نمایه مسایل زنان و خانواده در مطبوعات تابستان 1379

نویسنده


 

نمایه مسایل زنان و خانواده در مطبوعات
تابستان 1379
محبوبه ابریشم

 

 

مسایل زنان و خانواده و به تبع آن کودک و جوان, یکى از موضوعات عمده اى است که هر روز در سطح رسانه ها از جمله مطبوعات, از زوایاى مختلف مطرح مى شود. این مسایل که در قالب مقاله, گزارش و گفتگو و غیر آن انتشار مى یابد علاوه بر عموم خوانندگان, مى تواند براى پژوهشگران مفید باشد و کمتر پژوهشگرى است که در بررسى مسایل زنان و خانواده نیازمند مراجعه به مباحث مطرح شده نباشد. علاوه اینکه تنها مرور اجمالى بر عناوین مسایل یاد شده, تصویرى اجمالى از این موضوع را به دست مى دهد و جهت گیرى و فضاى کلى مباحث زنان و خانواده را مى نمایاند. در پایان هر فصل, نمایه اى از موضوعات یاد شده که مربوط به محدوده زمانى فصل قبلى مى باشد در سه محور: 1ـ زنان و دختران, 2ـ خانواده, و 3ـ کودک و جوان تقدیم مى شود. طبیعى است که این نمایه هرچند بخش وسیعى از مطبوعات را شامل مى شود ولى همه آنها را در بر نمى گیرد. همین مقدار مى تواند نکات یاد شده را برآورده سازد.


زنان و دختران
باشگاه دختران چشم به راه شماست, ایران جوان, ش 147,2 تیرماه 79.
نگاهى به وضعیت زنان داراى مشاغل کاذب, همشهرى, 9 / 4 / 79.
زنان, از پکن تا نیویورک, غزل راد, همشهرى, 12 / 4 / 79.
وضعیت مراکز نگهدارى از دختران فرارى وحشتناک است, انتخاب, 16 / 4 / 79.
9 شرط براى دادن حق طلاق به زنان, انتخاب, 20 / 4 / 79.
زنان 2000, برابرى صلح و توسعه در قرن 21, همشهرى, 21 / 4 / 79.
چگونه مى توان مشارکت زنان را افزایش داد؟, حیات نو, 22 / 4 / 79.
دختران فرارى در خانه جهنمى, مهدى ابراهیمى, ایران جوان, ش 150, 23 تیرماه 79.
دختران گلایه مى کنند مادران نگرانند, (گزارش), آزن عباسى, زن روز, 25 تیرماه 79.
رشد 20 درصدى طلاق, حقوق زنان را تهدید مى کند, انتخاب, 26 / 4 / 79.
زنان و اعتیاد, ایران, 27 / 4 / 79.
بررسى حقوق زن در خانواده, انتخاب, 28 / 4 / 79.
زنان و نوع جدیدى از اعتیاد, ایران, 30 / 4 / 79.
من به آمریکاییها ثابت کردم زن مسلمان آزاد است, فاطمه امیرى, ایران, 30 / 4 / 79.
نقش پرستاران ((زن)) در جهادهاى اسلامى, فاطمه وثوقى, ماهنامه پاسدار اسلام, مرداد 79.
دختران عشایر فارغ از اوقات فراغت, زن روز, ش 1760, اول مرداد 79.
زنان و جنگ, حقوق زنان, ش 16, مرداد 79.
مشارکت زنان در مدیریت سال 2000, حسن گیوریان, حقوق زنان, ش 16, مرداد 79.
زن در عصر مانى, حقوق زنان, ش 16, مرداد79.
زنان: تشابه یا تنوع, حقوق زنان, ش 16, مرداد79.
چگونه مهریه زنان محاسبه مى شود؟, محمود رحمانى اصفهانى, حقوق زنان, ش 16, مرداد79.
نخستین کارگاه آموزشى خشونت علیه زنان, حقوق زنان, ش 16, مرداد79.
جنبش اجتماعى زنان در بلوک شرق, حقوق زنان, ش 16, مرداد 79.
زن که مرد نیست زن باید خودش باشد, ایران, 5 / 5 / 79.
حرفهاى ناگفته دختران شهر من, ایران جوان, ش 152, 6 مرداد 79.
چرا به زنان بى حرمتى مى شود؟, ایران, 8 / 5 / 79.
