خبر


60 درصد دانشگاهیان کشور زن هستند
خانم دکتر رهنورد در ملاقاتى با اساتید و متخصصان زن کشور سوئیس گفت: بیشترین موفقیت جمهورى اسلامى در مورد زنان, افزایش آموزش است, طورى که در سال تحصیلى گذشته بیش از 60 درصد از ورودیهاى دانشگاههاى کشور را زنان تشکیل داده اند.
خانم رهنورد, یکى از معضلات زنان شاغل در سراسر جهان را انجام مسوولیت مادرى همراه با فشارهاى اجتماعى و روانى ذکر کرد و افزود: زنان شاغل همواره با فشارهاى اجتماعى و روانى روبه رو هستند و این تنشها تنها با برنامه ریزى مناسب و ارجحیت مسوولیتهاى خانوادگى, از دوش آنها برداشته مى شود. البته مساوات بدین معنا نیست که زن و مرد به صورت مساوى در صحنه اجتماع حضور داشته باشند بلکه زنان ضمن حفظ مسوولیت خود در خانواده, چگونگى حضور در اجتماع را باید خود انتخاب کنند.
مشاور سیاسى رییس جمهور, با بیان این مطلب که ((من یک نقاش و اهل هنرم, ولى به عنوان مشاور سیاسى آقاى خاتمى انتخاب شده ام و نه مشاور فرهنگى)), تصریح کرد: این انتخاب خود بیانگر دیدگاه فرهنگى رییس جمهور ایران است.
یکى از اساتید دانشگاه سوئیس در این دیدار اظهار داشت: در کشور ما فقط 40 درصد از ورودیهاى دانشگاهها را دختران تشکیل مى دهند و رقم بسیار ناچیزى از زنان دانشگاهى به رتبه استادى مى رسند.
وى خاطرنشان کرد: ازدواج زنان سوئیسى همواره یکى از موانعى است که آنان را از راهیابى به صحنه اجتماع باز مى دارد. همچنین شرکتهاى بزرگ و کارخانه ها براى استخدام زنان متخصص تمایلى ندارند و ترجیح مى دهند مردان را استخدام کنند.
این استاد دانشگاه در عین حال تصریح کرد: زنان و مردان سوئیسى از حقوق اجتماعى و فرهنگى برابرى برخوردار هستند.

عدم حضور زنان در اجتماع, ریسک است
جمیله کدیور, نماینده مجلس شوراى اسلامى و دبیر انجمن روزنامه نگاران زن, طى گفتگویى اعلام کرد: یکى از شاخصه هاى اسلامیت و اصلاح گرایى نظام, میزان توجه مسوولان نسبت به وضعیت زنان است. هرچه میزان عدم حضور زنان, عدم فرصتهاى برابر زن و مرد, عدم ارتقا و حضور زنان در فعالیتهاى اجتماعى و ... بیشتر شود, به منزله ریسک تلقى مى شود.
وى با اشاره به روند رو به افزایش ورود دختران به دانشگاهها تصریح کرد: اگر دست اندرکاران توجه جدى به این مهم نداشته و متناسب با آگاهى زنان نسبت به حقوق بدیهى آنان, عکس العمل خوبى نشان ندهند, کشور دچار یک خطر جدى مى شود, لذا بر مسوولان است که نگاهى جدى به این مسإله داشته و متناسب با توانمندى زنان از آنان استفاده کنند.
خانم کدیور تإکید کرد: اگر بپذیریم اصلاحات, نقد از خود است باید بپرسیم چرا نتوانستیم در مورد زنان منشور مدون تدوین کنیم که ببینیم در کجا بوده و به کجا مى رویم. ما در ارتباط با کسب حقوق بدیهى زنان موفق نبودیم, نتوانستیم پاسخگوى نیازهاى به حق آنان باشیم و این در حالى است که زنان وظیفه خود را در همه امور به نحو احسن انجام داده اند.
وى خاطرنشان کرد که پس از گذشت 23 سال از انقلاب هنوز هیچ منبع خاصى در باره مسایل حقوقى زنان و همچنین مباحث فقهى آنان موجود نیست و دختران امروز کتاب تازه اى در مورد حقوق خود براى مطالعه ندارند.
خانم کدیور از حقوقدانان خواست متناسب با تحولات روز, مسایل زنان را مورد بازنگرى قرار داده و به صورت ریشه اى و بنیادین به این مسایل بپردازند.

