کتابخانه پیام زن


 

کتابخانه پیام زن مرورى بر کتاب هاى رسیده

مریم کاویانپور

روح بهار (امام زمان(عج) در آیینه دعا)
منیره زارعان
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 182 صفحه
قیمت: 10000 ریال
در غربت غریب غروب جمعه, دل منتظران شتابان در سینه مى تپد و تمناى وصل دارد. مى خواهد با مولا و مقتداى خود ندبه هاى دلتنگى بسراید. کتاب روح بهار, پاسخگوى این نیاز پرجوشش است. گفتگویى است صمیمانه که از لابه لاى متون دعا و نیایش استخراج شده است.

O تفسیرى بر اصول فلسفه و روش رئالیسم (علامه سیدمحمدحسین طباطبایى با پاورقى شهید مطهرى)
محمدباقر شریعتى سبزوارى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1380
تعداد صفحه: 311 صفحه
قیمت: 18500 ریال
در این کتاب ضرورىترین مسائل فلسفى با توجه به نیاز زمان مطرح و از مطالب غیر ضرورى پرهیز شده است. شارح براى آنکه جدایى متن و پاورقى, تمرکز را نگیرد, آن دو را با هم تلفیق کرده تا خوانندگان بهتر بهره ببرند.

O اندیشه سیاسى علامه مجلسى
ابوالفضل سلطان محمدى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 232 صفحه
قیمت: 12000 ریال
علامه محمدباقر مجلسى از علماى بزرگ شیعى در سده یازدهم هجرى و از مروجان مذهب امامیه و انتشار احادیث معصومین(ع) در ایران عهد صفوى بوده است. در این اثر, سوانح زندگى و دیدگاههاى سیاسى این محدث عظیم الشإن در خصوص ضرورت انواع حکومت از جمله ((ولایت فقیه)) و ((سلطنت مشروعه)) بررسى شده است.
O سبز مثل آدینه (مجموعه نثر ادبى در زمینه مفاهیم دینى و اجتماعى)
جواد نعیمى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 96 صفحه
قیمت: 4700 ریال
واژه ها, نوغنچه هایى هستند که در ذهن و اندیشه ما مى شکفند و عطر معنا را در جان ها مى پراکنند و هر نوشته اى شاخه اى است از درخت تناور اشاره و اندیشه. این مجموعه در بر دارنده پاره اى از نوشته هاى ادبى مولف است و حاصل لحظه ها و جرقه و اندیشه هایى ویژه و هر یک حامل پیام نکته یا نکته هایى است.

O تربیت
آیت الله ابراهیم امینى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 296 صفحه
قیمت: 15000 ریال
تربیت, اساسى ترین نیاز هر انسان است زیرا با آن استعدادهاى آدمى بروز و ظهور مى یابد و در مسیر صحیح قرار مى گیرد. این تربیت از آغاز تولد ـ و حتى پیش از آن ـ شروع مى شود و سپس در محیط خانه و در ارتباط مستقیم با پدر و مادر و نزدیکان ادامه مى یابد. در این فرآیند حساس و سرنوشت ساز, هر پدر و مادر و یا معلمى با مشکلاتى در خصوص چگونگى تربیت, روش هاى برخورد صحیح هنگامه هاى تربیت و نتایج اقدامات تربیتى روبه رو است. مولف در این اثر به شکل کاربردى و عملى با زبانى ساده و روان به مقوله هاى فوق پرداخته و سرفصل هاى مهم تربیتى را بازگشوده است.

O معجزه در قلمرو عقل و دین
محمدحسن قدردان قراملکى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 272 صفحه
قیمت: 13000 ریال
در این اثر با رویکردى کلامى ـ فلسفى به سوال هاى ذیل پاسخ داده شده است.
معجزه چیست؟ آیا امرى ممکن و سازگار با عقل است یا از آموزه هاى خردگریز و خردستیز ادیان الهى است؟
دلایل مخالفان معجزه چیست؟
فاعل معجزه کیست و آیا ناقض قوانین طبیعى و اصل علیت است؟
آیا ارزش معرفتى اعجاز در سطح منطقى و برهانى است یا در سطح روان شناختى و اقناعى؟
ابن راوندى, فخر رازى, دیوید هیوم, جان هاسپرز و امثال آنها چه دلایلى دارند؟

O شکاکیت ((نقدى بر ادله))
دکتر على عسگرىیزدى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 271 صفحه
قیمت: 16000 ریال
سرآغاز شکاکیت را مى توان قرن پنجم قبل از میلاد دانست. چرا که با ظهور سوفسطائیان در این زمان, امکان علم به واقع مورد شک و تردید قرار گرفت. نگارنده در این کتاب ضمن بیان کلیاتى در باب شکاکیت, نگاهى به شکاکیت قدیم و سوفسطائیان انداخته است سپس اندیشه فلسفى سه فیلسوف بزرگ و تإثیرگذار, رنه دکارت, دیوید هیوم و ایمانوئل کانت را مورد مطالعه قرار داده است.