چرا دختران زرنگ خیاطى نمى کنند, مترجم مهتاب اکبرى, زن روز, ش 1761, 8 مرداد 79.
زنان و سامان جهان, زن روز, ش 1761, 8 مرداد 79.
آن فرو ریخته گلهاى پریشان در باد, صولت فروتن, ایران, 9 / 5 / 79.
3 میلیون زن ایرانى به تنهایى خانواده خود را سرپرستى مى کنند, بهار, 9 / 5 / 79.
80 درصد زنان سرپرست خانوار سواد خواندن هم ندارند, جام جم, 9 / 5 / 79.
فرار دختران از خانه چرا؟, (گزارش) مریم سامانى, ایران, 10 / 5 / 79.
گفتن از فساد, فساد نمىآورد, ایران, 10 / 5 / 79.
شرایط و حقوق زنان براى طلاق, زهره خوش نمک, همشهرى, 12 / 5 / 79.
اگر زنان و مردان را در شرایط مساوى قرار مى دادند, آن وقت مى گفتیم چه کسى برتر است, (گفتگو), زهرا شجاعى, ایران, 12 / 5 / 79.
کمبود قوانین ویژه زنان و تبعیض جنسى روند اصلاحات را کند مى کند, انتخاب, 15 / 5 / 79.
دخترانى که براى همیشه گم مى شوند!, داور رستمى وند, ایران, 17 / 5 / 79.
دختران شاد یا دخترکان غم, صولت فروتن, ایران, 19 / 5 / 79.
ماجراى یک دختر فرارى, ایران جوان, ش 154, 20 مرداد 79.
نسل آینده آماده ساختن است بگویید چه کند؟, حسن صابرى, ایران جوان, ش 154, 20 مرداد79.
نقش تشکلهاى تولیدى زنان در توسعه روستا, همشهرى, 23 / 5 / 79.
مشکى رنگ دلخواه دختران افسرده, مریم راجى, ایران, 24 / 5 / 79.
رقابت شدید باندهاى فساد با مراکز بازپرورى براى جذب دختران فرارى, داور رستمى وند, ایران, 24 / 5 / 79.
دختران فرارى و تله هایى که منتظر شکارند, ایران, 25 / 5 / 79.
پلى به دنیاى دختران, کیهان, 26 / 5 / 79.
خودسوزى کدام زنان را به سوى خود مى خواند,(گزارش), مهرى حقانى, ایران, 29 / 5 / 79.
آنجا که قدرت هست زنان نیستند, (گفتگو), دکتر الهه کولایى, ایران, 30 / 5 / 79.
ارتقاى آگاهى زنان براى بهبود فرهنگ تغذیه جامعه, رضا امانى, همشهرى, 30 / 5 / 79.
نشریات زنان در ایران, سروش بانوان, ش 2, شهریور 79.
زنان انگلیسى در جستجوى معنویت, سروش بانوان, ش 2, شهریور 79.
نگاهى به چهره زن در کارت پستالهاى موجود در بازار, سروش بانوان, ش 2, شهریور 79.
دخترى که پیاده سفر مى کند,(گفتگو), پویه مهدوى نادر, زمان, ش 41, شهریور 79.
نخستین مدیر زن در دنیاى الکترونیک, حقوق زن, ش 17, شهریور 79.
وضعیت زنان ایرانى که با افاغنه ازدواج کرده اند, حقوق زن, ش 17, شهریور 79.
جنبش اجتماعى زنان در جهان سوم, حقوق زن, ش 17, شهریور 79.
زنان: توسعه و مشارکت سیاسى, شیده شادلو, حقوق زن, ش 17, شهریور 79.
حقوق بشر و سلامت زنان باردار, حقوق زن, ش 17, شهریور 79.
نقش زن در جامعه هند, محبوبه پلنگى, حقوق زن, ش 17, شهریور 79.
آگاهى زنان موجب بهبود وضعیت اجتماعى مى شود, رسالت, 3 / 6 / 79.
سیماى زن در کاشان, زن روز, ش 1765, 5 شهریور 79.
زنان معلول ما با چه مشکلاتى مواجهند؟, مریم نورایى نژاد, ایران, 6 / 6 / 79.
پنج کنفرانس جهانى در پیشرفت زنان, مریم غفارى, همشهرى, 6 / 6 / 79.
زنان, دستیابى بر حقوق برابر, زیر چتر سازمانهاى غیر دولتى, ایران, 9 / 6 / 79.
