نشانه زوج هاى موفق کجاست؟نشانى زوجهاى موفق کجاست؟


روزى پیامبر(ص) بعد از ازدواج على(ع) و فاطمه(س) به خانه آنان رفت و از على(ع) پرسید:
((کیف وجدت اهلک؟
قال: نعم العون على طاعه الله;
همسرت را چگونه یافتى؟
عرض کرد: بهترین یاور براى اطاعت خداوند.
سپس همین سوال را از فاطمه(س) کرد. فاطمه(س) عرض کرد:
خیر بعل;
آن را بهترین شوهر یافتم.))(1)

زوجهاى موفق در مسایل و مشکلاتى که پیش مىآید با همدیگر همدلى داشته و آن را به صور مختلف ابراز مى دارند. همین احساس همدلى به جرإت و شهامت آنان جهت مقابله با سختیها افزوده و نیروى روانیشان را افزایش مى دهد.
زوجهاى موفق از دروغ گفتن به همدیگر خوددارى کرده و در موارد لزوم حقیقت را به همسر خود خواهند گفت. آنان به خوبى مى دانند تبعات حقیقت گویى بسیار بهتر از دروغگویى مى باشد. آنان مى دانند دروغ مى تواند باعث ایجاد بى اعتمادى و بدبینى همسر نسبت به او شود. دروغگویى و کتمان حقیقت از موارد کوچک شروع و به موارد بزرگ و مهمتر توسعه مى یابد. دروغگویى به سطحى شدن روابط میان زوجین و نقش بازى کردن آنان براى هم منجر خواهد شد.
زوجهاى موفق احساسات و نظریات خود را با گشاده رویى ابراز داشته و نسبت به یکدیگر خودانگیخته هستند. زمانى که زوجین احساسات خود را با همدیگر در میان مى گذارند, اختلافاتشان کمتر شده و به تدریج همچون دو دوست به یکدیگر نزدیک مى شوند و با همدیگر صحبت و درد دل مى کنند. در میان گذاردن مشکلات و مسایل با همسر و مشورت با وى نوعى اهمیت دهى به او مى باشد. او با این رفتار شایسته خود تلویحا به همسر خود اظهار مى دارد که احتیاج به همفکرى, اظهار نظر و حمایت او دارد و همین رفتار و ابراز احساسات باعث افزایش صمیمیت میان آنان مى شود.
زوجهاى موفق فعالانه براى کشف, درک و ارضاى نیازهاى مهم یکدیگر تلاش مى کنند. آنان نیازهاى جسمانى و روانى یکدیگر را به درستى تشخیص داده و با توجه به وضعیت یکدیگر آن نیازها را ارضا مى نمایند. یک زن در طى دوران باردارى خود احتیاج بیشترى به دریافت محبت و کمک شوهر در انجام امور منزل دارد. در این زمان یک همسر دلسوز و هوشمند حتى قبل از آنکه همسرش نیاز خود را بیان دارد, این موضوع را درک مى کند. ادراک این موضوع حتى مى تواند بیش از انجام خواست براى طرف مقابل ارزش داشته باشد. ناراحتى و گلایه بسیارى از افراد این است که همسرشان درک و پذیرشى از نیازهاى آنان ندارند. بى توجهى یک زن یا یک مرد در شناخت نیازهاى طرف مقابل منجر به این مى شود که میان زن و شوهر فاصله و اختلاف ایجاد بشود.
زوجهاى موفق با همدیگر پذیرنده و سازگار هستند. بسیارى از زوجین با توقعات گوناگون و فراوان و آرزوهاى متفاوت اقدام به ازدواج مى کنند. اما مدتى نمى گذرد که متوجه مى شوند اختلافاتى با همسرشان دارند. زوجهاى سازگار مى توانند نگرش و عادات خود را اصلاح کرده تا بهتر با همسر و خانواده وى کنار بیایند و سازگار شوند. سازگارى و انعطاف پذیرى در بسیارى از مواقع مى تواند تنشها و سختیهاى موجود در فضاى خانواده را کاهش دهد. مثلا هنگامى که همسر شما عصبانى و یا غمگین است, خونسردى شما مى تواند در فروکش کردن این عصبانیت موثر باشد. در همین مسیر اگر زوجى بخواهد زندگى موفقیتآمیزى داشته باشد, در بسیارى از مواقع یکى از آنان باید خواست خود را تعدیل کرده یا حتى از آن بگذرد چرا که بسیارى از طلاقها صرفا به دلیل پایدارى طرفین بر سر خواست و نظریاتشان به وجود مىآید.
در صورتى که زوجها زندگى موفق و توإم با تفاهمى داشته باشند, این امر در بیشتر فعالیتهاى فردى و اجتماعى آنها تإثیر گذاشته و چنانچه مشکلى میان آنها باشد, فشار روانى حاصله از آن سایر فعالیتهاى زوج را متإثر مى سازد. اما به رغم تمام مشکلات و گرفتاریها, زوجین موفق با برنامه ریزى صحیح و با بالا بردن کیفیت زمانى که کنار همدیگر به سر مى برند از کانون گرم خانوادگى بهره مند هستند.
1ـ بحارالانوار, ج43, ص117.