نمایه مسایل زنان و خانواده در مطبوعات تابستان 80

نویسنده


 


نمایه مسایل زنان و خانواده در مطبوعات تابستان 1380

محبوبه ابریشم


مسایل زنان و خانواده و به تبع آن کودک و جوان, یکى از موضوعات عمده اى است که هر روز در سطح رسانه ها از جمله مطبوعات, از زوایاى مختلف مطرح مى شود . این مسایل که در قالب مقاله, گزارش و گفتگو و غیر آن انتشار مى یابد علاوه بر عموم خوانندگان, مى تواند براى پژوهشگران مفید باشد و کمتر پژوهشگرى است که در بررسى مسایل زنان و خانواده نیازمند مراجعه به مباحث مطرح شده نباشد. علاوه اینکه تنها مرور اجمالى بر عناوین مسایل یاد شده, تصویرى اجمالى از این موضوع را به دست مى دهد و جهت گیرى و فضاى کلى مباحث زنان و خانواده را مى نمایاند. در پایان هر فصل, نمایه اى از موضوعات یاد شده که مربوط به محدوده زمانى فصل قبلى مى باشد در سه محور: 1ـ زنان و دختران, 2ـ خانواده, و 3ـ کودک و جوان تقدیم مى شود. طبیعى است که این نمایه هرچند بخش وسیعى از مطبوعات را شامل مى شود ولى همه آنها را در بر نمى گیرد. همین مقدار مى تواند نکات یاد شده را برآورده سازد.

دختران ـ زنان
زنان در ایران, اخبار زنان, ش37, تیرماه 80 .
زنان جانباز شیرزنان گمنام, ایران دخت, تیرماه 80 .
زنان در هزاره جدید, مریم شفیعى, ایران دخت, تیرماه 80 .
زن در عرصه تاریخ, وحیده مهدویان, ایران دخت, تیرماه 80 .
فعالیتهاى زنان در شهرها و روستاها, اخبار زنان, ش37, تیرماه 80 .
زنان و پارلمان, ایران دخت, تیرماه 80 .
مشکلات زنان در شهرها و روستاها, اخبار زنان, ش37, تیرماه 80 .
برنامه و برنامه ریزى براى زنان, مریم شفیعى, ایران دخت, تیرماه 80 .
زنان در کشورهاى آسیایى و آفریقایى, اخبار زنان, ش37, تیرماه 80 .
زنان در کشورهاى اروپایى و آمریکایى, اخبار زنان, ش37, تیرماه 80 .
زنان رنج ـ دختران کار ـ نقش فعالیتهاى زنان در جامعه روستایى, معصومه کهن سال, سروش بانوان, ش12, تیرماه 80 .
وزراى زن, نوشین طریقى, زنان, ش77, تیرماه 80 .
ایلام, سرزمین زنان شعله ور, زنان, ش77, تیرماه 80 .
بررسى مقایسه اى وضعیت زنان 76 ـ 79, دکتر ژاله شادىطلب, زنان, ش77, تیرماه 80 .
غیبت دختران از کلاسهاى درس, پیام یونسکو, ش370, تیرماه 80 .
روشنفکرى, نواندیشان دینى و زنان, زنان, ش77, تیرماه 80 .
سوء تغذیه در دختران و تإثیر آن بر یک نسل!, رسالت, 7/4/80 .
دختران فرارى, فرار از کجا به کجا؟ (گزارش), رسالت, 10/4/80 .
برابرى زن و مرد رویا یا واقعیت, محمد منصورنژاد, ایران, 14/4/80 .
زن ـ توسعه سیاست, همبستگى, 16/4/80 .
وزارت خانمها چه شد؟! مهرى سویزى, زن روز, ش1806, 16 تیرماه 80 .
حق ارتقاى زنان به پستهاى مدیریتى, ژاله شادىطلب, همشهرى, 17/4/80 .
سکاندارى زنان و کشتى وزارت, محمدرضا مودودى, همبستگى, 20/4/80 .
سهم زنان از دایره مشارکتهاى سیاسى, محمد مرادى, صداى عدالت, 20/4/80 .
فوتسال, محبوب ترین ورزش براى بانوان ایرانى, شهرام فرهنگى, حیات نو, 21/4/ 80 .
جایگاه زنان در سینماى اجتماعى کجاست؟, محمدتقى فهیم, زن روز, ش1807, 23 تیرماه 80 .