همسر سفیر هند: آزادى زن ایرانى مرا تحت تإثیر قرار داد, ایران, 10 / 6 / 79.
مجتمع دختران معلول, (گزارش), زن روز, ش 1766, 12 شهریور 79.
گردش چرخ صنعت در قهرود بدون حضور زنان چرا؟, زن روز, ش 1766, 12 شهریور 79.
دختران جوان تلاش براى تحرک و ارتقاى اجتماعى, لیلا خاکسار, همشهرى, 13 / 6 / 79.
دختران: ما هم تفریح مى خواهیم, (گزارش), حمیده احمدیان راد, ایران, 15 / 6 / 79.
زن کاشانى: تسلیم یا تعادل, (گزارش), زن روز, ش 1767,19 شهریور 79.
مرکز امور مشارکت زنان ,عملکرد سه ساله, زن روز, ش 1767, 19 شهریور 79.
زنان, خود را باور کنند, ترجمه پریچهره فرجادى, همشهرى, 20 / 6 / 79.
مشکلات خبرنگاران زن در شهرستانها, ایران, 21 / 6 / 79.
زن و شخصیت فطرى و جایگاه او در اسلام, محسن طوسى, پرتوسخن, 23 / 6 / 79.
41 درصد مشکلات زنان به خاطر ضعفهاى فرهنگى است ,چرا؟, شاهین مدرس, انتخاب, 23 / 6 / 79.
اولین زن مترجم نهج البلاغه, (گفتگو), ناهید آقامیرزایى, رسالت, 24 / 6 / 79.
کنفرانس هاى جهانى زن تلاش براى تحقق برابرى جنسیت!, مرضیه رییسیان, ایران, 26 / 6 / 79.
تحقق عدل در گرو نظر کارشناسى زنان, زن روز, ش 1768,26 شهریور 79.
زنان و بیماریها, زن روز, ش 1768, 26 شهریور 79.
زن در لباس مبدل, زن روز, ش 1768, 26 شهریور 79.
نقش محورى زنان در تحقق توسعه پایدار و حفظ از محیط زیست, مرضیه رییسیان, ایران, 27 / 6 / 79.
زنان ((جهانى شدن)) چرا و چگونه؟, ایران, 27 / 6 / 79.
تحریک نوین زنان در جامعه مدنى, غزل راد, همشهرى, 27 / 6 / 79.
روزشمار عملکرد دولت آقاى خاتمى در باره دختران و زنان, ایران, 28 / 6 / 79.
پدیده اى موسوم به ((فقیرسازى زنان)), مرضیه رییسیان, ایران, 28 / 6 / 79.
سیرت حضرت زهرا(س) در تاریخ و قرآن, معصومه رضا پورشکوهى, انتخاب, 28 / 6 / 79.
انجمنهاى زنان گامى در جهت احقاق حقوق آنان, آفتاب یزد, 29 / 6 / 79.
زنان در عرصه اشتغال چقدر موفقیت داشتند؟, مریم پاپى, انتخاب, 29 / 6 / 79.
زن امروز و تعارض نقشها, فروغ اخضرى, همشهرى, 29 / 6 / 79.
ویژگیهاى یک زن نمونه, رسالت, 29 / 6 / 79.
منزلت زن در آیینه تفکر و اندیشه هاى رهبر معظم انقلاب, ایران, 29 / 6 / 79.
من فرار نکردم,شما فرارىام دادید, ایران جوان, ش 160, 31 شهریور 79.
جایگاه زنان در جنبش مشروطیت, مریم فتحى, همشهرى, 31 / 6 / 79.
زنان خانه دار بى نصیب از مزایاى جامعه, زهره فصاحت, ایران, 31 / 6 / 79.

< خانواده
چگونه مى توان بر نیروى خشم در روابط زناشویى غلبه کرد, خانه و خانواده, ش 69, اول تیرماه 79.
ولایت در خانواده, حمیدالله شهبازى, خانه و خانواده, ش 69, اول تیرماه 79.
کشتى خانواده در گرداب اختلافات زن و شوهر, ایران, 2 / 4 / 79.
هیجانهاى ناخوشایند شما را دچار اضطراب مى کند, کیهان, 2 / 4 / 79.
همسر آزارى نماد اختلال شخصیت (گفتگو) دکتر فردوسى پور, زن روز, ش 1756, 4 تیرماه 79.
آنچه سبب تقویت ارتباط همسران مى شود, ترجمه: معصومه پیروزبخت, همشهرى, 5 / 4 / 79.
