نویسنده

 


سرود فردا

نرگس گنجى


محمد حنیفه نژاد ـ تبریز
برادر گرامى! سروده زیباى شما واصل شد. از آن در یکى از شماره هاى آینده مجله استفاده خواهد شد. ضمنا, صفحه شعر مجله (سخن اهل دل) اختصاص به موضوع خاصى ندارد و اشعار دیگر خود را نیز ـ در هر موضوع که باشد ـ مى توانید براى مجله ارسال کنید. با سپاسگزارى از شما مشتاق خواندن بقیه آثارتان نیز مى باشیم.

پریناز عباس نژاد ـ تبریز
شما سن و میزان تحصیلات خود را براى ما ننوشته اید ولى به هر حال معلوم است که جوان هستید و ان شإالله فرصتهاى فراوانى براى تلاش و پیشرفت رو در روى شما قرار دارد.
اما در کار سرودن شعر, اگر طالب موفقیت هستید, لازم است که از فکر چاپ زودرس فارغ باشید و شعر را یک هنر بدانید که محتاج تجربه و مهارت است نه صرفا یک درد دل شخصى. البته شعر مى تواند زمینه مناسبى براى عواطف و احساسات باشد, ولى شعرى قابل چاپ است که خصوصیات یک ((اثر هنرى)) را داشته باشد.
در مورد نحوه پاسخ دادن به نامه هاى شما, فعلا امکان پاسخ دهى با نامه نیست و ما معمولا نامه هاى ادبیات و شعر را در مجله جواب مى دهیم مگر آنکه مواردى خاص که دسترسى به مجله وجود نداشته باشد. سلامت و موفقیت شما را از خداوند مهربان مى طلبیم.

ف.ضرغامى ـ مشهد
شما نامه خود را به نام خدا آغاز کرده اید و این آغاز به معنى آن است آنچه نوشته اید به قصد رضایت الهى باشد. ولى این بار هم مانند برخى از دفعات گذشته ـ متإسفانه ـ شعر کس دیگرى را به نام خود فرستاده اید. اگر خوانندگان مجله شعر زیبایى را از شاعرى انتخاب کرده و ((به نام خود آن شاعر)) براى ما بفرستند ضمن تشکر از آنان, از مطالبشان در مجله استفاده خواهد شد. ولى نسبت دادن اثر دیگرى به خود از لحاظ اخلاقى ناپسند است و مجله از این پس از پاسخ دادن به مواردى از این گونه, معذور مى باشد.

برادران ارجمند:
احمد باقریان (جهرم), ابراهیم حقى (تهران)
نامه و سروده هاى شما رسید. ضمن تشکر موفقیت بیشتر شما را آرزومندیم.
در پناه حق باشید.