مزاحمت در فرآینده توسعه طنز

نویسنده((مزاحمت)) در فرآیند توسعه

رفیع افتخار


در جایى که تجربه نشان داده مقوله ((مزاحمت)) نقش غیر قابل انکارى در فرآیند توسعه کشورهاى توسعه یافته داشته و از آن جایى که بسیارى از کشورهاى توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته براى رسیدن به دیگران اسب خود را زین کرده اند, لذا بر کلیه آحاد و بخصوص جوانان برومند فرض است با انواع و اقسام مزاحمتها آشنا شده تا گامى هر چند ناچیز و اندک در راه اعتلاى خود و وطن برداشته باشند. شاید لازم به توضیح نباشد که در وصف تعداد و انواع مزاحمتهایى که به طریقى مى توانند در فرآیند توسعه مورد توجه و تمل باشند کمتر گفته و نوشته اند اما بدبختانه ما هم به دلیل کمبود جا و مکان صرفا مجبوریم به چند تایى از مظاهر بارز مزاحمت بسنده داشته باشیم. با این وجود امیدواریم براى اینکه جلوى رقبا کم نیاوریم ما هم با ساخت و ابداع انواع مزاحمتهاى بدیع و نو رشدى شگرف و توسعه اى پایدار را براى خود و آیندگانمان رقم بزنیم.

1ـ مزاحمتهاى پست شبانگاهى

پست شبانگاهى بر وزن پست مدرنیسم بوده و فى الجمله به آن دسته مزاحمتهایى اطلاق گردد که به انگیزه جشن و سرور و شادى عروس و دامادى را در خودرویى مستقر داشته و به همراهى ماشینهاى تابع و رونده پشت سرى در حوالى ساعت 2 الى 3 نیمه شب هلهله کنان و بوق زنان از این سر شهر به آن سر شهر طى طریق نموده و خلق الله بى شمارى را از عمل خود ((خواب زده)) بنمایند. این قسم از مزاحمتها ـ که البته مستحسن است در همه عروسیها فراگیر و همگانى گردد تا بدان جا که به شکل رسم و سنتى در آید ـ هر چند ممکن است این گونه در وهله اول جلوه داشته باشد که باعث ناله و نفرین قاطبه پیرزنان و پیرمردان و بیماران و از خواب افتادگان و خستگان و شیرخواران خواهد شد اما در جایى که یک عده اى شادى خود را به منصه ظهور مى رسانند جاى ترویج و تشویق هم دارد. در همین ارتباط مى توان به خانواده هاى ذىنفع عروس و داماد توصیه نمود و به آنان تفهیم کرد که هر گاه بوق زدنشان شدیدتر و دیر هنگام تر باشد افراد بیشترى را به راه کرده و متقابلا آنان نیز خواب زده شده و با میل و رغبت فراوان ترى در شادىشان شریک مى شوند و نظر به حسن انتخابشان خداوند متعال هم ثواب اعمالشان را دو چندان خواهد داد.

2ـ مزاحمتهاى دم شبانگاهى

منظور از مزاحمتهاى دم شبانگاهى همانا شامل مزاحمتهایى بوده که در حول و حوش ساعت دوازده شب خودى نشان مى دهند. این قسم مزاحمتها مرتبط با ته مانده هاى بار صاحبان بارى مى شود که در سه چرخ یا چهارچرخشان روى دستشان مانده بنابراین با عزمى راسخ تلاش دارند تا خانمهاى خانه دار را متوجه مظلومیت خود بنمایند. بدیهى است این جماعت در کمال شهامت و جسارت بلندگوى دستى خود را در هوا تکان داده و در آن ساعات نیمه شب به چهار طرفشان جار مى کشند: سیب زمینى زرد دماوند ... پیاز قرمز تبریز ... گوجه سبز برقان ... نخود گرد و درشت کرمانشاه و ...
لازم به توضیح نمى باشد که پیر و جوان و بالاخص خانمهاى خانه دارى جهت لبیک گفتن به آن جار و نعره گرامى از خواب خوش دست شسته و زنبیل به دست به منظور خرید دم شبانگاهى صف مى بندند و باز هم لازم به توضیح نیست که این نوع از داد و ستد امروزه در زمره پیشرفته ترین انواع تجارت قلمداد شده که در صورت ثبت شیوه حتى مى توان از مزایاى آن در سازمان جهانى گات بهره مند شد و یا تا آنجا پیش رفت که از حق ((کپى مرکانتیلیسم))(1) برخوردار شد.