هنر مادر و پدر بزرگ بودن, ترجمه: الهام مودب, همشهرى, 14 / 4 / 79.
طلاق و یک نظریه, مترجم کیانوش مصباح, خانه و خانواده, ش 70, پانزدهم تیرماه 79.
عروس, مادر شوهر اختلاف چرا؟, مریم سامانى, ایران, 16 / 4 / 79.
سایه طلاق بر بام کوچه هاى تنگ, ایران, 16 / 4 / 79.
آشنایى قبل از ازدواج باشد یا نباشد؟, ایران, 16 / 4 / 79.
وقتى زندگى تبدیل به امتحان مى شود, ترجمه: فاطمه صفرى, ایران, 18 / 4 / 79.
آیین همسردارى و نحوه اداره زندگى باید در مدرسه و دانشگاه تدریس شود, کیهان, 18 / 4 / 79.
طلاق, درهاى تفاهم را نبندید, جام جم, 19 / 4 / 79.
تولدهاى ناخواسته را کم کنیم, جام جم, 21 / 4 / 79.
ازدواج, توانایى ارتباط ـ توانایى تنهایى, ایران, 21 / 4 / 79.
ازداوجهاى عاشقانه از افسانه تا واقعیت, ایران جوان, ش 150, 23 تیرماه 79.
مشکلات ازدواج دوم و حضانت کودکان, مریم سامانى, ایران, 23 / 4 / 79.
ازدواج موقت, اگر قانونمند شود, ایران, 28 / 4 / 79.
نقش نیازها و انگیزه ها در زندگى انسان, منشور بزرگتبار, خانه و خانواده, ش 71, اول مرداد 79.
فواید و آفات ازدواج, خانه و خانواده, ش 71, اول مرداد 79.
ویژگیهاى زوجهاى خوشبخت, مریم بحرینى, خانه و خانواده, اول مرداد 79.
همدیگر را بشناسیم و گذشت کنیم طلاق آخرین چاره نیست, کیهان, 3 / 5 / 79.
ازدواج موقت, راه حل یا..., حیات نو, 3 / 5 / 79.
آیا نصف دارایى مرد پس از طلاق به زن مى رسد؟, بنفشه پورناجى, همشهرى, 6 / 5 / 79.
علل افزایش طلاق و کاهش ازدواج, حیات نو,10 / 5 / 79.
در زندگى مشترک مسایل جزیى را بزرگ نکنید, ترجمه: على حبیبى, همشهرى, 13 / 5 / 79.
ازدواج موقت, داور رستمى وند, ایران, 15 / 5 / 79.
وسواس ویرانگر زندگى, خانواده, ش 191, پانزدهم مرداد79.
مقررات جدید طلاق در ایران و تطبیق آن با قوانین انگلیس و فرانسه, حسن لطفى, خانه و خانواده, ش 72,پانزدهم مرداد 79.
دانشجویان و جرإت ازدواج, رسالت, 16 / 5 / 79.
مادرى, تنها حاملگى و زایمان نیست, زن روز, ش 1763, 22 مرداد 79.
والدین با فرهنگ, فرزندان خوب تربیت مى کنند, ژیلا محب خانى, ایران, 23 / 5 / 79.
ایثار و محبت روابط خانوادگى را محکم تر مى سازد, (گفتگو) قاضى زرگرى, کیهان, 24 / 5 / 79.
چرا بدقول هستیم؟, مرضیه مهدوى, همشهرى, 26 / 5 / 79.
زوجهاى مدرن!, داور رستمى وند, ایران, 26 / 5 / 79.
همسرکشى, چرا؟, مریم سامانى, ایران, 27 / 5 / 79.
والدین عصبانى, ترجمه شاه نظریان, همشهرى, 29 / 5 / 79.
موارد ((عسر و حرج)) در خانواده, علیرضا فایضى مهابادى, زن روز, ش 1764,29 مرداد79.
بیشتر طلاقها در سال نخست زندگى است, همشهرى, 31 / 5 / 79.
خانواده خود را بشناسیم, حقوق زن, ش 17, شهریور 79.
آیا طلاق راه حلى مناسب براى ازدواج در حال فروپاشى است؟, حقوق زن, ش 17, شهریور 79.
همسر من همراه من, مریم بحرینى, خانه و خانواده, ش 73, اول شهریور 79.