سمینار زن و اصلاحات برگزار شد
خانم شجاعى مشاور رییس جمهور در امور زنان, در اولین نشست علمى, تخصصى ((زن و اصلاحات)) اظهار داشت: رسیدن به یک دیدگاه مشترک و طرح علمى مسایل زنان و بررسى دیدگاههاى رییس جمهورى به عنوان یک صاحب نظر در چهار سال گذشته از مهمترین اهداف نشست تخصصى زن و اصلاحات است. این نشست در حقیقت یک کارگاه اندیشه ورزى است که جمعى از صاحبان اندیشه در جناحهاى مختلف, دیدگاههاى خود را در باره زنان مطرح مى کنند.
خانم ابتکار رییس سازمان محیط زیست نیز در این نشست با اشاره به نگاه جامعه به سیر تاریخى تحولات مربوط به زنان اظهار داشت: باز شدن عرصه هاى وسیع آموزش براى زنان بخصوص زنان روستایى از مهمترین دستاوردها براى زنان بود.
وى سپس با ذکر اینکه زنان باید در تمامى عرصه ها از شکستها عبرت و از موفقیتها تجربه کسب کنند, گفت: لازمه حرکت اصلاحات, استمرار نقد درونى است و ما باید بتوانیم چالشهاى حرکت را چه در نقشهاى اجتماعى و خانوادگى و چه چالش بین هویت فردى و اجتماعى بسنجیم.

خانم راکعى:
زنان باید در جهت احقاق حقوق خود تلاش کنند
رییس کمیته زنان و خانواده مجلس شوراى اسلامى طى گفتگویى تصریح کرد: برخى از مواد قانون مدنى با دید سنتى پدران ما, حدود 90 سال پیش تدوین شده است. قانون مجازات اسلامى, قوانین استخدامى, تإمین اجتماعى و حتى قوانین درون سازمانى برخى نهادها و سازمانها در مورد زنان تبعیضآمیز است. امروز, زنان به این نتیجه رسیده اند که مى بایست قاطعانه و بى هیچ گذشت و اهمالى در جهت احقاق حقوق مسلم و بدیهى انسانى و اجتماعى خود تلاش کنند.
خانم راکعى در ادامه افزود: زنان در دادگاههاى خانواده وضعیت مطلوبى ندارند و براى احقاق کوچکترین حقشان, ناگزیر به پیمودن راههایى طولانى هستند که عموما به جاى نیل به نتیجه مطلوب, در اوج یإس و ناامیدى, از حقوقشان صرف نظر مى کنند. با این حال زنان به خوبى واقفند که در پرتو تعالیم اسلامى و در چارچوب قانون اساسى, چنانچه قوانین روزآمد مورد نیاز آنان با تکیه بر اجتهاد پویاى اسلامى تدوین و تصویب شود, از چنان موقعیت ممتازى در جامعه و خانواده برخوردار خواهند شد که بتوانند براى حل مسایل خود, الگویى قابل ارائه به جامعه انسانى, اعم از جوامع اسلامى و غیر اسلامى, ارائه کنند.

خبرگزارى زنان جمهورى اسلامى تإسیس شد
خبرگزارى زنان جمهورى اسلامى ایران توسط خانم شهلا حبیبى راه انداز شد. این خبرگزارى, اطلاع رسانى سریع, گسترده و منسجم در مورد وضعیت, چالشها و فرصتهاى جامعه زنان کشور و افزایش نقش و سهم آنان در تصمیم گیریها از طریق بیان آرإ, نظرات و گزارشهاى ذىربط را از اهداف خود عنوان کرده است.
رییس هیإت مدیره این خبرگزارى اعلام کرد: خبرگزارى زنان مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى کسب کرده و تلاش خواهد کرد با تإسى به الگوى وجودى حضرت فاطمه زهرا(س) و بهره مندى از آخرین فنآوریهاى ارتباطى و اطلاع رسانى نقش موثر یک رسانه مادر را در امحاى کلیشه سازیهاى مبتنى بر جنسیت و تصویر نامتوازن از زندگى چندگانه زنان که در رسانه هاى گوناگون مشاهده مى شود, ایفا کند.
خانم حبیبى در ادامه افزود: این در حالى است که اکثر صاحب نظران اعتقاد دارند رسانه ها در زمینه بهبود وضعیت فرهنگى, اجتماعى زنان از بهره ورى و کارآیى لازم برخوردار نبوده و وجود چنین رسانه اى مى تواند به عنوان یک عامل مهم پشتیبانى, و اقدامى راهبردى در این خصوص موثر باشد.

