آنچه گذشت و آنچه خواهد آمد


آنچه گذشت و آنچه خواهد آمد

فروردین ماه بود و اولین شماره ((دختران بهار)) که فراخوان مسابقه عکاسى اعلام شد و برخى از دوستان لطف کرده و آثار خویش را براى این بخش ارسال کردند; اما متسفانه بیشتر عکسهایى که به دستمان رسید, از کیفیت مطلوب هنرى برخوردار نبود, لذا نتوانستیم از بین آثار رسیده, افرادى را به عنوان رتبه هاى برتر معرفى کنیم.
در کل, 6 قطعه عکس رنگى از میان آثار ارسالى براى چاپ در متن مجله انتخاب شد که برخى از آنها در شماره هاى پیشین ((دختران بهار)) چاپ شد و برخى نیز در شماره هاى آتى چاپ شده و بقیه آثار براى صاحبان عکس ارسال خواهد شد.
در این میان به خاطر تلاشهاى دوستانى که بیشترین آثار را برایمان ارسال کرده اند, به رسم یادبود هدایایى از سوى مجله ترتیب داده شده که برایشان فرستاده خواهد شد. این دوستان خوش شانس عبارتند از خانمها: زهرا قاضوى از نائین, سمیه سادات سیدپور از کاشان, هاجر عرب از شهرکرد, فاطمه یاسینى از جغتاى و لیلا بنابرى از قم و آقایان: علیرضا دلیلى خسروشاهى از خسروشهر و محمدغلامى از خمین.
و اما آنچه در پیش رو خواهیم داشت, فراخوان یک مسابقه ادبى در رشته داستان است که بنا به درخواست برخى از دوستان ترتیب داده شده است.
نویسندگان جوان باید توجه داشته باشند که مى توانند آثار خود را در بخش آزاد و همچنین بخش ویژه اى که اختصاص به مسایل دختران جوان دارد, برایمان ارسال کنند.
نکته:
ـ آثار از لحاظ ادبى باید کامل باشند و عناصر داستانى در آنها درست به کار گرفته شده باشد.
ـ آثارى از جمله: سرگذشت, مقاله, خاطره, روایت یک زندگى, قطعه ادبى و ... شامل این مسابقه نمى شود.
ـ داستانها کوتاه بوده و حداکثر در ده صفحه و با خطى خوش نگاشته شده باشد.
ـ داستان نویسان جوان حتما نام, سن, تحصیلات و آدرس دقیق خود را در پایان داستان ذکر نمایند.
ـ آخرین مهلت ارسال داستان تا پایان دىماه سال جارى مى باشد.
ـ آثار برتر در فروردین ماه سال آتى معرفى شده و به نوبت به چاپ خواهند رسید.
ـ در صفحه اول داستان حتما قید شود که آن اثر براى بخش مسابقه ارسال شده است.
از هم اکنون منتظر رسیدن داستانهاى زیباى شما هستیم.