنان به اندازه بدرفتارى جسمانى مضر است
آمار بدست آمده از چندین هزار زن که در مراکز بهداشتى و درمانى آمریکا تحت مداوا قرار گرفته بودند, نشان مى دهد که این زنان در طول زندگى مورد اذیت و آزارهاى روحى از طرف همسرانشان قرار گرفته اند. این زنان از اختلالات روانى خود مثل احساس مداوم ترس, احساس نداشتن هر گونه قدرت و کنترل و نیز احساس فریب خوردن خود شکایت کردند. زنان مذکور که به لحاظ روحى, روانى مورد آزار همسرانشان قرار گرفته بودند, هنگام صحبت از مشکلات جسمانى, به اندازه زنانى که با آنها بدرفتارى فیزیکى شده بود, از مشکلات جسمانى و روحى خود صحبت مى کردند. این زنان حدود دو برابر بیشتر از زنانى که هدف این گونه آزارها قرار ندارند, با مشکل دردهاى مزمن, عارضه التهابات درونى, بیماریهاى جنسى, درد مزمن لگن خاصره, زخم معده, اسپاستیک روده, آلودگى در مجارى ادرار و بالاخره میگرن روبه رو هستند.