دختران برگزیده جشنواره خوارزمى (گفتگو), ساجده شریفى, زن روز, ش1807, 23 تیرماه 80 .
زنان راویان فرهنگ نانوشته, محمد اشرفى, صداى عدالت, 25/4/80 .
زنان در عرصه مدیریت روستا (گزارش), رحمت الله رجایى, 26/4/80 .
زنان غنا اسیر تبلیغات نوین, زن روز, ش1808, 30 تیرماه 80 .
علاقه مندى دختران به آشپزى (گزارش), زن روز, ش1808, 30 تیرماه 80 .
استخر بانوان; محدودیت, گرانى, آلودگى, مریم احمدیان, سروش بانوان, ش12, مرداد 80 .
حجاب, شکوفایى عزت, دیدار آشنا, ش14, مرداد 80 .
اعتیاد زنان فاجعه اى در عمق, رویا کریمى مجد, زنان, ش78, مرداد 80 .
خشونت علیه زنان, اخبار زنان, ش38, مرداد 80 .
اخبار علمى زنان, اخبار زنان, ش38, مرداد 80 .
چهره مخدوش زن در سینماى امروز ایران, گل محمدى, شاهد, ش315, مرداد 80 .
شگفتیهاى زندگى یک زن معلول و استثنایى, راه زندگى, ش105, اول مرداد 80 .
زنان روستایى و تغییرات اقتصادى ـ اجتماعى جامعه, انتخاب, 2/5/80 .
بانوان اردیبهشت مقیم سرزمین زمستان (گزارش), فریبا خانى, همبستگى, 8/5/ 80 .
حضرت فاطمه(س) اسوه زن مسلمان, حیات نو, 11/5/80 .
زنى تنها که از تنهایى اش نگفت (گزارش), مهتاب احمدى ـ ابوذر هدایتى, نوروز, 13/5/80 .
بررسى مشکلات زنان خانه دار, شهناز کشاورزى, جام جم, 14/5/80 .
موانع فرهنگى ارتقاى مشارکت زنان, حمیرا زمانى فراهانى, کارشناس ارشد جامعه شناسى, همشهرى, 21/5/80 .
فعالیت کانون تربیتى فاطمیه (گزارش), فاطمه بلوچى پور, جام جم, 24/5/80 .
بزهکارى زنان, فریبا یدایى, همشهرى, 28/5/80 .
سالهاى خاکسترى در انتظار دختران سیگارى, ایران, 31/5/80 .
دختران بزهکار در خانه ها زندانى مى شوند (گفتگو), قاضى مظفرى, جام جم, 31/5 /80 .
فعالیتهاى زنان در شهرها و روستاها, اخبار زنان, ش39, شهریور 80 .
زنان در کشورهاى آسیایى و آفریقایى, اخبار زنان, ش39, شهریور 80 .
زنان در کشورهاى اروپایى و آمریکایى, اخبار زنان, ش39, شهریور 80 .
زنان در ایران, اخبار زنان, ش39, شهریور 80 .
مشکلات زنان در شهرها و روستاها, اخبار زنان, ش39, شهریور 80 .
زنان به کابینه دوم خاتمى راه نیافتند, زهرا ابراهیمى, زنان, ش79, شهریور 80 .
زندان بزرگ زنان, زنان, ش79, شهریور 80 .
مطالعات زنان: امکانى براى تحکیم یا تغییر شرایط اجتماعى موجود, دکتر شهلا اعزازى, زنان, ش79, شهریور 80 .
بررسى علل و انگیزه هاى جرایم زنان زندانى, شاهرخ محبى, اصلاح و تربیت, ش79, شهریور 80 .
همسویى مطالعات زنان با جنبش زنان (گفتگو), دکتر افسانه نجمآبادى, زنان, ش79, شهریور 80 .
زنان سرپرست خانوار در زاهدان خواستار توجه بیشتر مسوولان شدند (گزارش), رسالت, 4/6/80 .
زنان خانه دار; بزرگترین تئوریسین اقتصادى در کوچکترین واحد اجتماعى, محمد مکىآبادى, همشهرى, 4/6/80 .
دختران شهرستانى (گزارش), همشهرى, 6/6/80 .
باز هم فرار از خانه, تپش جام جم, 7/6/80 .
سلامتى دختران و سرمایه گذارى در آموزش, محمد امیرى, همشهرى, 8/6/80 .
