گلکارى در زمستان


 

گلکارى در زمستان
مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

افراد دوراندیش از همین حالا دست به کار مى شوند تا باغچه را براى پایان زمستان و فرا رسیدن بهار آماده کنند. دیر یا زود زمستان به آخر مى رسد و بهار مىآید, پس شما هم بیکار ننشینید و گل بکارید.
براى اینکه گلهایى مثل لاله و سنبل در اوایل بهار سر گل باشند پیازشان را در دى ماه بکارید.
این نوع گلها براى گلدهى به سه ماه وقت احتیاج دارند, پیازهاى گلایل را بگذارید آخر زمستان. ضمنا بعضى از گلهاى نشایى مانند میمون, بنفشه و شب بوى زعفرانى هم گلهایى هستند که مى توانیم در پاییز یا زمستان بکاریم و منتظر گلهاى زیبایشان در بهار باشیم.

آماده نمودن باغچه
یکى از روزهاى آفتابى را انتخاب کنید. مقدارى کود پوسیده حیوانى یا خاکبرگ تهیه نموده و به زمین اضافه نمایید. سپس خاک باغچه را با بیلچه زیر و رو کنید.
دو یا سه روز بعد زمین را صاف و یکنواخت نموده و گلها را (چه به صورت نشا و یا پیاز) به خاک بنشانید.

گلکارى در جعبه
اگر خانه شما باغچه ندارد و آپارتمان نشین هستید, باز هم جاى نگرانى نیست یک جعبه مناسب مشکل شما را حل مى کند. کف جعبه قدرى شن بریزید و به قطر سه سانتى متر روى آن را با ذغال بپوشانید. ارتفاع 5 سانتى متر از این جعبه باید به وسیله خاک پر شود, خاک مناسب مخلوطى است از خاک باغچه, ماسه و کود برگ در صورتى که مقصود شما کاشت گلهاى پیازى باشد, بهتر است از ماسه بیشتر و کود برگ کمترى استفاده کنید. این جعبه ها باید روى تراس یا هر محل آفتابگیر دیگرى در خارج از ساختمان قرار بگیرند.

مراقبت از گلهاى پیازدار
هر قدر هوا گرم و آفتابى باشد, پیازها زودتر سبز مى شوند. براى اینکه پیازها دیرتر سبز شوند روى آنها گلدانى را به شکل وارونه قرار دهید و فقط در روزهاى آفتابى گلدان را بردارید و جعبه را آبیارى کنید. اواخر زمستان شاهد گلهاى زیباى لاله, نرگس و سنبل خواهید بود.
زمان لازم براى اینکه پیازها در محل خنک و کم نور قرار داشته باشند, شش هفته است. در این مدت مناسب ترین درجه حرارت, دمایى معادل 12 درجه سانتى گراد است. بعد از شش هفته جعبه را به محلى پر نور با دمایى معادل 15 درجه سانتى گراد منتقل کنید.
وقتى گیاهان شما به گل نشستند هر هفته دو روز به آنها آب بدهید. ضمنا حالا زمان مناسبى است تا گلهایى که در برابر سرما مقاومند و باید در بهار به گل بروند, تهیه کنیم; گلهایى مثل بنفشه, اما براى چنین گلهایى نیز بهتر است زمین را با اضافه نمودن کود پوسیده حیوانى زیر و رو کنیم. چون فرصت کافى براى بنفشه داریم, پس عجله نکنید زمین را براى مدت چند روز به حال خود رها کنید تا هواى کافى وارد خاک شود. سپس نشإ بنفشه را به خاک بنشانید.