درخواست جمعیت زنان کشور از سازمان ملل
جمعیت زنان جمهورى اسلامى ایران هر گونه اعمال تروریستى را در هر کجا و به هر بهانه از جمله مرکز تجارى آمریکا, محکوم کرد. این جمعیت با صدور بیانیه اى از سازمان ملل متحد خواست با اعمال سیاستهاى گسترده از وقوع فاجعه انسانى در افغانستان جلوگیرى کنند و مانع قصاص مردم رنجدیده این کشور به گناه ناکرده شود.
این جمعیت در ادامه تصریح کرده است: ما بر این باوریم, ملتهایى که خود سالهاى بسیار قربانى تروریسم بوده اند بهتر مى توانند این نقش را ایفا کنند و تنها سازمان ملل است که مى تواند با یک برنامه ریزى حساب شده و با توجه به منافع همه ملل دنیا این مسإله مهم را ساماندهى کند.

دختران مجرد روستایى افزایش مى یابند
مشاور رییس جمهورى در امور زنان در ((جشنواره فرهنگى هنرى عذرا)) گفت: به دلیل مهاجرت رو به رشد مردان روستایى به شهر و تغییر ذائقه آنها در انتخاب همسر, تعداد زنان روستایى که هرگز ازدواج نکرده اند رو به افزایش است. آمارهاى قبلى نشان مى داد که 21 درصد از زنان روستایى ازدواج نمى کنند ولى این رقم در حال حاضر به 41 درصد افزایش یافته است. این در حالى است که قریب به 12 میلیون از جمعیت کشور را زنان روستایى تشکیل مى دهند.
خانم شجاعى با اشاره به اینکه زنان روستایى در آمارگیرىها به عنوان زنان شاغل در نظر گرفته نمى شوند, تصریح کرد: زن روستایى علاوه بر خانه دارى که متإسفانه شغل محسوب نمى شود, در امر کشاورزى, دامدارى و صنایع دستى نیز فعالیت دارد و مرکز آمار کشور باید در سرشمارىهاى آینده به این نکته توجه کند. مرکز امور مشارکت زنان در سال گذشته در توزیع اعتبارات مربوط به زنان 49 درصد از اعتبارات را به زنان مناطق روستایى و 51 درصد را به زنان شهرى اختصاص داده است و این نزدیکى در تخصیص اعتبارات, نشانگر توجه خاص دولت براى رفع مشکلات و بهبود وضعیت زنان روستایى است.

31 درصد از پستهاى اجرایى کشوردر اختیار زنان است
بر اساس گزارش توسعه انسانى سال 2001 ((برنامه عمران سازمان ملل متحد)) 31 درصد مسوولیتها در دستگاههاى اجرایى, قانونگذارى و مدیریت در ایران را زنان بر دوش دارند. بر اساس گزارشات, این رقم با کشورهایى چون نروژ, اسپانیا, چین, اردن, آفریقاى جنوبى و چند کشور دیگر برابر است. این در حالى است که 45 درصد از قانونگذاران, مقامات و مدیران ارشد در آمریکا را زنان تشکیل مى دهند.
از سوى دیگر در کشورهاى ژاپن و دانمارک نیز که رتبه هاى بالاى شاخصه هاى توسعه انسانى را دارا هستند, تنها 3 تا 9 درصد از قانونگذاران, مسوولان و مدیران ارشد, زن هستند.
پایین ترین درصد حضور زنان در کره شمالى, یمن و چند کشور آفریقاى مرکزى با رقم 5 درصد مى باشد.