دامهاى پنهان در تصمیم گیرى, ترجمه: معصومه حبیبى, انتخاب, 1 / 6 / 79.
آیا زن و مرد پس از ازداوج تغییر مى کنند, ترجمه: شکیبا, خانواده, اول شهریور 79.
آنچه یک مادر جوان باید بداند, ترجمه: شادى جلوه, خانواده, ش 192, اول شهریور 79.
خانه و خانواده و اینترنت, ترجمه: کیانوش مصباح, خانه و خانواده, ش 73, اول شهریور 79.
ماشینى براى خانواده, پرویز. م, کیهان, 3 / 6 / 79.
حقوق خانواده, در دایره تنگ قانون, (گزارش), فرامرز سیدآقایى, ایران, 6 / 6 / 79.
ازدواج موقت; آنچه که باید آموخت, سیدمجتبى ذاکرى شاندیز, ایران, 6 / 6 / 79.
ازدواج با چشمانى باز, حمیدرضا خالدى, ایران جوان, ش 157, 10 شهریور79.
دلبندم, راحت بخواب, زهراسادات نریمان وند, کیهان, 10 / 6 / 79.
چه خطراتى ثبات خانواده را تهدید مى کند, زن روز, ش 1766, 12 / شهریور 79.
دود سیگار والدین به چشم بچه ها مى رود, زن روز, ش 1766, دوازدهم شهریور 79.
چگونه مى توان صمیمیت بین زن و شوهر را افزایش داد, مریم بحرینى, خانه و خانواده, ش 74, پانزدهم شهریور 79.
شما فراموش کار شده اید یا همسرتان, خانواده, ش 193, پانزدهم شهریور 79.
تإثیر ازدواج موقت در جامعه, آیت الله بجنوردى, ایران, 16 / 6 / 79.
پدیده ازدواج در جامعه, ایران, 17 / 6 / 79.
اختلاف والدین و فرزندان, ایران جوان, ش 158, 17 شهریور79.

< کودک ـ جوان
آیا تحصیل وظیفه اى ناخواسته است؟, فهیمه صاحبى, حیات نو, 1 / 4 / 79.
آغاز اوقات فراغت پایان فعالیت دانشآموزان, کیهان, 1 / 4 / 79.
پدران و نوزادان, غلامرضا حجتى, خانه و خانواده, ش 69, اول تیرماه 79.
چرا کودکان به پیوند با پدربزرگها و مادربزرگها نیاز دارند؟, زن روز, ش 1756, 4 تیرماه 79.
کنترل بر اعصاب را به کودکان خود بیاموزیم, ترجمه: بهجت عباسى, همشهرى, 5 / 4 / 79.
هر کودکى به تنهایى یک کودک استثنایى است, کیهان, 6 / 4 / 79.
اعتیاد جوانان نگران کننده است چاره کار کجاست؟, (گفتگو), دکتر طالبى, ایران, 7 / 4 / 79.
رشد گفتارى و شنیدارى کودکان, جام جم, 9 / 4 / 79.
قبل از کار و تحصیل و ازدواج نیاز جوانان مشارکت سازمان یافته و برنامه محور است, ایران جوان, ش 148, 9 تیرماه 79.
نقش عوامل محیطى در به وجود آمدن کودکان عقب مانده ذهنى, امیرهوشنگ احمدىزاده تورزنى, خانه و خانواده, ش 70, 15 تیرماه 79.
دست هیچ کودکى کج نیست, ترجمه: شادى جلوه, خانواده, ش 189, پانزدهم تیرماه 79.
فعالیتها و بازیهاى آموزشى از بدو تولد تا هفت سالگى, زهره گلبن, خانه و خانواده, ش 70, پانزدهم تیرماه 79.
جوانان همراه خواهند بود اگر صریح باشیم و صادق, (گفتگو) مهندس ولى آذروش, ایران جوان, ش 149, 16 تیرماه 79.
وضعیت کودکان بى سرپرست, جام جم, 16 / 4 / 79.
جوانان دین گریز شده اند, ایران, 18 / 4 / 79.
دلبستگى کودک به مادر, رقیه بلالى, جام جم, 18 / 4 / 79.
دانشآموزان کره اى, شب را با ((کاوى)) به بیدارى مى گذرانند, ترجمه: وحیدرضا نعیمى, همشهرى, 21 / 4 / 79.
بى ثباتى قوانین از عوامل گرایش جوانان به مواد مخدر است, جام جم, 22 / 4 / 79.