زنان, بى اطلاع از قوانین (گزارش), فریبا بیژنى, زن روز, ش1814, 10 شهریور 80 .
دانشگاه فقط براى دختران (گزارش), حسن صابرى, همبستگى, 14/6/80 .
زنان و میل به خودآرایى, محمدرضا نیکجو, نوروز, 14/6/80 .
زنان بیوه ـ حرفهاى در گلو مانده, زینب رحمتى, انتخاب, 14/6/80 .
حقوق زنانمان را مى خواهیم (گفتگو), جمیله کدیور, آفتاب یزد, 15/6/80 .
چهار عنصر اساسى در حرکت براى زنان, اکرم حسینى, زن روز, ش1815, 17 شهریور 80 .
زنان در عرصه سینما به کجا مى روند چه مى کنند (گفتگو), بتول محتشمى, قائم مقام شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان, زن روز, ش1815, 17 شهریور 80 .
مشکلات زنان سرپرست خانوار, جام جم, 18/6/80 .
زیبایى, زن, حجاب, آفتاب یزد, 18/6/80 .
زنان و مسإله مرگ و زندگى, اکبر اصغرى زمانى, همشهرى, 18/6/80 .
جایگاه زن در اسلام, دکتر صادق آیینه وند, نوروز, 24/6/80 .
تجارت روى آسفالت داغ, پیامآور, ش چهارم, 25 شهریور 80 .
دخترى در وادى سرگشتگى (گزارش), جام جم, 28/6/80 .
خبرگزارى زنان اهداف و برنامه ها (گفتگو), شهلا حبیبى, رسالت, 29/6/80 .
زنان خودسرپرست و چراغى به نام خودباورى, شراره کاکاوند, ایران, 29/6/80 .
سهم زنان از ساعات کار جهان 67 درصد, زینب حبیبى, انتخاب, 31/6/80 .

خانواده
ازدواج و خرافات, سیدمرتضى اسحاقى, زائر, ش79, تیرماه 80 .
طلاق به خاطر دخالتهاى مادرشوهر, سروش بانوان, ش12, تیرماه 80 .
چگونه در محیط خانواده انتقاد کنیم, امیر سیدجوادى, سروش بانوان, ش12, تیرماه 80 .
اشک بر غفلتها (گزارش), زن روز, ش1806, 16 تیرماه 80 .
باید و نبایدها در روابط خانواده, دکتر عزت السادات میرخانى, ایران دخت, تیرماه 80 .
مرد فعال زن منفعل, زنان, ش77, تیرماه 80 .
تعلیم و تربیت فرزندان و نقش خانواده, تربیت, سال شانزدهم, ویژه نامه تابستان 80 .
رابطه آزار کودکان توسط والدین یا سرپرستان, اصلاح و تربیت, ش77, تیرماه 80 .
مامان لطفا به وسایل من دست نزن!, انضباط, سروش بانوان, ش12, تیرماه 80 .
چگونه با خستگى مبارزه کنیم, مترجم: سعیده یراقى, سروش بانوان, ش12, تیرماه 80 .
چرا فرزندان یک خانواده شخصیتى متفاوت دارند؟, مترجم: عاطفه صادقى, همشهرى, 4 /4/80 .
والدین آسیب رسان, نازخند صبحى, همشهرى, 5/4/80 .
خانواده هاى معتاددار, شهریار عبدالملکى, همشهرى, 6/4/80 .
خشونت خانگى چرا؟!, زن روز, ش1805, 9 تیرماه 80 .
وقف مهریه, رقیه بیات, زن روز, ش1805, 9 تیرماه 80 .
طلاق; مرثیه اى براى زندگى, پاکسیما مجوزى, انتخاب, 10/4/80 .
چرا ما شدیدترین خشم خود را براى کودکان نگاه مى داریم؟, سحر کمالى نفر, کیهان, 11/4/80 .
اختلال در وضعیت ازدواج, بروز یک بحران اجتماعى, همشهرى, 12/4/80 .
مى توان مثل پدر و مادر واقعى بود اگر . . ., سحر کمالى نفر, کیهان, 14/4/ 80 .
با شوهرتان مثل یک دوست رفتار کنید!, راه زندگى, ش104, 15 تیرماه 80 .
راز فرزندخواندگى را کى خاموش کنیم؟, ترجمه: عاطفه صادقى, همشهرى, 16/4/ 80 .
چرا براى تربیت کودکان عصبى مى شویم؟, جام جم, 17/4/80 .