همایش ((زن در اسلام)) در لندن برگزار شد
به همت موسسه مطالعات اسلامى لندن, همایشى تحت عنوان ((زن در اسلام)) در این شهر برگزار شد. این کنفرانس در سه قسمت آغاز به کار کرد. ابتدا مدیر مرکز, مشارکت زنان و نقش آنها را در فعالیتهاى اجتماعى و معرفى اسلام به جهانیان را از ضروریات زمان حاضر خواند و گفت: یکى از اهداف مرکز اسلامى جلب هرچه بیشتر زنان به حرکت در فعالیتهاى مرکز و حمایت از مطالعات و پژوهشهاى مربوط به این موضوع است.
نشست اول کنفرانس, به موضوع شخصیتها و زنان الگو و پیش کسوت اسلام اختصاص داشت. نشست دوم کنفرانس به مسایل حقوقى از جمله حق حضانت زنان در اسلام, حجاب در اسلام و طلاق به مثابه نهادى اسلامى, پرداخت; و سومین نشست به موضوع فمینیسم و مقام امروزى زن در اسلام اختصاص داشت.

آثار روانى حمله به آمریکا
پس از حمله به مرکز تجارت جهانى و پنتاگون, شهروندان آمریکایى تحت تإثیر, اثرات روانى این حمله, دچار افسردگى و نگرانى در باره آینده خود شده اند. بیش از 66 درصد مردمى که مورد سوال قرار گرفته اند, گفته اند که تمرکز حواس خود را از دست داده اند, 52 درصد اظهار داشته اند دچار افسردگى شده اند و 62 درصد به بى خوابى مبتلا گشته اند.
این یافته ها پیش بینى روانشناسان را پس از انجام حملات تإیید مى کند. آنها در مورد اثرات درازمدت این حملات بر سلامت روانى مردم هشدار داده بودند و آن را با اثرات متعاقب جنگ و بلایاى طبیعى مقایسه کرده بودند.
در عین حال یافته هاى تحقیق افزایش حس وطن پرستى و کاهش نژادپرستى را نیز نشان مى دهد. حملات باعث شده است مردم به همدیگر نزدیک تر شوند و احساس پیوستگى بیشترى در جامعه ایجاد شود.
در ضمن 64 درصد از مردم فکر مى کنند این حملات مى تواند به حمایت آمریکا از اسرائیل مربوط باشد. 62 درصد آمریکا را به دلیل حضور در خلیج فارس سرزنش مى کنند و حدود نیمى از مردم بر این باورند که این حملات به دلیل تداوم نزاعهاى مسلمانان و مسیحیان است.

وضعیت زنان در یونان
رییس انجمن تساوى حقوق زنان یونان در سمینار ((بررسى موقعیت کنونى زنان در یونان و اروپا)) گفت: بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده, از هر پنج زن در اروپا, یکى بر اثر خشونتهاى داخلى کشته مى شود. در یونان به عنوان یکى از اعضاى اتحادیه اروپا, اکثر مشکلات و تبعیضات مرتبط به زنان در حوزه ملى گرایى, مذهبى, مسایل جنسى, سطح آموزشى و درآمدها به چشم مى خورد.
وى خاطرنشان کرد: نهاد خانواده در یونان, طى دهه هاى اخیر دستخوش نابسامانى شده, بى بند و بارى, فسخ آداب و رسوم محلى, نامإنوس بودن ارزشهاى مورد نظر جوانان نزد سالمندان, سنجش ارزشهاى عاطفى و معنوى با کمک قوانین و در نهایت, دادن چهره قانونى به همه چیز از جمله عواملى هستند که خانواده و روابط آنان را در یونان دچار مشکلات عدیده اى نموده است.
میزان اندک مشارکت زنان یونانى در فعالیتهاى اجتماعى در مقایسه با سایر کشورهاى عضو نشان مى دهد که على رغم تلاش دستگاههاى دولتى و فعالیت انجمنهاى مختلف غیر دولتى زنان در این کشور که دستاوردهایى را نیز به همراه داشته است, این کشور هنوز با استانداردهاى اروپایى فاصله زیادى دارد. زنان یونان دائما از شکاف و فاصله موجود میان جنسیتها که عمدتا ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور دارند گلایه مى کنند. زنان همچنین به طرق مختلف از نگاه جنسیتى, مراکز دولتى و کارى این کشور انتقاد نموده و خواستار رفع چنین تبعیضهایى هستند.

