اخبار

رهبر معظم انقلاب:
دستگاه قضایى سالم سلامت جامعه را تضمین مى‏کند

رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با رئیس قوه قضاییه، معاونین دستگاه قضایى و رؤساى کل دادگسترى‏هاى کشور، قوه قضاییه را معیار سلامت جامعه خواندند و بر لزوم تلاش بیش از پیش براى سلامت، اقتدار و هوشمندى دستگاه قضایى تأکید کردند.
ایشان خاطرنشان کردند: اگر به هر علتى قوه قضاییه، ضعف و ناسالم شد و چشمان بینا و پنجه مستحکم عدالت در جامعه وجود نداشت، جامعه سالم نیز به سقوط و نزول کشیده خواهد شد.
حضرت آیت‏اللَّه خامنه‏اى، اقتدار علمى و دارا بودن دانش لازم را همراه با پاکدامنى و شجاعت، عوامل اصلى اقتدار درونى قوه قضاییه دانستند و افزودند: باید همه اجزاى دستگاه قضایى را از لحاظ علمى و تقوا و شجاعت کاملاً تقویت کرد. قوت درونى دستگاه قضایى موجب ایستادگى در مقابل فشارهاى بیرونى است.
ایشان همچنین کوتاه شدن زمان رسیدگى به پرونده‏ها را از خواست‏هاى اصلى مردم برشمردند و خواهان محیط قضایى امن، آسان و روان براى مردم شدند تا آنان با آرامش و اطمینان و اعتماد به رعایت حق و عدالت به دستگاه قضایى مراجعه کنند.

ارزش‏هاى اخلاقى جامعه کاهش یافته است‏

یک عضو هیئت علمى دانشگاه تهران در همایش «مدیران مدارس تهران با محوریت شوراى دانش‏آموزى»، گفت: تولید سرمایه اجتماعى به عنوان بحث کلیدى در نظام آموزش کشورمان ضعیف است.
دکتر غفارى با اشاره به اینکه اگر سرمایه اجتماعى مورد توجه قرار نگیرد، تولید سرمایه نیروى انسانى به تنهایى کارساز نخواهد بود، افزود: سرمایه اجتماعى، مجموعه نظام هنجارى و تعاملى است که در بین افراد وجود دارد و این کنش و عمل را تسهیل مى‏کند.
وى واگذارى مسئولیت، بسط ارزش‏هاى اخلاقى مثبت و تقویت روابط بین مدارس را از دیگر شاخصه‏هاى سرمایه اجتماعى دانست و گفت: مشارکت، زمانى به وجود مى‏آید که میزان ارزش اخلاقى مثبت افزایش یابد و ارزش‏هاى اخلاقى منفى کاهش پیدا کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: با توجه به آمارهاى گرفته شده، گذشت و فداکارى منفى 6/14، امانتدارى منفى 3، انصاف منفى 37؛ و ارزش‏هاى منفى دیگرى همچون تقلب و کلاهبردارى 51 درصد و تملق و چاپلوسى 36 درصد اعلام شده که متأسفانه ارزش‏هاى مثبت در سطح پایین و ارزش‏هاى منفى در سطح بالا در جامعه برآورد شده است.

کارگاه آموزشى حقوق زنان برگزار شد

سازمان دفاع از قربانیان خشونت اعلام کرد کارگاه آموزشى حقوق و مهارت‏هاى زندگى با هدف عملیاتى‏کردن مبارزه براى محو خشونت علیه زنان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى این سازمان، با توجه به اینکه دستیابى به سطح قابل قبولى از سلامت، بدون اطلاع‏رسانى مناسب، ایجاد نگرش مثبت در جامعه و ارائه الگوهایى از شیوه‏هاى زندگى سالم میسر نیست؛ آگاهى‏سازى زنان در این زمینه از اهداف این کارگاه آموزشى است.
ایجاد آمادگى در زنان در معرض خشونت براى مقابله با فشارهاى روانى منجر به بروز خشونت در خانواده از دیگر هدف‏هاى این کارگاه آموزشى است.
همچنین اهداف کلى از طرح مباحث آموزش مهارت‏هاى زندگى در این کارگاه، ارتقاى بهداشت روانى افراد، پیشگیرى اولیه از آسیب‏هاى اجتماعى و بالا بردن قدرت انطباق افراد با تغییرات زندگى است.
در ضمن، در این کارگاه آموزشى از سوى مشاور امور زنان و خانواده مجلس شوراى اسلامى، قوانین و مقررات مربوط به زنان از جمله ارث و شروط ضمن عقد آموزش داده مى‏شود.