فشارهاى روحى تهدیدى براى سلامت و زندگى, کیهان, 18/4/80 .
سن ازدواج چرا افزایش یافته است (گزارش), غلامرضا صادقیان, کیهان, 17/4/80 ـ 19/4/80 .
انسان و شتاب زندگى, همشهرى, 19/4/80 .
آثار روان شناختى طلاق بر فرزندان, دکتر کتایون خوشایى, همبستگى, 20/4/80 .
ازدواج موقت فرار از مسوولیت براى مردان, صداى عدالت, 20/4/80 .
آیا شما هم مرا دوست دارید, کیهان, 21/4/80 .
آیا تمام شانس زندگى در دوران کهولت است؟, لى لا میرکمالى, صداى عدالت, 21/4 /80 .
ازدواج موقت, ترجمه: یکتا فراهانى, آفتاب یزد, 21/4/80 .
خانواده و جامعه نسبت به آن, زن روز, ش1807, 23 تیرماه 80 .
ارتباط ترس و بیدارى, ترجمه: مژگان دستورى, زن روز, ش1807, 23 تیرماه 80 .
تابستان و باز هم اضطراب خانواده هاى ایرانى, رسالت, 24/4/80 .
دلبندم با من صحبت کن, لیلا مرادخانى, کیهان, 25/4/80 .
پنج راه حل براى کاهش فشار روحى, ترجمه: فاطمه خداکرمى, همشهرى, 25/4/80 .
روشهایى براى تربیت فرزندان, همشهرى, 26/4/80 .
رفتارهاى کودکانه اش را با صبورى هدایت کنید, پروانه اسدى, کیهان, 28/4/80 .
کابوس چیست و چرا روى مى دهد؟, ترجمه: مژگان دستورى, زن روز, ش1808, 30 تیرماه 80 .
بررسى نقش اسباب بازیها در رشد و تربیت کودک, جام جم, 31/4/80 .
فشارهاى روانى, سروش بانوان, ش13, مرداد 80 .
چگونه ازدواج کنیم؟, سید مرتضى اسحاقى, زائر, ش80, مرداد 80 .
با نوجوانان خود گفتگو کنید, ترجمه: م ـ عارف نیا, زنان, ش78, مرداد 80 .
چگونه در آرامش بخوابیم, ترجمه: آرزو فکرى ارشاد, زنان, ش78, مرداد 80 .
شیوه هاى شناخت افراد براى ازدواج, شاهد, ش315, مرداد 80 .
چگونگى حفظ ارتباط نوه ها با پدربزرگها و مادربزرگهایشان, راه زندگى, ش105, اول مرداد 80 .
در زندگى خصوصى و اجتماعى خود چرا حسادت مى کنید, عشق ورزى و تفاهم شیرین تر است, ترجمه: سحر کمالى نفر, کیهان, 1/5/80 .
خشونت زمینه ها و پیامدها, ایران, 2/5/80 .
عوارض اقتصادى ـ عوارض خانوادگى ـ اعتیاد, دکتر سعید صفاتیان, همشهرى, 4/5 /80 .
شیرینى تجربه بچه دار شدن ـ وقتى پدر شدید شما هم از خوشحالى فریاد کشیدید؟!, کیهان, 4/5/80 .
همسران ابدى, زن روز, ش1809, 5 مرداد 80 .
تإثیر فردگرایى و جمع گرایى بر روابط اعضاى خانواده (گزارش), زن روز, ش1809,مرداد 80 .
هفت رمز موفقیت, معصومه زمانى ـ فوق لیسانس روانشناسى, همشهرى, 7/5/80 .
نقش والدین در غلبه بر کم رویى, ترجمه: دکتر فرناز کشاورزى ارشدى, همشهرى, 7/ 5/80 .
نقش خانواده در تربیت کودک, نسرین بنى عامرى, جام جم, 7/5/80 .
زندگى زیر سقفهاى مجردى, بیتا صالحى بختیارى, انتخاب, 7/5/80 .
الگوى مناسب, جواهرى, همشهرى, 9/5/80 .
رفتار والدین در قبال پرسشهاى فرزندان, علیرضا جاوید, همشهرى, 13/5/80 .
تإثیر فردگرایى و جمع گرایى بر روابط اعضاى خانواده, زن روز, ش1810, 13 مرداد 80 .
زندگى آرام زیر یک سقف, الهام زارعى دوست, زن روز, ش1810, 13 مرداد 80 .
