مبتدیان بزرگ ؟


مبتدیان بزرگ؟!

منبعPourents :

مترجم: پگاه امیردیوانى

 

 

12 ماه اول زندگى یک کودک واقعا شگفت انگیز است. پس از یک سال, او کودک ناتوان و در عین حال جستجوگر متحرکى است که وزنش نسبت به زمان تولد سه برابر شده و تعداد زیادى دندان در آورده است. این مقاله دیدگاه جالبى از رشد یک کودک ارائه مى کند. به خاطر داشته باشید اینها کارهایى هستند که یک کودک معمولى در یک سال اول زندگیش انجام مى دهد.

یک ماهگى
على رغم اینکه کودک در مکیدن سینه مادر و گرفتن اشیإ ناتوان است ولى به سرعت رشد مى کند.

تا پایان هفته چهارم
زمانى که روى شکمش دراز کشیده, کمى سرش را بلند مى کند.
هنگامى که به آرامى با وى صحبت مى کنید, او را روى شانه تان نگه مى دارید, آرامش پیدا مى کند.
زمانى که صورت شما را مى بیند و حرف زدنتان را مى شنود, صدایى مثل ((آه)) ایجاد مى کند.
براى حمایت از کودکتان:
در آغوشش بگیرید, آرامش کنید و نیازهایش را برآورده نمایید. وقتى گریه مى کند او را بغل کنید تا احساس امنیت کند.

دو ماهگى
در این زمان عادات غذا خوردن و خوابیدن کودک ثابت مى شود.
تا پایان هفته ششم
وقتى شما لبخند مى زنید, او نیز لبخند مى زند.
براى بیان احساساتش, غرغر مى کند و مى خندد.
وقتى روى شکمش خوابیده, سرش را 45 درجه بلند مى کند.
شیشه شیر و سینه مادر را تشخیص مى دهد و زمانى که گرسنه است با اشتیاق براى آن دست و پا مى زند.
هنگامى که نشسته, با خم شدنهاى گاه و بیگاه به طرف جلو, سرش را بالا نگه مى دارد.
زمان طولانى ترى از روز را بیدار مى ماند.
خودش را با مکیدن انگشتان یا پستانکش ساکت و آرام مى کند.

براى حمایت از کودکتان:
مرتب با او صحبت کنید. وقتى شما مکث مى کنید, او با لبخند زدن و ((غان غان
کردن)) جوابتان را مى دهد. عکس العملهاى او را زیر نظر بگیرید. اگر شروع به نق زدن کرد و چشمانش را بست, بدانید که او به قدر کافى فعالیت کرده و احتیاج به استراحت دارد.

سه ماهگى
کودکتان کنترل بیشترى روى حرکات دست و پایش پیدا مى کند و بنابراین دقت بیشترى را صرف بالا و پایین بردن پاها و تکان دادن دستهایش در هوا مى کند.

تا پایان این ماه:
* وقتى روى شکمش خوابیده, سرش را 90 درجه بلند مى کند.
* هر دو دستش را با هم بالا مىآورد.
* تمام شب را مى خوابد.
* مشتش را مى بندد و به اسباب بازى یا هر شىء دیگرى ضربه مى زند.
* مى خندد.

براى حمایت از کودکتان:
* او را با بازیهاى دو طرفه آشنا کنید. کودک را روى یک فرش نرم که با حوله اى تمیز یا پتو محصور شده, بگذارید تا بازى کند و با این روش به وى آزادى واقعى بدهید.
* گاهى اوقات او را خوابیده روى شکم قرار دهید تا بتواند سرش را بالا نگه دارد. او را بغل کرده و با سایر اعضاى خانواده و حیوانات خانگى (در صورت وجود) آشنایش کنید.

چهار ماهگى
در این زمان او مى فهمد که بر جهان اطرافش تإثیر مى گذارد و سعى مى کند بداند چگونه یک عمل, عمل دیگر را تحت تإثیر قرار مى دهد.
تا پایان این ماه:
* از روى شکم به پشت غلط مى زند حتى ممکن است بتواند از پشت به روى شکم بغلتد.
* اشیإ را در دهانش مى گذارد ـ این کار را براى کشف اشیإ مى کند نه براى دندان زدن به آنها.
* دستش را به طرف اشیإ دراز مى کند ولى غالبا نمى تواند آنها را بگیرد.
* براى شناخت دست و پایش به آنها خیره مى شود.