اکنون با چیزى فراتر از تهاجم فرهنگى روبه‏رو هستیم‏

رئیس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان گفت: در حال حاضر با چیزى فراتر از تهاجم فرهنگى روبه‏رو هستیم و در واقع باید آن را مقابله فرهنگى بدانیم که کل نظام با آن روبه‏روست.
«منیره نوبخت» بى‏بند و بارى جوانان را، تنها مربوط به عوامل خارج از کشور ندانست و افزود: ناهنجارى‏ها معلول کمبودهاى فرهنگى در داخل کشور نیز مى‏شود.
وى گفت: تحلیل مقوله تهاجم فرهنگى نشان داده است که ما در زمینه فعالیت‏هاى فرهنگى براى مقابله با این تهاجمات با کمبودهاى بسیارى مواجه هستیم. کمبودها معلول تلاش معاندین و مخالفان نظام است و هدف از آن، ناکارآمد کردن و منتفى کردن نظام اسلامى است.
خانم نوبخت خاطرنشان کرد: در اصل سوم قانون اساسى کشور، اشاعه فرهنگى براى رشد مکان‏هاى اخلاقى و مبارزه با مظاهر فساد و تباهى و گسترش مکان‏هاى فرهنگى و علمى، از جمله وظایف دولت، تعیین شده است. نظام باید با برنامه‏ریزى و دقت در همه ابعاد فرهنگى، از این مزایاى فرهنگى که ریشه بنیادین در تاریخ و فرهنگ کهن ایران دارد، محافظت کند. ما باید امتیازات فرهنگى خود را حفظ و آنها را با توجه به اصول سیاست‏هاى فرهنگى نظام ارتقا دهیم.

تحقق عدالت در گرو احقاق حقوق زنان است‏

حجت‏الاسلام «سیدعلى طالقانى» در نخستین همایش سراسرى دانشجویى زنان، گفت: تحقق عدالت و منفعت عمومى جامعه در گرو احقاق حقوق زنان آن جامعه است.
این محقق و استاد دانشگاه افزود: زنان، نیمى از جامعه هستند و اگر جامعه‏اى زمینه شکوفایى استعدادهاى زنان خود را فراهم نکند، کل جامعه متضرر مى‏شود. تغییر و اصلاح موارد قانونى مربوط به زنان براى بهبود وضعیت آنان ناکافى است و باید بیشترین تغییرات در باورهاى فکرى و فرهنگى مردم ایجاد شود.
«شادى صدر»، حقوقدان فعال در زمینه زنان نیز گفت: تفاوت زیادى بین زن در خانواده ایرانى و آنچه در حقوق بشر پیش‏بینى شده وجود دارد. تجربه شش سال گذشته نشان مى‏دهد زنان در احقاق حقوق خود، خاصه حقوق مربوط به خانواده موفق نبوده‏اند.
این حقوقدان در این همایش افزود: درخواست حق طلاق، کار و اقامت از سوى زنان که به تازگى مطرح شده، کمتر مورد پذیرش مردان واقع مى‏شود. به دلیل محدودیت‏هاى قانونى موجود، اصلاح و بهبود وضعیت اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى زنان در گرو اصلاح سنت‏هاى غلط و رعایت عدالت و حقوق بشر در خانواده است.

حزب زنان ایران مجوز فعالیت گرفت‏

حزب زنان ایران به عنوان اولین حزب مستقل زنان بعد از انقلاب، مجوز فعالیت گرفت.
«فریبا داوودى‏مهاجر»، دبیر کل حزب زنان ایران گفت: این حزب با هدف روشن کردن افکار عمومى و پى‏گیرى مطالبات فراموش‏شده زنان، فعالیت خود را آغاز مى‏کند.
به گفته وى مردان نیز مى‏توانند در این حزب ثبت‏نام کنند و در ضمن هیچ گونه مانعى براى حضور زنان غیر مسلمان در حزب، وجود ندارد.
این حزب با برگزارى اجتماعات و سمینارها، انتشار نشریات و خبرنامه‏ها و برگزارى آموزشى و همکارى با سازمان‏هاى دولتى، قصد برقرارى ارتباط با تمامى زنان جامعه را دارد.

40 درصد طرح‏هاى با موضوع زن‏ در مجلس ششم بود

از ابتداى دوره اول تا دوره پنجم مجلس شوراى اسلامى، حدود 62 طرح و لایحه در مورد زنان و خانواده به تصویب رسیده است. در حالى که در دوره ششم تاکنون 35 طرح و لایحه در این خصوص مطرح شده که بیش از 40 درصد کل طرح‏ها و لوایح مربوط به زنان بوده است.
در دوره‏هاى اول و دوم و سوم مجلس، فقط 4 زن در مجلس حضور داشتند و در دوره چهارم 9 زن. در دوره پنجم، تعداد زنان حاضر در مجلس به 14 زن رسید و در دوره ششم، زنان 13 نفر بودند.
کمیته زنان از باب نظارت، عملکرد سازمان ملى جوانان و مرکز امور مشارکت زنان را بررسى کرده است. طرح ایجاد بانک اطلاعاتى زنان در مرکز پژوهش‏ها، ملاقات با علماى دینى و حوزه‏ها به منظور اصلاح قوانین و مطالعه در برخى از مسائل روز، از جمله دیگر اقدامات این کمیته است.