چرا طلاق؟, فریبا بیژنى, زن روز, ش1810, 13 مرداد 80 .
چگونه مى توانید شوهرى ایدهآل باشید, منضوره آرام فرد, همشهرى, 15/5/80 .
مشکل روابط والدین با نوجوانان, مقصر کدامند؟, وحید خسروشاهیان, همشهرى, 18/ 5/80 .
آیا مى خواهید کودکى توانا و امیدوار و نیک بین پرورش دهید؟, شهین افضل پور, کیهان, 18/5/80 .
چرا طلاق؟ (گفتگو), زن روز, ش1811, 20 مرداد 80 .
بخشش یا کینه ورزى!, زن روز, ش1811, 20 مرداد 80 .
بررسى نقش پدر و مادرها در استقلال کودکان, مترجم: لیلا طالقانى, جام جم, 21/ 5/80 .
بچه آرام بگیر!, یلدا بهشتى ـ کارشناس روان شناسى, کیهان, 22/5/80 .
شکنجه پنهان تا کى؟, حسین خانى, ایران, 22/5/80 .
تحلیلى بر پدیده فرار نوجوان از خانه, جواد منظمى تبار, جام جم, 22/5/80 .
مدیریت خانواده, حسین زارعى, همشهرى, 24/5/80 .
خانه محیطى آرام براى پرورش کودک, کیهان, 25/5/80 .
چقدر به فرزندتان محبت مى کنید, ترجمه: منصوره آرام فرد, همشهرى, 27/5/80 .
حفظ خانواده و دوستان, الهام زارعى دوست, زن روز, ش1812, 27 مرداد 80 .
بار دیگر زندگیمان را از نو ساختیم, سحر کمالى نفر, کیهان, 29/5/80 .
آثار روانى طلاق بر کودکان (گزارش), ریکا حسامى, رسالت, 31/5/80 .
خودکشى, سیدیونس محمدى, اصلاح و تربیت, ش79, شهریور 80 .
روشهاى تربیتى پایدار, ترجمه: مریم عزیزى, زن روز, ش1813, 3 شهریور 80 .
77 نکته براى تربیت فرزندان, صفورایى, پرتو, 7/6/80 .
کودکان طلاق; ((اعتماد)) نخواهند کرد!, رسالت, 8/6/80 .
ازدواج آرامش مىآورد!, زن روز, ش1814, 10 شهریور 80 .
خانواده; مبناى اصلاحات, مریم غفارى, همشهرى, 11/6/80 .
. . . و این درام تلخ زندگى; طلاق, جام جم, 11/6/80 .
روشى براى جلوگیرى از فرار فرزندان, مجید خسروشاهیان, همشهرى, 12/6/80 .
هدیه اى مناسب سن فرزند شما, پروانه اسدى, کیهان, 12/6/80 .
خانواده ها در بند مفسدان و قداره کشها آزاد! (گزارش), ح ـ آقایى, کیهان, 13/ 6/80 .
ازدواج, رویا ملکى, ایران, 16/6/80 .
حرف شنوى کودکان به چه قیمتى, نازخند صبحى, همشهرى, 17/6/80 .
راز خوشبختى (گزارش), زن روز, ش1815, 17 شهریور 80 .
نکاتى که مادران باید بدانند, زن روز, ش1815, 17 شهریور 80 .
از ازدواجتان لذت ببرید, ترجمه: سحر کمالى نفر, کیهان, 22/6/80 .
جوان و احترام به والدین, محمدجواد طبسى, کیهان, 22/6/80 .
طلاق, رویا ملکى, ایران, 23/6/80 .
سوء ظن, فریبا پژوه, ایران, 23/6/80 .
بچه هاى طلاق, ایران, 23/6/80 .
لیلى و مجنونهاى متقاضى طلاق (گزارش), همبستگى, 24/6/80 .
چگونه کودک خود را براى رفتن به مدرسه آماده کنیم؟, محمود جنوبى, همشهرى, 25 /6/80 .
وظایف پدر و مادرها در قبال فرزندان, جام جم, 25/6/80 .
رونق ازدواج جوانان با سالخوردگان, جام جم, 28/6/80 .
ازدواج از فکر تا تصمیم, محمد محمدى, آفتاب یزد, 31/6/80 .
روحیه خلاقانه, مترجم: مریم عزیزى, زن روز, ش1817, 31 شهریور 80 .