3ـ مزاحمتهاى دم صبحى

مزاحمتهاى دم صبحى آن دسته از مزاحمتهایى را شامل شده که بر اثر رقابت میان صاحبان و مالکان گاریها, چرخ دستى ها و انواع خودروها ایجاد مى شود و تثیرات مثبت خود را سالهاى بعد در اقتصاد کشورها نشان مى دهد. محدوده زمانى این دسته مزاحمتها در فواصل بین ساعات گرگ و میش صبح و هفت و نیم صبح بوده و بدیهى است که این افراد براى سنجش آستانه تحمل خلق الله با صداهاى کلفت شده و رگهاى متورم نظر قاطبه خانمهاى خانه دار را به سبزى آش, سبزى خوردن, سبزى پلو و دیگر انواع سبزى و گاهى هم کاهو و کرفس و بادمجان و خیار جلب مى نماید.

4ـ مزاحمتهاى وسط صبحى

منظور آن دسته مزاحمتهاى صوتى بوده که توسط آنها در روز روشن و جلو چشم همه صداى خوانندگان جورواجور وطنى و غیر وطنى با شدت و حدت از طریق رادیوضبطهاى اتومبیلها به کوچه و خیابانها منتقل مى شود و بدیهى است تعداد زیادى از مردم بى گناه و از همه جا بى خبر چهار خیابان آن طرف تر را هم کاملا مستفیض مى فرمایند.
لازم به ذکر است مزاحمین وسط صبحى مدعى اند این گونه مزاحمتهاى صوتى نه تنها مضر نبوده بلکه کلى هم فایده داشته و بیانگر فرهنگ بالاى اجتماعى صاحب نوارها و خودروها مى باشد و همین مزاحمتشان گامى است ارزنده در راستاى رشد و شکوفایى فرهنگى ـ اجتماعى.

5ـ مزاحمتهاى سر ظهر

این گونه مزاحمتها مربوط و مرتبط با عرض اندام صاحبان ماشینهاى آخرین مدلى بوده که براى به رخ کشاندن مال و منال خود, سر ظهرى یکى را به بهانه اى مى فرستند ماشینشان را قلقلک بدهد تا صداى آژیر آن بلند شده و دزدگیرش به داد و فریاد بیفتد. این عزیزان و فرهیختگان دقیقا سر ظهر را انتخاب نموده تا هم از بابت خراب کردن استراحت جماعت بیچاره براى خود خنده اى زیر جلدى داشته باشند و هم سینه اى جلو بدهند که آن ماشین متعلق به آنهاست. صد البته غرور و اعتماد به نفس آنان را مى ستاییم و به همه شان درود مى فرستیم. همین کارشان کلاسشان را کلى بالاتر مى برد.
پر واضح است از آن جایى که این دسته فرهنگ استفاده از آژیر و بوق و دزدگیر ماشینشان را دارند پس لابد فرهنگ و لیاقت داشتن آن ماشین را هم داشته و خواهند داشت. البته این نیز پر واضح است که هر چقدر ماشینهاى مدل بالا با ملزوماتى از قبیل آژیرکش و غیره در کشورى فراوان باشد آن کشور به رشد و پیشرفت نزدیکتر شده تا جایى که ممکن است به یک قدمى پیشرفت و توسعه هم برسد. براى حسن ختام اگر جسارت نباشد, همان طورى که ذکر شد ((مزاحمت))ها خود داراى انواع و اقسام فراوانى از جمله ((مزاحمتهاى خیابانى)) بوده که ما فعلا مجال پرداختن به آنها را نداریم و نمى توانیم در باب اهمیت دیگر انواع مزاحمتها قلمفرسایى بکنیم. در عین حال ما هم دوست داریم و آرزو مى کنیم هر چه زودتر به رشد و توسعه برسیم و آن را با چشمهاى خودمان مشاهده کرده و به کورى چشم دشمنان آن را در دستهایمان گرفته و لمسش بنماییم. زیاده عرضى نیست.

پى نوشت:
1ـ ((کپى مرکانتیلیسم)) بر وزن ((کپى رایت)). و آن به سیستم بازرگانى اطلاق مى شود که کسى یا کشورى دیگر حق نداشته باشد از روى آن کپى بردارى نماید.