کلمه نخست‏
گزیده استفتاها از محضر امام خمینى (5)

صیغه محرم‏شدن‏

س: اینجانب مى‏خواهم با دخترخاله‏ام ازدواج کنم، ولى مسئله‏اى مانع ازدواج من و او شده، و آن اینکه هنگامى که او دختربچه‏اى بیش نبوده به وسیله پدربزرگم - که هم‏اکنون فوت کرده - صیغه پدرم شده و بلافاصله همان موقع صیغه را پس مى‏خوانند (این عمل گویا به خاطر این بوده که خاله‏ام که مادر او مى‏شود و با پدرم در یک منزل زندگى مى‏کرده‏اند به پدرم محرم شود). حال مى‏گویند این صیغه جارى‏شده مانع ازدواج من و او است. تکلیف ما چیست؟

ج: در فرض مذکور محرمیت حاصل است، و نمى‏توانید با هم ازدواج کنید.

س: از مسئله صیغه محرمیت که فعلاً رواج دارد بعضى از زن‏ها استفاده نموده و با داشتن شوهر، براى محرم شدن، دختر کوچک خود را به مرد جوانى صیغه مى‏کنند و خودشان را (که زنان جوانى هستند) با یک مرد جوان دیگر محرم مى‏کنند، و کاملاً با روى باز، روبه‏روى آن آقا مى‏نشینند. آیا این عمل شرعى است یا نه؟

ج: اگر متصدى عقد، پدر یا جد پدرى صغیره باشد و با شرایط، عقد شود محرمیّت مى‏آورد.

س: با صیغه موقت (چند ساعته یا چند روزه) با دخترى دو ساله، آیا محرمیتى با مادر آن دختر، حاصل مى‏شود که نتوان با آن مادر ازدواج کرد؟

ج: اگر با شرایط، عقد شده، با مادر معقوده محرمیت حاصل مى‏شود، هر چند مدت کم باشد.

س: پسرى مسئول کتابخانه برادران و دخترى مسئول کتابخانه دختران است و کارشان با هم است، مى‏خواهند مانند خواهران و برادرانِ تنى، رابطه برقرار کنند و محرم شوند و در مورد کارها صحبت و مشورت نمایند و گناهى هم نداشته باشد، چون اینان داراى برادر و خواهر تنى که آشنا با کار باشد نیستند لذا احتیاج به رابطه دارند. پدر و مادرشان هم راضى به چنین کارى هستند، آیا مى‏توانند این رابطه را برقرار کنند و خواهر و برادر شوند یا نه؟

ج: بدون ازدواج با یکدیگر محرم نمى‏شوید.

س: خانمى دخترش را در سن 3 سالگى صیغه موقت پدر من کرده تا اینکه خودش به پدرم محرم شود. بدیهى است بعد از صیغه، برادر من نیز به آن دختر محرم مى‏شود. با توجه به اینکه دختر، سنش کم بوده و قادر به فکر کردن هم نبوده پس ولىّ او پدرش مى‏باشد و پدر او با چنین چیزى مخالف است و راضى به این صیغه نیست. آیا صیغه باطل است یا نه؟ و برادر من مى‏تواند با این دختر ازدواج کند؟

ج: در فرض سؤال، اگر پدر دختر به عقد راضى نبوده و بعداً هم اجازه نکرده عقد باطل است.

س: صحبت، شوخى و خندیدن با مردى که با او صیغه محرمیت خوانده‏اند در صورتى که شوهر زن راضى نباشد چه صورت دارد؟

ج: رضایت شوهر در این جهت اعتبار ندارد، ولى زن باید مراعات وظیفه شرعى خود را بکند.

س: اگر دو خواهر دختران یکدیگر را به عقد غیر دائم شوهران خود (صیغه چند ساعتى) در آورند، آیا پسران آنان در آینده مى‏توانند با دختران خاله خویش ازدواج نمایند؟ یا به طور کلى دخترخاله با پسرخاله در این صورت محرم یکدیگر هستند؟

ج: در فرض مسئله هیچ یک از پسرخاله‏ها نمى‏توانند با دخترخاله‏اى که به عقد پدرشان در آمده ازدواج کنند، ولى ازدواج با خواهران او مانع ندارد.

س: راههاى محرم شدن دخترى با پسرى را که به عنوان فرزند قبول مى‏کنند، بیان فرمایید. اگر مثلاً بین پسرخوانده و مادرخوانده یا بین دخترخوانده و پدرخوانده صیغه محرمیت جارى شود آیا به نزدیکان درجه اول نیز چه سببى و چه نسبى محرم مى‏شود یا باید بین تک تک آنان صیغه محرمیت خوانده شود؟

ج: صیغه محرمیت، صیغه ازدواج موقت است و مادرخوانده اگر شوهر دارد نمى‏تواند با آن پسر صیغه مذکور را بخواند، و در هر صورت تا پسر و دختر ذکر شده بالغ و رشید نشده‏اند بدون اذن ولىّ شرعىِ آنها، عقد صحیح نیست.

س: مدتى است که تصمیم گرفته‏ام با دخترخاله‏ام ازدواج کنم؛ ولى پدربزرگ من هنگامى که دخترخاله‏ام بچه بوده او را صیغه کرده تا با مادر بچه (که خاله‏ام باشد) محرم شود، و پس از چند ساعت صیغه را فسخ نموده است. کسانى که شاهد قضیه بوده‏اند - به جز یک نفر - مى‏گویند: «ما نمى‏دانیم کدام دخترخاله‏ات به صیغه پدربزرگت در آمده». با این حال آیا من مى‏توانم با دخترخاله‏ام ازدواج کنم؟

ج: اگر معلوم است که با کدام یک از دخترخاله عقد براى محرمیت خوانده شده با همان دخترخاله محرم هستید و نمى‏توانید با او ازدواج کنید، و اگر معلوم نیست که عقد با کدام یک بوده با هیچ کدام از آنها نمى‏توانید ازدواج کنید، ولى با هیچ کدام محرم نیستید.

س: دخترى پدر و مادرش فوت کرده‏اند و مى‏خواهد با خواهر و شوهرخواهرش زندگى کند. براى اینکه به شوهرخواهرش مادام‏العمر محرم شود آیا مى‏تواند به مدت نیم ساعت یا یک ساعت صیغه پدرشوهر خواهرش شود (صیغه فقط براى محرم شدن) یا خیر؟ سنّ دختر در حدود ده سال مى‏باشد.

ج: مانع ندارد، ولى اگر جدّ پدرى دارد باید با اجازه او باشد، و اگر ندارد خود او باید رشیده باشد، و باید زوجیت را جدّ قصد کنند و لو براى این مقصد.

س: آیا مى‏توانم دختر خودم را که حدود دو سال دارد به صیغه موقت کسى که با من نامحرم است در بیاورم تا با من محرم شود؟ اگر مى‏شود، بچه آن مرد نسبت به دخترم چه حالتى را دارا مى‏باشد؟

ج: مادر اختیار به عقد در آوردن بچه خود را با دیگرى ندارد.