کودک ـ جوان
نگاهى به کودکان خیابانى, مرضیه زارع مهرجردى, اصلاح و تربیت, ش77, تیرماه 80 .
آثار اعتیاد بر نوجوانان, منوچهر تقى پور, اصلاح و تربیت, ش77, تیرماه 80 .
عوامل اجتماعى گسترش اعتیاد در بین جوانان, اصلاح و تربیت, ش77, تیرماه 80 .
علل اختلال خواب در کودکان, اصلاح و تربیت, ش77, تیرماه 80 .
نوجوانان و اعتیاد, مهین درویش, ایران دخت, تیرماه 80 .
کودکان در ایران, اخبار زنان, ش37, تیرماه 80 .
چگونه براى کودکان قصه بنویسیم, سروش بانوان, ش12, تیرماه 80 .
جوانان از دیدگاه امام على(ع), حجه الاسلام اصغر بابایى, پاسدار اسلام, ش235, تیرماه80 .
چگونه گذراندن اوقاعت فراغت نوجوان و جوانان, معصومه آزادجو, تربیت, سال شانزدهم, ویژه نامه تابستان 80 .
قوانین کار کودکان در ایران, تربیت, سال شانزدهم, ویژه نامه تابستان 80 .
قدرت شگفت انگیز نوازش کودکان, ترجمه: سایه رشیدى, همشهرى, 2/4/80 .
بررسى وضعیت آموزش و پرورش از دیدگاه یک دانشآموز, آفتاب یزد, 4/4/80 .
جوانان بزرگترین گروه معتادان, همشهرى, 7/4/80 .
وقتى محصل با معلم همسو نباشد . . ., لى لامیر کمالى, صداى عدالت, 7/4/80 .
مشکلات خواب کودکان, کسالت و کسرى خواب, زن روز, ش1805, 9 تیرماه 80 .
اوقات فراغت دانش آموزان (گفتگو), غلام حسین زمانآبادى, کیهان, 9/4/80 .
نقش بازى در خلاقیتهاى کودکان, ستاره مختارى, همشهرى, 9/4/80 .
اوقات فراغت دانشآموزان در تابستان, ف ـ خوشحال شیرازى, کیهان, 9/4/80 .
وقتى تبعیض باشد کودک پرخاشگر مى شود, جواد منظمى تبار, جام جم, 10/4/80 .
نوزده میلیون دانشآموز سه ماه تعطیلى (گزارش), حبیب حسین پور, آفتاب یزد, 10/ 4/80 .
اضطراب کنکور; علتها و راه حلها, ابراهیم فهلى, جام جم, 11/4/80 .
بررسى علل گرایش دانشآموزان براى حضور در کلاسهاى کنکور و تقویتى, جام جم, 13 /4/80 .
پیشگیرى از اعتیاد چگونه؟, هایده نکته دان, همشهرى, 16/4/80 .
دخالت عوامل احساسى و روانى در خواب, ترجمه: مژگان دستورى, زن روز, ش1806, 16 تیرماه 80 .
تلویزیون, خشونت, کودکان, کیهان, 18/4/80 .
کتاب در میان بچه ها (گزارش), نسرین میرزایى, آفتاب یزد, 19/4/80 .
براى بچه هاى خاک سفید, نوروز, 20/4/80 .
هیجان و جوانى, شهرام عطایى, نوروز, 20/4/80 .
در بسته کلاسهاى درس, ایران, 20/4/80 .
چرا جوانان به خارج مى روند, جام جم, 23/4/80 .
کودکان باید حق شکایت داشته باشند (گزارش), صداى عدالت, 24/4/80 .
بررسى نقش و تإثیر مهد کودکها بر روى کودکان, جام جم, 24/4/80 .
ارزشهاى اخلاقى و پیامد رفتارهاى ناهنجار جوانان, کیهان, 26/4/80 .
ایجاد سیستم امداد ویژه کودکان, حیات نو, 27/4/80 .
اوقات فراغت بچه ها در شهرستانها (گزارش), معصومه توحیدى, کیهان, 27/4/80 .
علتهاى رکود در ادبیات کودک و نوجوان (گفتگو), بیوک ملکى, انتخاب, 27/4/ 80 .
علل تجدیدى برخى دانشآموزان, فاطمه بلوچى پور, جام جم, 27/4/80 .
خشونت در کانالهاى تلویزیون غربى و تإثیر آن بر کودکان و نوجوانان, ترجمه: وجیهه ناجى, جام جم, 27/4/80 .
