شمعدانى گلکارى


 


شمعدانى

مهندس مجتبى شریعت پناهى


شمعدانى را مى شناسید, این گیاه زیبا از قدیمى ترین گیاهان زینتى است که از زمانهاى بسیار دور مورد توجه ایرانیان و زینت بخش خانه ها بوده است, سرزمین اصلى شمعدانى آفریقاى جنوبى است اما پرورش آن در کشور ما با موفقیت روبه رو مى شود. از آنجایى که انواع و اقسام گوناگون دارد مى تواند براى مقاصد مختلف مانند تزیین تراس یا بالکن, کنار پله ها و حاشیه باغچه مورد استفاده قرار گیرد. شمعدانى هایى که حالت آویخته دارند انواعى هستند که مى توانند زینت بخش آویز یا کنار تراس باشند. شما نیز مى توانید به سلیقه خودتان شمعدانیهاى مورد نظر خود را تهیه نموده و از ساقه هایشان قلمه تهیه کنید.
اگر قلمه ها را از هر شمعدانى که بردارید انواع تکثیر شده از نظر شکل و رنگ گلها مانند پایه هایى خواهند شد که قلمه ها از آنها گرفته شده اند. عمل تکثیر شمعدانى را در بهار یا تابستان انجام داده و قلمه ها را در ماسه بکارید. جعبه ها یا گلدانهایى که در آنها قلمه زده اید باید در محل گرم و مرطوب و در سایه قرار داشته باشند. موقعى که قلمه ها ریشه زدند آنها را به گلدانهاى جدید که با مخلوطى از خاک و ماسه و کود برگ پر شده منتقل کنید.

مراقبتهاى لازم از شمعدانى
شمعدانى نسبت به سرما حساسیت دارد پس بهتر است در زمستان در داخل ساختمان نگهدارى شود, اما بعد از رفع خطر سرما آن را به خارج از ساختمان ببرید.
آبیارى مرتب و به موقع را فراموش نکنید. قبل از اینکه خاک کاملا خشک شود به آن آب بدهید. خاک باید زهکش داشته باشد تا آبهاى اضافه از گلدان خارج گردد. اگر آب زیاده از حد به آن بدهید و خاک حالت باتلاقى پیدا کند خیلى زود ساقه ها و ریشه هایش در معرض فساد و پوسیدگى قرار مى گیرند. برگها زرد و آبکى گشته و مى ریزند. در این شمعدانى ها بلافاصله ساقه هاى پوسیده و برگهاى زرد را جدا نموده و آبیارى را کم کنید; یعنى موقعى به آن آب بدهید که خاک کاملا خشک شده باشد. شمعدانى عاشق آفتاب است, براى اینکه گلهایش خوب رنگ بگیرد, نیاز به نور آفتاب دارد, پس بدون ترس از تابش آفتاب تند مى توانید آن را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار دهید. اگر به شمعدانى مریض برخوردید بهتر است آن را از سایر شمعدانى ها جدا سازید زیرا این گیاه نسبت به بیماریهاى ویروسى حساسیت زیادى دارد. اگر بیمارى شمعدانى شما به علت وجود ویروس باشد ویروسها خیلى زود به سایر شمعدانى ها منتقل خواهند شد. به طور مرتب به گلدانهایتان سرکشى کنید. برگهاى زرد و گلهایى را که عمرشان تمام شده با چاقو از ساقه جدا کنید.