سیاست ملى حمایت از زنان پاکستان تدوین مى شود
دولت پاکستان براى ارتقاى نقش زنان این کشور در عرصه هاى مختلف, ((سیاست ملى حمایت از زنان)) را در دست تدوین دارد. هدف اصلى این سیاست ملى, تقویت نقش و موقعیت زنان در سطوح تصمیم گیرى و قانونگذارى دولت فدرال و دولتهاى ایالتى و جلوگیرى از نقض حقوق زنان و دختران در جامعه مى باشد.
همچنین در این طرح, توجه به ارزشها و اصول اسلامى مورد توجه ویژه قرار گرفته و از رسانه هاى جمعى خواسته شده است تا از ارائه چهره منفى از زنان و دختران در جامعه پرهیز کنند.
در این طرح همچنین به زنان و دختران پاکستان اطمینان داده شده است که در تمام سطوح قانونگذارى و تصمیم گیرى به مسایل و مشکلات آنان توجه ویژه خواهد شد و قوانین و مقررات تبعیضآمیز در مورد زنان پاکستان نیز مورد بازنگرى قرار خواهد گرفت.

میانگین سن ازدواج افزایش یافته است
سن ازدواج در مردان و زنان ایرانى نسبت به سالهاى گذشته افزایش یافته است و این افزایش در مورد زنان بیش از مردان است.
یک استاد علوم اجتماعى در مورد این خبر گفت: توسعه شهرنشینى, ارتقاى سطح تحصیلات, تمایل به کسب شغل و نیاز به داشتن استقلال مالى در میان دختران, عمده ترین دلایل این افزایش است. این استاد دانشگاه ضمن تحقیقات خود اعلام کرد: در سال گذشته حدود 3/5 میلیون پسر و 5/5 میلیون دختر در کشور وجود داشته است.
وى خاطرنشان کرد: فزونى نسبى دختران ازدواج نکرده در قیاس با پسران واقع در سن ازدواج, به تدریج سن ازدواج دختران را افزایش خواهد داد و در ضمن امکان ازدواج براى تعدادى از دختران را به حداقل مى رساند. اگر ساختار سنى جامعه رو به پیرى رود ساختار سنى زنان بارور نیز در شرف پیرى قرار خواهد گرفت و در نتیجه هم از دیدگاه طول بارورى و هم از دیدگاه معلولیت فرزندان دشواریهایى پدید مىآید.

مهریه حق زن و یک الزام قانونى است
در مورد مهریه برداشتهاى مختلفى وجود دارد, برخى از علما و حقوقدانان مهریه را عوض زوجیت مى دانند, برخى دیگر معتقدند مهریه براى ایجاد مودت و صمیمیت بیشتر است و اینکه در ابتداى ازدواج مرد صداقت خویش را به همسرش نشان دهد.
معاون مجتمع قضایى خانواده در این ارتباط گفت: به محض وقوع عقد و امضاى سند ازدواج, زن مالک مهریه است و مى تواند آن را مطالبه و هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید و این مطلب به صراحت در قانون مدنى آمده است.
خانم رنجبر در ادامه افزود: تعیین مهر منوط به تراضى طرفین است, یعنى اینکه زن و مرد در مورد میزان مهریه رضایت داشته باشند و مالیت داشتن مهر بدین معناست که مهر تعیین شده داراى ارزش مالى و قابل معاوضه در بازار باشد مثل طلا, خانه, مغازه, ملک و غیره.
به گفته این مشاور قضایى, چیزهایى که در دسترس نباشد و یا دسترسى به آن مشکل باشد و نشود آن را تسلیم کرد از قبیل گلهاى نایاب یا هوا و غیره را مى توان به عنوان مهریه قرار داد ولى مثل این است که اصلا مهرى تعیین نشده است. متإسفانه مهریه اى که باید در اوج شادى و وصل به زن داده شود, تنها در زمان جدایى و به عنوان باج آزادى زنان پرداخت و یا پشتوانه اقتصادى زن بعد از طلاق محسوب مى شود و چنین امرى مغایر با هدف اصلى مهریه است.
خانم رنجبر مهریه را به سه نوع تقسیم بندى کرد و افزود: ((مهر المسمى)), مهرى است که در زمان عقد به تراضى طرفین معین مى شود. ((مهر المثل)), زمانى به زن تعلق مى گیرد که مهر در عقد ذکر نشده باشد یا مهر المسمى تعیین شده ولى مجهول باشد یا مالیت نداشته و یا ملک غیر باشد. سومین نوع مهریه, ((مهر المتعه)) مى باشد. زنى مستحق این مهر است که مهریه او در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از زناشویى و تعیین مهر, زن خویش را طلاق دهد.
معاون مجتمع قضایى خانواده تإکید کرد: در صورتى که مرد از پرداخت مهریه زن امتناع کند, او مى تواند با مراجعه به ثبت, مهریه اش را طلب نماید و در صورتى که شوهر مالى دارد, زن مى تواند آن را معرفى کند و مال به نفع زن توقیف شود. همچنین زن مى تواند با مراجعه به دادگاه و طرح دعوا, مهریه را مطالبه نماید.

