ماهونیا گلکارى


ماهونیا

مهندس مجتبى شریعت پناهى

اسم علمى: ماهونیاMAHONIA
خانواده: بربریداسهBERBERIDACEAE
بربریداسه همان زرشکها هستند. ماهونیا نیز نوعى زرشک است که به آن زرشک فرنگى هم مى گویند. یکى از انواع ((ماهونیا))ها که بومى آمریکاى شمالى است, درختچه اى است همیشه سبز که یک تا دو متر رشد مى کند. برگهایش خاردار به رنگ سبز تیره و شانه اىاند. گلهاى معطر و زردرنگش به صورت خوشه اى در انتهاى شاخه ها در بهار ظاهر مى شوند. وقتى عمر گلها تمام شد گیاه به میوه نشسته و میوه هاى کوچکى به رنگ ارغوانى مى دهد. در این نوع ماهونیا برگها در پاییز طلایى رنگ مى شوند و زیبایى خاصى به آن مى بخشند. واریته دیگرى از ماهونیا به کشور چین تعلق دارد. این هم میوه هاى آبى رنگى تولید مى کند که از آن براى مربا یا شربت استفاده مى کنند.
ماهونیا به طور طبیعى در مناطق کوهستانى رشد مى کند. نسبت به خاک و شرایط محیطى بسیار کم توقع است. آن را مى توان در محلهاى سایه یا آفتاب کاشت. روش ازدیاد ماهونیا آسان بوده و با روشهاى مختلفى چون کاشت بذر, خوابانیدن شاخه و قلمه ازدیاد مى یابد. حتى انواع ماهونیا را مى توان روى یکدیگر پیوند نمود. براى خوابانیدن شاخه باید شاخه هاى بلند آن را انتخاب نموده و زیر خاک کنیم, در این صورت توجه نمایید که نوک شاخه ها از خاک بیرون بماند. محلى از شاخه را که در زیر خاک قرار دارد مرطوب نگهدارید و زمانى که ریشه زد آن را از درخت جدا کنید.
براى ازدیاد به روش قلمه بهتر است شاخه هایى به طول سى سانتى متر از درخت جدا نموده و آنها را در خاک سبک بکارید.
نحوه کاشت قلمه باید طورى باشد که یک سوم از طول قلمه در زیر خاک قرار گیرد.

بد نیست بدانید:
در مناطقى که ماهونیا به طور خودرو سبز مى شوند از دیرباز جنبه دارویى داشته و حتى ریشه آن را براى رفع بیماریهاى کلیه و ناراحتیهاى پوستى به کار مى بردند.
شما نیز مى توانید این درختچه زیبا را در باغچه و یا گلدان بکارید و از زیبایى اش لذت ببرید.
ماهونیا مى تواند در تمام طول سال در فضاى باز (باغچه یا تراس) قرار داشته باشد بدون اینکه سرماى زمستان آن را آزار دهد.