بهار و آویزهاى زیبا


بهار و آویزهاى زیبا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

 

 

بیایید امسال با نصب آویز و پرورش گلهاى آویزى در گوشه و کنار خانه به استقبال بهار برویم. این آویزها را مى توانیم هر جایى که مناسب باشد داخل ساختمان و یا در حیاط, زیر شاخ و برگ سایر درختان نصب کنیم.
اگر وقت و حوصله زیادى دارید, با طنابها و الگوهایى که مخصوص این کار است خودتان آویز را ببافید و گلدان را در داخل آن قرار دهید, در غیر این صورت کافى است از گلدانهایى که کاسه مانند هستند استفاده نموده آنها را سیم پیچى کرده و به وسیله مفتول فلزى در محل مناسب نصب کنید. استفاده از آویز به شما این امکان را مى دهد که از فضاهاى خالى منزل استفاده بهینه کنید. نگاهى به قسمت خالى زیر سقف بیندازید حتما فضاى مناسبى پیدا مى شود.
قبل از هر چیز گیره محکمى روى سقف نصب کنید. حالا موقع تهیه گلدان و گل است. گلدان باید سبک و محکم باشد, براى این گلدانها, از خاک سبک استفاده کنید, پوشال برنج, پیت و کمپوست بستر مناسبى هستند.
این گلدانها به زیرگلدانى احتیاج دارند, روزنه کف گلدان آبهاى اضافه را از گلدان خارج ساخته و روانه زیرگلدانى مى کند.
کف گلدان چند قطعه ذغال بریزید تا شورى خاک کاهش یابد.
خب حالا ببینیم چه گیاهى براى آویز مناسب است. این بستگى به محلى دارد که باید گلدان نصب شود. اگر آویز در محل پر نور قرار دارد پس بهتر است از گیاهان گلدار استفاده کنیم.
در آویزهاى حیاط یا روى بالکن گیاهانى مانند شمعدانى, لادن, اطلسى و ناز بکارید. ما در این انتخاب, گیاهانى را معرفى نموده ایم که حالت آویخته داشته و ساقه هایشان را به اطراف گلدان مىآویزند.
در صورتى که آویز زیر سایه درختان و در محل سایه آفتاب نصب شده باشد, بهتر است گیاهانى چون گندمى, برگ بیدى, فوتوس و پاپیتال یا حسن یوسف بکارید. این گیاهان ضمن اینکه اطراف گلدان را با ساقه هاى واژگونشان زینت مى بخشند به اندازه گیاهان گلدار به نور مستقیم احتیاج ندارند.
ممکن است با ذوق و سلیقه اى که دارید چند نوع گیاه مختلف را در آویز بکارید, در این صورت توجه به شکل و رنگ برگها و گلها اهمیت دارد, باید اینها با هم هماهنگى داشته و ترکیب زیبا و چشم نوازى را ارائه دهند.
استفاده از پاپیتالهاى ابلق که برگهاى کرم رنگ دارد به آویز تنوع خاصى مى بخشند.
اگر در حیاط یا بالکن جاى مناسبى براى نصب آویز پیدا نشد از دیوار استفاده نموده و آویز را روى دیوار نصب کنید.
در هر حال یادتان باشد که به گیاهان آویزى آب زیادى ندهید چون آب از زیرگلدانى چکه مى کند پس آبیارى را به طور مرتب انجام داده و هر بار فقط به اندازه نیاز گیاه به آن آب بدهید.