تفکر تربیتى جمعیت جوان باید متحول شود
مشاور وزیر آموزش و پرورش در گفتگویى با خبرگزارى اعلام کرد: باید در ساختار تربیتى و در اندیشه و تفکر تربیتى جوانان جامعه با توجه به ضرورتها و اقتضائات زمانى, تحولى اساسى و بنیادى صورت گیرد. مربیان جامعه باید با شناخت نسل جوان و ویژگیهاى او همراه و همقدم با دانشآموزان باشند نه اینکه آنها را به دنباله روى از خود متقاعد کنند. این همراهى باید به گونه اى انجام گیرد که جوانان همبستگى فکرى و همدلى و همراهى با نسل گذشته را احساس کنند و بپذیرند که در تعامل مشترک از یکدیگر سود مى برند.
خانم تندگویان تإکید کرد: تا وقتى که این تحول در نگرش و عملکرد تعلیم و تربیت و بخشهاى فرهنگى جامعه صورت نگرفته باشد ما شاهد دین گریزى, ناهنجاریهاى رفتارى و عارضه هاى ناخوشایند در بخشى از نسل جوان و تنهایى و سردرگمى در بخش دیگر خواهیم بود. احتمال دارد در این میان به واسطه مداخله هاى ناصحیح ما, نوجوانان و جوانان حتى از فطرت طبیعى و پاک خدایى خود نیز دور بیفتند.

موفقیت کودکان به جو حاکم بر خانه بستگى دارد
تحقیقات نشان مى دهد که پشتکار و تلاش کودکان همواره موجب موفقیت آنها نخواهد شد و این بدان علت است که استحکام خانواده, شیوه هاى تربیتى پدر و مادر و تجربیات اضطرابآور در محیط خانه, تعیین کننده رفتار کودکان و اشتیاق آنها به کسب موفقیت در تحصیلات و موفقیتهاى اجتماعى است.
کودکانى که در اثر مرگ یا طلاق, والدین خود را از دست مى دهند, حس اعتماد به نفس خوبى ندارند و لذا تواناییهاى خود را در زمینه هاى تحصیلى و روابط اجتماعى نیز از دست مى دهند. همچنین آن دسته از کودکانى که احساس مى کنند در اختلاف و درگیریهاى بین پدر و مادرشان مقصر هستند, در زمینه هاى تحصیلى موفقیت کمترى کسب مى کنند و با دوستان و والدین خود رابطه خوبى ندارند.
در مقابل کودکانى که والدین آنها اصولى مى اندیشند و به استقلال کودکان خود عقیده دارند, تواناتر و زیرک هستند. آن دسته از کودکانى که مادرانشان به آنها استقلال عمل مى دهند در تحصیل و رابطه با دوستان موفقند و اگر این استقلال از سوى پدر به فرزند اهدا شود, کودک در روابط خانوادگى موفق تر عمل مى کند.