آیا کنکور از بن بست خارج مى شود؟ (گزارش), حمیده احمدیان, ایران, 28/4/80 .
نهضت جهانى کودک, ترجمه: مینا صفابخش, همشهرى, 30/4/80 .
ارزشهاى اخلاقى و پیامد رفتارهاى ناهنجار جوانان, کیهان, 30/4/80 .
عنکبوت اینترنت در دستان کودکان, شهرام شریف, همبستگى, 31/4/80 .
جوان و انتخاب دوست, دیدار آشنا, ش14, مرداد 80 .
علل اختلال خواب در کودکان, اصلاح و تربیت, ش78, مرداد 80 .
علل پیدایش و گسترش کودکان خیابانى در ایران, مرضیه زارع مهرجردى, اصلاح و تربیت, ش78, مرداد 80 .
بررسى وضعیت کودکان خیابانى علل و راهکارهاى (گفتگو), شهلا پورکاظمى, اصلاح و تربیت, ش78, مرداد 80 .
مد, تیپ, کلاس و . . ., همشهرى, 2/5/80 .
بى توجهى به تحقیقات دانشگاهى چرا و تا کجا, رسالت, 2/5/80 .
پیامدهاى اجتماعى انباشت فارغ التحصیلان بیکار, زهره فصاحت, ایران, 4/5/80 .
گرایش جوانان به بازیهاى کامپیوترى, جام جم, 6/5/80 .
چگونه با کودکان خجالتى برخورد کنیم؟, ترجمه: دکتر فرناز کشاورزى, همشهرى, 6 /5/80 .
جوانان و نوجوانان تابستان طولانى را چگونه مى گذرانند؟ (گزارش), ح ـ آقایى, کیهان, 6/5/80 .
جوانان از دیدگاه امام على(ع), پرتو, 3/5/80 .
گرایش جوانان به مشاغل کاذب یک واقعیت تلخ, آفتاب یزد, 11/5/80 .
بررسى علل روزافزون بچه هاى خیابانى (گزارش), کیهان, 12/5/80 .
کودک, کتاب و پنجره جادویى, آرش پژمان, همشهرى, 13/5/80 .
الگوها و گرایش نوجوانان به استعمال دخانیات (گزارش), رسالت, 14/5/80 .
مدارس غیر انتفاعى; سرابى محو براى طبقه . . ., بنفشه سام گیس, نوروز, 15/5 /80 .
ترس کودکانه, آفتاب یزد, 15/5/80 .
جوان و انس با خدا, محمدجواد طبسى, کیهان, 16/5/80 .
چگونه انتخاب رشته کنیم؟, جام جم, 16/5/80 .
جهاد دانشگاهى بر پایه مشارکت جوانان بنا شده است (گزارش), ندا سلیمانى, نوروز, 17/5/80 .
جوان و بهره جویى از قرآن, محمدجواد طبسى, کیهان, 18/5/80 .
کودکان کامپیوترى!, پاکسیما مجوزى, انتخاب, 18/5/80 .
چرا کودکان دروغ مى گویند, محمود جنوبى, همشهرى, 20/5/80 .
حرکات ضمن خواب کودکان به چه معنا است؟, زن روز, ش1811, 20 مرداد 80 .
به فکر جوانان شهرستانى باشید (گفتگو), شادى رحیمى ـ مونا فلاح تفتى برندگان مدال طلا و نقره المپیاد جهانى شیمى, ایران, 22/5/80 .
آموزش و پرورش و اصلاحات, سمیع الله حسینى مکارم, همشهرى, 23/5/80 .
بررسى علل روزافزون بچه هاى خیابانى, ح ـ آقایى, کیهان, 23/5/80 .
توجه به جوانان; انگیزه و شیوه ها, ابوالفضل على دوست ابرقویى, پرتو, 24/5/ 80 .
آموزشگاههاى زبان خارجى مشکلات و تنگناها, شیرین رحیمى, همشهرى,25/5/80 .
جوانان, در جستجوى دنیایى تازه, نسرین بنى عامرى, جام جم, 27/5/80 .
کودکان خیابانى (گزارش), رسالت, 28/5/80 .
افقى مبهم پیش روى جوانان, شیوا خلیلى, نوروز, 29/5/80 .
سقوط, فاطمه امیرى, ایران, 30/5/80 .
