کتابخانه پیام زن‏
مرورى بر کتاب‏هاى رسیده‏

مریم کاویانپور

پرتوى از فضایل امیرالمؤمنین(ع) در قرآن‏
سیدابوالحسن مطلبى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 328 صفحه‏
قیمت: 18000 ریال‏
امیر مؤمنان على(ع) اقیانوس ناپیدا کرانه‏اى است که جنبه‏هاى مختلف اخلاقِ بشرى در آن موج مى‏زند. شخصیت الهى این پیشواى سترگ به حدى برجسته است که در کلمات و آثار گوناگون به عنوان الگو معرفى شده است. پیامبر گرامى اسلام(ص) در احادیث فراوانى او را ستوده و به فضایل و مناقبش، تصریح فرموده است. در صدر همه معرفى‏ها، آیاتى است که در قرآن کریم در شأن و منزلت على(ع) و ذکر برجستگى‏هاى شخصیتى وى آمده است. این اثر تمامى آن آیات را به ترتیب نقل، و بر اساس منابع معتبر، شرح و تفسیر کرده است.
تنبیه‏الامّه، تنزیه‏الملّه‏
«آیت‏اللَّه میرزا محمدحسن نائینى»
تصحیح و تحقیق: سیدجواد ورعى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 192 صفحه‏
قیمت: 11000 ریال‏
در دوره مشروطیت، یکى از بحث‏هاى فکرى - سیاسى، تبیین حکومت و اصول و ارکان آن بر پایه دین و شریعت اسلام بود. فقیهان شیعى در آن روزگار بحث‏هایى را طرح کرده‏اند، اما در این میان، فقیه سترگ و ژرف‏اندیش، آیت‏اللَّه محمدحسن نائینى به طور جدى به این موضوع پرداخت و این کتاب را در پنج فصل سامان داد: حقیقت سلطنت در نزد ادیان و عقلا، تحدید سلطنت در عصر غیبت، مشروطه و تحدید سلطنت، پاسخ به شبهات و مغالطات و مشروعیت مداخله نمایندگان مجلس و شرایط و وظایف آنان. این اثر یکى از منابع فلسفه سیاسى در فقه شیعه به شمار مى‏رود.

مبانى تخرّب در اندیشه سیاسى اسلام‏
سیدعبدالقیّوم سجادى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 247 صفحه‏
قیمت: 14000 ریال‏
نظام دینى (جمهورى اسلامى) در برابر حزب، به مفهوم جدید آن، چه موضعى را مى‏تواند اتخاذ نماید؟ آیا مى‏توان براى آن مبانى دینى تدوین کرد؟
این اثر، پاسخ پرسش‏هاى مزبور را به بحث گذاشته و بر این امر استدلال مى‏کند که: هر چند حزب به مفهوم امروزینِ خود در متون و منابع دینى نیامده، اما با توجه به ماهیت، کارکرد و کارویژه‏هاى احزاب سیاسى مى‏توان مؤیداتى را براى عمل و اندیشه حزبى از منابع دینى استخراج نمود. نویسنده عناصرى چون رقابت، مشارکت، کثرت‏گرایى و انتخاب سیاسى را به عنوان مؤلفه‏هاى حقوقى احزاب سیاسى در متون و منابع دینى جستجو نموده و به بحث مى‏گذارد.
آزادى سیاسى در اندیشه آیت‏اللَّه مطهرى و آیت‏اللَّه بهشتى‏
شریف لک‏زایى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 160 صفحه‏
قیمت: 9000 ریال‏
آزادى سیاسى از گفتمان‏هاى پراهمیتى است که دانشوران در همه عصرها و دوره‏ها به آن توجه کرده‏اند. در روزگار ما نیز فیلسوفانِ سیاست و اندیشه‏ورزان به ژرف‏کاوى در این مقوله پرداخته و آراى گوناگونى ارائه کرده‏اند. از جمله آنها دو اندیشمند برجسته اسلامى، آیت‏اللَّه مطهرى و آیت‏اللَّه بهشتى هستند که نگرگاه ایشان بسیار راه‏گشاست. این کتاب در چهار فصل، ابتدا به بحث در باره مفاهیم نظرىِ آزادىِ سیاسى پرداخته و در سه فصل انتهایى، دیدگاههاى آن دو شهید بزرگوار را مى‏کاود.

نماز عارفانه‏
(خلاصه اسرار الصلوة عارف وارسته حاج میرزا جواد ملکى‏تبریزى)
جواد محدثى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 112 صفحه‏
قیمت: 6500 ریال‏
کتاب «اسرار الصلوة» اثر ارزشمند عارف واصل، مرحوم میرزا جواد ملکى‏تبریزى یکى از بهترین تألیفات در زمینه شناخت اسرار و معارف نماز است. نویسنده در این اثر، ترجمه‏اى خلاصه و روان از آن کتاب براى استفاده جوانان خداجو و کمال‏طلب را فراهم آورده است.

اندیشه سیاسى ابوالحسن عامرى‏
على فریدونى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 176 صفحه‏
قیمت: 9500 ریال‏
ابوالحسن عامرى از جمله عالمان اسلامى قرن چهارم هجرى، که سهم مهمى در اندیشه‏ورزى سیاسى در این قرن و دوره‏هاى بعدى دارد.
عامرى با نگاه فلسفى به دنبال توصیف مبانى فکرى اندیشه‏هاى سیاسى و اجتماعى، برگرفته از اصول دینى است. در این اثر، ضمن بیان آراى فلسفى عامرى، اندیشه‏ها و آراى سیاسى او نیز تبیین و توصیف گردیده است. از جمله مباحث این کتاب: سیاست، حکومت، حاکمیت، آئین کشوردارى، انسان‏شناسى سیاسى و ... مى‏باشد.