نقش خانواده در دستیابى نوجوان به هویت مهم است
یک روانشناس و استاد دانشگاه, نقش خانواده را در دستیابى نوجوانان به ((هویت موفق)), بسیار مهم ارزیابى کرد و گفت: در خانواده هایى که فرزندان حق اظهار نظر دارند و در بیان نظرات و خواسته هاى خود آزادند, مسیر رسیدن نوجوان به موفقیت هموارتر است. نوجوان پس از گذراندن دوره نابالغى به فردى منطقى و خردمند تبدیل مى شود که قدرت تصمیم گیرى دارد.
خانم دکتر حجازى, با اشاره به اینکه هویت شامل توانمندیها, قابلیتها و نقاط قوت و ضعف فرد است, اظهار داشت: هویت فرد متإثر از عناصر فرهنگى, اجتماعى, خانوادگى و آموزشى است که این شکل گیرى هویت نیز در خصوص دختران و پسران متفاوت است. دوران نوجوانى با تغییرات هویت همراه است و هویت موفق یعنى اینکه, فرد به ساخت هویتى با ویژگى موفق, قدرت تصمیم گیرى و داشتن هماهنگى در رفتار و افکار رسیده است.
به گفته این روانشناس, بیش از این مرحله, هویت زودرس واقع شده است, هویتى که فرد در آن تصمیم گیرى نمى کند و اتخاذ تصمیم را به عهده دیگران و افراد صاحب قدرت مى گذارد. هویت مغشوش نیز مرحله قبل از هویت زودرس مى باشد که فرد, نظام فکرى ندارد و باورى را براى خودش در نظر نمى گیرد که این مرحله بدترین نوع هویت است.
وى ادامه داد: در دوران کودکى دختران یک خود دارند, اما وقتى وارد دوره نوجوانى مى شوند یک سرى محدودیتها را از سوى خانواده و جامعه حس مى کنند که به آنان تصویرى مى دهد که با دوران کودکى متفاوت است. حال براى اینکه نوجوان بتواند تإیید دیگران را به دست آورد متوسل به خوددروغین مى شود که اگر این خوددروغین ادامه یابد, هویت مغشوش پدید مىآید.
این روانشناس افزود: عدم بیان عقاید و عدم بیان خود و عدم ابراز احساسات, عامل به وجود آمدن خوددروغین هستند و ما اگر طالب این هستیم که نوجوانان خوددروغین را کنار بگذارند, باید به سخنان آنان گوش دهیم و پذیراى نظرات و عقایدشان باشیم.

سلامت دختران و زنان, سلامت جامعه است
یک استاد دانشگاه در مراسم همایش ((سلامت بلوغ دختران)), تغذیه ناسالم را عامل مهم اختلالات روانى و رفتارى خواند و افزود: یکى از این اختلالات کم خونى است, به طورى که 40 درصد زنان و 33 درصد دختران ایران دچار فقر آهن هستند. بحث سلامت دختران و زنان بحث سلامت جامعه است و اگر دخترى با کمبودهاى تغذیه اى روبه رو شود آثار سوء آن به جامعه و حتى به نسلهاى آینده نیز منتقل مى شود.
وى با اشاره به اینکه تغذیه صحیح در سیستم ایمنى بدن اثرات مثبتى دارد و مقاومت بدن در مقابل بیماریها را افزایش مى دهد, تصریح کرد: بلوغ دوران سازندگى زندگى است, در این دوران انسان بیش از دورانهاى دیگر زندگى به انواع ویتامینها و تغذیه سالم نیازمند است. تغذیه نوجوانان بخصوص دختران در دوران بلوغ باید داراى برنامه منظمى باشد تا از شیوع عارضه چاقى در میان آنان جلوگیرى شود و خانواده ها باید به این امر مهم توجه داشته باشند.

فقر حرکتى دختران دانشآموز, نگران کننده است
مدیر کل تربیت بدنى دختران وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: دختران از نظر ساختار قامتى دچار ضعفهاى عضلانى, به دلیل فقر حرکتى هستند و رفع این معضل در گرو آموزشهاى لازم در دوره رشد است که مربیان ورزش و خانواده ها در این ارتباط مسوولیت زیادى دارند. فقر حرکتى دانشآموزان دختر نگران کننده است و آموزش و پرورش براى فعالیت بیشتر دانشآموزان دختر, طرح ((دانشآموز در طبیعت)) را با صعود به کوه را برگزار کرده است.
وى از رشد 95 درصدى سرانه ورزش دانشآموزان و توسعه امکانات ورزش خواهران و احداث 60 پروژه ورزشى مخصوص دختران دانشآموز خبر داد.