O نفقه زوجه (پژوهش تطبیقى حقوق مدنى ایران و سایر نظام هاى حقوقى)
دکتر حسن فرشتیان
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: دوم / 1381
تعداد صفحه: 144 صفحه
قیمت: 8000 ریال
خانواده جامعه کوچکى است که برپایى آن با همکارى متقابل زن و شوهر و حاکم اصلى بر آن, محبت مى باشد. همسران حقوق متقابلى دارند که لازم است بدان پاىبند باشند و پرداخت نفقه یکى از آنهاست.
نویسنده نفقه را در حقوق ایران بررسى کرده و به مطالعه تطبیقى آن پرداخته است. در این کتاب جنبه نظرى این مسئله و راه حل هاى علمى آن نیز بررسى شده است.

O صبح امید
جواد محدثى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 88 صفحه
قیمت: 5000 ریال
این کتاب که براى نوجوانان نگاشته شده است, آنها را با حضرت مهدى(عج) بیشتر آشنا مى کند و به معرفت و آشنایى آنها افزوده مى شود. در این کتاب به بسیارى از سوال هایى که نوجوانان در باره حضرت مهدى(عج) دارند پاسخ داده مى شود.

O در باره سخن و سخنورى
محمدباقر شریعتى سبزوارى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 416 صفحه
قیمت: 22500 ریال
انسان هم نطق ظاهرى دارد, هم نطق باطنى. هم مى اندیشد و هم اندیشه خویش را به زبان مىآورد. ولى بیان اندیشه ها, آداب و موازین خاصى دارد و تمرین و ممارست و تلاش را مى طلبد. مولف در این کتاب به سخن و سخنورى از دیرباز تا به امروز پرداخته و موازین و مبادى خطابه را کاویده و آنچه را سخنور بدان نیاز دارد بیان کرده است.

O اجتهاد در عصر ائمه معصومین(ع)
محمدرضا جواهرى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 362 صفحه
قیمت: 20000 ریال
اجتهاد و استنباط احکام شرعى, قله بلندى است که جز سختکوشان زیرک و فرزانه بدان دست نمى یابند. اجتهاد از ویژگى هاى مذهب شیعه است و فقیه با آن مى تواند به مسائل نو پاسخ گوید و پویایى و بالندگى فقه شیعى, مرهون همین خصیصه است.
مولف معانى لغوى و اصطلاحى اجتهاد را مطرح و اجتهاد صحیح را تعریف کرده است. آنگاه ضرورت اجتهاد بر اساس قرآن و سنت و شواهد وجود اجتهاد در عصر رسالت و امامان معصوم(ع) و اسناد پیشگامى یاران آنان در تدوین علم اصول, بیان شده است.

O سیرت پاکان
محمدجواد صاحبى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 223 صفحه
قیمت: 11000 ریال
آموزه هاى دینى و ارزش هاى اخلاقى جان آدمى را سیراب مى سازد و شخصیت او را تکوین مى بخشد و باید از هر راه معقول و صحیحى بدین کار دست زد و یکى از آن راهها, حکایات و روایات شیرین و دلنشینى است که جان ها و فطرت هاى پاک مردم با آنها آشناتر است.
نویسنده با الهام از کتاب داستان راستان استاد شهید مطهرى مجموعه اى با نام سیرت پاکان سامان بخشیده که بخشى از آن را که جنبه اعتقادى دارد در این کتاب آورده است.

O سیماى بهشت و جهنم در سوره واقعه
سیدمصطفى حسینى نیشابورى
ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
نوبت چاپ: اول / 1381
تعداد صفحه: 104 صفحه
قیمت: 5500 ریال
قرآن کریم هم انذار مى دهد و مى ترساند و هم بشارت و مژده مى دهد; از سویى بهشت را با همه زیبایى ها و درجه هایش براى مردمان و مومنان وصف مى کند و از سویى دیگر جهنم را با همه دردها و عذاب ها و حقارت هایش به تصویر مى کشد تا جان مومنان بدان راغب شود و از این گریزان.
((سیماى بهشت و جهنم)) تفسیر ساده و روان سوره واقعه با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومان است که معرفت بدان منزل ابدى جز با بهره گیرى از این دو سرچشمه جوشان شناخت میسر نیست و هر چه گفته مى شود برگرفته از آنهاست.