اعتیاد یا واگیر مرگ, سید محمد پاکزادیان, همشهرى, 23 / 4 / 79.
محبت ورزیدن را به فرزندانمان آموزش دهیم, معصومه ظاهرى, همشهرى, 25 / 4 / 79.
مهد کودکهاى ما با استانداردهاى جهانى فاصله ها دارند, انتخاب, 30 / 4 / 79.
فرزندان ازدواج موقت روى لبه لیز قانون, ایران, 30 / 4 / 79.
نگذارید کودک آموخته هایش را فراموش کند, زن روز, ش 1760, اول مرداد79.
اشتغال کودکان, دکتر صبور غیور, زن روز, ش 1760, اول مرداد79.
نوجوان, اعتماد شما را مى خواهد, خانواده, ش 190, اول مرداد 79.
مافیاى خیابانى در کمین کودکان فرارى (گزارش), ح ـ آقایى, کیهان, 4 / 5 / 79.
جمع آورى کودکان ولگرد, اینها چگونه به خیابان رانده مى شوند, کیهان, 5 / 5 / 79.
بچه چرا چیزى مى دزدد؟, جواد منظمى تبار, ایران, 6 / 5 / 79.
فرایند اجتماعى شدن در خلال تحول, دکتر دادستان, همشهرى, 6 / 5 / 79.
قدم نورسیده مبارک, بینا بیانى, کیهان, 6 / 5 / 79.
مسوولان از فساد پنهان شهر گریزان نباشید, جام جم, 6 / 5 / 79.
بهزیستى کودکان زندانیان را ساماندهى مى کند, انتخاب, 9 / 5 / 79.
المپیادها, انگیزه خوب درس خواندن, (گزارش), غلامرضا صادقیان, کیهان, 9 / 5 / 79.
((قلیانهاى معطر)) پیش درآمدى براى اعتیاد جوانان و نوجوانان, رسالت, 9 / 5 / 79.
چرا کودکان دروغ نگویند؟, ب. پیروز, همشهرى, 10 / 5 / 79.
چرا معلمان الگوى دانشآموزان نیستند؟, پروانه حسن زاده, همشهرى, 10 / 5 / 79.
گروه بندى دانشآموزان در درس تربیت بدنى, افسانه سنه, همشهرى, 11 / 5 / 79.
ناامنى در پارکها, فرناز قلعه دار, ایران, 12 / 5 / 79.
هیچ کودکى نباید از حق تغذیه با شیر مادر محروم شود, (گفتگو) دکتر فرهادى, کیهان, 13 / 5 / 79.
یادگیرى تفریح کودک است, خانواده, ش 191, پانزدهم مرداد79.
کودک آزارى, دکتر فرید فدایى, حیات نو, 18 / 5 / 79.
با قلمهاى شیوا جوانان را به سوى نهج البلاغه سوق دهید, (گفتگو) آیت الله خزعلى, رسالت, 18 / 5 / 79.
نسل آینده آماده ساختن است بگویید چه کند؟, حسن صابرى, ایران جوان, ش 154, 20 مرداد79.
اصرار بى دلیل خانواده ها, دانشآموزان را سرگردان مى کند, جام جم, 20 / 5 / 79.
گاهى بحث با بچه ها بى نتیجه است, زن روز, ش 1763, 22 مرداد 79.
بچه ها به چه مى اندیشند؟, کیهان, 24 / 5 / 79.
آرزو بر جوانان عیب نیست, جام جم, 24 / 5 / 79.
بچه هاى تیز هوش چه کسانى هستند؟, ترجمه: وحیدرضا نعیمى, همشهرى, 25 / 5 / 79.
پرفعالیتى در کودکان, مترجم: مرجان فرجى, همشهرى, 29 / 5 / 79.
چرا کودک آزارى جرم نیست؟, ایران, 29 / 5 / 79.
قانون در باره کودک آزارى سکوت مى کند؟, ایران, 30 / 5 / 79.
کودک آزارى در جامعه, ایران, 31 / 5 / 79.
نکته هاى مفید براى کودکان هر خانواده, پروین اکبرى فرد, خانه و خانواده, ش73, اول شهریور79.
سرنوشت هولناک کودکانى که از نگاه قانون پنهان مانده اند, (گزارش) فرامرز سیدآقایى, ایران, 1 / 6 / 79.
پدیده شوم کودک آزارى, ایران, 1 / 6 / 79.