براى حمایت از کودکتان:
اسباب بازیهاى بى خطرى برایش تهیه کنید تا آنها را بشناسد. به او کمک کنید تا مهارتهاى زبانى اش را افزایش دهد. به آرامى او را بنشانید.

پنج ماهگى
فعالیت بدنى کودکتان به او کمک مى کند تا ماهیچه هایش را تقویت کند و او را براى نشستن و سینه خیز رفتن آماده نماید.

تا پایان این ماه:
* وقتى روى شکمش مى خوابد, دستها و پاهایش را بلند مى کند.
* با فوت کردن به لبهایش, صدا ایجاد مى کند.
* به راحتى اشیإ را به دهانش مى برد تا از راه دهان آنها را بشناسد.

براى حمایت از کودکتان:
به آرامى او را در حالت ایستاده نگهدارید. به این ترتیب کودک مى تواند تعادلش را روى دو پایش حفظ کند.
براى اینکه به او کمک کنید تا به هنگام نشستن تعادلش برقرار باشد, یک بالش پشتش قرار دهید.

شش ماهگى
کودکتان مى تواند دایما احساساتش را بیان کند, بخصوص احساسات مثبتش در مورد شما!
در این زمان او مى خواهد به آغوش شما بیاید. دستهایش را بلند مى کند تا بغلش کنید و بهترین لبخندهایش را نثار شما مى کند.

تا پایان این ماه:
* بدون کمک دیگران مى نشیند.
* شیشه اش را نگه مى دارد.
* اشیإ را از یک دست به دست دیگرش مى دهد.
* کلماتى نظیر ((با)), ((ما)), ((گا)) و ترکیبات صدادار دیگر را به زبان مىآورد.
* وابستگى شدیدش به شما را, هنگامى که از اتاق خارج مى شوید, با گریه کردن نشان مى دهد.

براى حمایت از کودکتان:
* با او ((دالى موشه)) بازى کنید و او را به بودن و نبودن خود عادت دهید.
* کودکتان را با بچه هاى دیگر آشنا کنید. به این ترتیب او مى تواند مهارتهاى اجتماعى دیگر و مکانهاى جدیدتر را تجربه کند.

هفت ماهگى
دندان درآوردن به طور جدى در این ماه شروع مى شود. در ابتدا دو دندان جلویى فک پایین درمىآیند. به او اسباب بازیهاى لاستیکى نرم بدهید تا آنها را بجود. ولى مى بینید که او انگشتانش را ترجیح مى دهد.

تا پایان این ماه:
* مى تواند با کمک کسى بایستد.
* شیئى را از یک دست به دست دیگرش مى دهد.
* سعى مى کند روى دستها و زانوانش بلند شود.
* با غلت زدن دور اتاق مى چرخد.
* با کمک والدین از یک فنجان دسته دار آب مى خورد.

براى حمایت از کودکتان:
* محیط خانه را برایش امن کنید.
* از پارک بچه کمتر استفاده کنید و به او فرصت بدهید تا با گشتن در خانه همه چیز را کشف کند.

هشت ماهگى
در این زمان کودکتان متکى به کسى نیست, به طورى که ساعتهاى زیادى را با خودش بازى مى کند. اما هنوز هم شما باید جلوى چشمش باشید.

تا پایان این ماه:
* خودش تکه هاى کوچک غذا را مى خورد.
* سینه خیز مى رود.
* سعى مى کند بایستد.
* براى اشاره به اشیإ از انگشت اشاره اش استفاده مى کند.
* با انگشتانش غذا را زیر و رو مى کند و سپس آنها را در مشت مى گیرد.

براى حمایت از کودکتان:
* در اطراف خانه برایش مکانهاى بازى درست کنید و اجازه دهید به تنهایى در آنجا بازى کند.
* زمان خواب او را مشخص کنید تا زمان خواب و بیدارى و بازى کردنش از هم جدا شود.
* غذاهایى برایش درست کنید تا دستش را در آنها فرو کند و خودش بخورد.