رسانه‏ها و راههاى تقویت مشارکت مردم در صحنه‏هاى سیاسى و اجتماعى‏
سعید کریمى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 228 صفحه‏
قیمت: 13000 ریال‏
این پژوهش براى تبیین موضوع مشارکت، در سه بخش با عناوین راهکار گسترش مشارکت مردم در صحنه‏هاى سیاسى - اجتماعى، بررسى محتوایى موضوع و بررسى نقش کاربردى رسانه‏هاى جمعى در مشارکت سیاسى و اجتماعى، سامان‏دهى شده است.

گلبانگ عدالت‏
اسماعیل پرور
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 168 صفحه‏
قیمت: 11000 ریال‏
عدالت، رکن بنیادین نظام هستى است و انسان نیز بنا بر تمایل فطرى، همیشه در جستجوى آن بوده است، اما اجراى آن در میان جوامع انسانى، همیشه با موانع و مشکلاتى روبه‏رو بوده و هست. غفلت از این موانع، دستیابى به این آرمان والاى ارزشى را به تأخیر مى‏اندازد. این اثر با نگاهى جامع به عدالت، علاوه بر بررسى مسائل اساسى و مفهومى عدالت، به امعان نظر در حوزه‏هاى تحقق آن مى‏پردازد.

بررسى برخى از شیوه‏هاى تعمیق بینش سیاسى‏
سیدعبدالقیوم سجادى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 120 صفحه‏
قیمت: 6500 ریال‏
عمق بخشیدن به باورهاى سیاسى مردم از ضرورت‏هاى هر جامعه مسلمان و پیشروست، زیرا عاملى است که دولت اسلامى را در اجراى برنامه‏هاى عالى انسانى و الهى یارى مى‏رساند و پایه‏هاى آن را استحکام مى‏بخشد. اگر برترین زمامدار در جامعه حضور داشته باشد، اما مردم از نقش و وظیفه خویش غافل باشند، زمینه‏هاى استقرار عدالت و اجراى قوانین الهى فراهم نخواهد شد.
این اثر با تحقیق در منابع دینى به بررسى برخى از شیوه‏ها و راهکارهاى تعمیق بینش سیاسى پرداخته است.

فلسفه دین‏
احمد بهشتى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 352 صفحه‏
قیمت: 22000 ریال‏
فلسفه دین یکى از شاخه‏هاى معرفت است که به چند و چون در باره محتویات دین مى‏پردازد؛ انتظار از دین، مسئله اولوهیت، زبان دین، تجربه دینى، اعجاز، از جمله مباحث این دانش است که فیلسوفان دین با کاوش‏هاى عقلانى و از منظرهاى درون‏دینى و برون‏دینى به آن مى‏پردازند. مؤلف این اثر نیز با همین شیوه، در شش بخش، سرفصل‏هاى مهم فلسفه دین را کاویده است.

عدالت در اندیشه‏هاى سیاسى اسلام‏
بهرام اخوان کاظمى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1382
تعداد صفحه: 392 صفحه‏
قیمت: 25000 ریال‏
عدالت، یکى از مفاهیم بنیادى در علوم انسانى و از جمله علم سیاست است. همه مکتب‏ها و نظریه‏ها و نظام‏هاى سیاسى کوشیده‏اند این اصل و مفهوم را از جنبه‏هاى نظرى و عملى، وجهه همتِ خود قرار دهند.
دین اسلام نیز به عنوان سرآمد ادیان، تحقق عدالت را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. نویسنده، این اثر را با هدف مطالعه‏اى اکتشافى براى دستیابى به عمده‏ترین تعریف‏ها و نظریه‏هاى مرتبط با مفهوم عدالت در اندیشه‏هاى سیاسى اسلام و تبیین جایگاه، و نوع ارتباط آن با موضوع اقتدار و قدرت حاکم و غالب، در هفت گفتار سامان داده است.

زندگى سیاسى و فرهنگى شیعیان بغداد
سیدحسن موسوى‏
ناشر: بوستان کتاب قم‏
نوبت چاپ: اول/1381
تعداد صفحه: 304 صفحه‏
قیمت: 18000 ریال‏
یکى از نقاطى که مذهب شیعه بدان جا رسوخ کرد و در ضمیر و اندیشه مردمان جاى گرفت، «بغداد» است. از زمان حضرت امام جعفر صادق(ع) به بعد بیشتر ائمه معصومین از جمله امام هفتم و نهم که چندى در آن شهر توقف کرده و سرانجام در همان شهر به شهادت رسیدند. همچنین دانشمندان و رجال شیعه نیز از آغاز بناى بغداد در آن رفت و آمد و یا توقف کردند. این شهر به تدریج مرکز عمده شیعیان شد. به دلیل ویژگى‏هاى فوق، بررسى زندگى سیاسى - فرهنگى شیعیان بغداد، اهمیت ویژه‏اى مى‏یابد. نویسنده در اثر حاضر کوشیده است تا ضمن هشت فصل، بدین مهم بپردازد.