چگونه مى توان مسوولیت پذیرى را در جوانان افزایش داد, ف ـ شیرازى, کیهان, 30/ 5/80 .
کودکان خیابانى چرا طرد شده اند؟ (گزارش), آزاده کریمى آهویى, همشهرى, 30/5 /80 .
ارزیابى کودک از ((خود)) چه تإثیرى بر رفتار او دارد, شهین زاهدىفر,همشهرى, 30/5/80 .
بزهکارى کوچک در خیابانهاى بزرگ, فاطمه امیرى, ایران, 31/5/80 .
شمارش معکوس براى رفتن به مدرسه, ترجمه: هورفر مظفرى, زنان, ش79, شهریور 80 .
کودکان در ایران, اخبار زنان, ش39, شهریور 80 .
کودکان در جهان, اخبار زنان, ش39, شهریور 80 .
آسیب شناسى تربیت دینى جوانان, دکتر گلزارى, موعود, ش27, شهریور 80 .
کودکان وسیله اى براى رقابت کالاهاى مصرفى, عزیز رسولى, جام جم, 4/6/80 .
کودکان و سرنوشت کوچه ها (گزارش), صدیقه رستمى ـ فاطمه ولى, ایران, 5/6/80 .
آموزشگاههاى علمى آزاد از تبلیغ تا واقعیت, ایران, 7/6/80 .
تابستان هدر رفت (گزارش), نفیسه مجیدىزاده, همبستگى, 8/6/80 .
فرار دادن مغزها تا کى؟ (گفتگو), دکتر محمدجواد لاریجانى, انتخاب, 8/6/80 .
تإثیر عزت نفس در رشد شخصیت کودک, بیتا اوجانى, همشهرى, 10/6/80 .
چگونه اعتماد به نفس در کودکان ایجاد کنیم؟ کیهان, 11/6/80 .
چگونه درس بخوانیم تا بهتر یاد بگیریم؟, امیر سیدجوادى, جام جم, 14/6/80 .
موفقیت چیست, شهره توکلى ـ على تحصیلى, ایران, 14/6/80 .
دنیاى کوچک مطبوعات بچه ها (گزارش), نسرین میرزایى, آفتاب یزد, 17/6/80 .
پاى تخته سیاه با اضطراب, فاطمه امیرى, ایران, 21/6/80 .
علل بدخوابى کودکان, همشهرى, 24/6/80 .
نواى زنگ مدرسه به گوش مى رسد, کیهان, 26/6/80 .
بازیهاى کودکانه, محمد على پور مطلق, انتخاب, 26/6/80 .
اعتیاد افراد زیر 20 سال (گزارش), صداى عدالت, 26/6/80 .
خشونت در مدارس, دکتر اختر جمالى, ایران, 27/6/80 .
کنکور, آموزش سراسرى دانشگاهها و مقایسه ایران با دیگر کشورهاى جهان (گزارش), صداى عدالت, 27/6/80 .
چگونه با مسایل رفتارى نوجوانان مواجه شویم؟, سعیده پوستى, همشهرى, 27/6/ 80 .
چگونه دلهره روز اول مدرسه را در بچه ها کاهش دهیم, امیر دیوانى, جام جم,28/ 6/80 .
طوفان نوجوانى!, على کهن نسب, همبستگى, 28/6/80 .
بوى مهر مىآید (گزارش), مجید رزازى, کیهان, 28/6/80 .
جز شعار دادن براى جوانان چه کردیم (گفتگو), دکتر هادى معتمدى, جام جم,28/6 /80 .
خنده, شادى و بازیهاى کودکانه, همشهرى, 29/6/80 .
بیدارى مدارس از خواب سه ماهه! (گزارش), همبستگى, 29/6/80 .
کتابى نو با نوشته هاى کهنه, مجید رزازى, کیهان, 29/6/80 .
دانشآموزان را با حقوق فردى و بلوغ آشنا مى کنیم (گفتگو), حسین اسکندرى, همشهرى, 30/6/80 .
اضطراب روز اول مدرسه, دکتر شیرین جبارزاده, ایران, 30/6/80 .
مد ریخت گرایى براى انسان خودشیفته, مریم عالى زاده, ایران, 30/6/80 .
جابجایى دانشجو سوداگرى کاملا فرهنگى! (گزارش), کتایون مصرى, انتخاب, 31/6/ 80 .
اگر کودک با مربى اش سازگار نیست, ترجمه: شادى جمشیدى, همشهرى, 31/6/80 .