نه ماهگى
کودکتان با روش کاملا جدیدى شروع به بازى مى کند. به این ترتیب که از دو اسباب بازى همزمان با هم استفاده مى کند, اشیإ را مرتب مى کند و اسباب بازیهاى کوچک را در یک سطل یا گلدان قرار مى دهد.

تا پایان این ماه:
* از پله ها سینه خیز بالا مى رود.
* ((مامان)) یا ((بابا)) مى گوید.
* از آب بازى لذت مى برد.
* با کمک شما چند قدم راه مى رود.

براى حمایت از کودکتان:
* هنگامى که ((تاتى تاتى کردن)) را تمرین مى کند, بگذارید انگشتان شما را بگیرد.
* عکسهاى کتابهاى بچه گانه را به او نشان دهید.

ده ماهگى
وقتى کودک با افراد غریبه تنها بماند, دچار اضطراب مى شود. ممکن است از کارها و صداهایى که قبلا از آنها نمى ترسیده, وحشت کند, مثل زمانى که بلوز به او مى پوشانید و آن بلوز به سرش گیر مى کند و یا زمانى که صداى سوت کترى چاى را مى شنود.
وقتى سعى دارید او را روى یک کالسکه یا صندلى ماشین بگذارید, ممکن است اعتراض کند, زیرا ترجیح مى دهد خودش راه برود.

تا پایان این ماه:
* با کمى کمک مى ایستد.
* از حالت ایستاده, مى نشیند.
* اگر شیئى پنهان شده باشد, آن را پیدا مى کند.
* براى جلب توجه, صداها و حرکات را تکرار مى کند.
* دستش را به علامت خداحافظى تکان مى دهد.
* شیئى ریز مثل یک تکه غذا را با انگشت اشاره و شست محکم مى گیرد.

براى حمایت از کودکتان:
* براى از بین بردن ترسش با او مهربان باشید. او را بغل کنید. در این سن, کودکتان از سینه خیز رفتن در منزل بیشتر خوشحال مى شود تا اینکه او را با کالسکه این طرف و آن طرف ببرید.

یازده ماهگى
خیلى از بچه ها در این سن, شروع به گشتن مى کنند. به طورى که خودشان را از روى صندلى به روى کاناپه و میز مى کشانند. (در حالى که بعضى از کودکان در این سن, باز هم ترجیح مى دهند داخل حلقه اى از اسباب بازیهایشان بنشینند.)
او حتى دستورات ساده را مى فهمد و ممکن است وقتى شما به او ((نه)) مى گویید, عمدا بى اعتنایى کند!
تا پایان این ماه:
* با جملات جویده جویده به مدت زیادى صحبت مى کند.
* دست یا پایش را بالا مى گیرد تا شما بتوانید لباسش را بپوشانید.
* فنجان را نگه مى دارد و بدون کمک شما از آن آب مى خورد.
* اشیإ را پرت مى کند تا کس دیگرى آنها را جمع نماید.
* بدون کمک گرفتن, یک قدم راه مى رود.

براى حمایت از کودکتان:
* بگذارید او پابرهنه در خانه بگردد تا تعادلش را بهتر حفظ کند.
* هنگامى که زمین خورد, فقط به او بگویید: ((بیشتر مواظب باش)) و دعوایش نکنید.
این سن مناسبى است که به او یک اسباب بازى متحرک بدهید.

دوازده ماهگى
تا یک سالگى کودک همچون ماشین متحرکى فعالیت مى کند اما به تدریج آرام مى شود.
تا پایان این ماه:
* اگر از او خواسته شود, همه را مى بوسد.
* اسباب بازى را مى دهد و مى گیرد.
* بدون کمک یا احتمالا با کمک کسى راه مى رود.

براى حمایت از کودکتان:
* وقتى به اتفاق با اسباب بازیهایش بازى مى کنید, اجازه دهید, آنچه را که یاد گرفته, برایتان انجام دهد.
* او را به خاطر تلاشى که مى کند تا بدون کمک دیگران با دستهاى باز به طرف شما بیاید, تشویق کنید.
* اکنون, خوب راه رفتن کودک در این زمان مهمترین برترى اوست!