حکیم باشى سماق ، مقوى و اشتها آورحکیم باشى
سماق, مقوى و اشتهاآور


از نظر ترکیبات شیمیایى در میوه و در برگهاى سماق تانن فراوانى وجود دارد. در برگهاى خشک آن بین 15 تا 30 درصد تانن وجود دارد و به علاوه در آن یک ماده رنگین به نام میریستین یافت مى شود که زردرنگ است. در میوه آن, مقدار قابل ملاحظه اى سیتریک اسید, مالیک اسید و ... موجود است که مزه ترشى را به آن مى دهد.
سماق مقوى بوده و ادرارآور مى باشد و براى تقویت معده و دستگاه گوارش بسیار مفید است. به هضم غذا کمک کرده و اشتها را تحریک مى نماید. مالیدن سماق به دندان براى تقویت و استحکام لثه و زخمهاى بد و درد دندان نافع است.
در طب براى درمان اسهال, استفراغ و عفونتهاى دستگاه تناسلى, ادرارى مورد استفاده قرار مى گیرد.
سماق بومى مناطق مدیترانه اى است. در ایران در مناطق کوههاى البرز و زاگرس, در آذربایجان و فارس و اطراف تهران, شمیرانات, قم, تبریز, تفرش و تقریبا در اغلب مناطق ایران مى روید.

منبع:
میرحیدر, حسین: معارف گیاهى, چاپ سوم, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1377, صص374 ـ 370.