کارآیى کلاسهاى تابستانى براى پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان, کیهان, 1 / 6 / 79.
((خانه سبز)) پناهگاه کودکان و جوانان رانده شده, (گزارش) غلامرضا طایفه زندیان, خانه و خانواده, ش 73, اول شهریور 79.
((کودک آزارى)) باید جرم اعلام شود, ایران, 2 / 6 / 79.
رفتار بخشنامه اى با جوانان ممنوع, (گفتگو), مصطفى تاج زاده, ایران جوان, ش 156, 3 شهریور79.
آخرین شغل یک جوان, (گزارش), مژگان حسینى روزبهانى, ایران جوان, ش 156, 3 شهریور 79.
چگونه به کودکان براى غلبه بر وقایع ناگوار کمک کنیم؟, کیهان, 3 / 6 / 79.
کودکان خیابانى, واقعیت تلخ جامعه امروز, (گزارش), رفعت کرمى, ایران, 3 / 6 / 79.
((چرا))هاى او از روى کنجکاوى است, بیتا بیانى, کیهان, 3 / 6 / 79.
چرا دست قانون در مورد ((کودک آزارى)) بسته است؟, ایران, 5 / 6 / 79.
عزت نفس فرزندان را چگونه تقویت کنیم؟, محمدرضا عبدالله نژاد, همشهرى, 5 / 6 / 79.
بچه هاى ظالم, کارن لیواین, زن روز, ش 1765, 5 شهریور 79.
دغدغه هاى نوجوانان معلول, زن روز, ش 1765, 5 شهریور 79.
رانندگان جوان, بمبهاى رها شده در جامعه, رحیم فرشاد, ایران, 6 / 6 / 79.
کودکآزارى و نگاه قانون به آن, رسالت, 6 / 6 / 79.
الگوهاى رفتارى از جوانان براى جوانان, ایران جوان, ش 157, 10 شهریور 79.
پسر بچه هاى تخس, پروانه اسدى, کیهان, 14 / 6 / 79.
آموزش کودک ضمن بازى, زهره گلبن, خانه و خانواده, ش 74, پانزدهم شهریور 79.
حالت تهاجمى در کودکان, ترجمه: افسون بدر, خانواده, ش 193, پانزدهم شهریور 79.
نوجوان در جمع دوستان خود مى تواند به هویتش پى ببرد, ترجمه: کیانوش مصباح, خانه و خانواده, ش 74, پانزدهم شهریور 79.
جوانان در برزخ بى هنجارى, مرتضى مقدمى پور, همشهرى, 17 / 6 / 79.
جوانى دارد به هدر مى رود, ایران جوان, ش 158, 17 شهریور 79.
مجازات اختفإ کودک به قصد انتقام, رقیه بیات, زن روز, ش 1767, 19 شهریور 79.
جوانى که مجرد مانده مگر فرشته است؟, آیت الله بجنوردى, ایران, 19 / 6 / 79.
دنیاى کودکان, فکرهاى بزرگ از پرسشهاى بزرگ شروع مى شود, دکتر مایکل شولمن, زن روز, ش 1767, 19 شهریور 79.
مشکلات ازدواج جوانان, ایران, 20 / 6 / 79.
ازدواج و جوانان, ایران, 21 / 6 / 79.
مدرسه و سال تحصیلى جدید دانشآموزان, ترجمه: معصومه ح. نورى, همشهرى, 23 / 6 / 79.
مشکلات پزشکان جوان و اشتغال, دکتر سیامک اسدى, ایران, 23 / 6 / 79.
مشکل بى اشتهایى روانى کودکان, دکتر محمد جواد قاسم زاده, همشهرى, 24 / 6 / 79.
علل اصلى ارتکاب جرم جوانان, ایران جوان, ش 159, 24 شهریور 79.
الگوهاى مطلوب در تربیت جوانان, رسالت, 26 / 6 / 79.
آمارهاى بزهکارى اطفال و نوجوانان وحشتناک است تا دیر نشده چاره اى..., رسالت, 27 / 6 / 79.
الگوهاى مطلوب در تربیت جوانان, صغرا دادش زاده, رسالت, 28 / 6 / 79.
چرا جوانان معتاد مى شوند؟ دلایل معلوم است, انتخاب, 28 / 6 / 79.
((همین که هست)) یعنى ((من امیدوارم)), ایران جوان, ش 160, 31 شهریور 79.