افزایش جرم در بین زنان‏ دلیل تشکیل پلیس زن است‏

فرمانده آموزشگاه عالى پلیس زن گفت: زنان پلیس با توجه به نیازى که حوزه فعالیت آنها احساس کند، انجام وظیفه مى‏کنند و در این زمینه هیچ محدودیتى ندارند.
وى افزود: با توجه به تعاریف و پیش‏بینى‏هایى که در خصوص فعالیت‏هاى پلیس زن شده بود، آنها با حفظ حرمت و مبانى ارزشى و در عین حال آزادى عمل و قدرت مانور بالا در مأموریت‏هاى خود انجام وظیفه مى‏کنند.
فرمانده پلیس زن با تأکید بر گستردگى و تنوع شغلى زنان در جامعه گفت: علاوه بر بحث‏هاى حمایتى، یکى از دلایل ایجاد پلیس زن، افزایش جرم در بین زنان است و براى پیشگیرى از وقوع جرم و حمایت از زنان، ایجاد چنین نیرویى احساس مى‏شد. زنان براى آنکه بتوانند به راحتى فعالیت اجتماعى داشته باشند نیازمند امنیت هستند و پلیس زن این امنیت را براى آنها فراهم مى‏کند.
وى با اشاره به اینکه زنان پلیس در خدمات پلیسى و پیشگیرى و حمایت از افراد آسیب‏دیده فعالیت مى‏کنند، اظهار داشت: فعلاً حمایت از زنان آسیب‏دیده که بخشى از آنها زنان خیابانى هستند در دستور کار قرار گرفته است.

نقش زنان در انتخابات مجلس هفتم‏ کلیدى است‏

رئیس فراکسیون زنان مجلس شوراى اسلامى، همه زنان را به مشارکت گسترده در انتخابات هفتمین دوره مجلس شوراى اسلامى فرا خواند.
«حمیده عدالت» با ذکر اینکه فراکسیون زنان مجلس، فعال‏ترین فراکسیون بوده، از همه احزاب و گروههاى سیاسى خواست تا از زنان داوطلب نمایندگى مجلس حمایت کنند تا همه شاهد حضور بیشتر زنان در مجلس هفتم باشیم.
وى گفت: یکى از مهم‏ترین مصوبات مجلس ششم در مورد زنان، مصوبه سن حضانت دختر و پسر توسط مادر تا هفت سالگى فرزند است. طرح‏هاى حل اختلافات خانوادگى، توانمندسازى زنان سرپرست خانوار و تشکیل شوراى عالى خانواده نیز از جمله طرح‏هایى است که در مرحله کارشناسى مى‏باشد.
«جمیله کدیور»، یکى از اعضاى این فراکسیون، با اعتقاد به اینکه اعتماد به نفس و خودباورى زنان به عنوان کسانى که در عموم تصمیم‏گیرى‏هاى مهم کشورى نقش قابل توجهى دارند، ابراز داشت: حضور حداکثر زنان در مجلس هفتم، موجب افزایش میزان اعتماد و اهمیت به این قشر است.

ورزش باید براى زنان همگانى شود

معاون سازمان تربیت بدنى در امور ورزش بانوان گفت: اگر ورزش را با نگاه سنتى بنگریم و آن را فعالیتى در کنار سایر فعالیت‏هاى اجتماعى بدانیم، خیلى رشد نخواهیم کرد.
خانم «احمدى‏پور» در گردهمایى سراسرى مسئولان ورزش بانوان استان‏هاى کشور، افزود: افزایش قهرمانان ملى‏پوش، شرکت
گسترده‏تر در فعالیت‏هاى برون‏مرزى، افزایش تعداد انجمن‏ها و مواردى از این قبیل، منجر به نهادینه شدن ورزش نخواهد شد.
وى با اشاره به اینکه تمامى این موارد ابزارهایى است که براى رشد جامعه باید از آنها استفاده کرد، اظهار داشت: تا زمانى که ورزش در جامعه نهادینه نشود، نمى‏توان گفت که در این امر رشد داشته‏ایم.
مدیر کل ورزش بانوان کشور نیز بر لزوم گسترش واقعى ورزش همگانى در میان زنان کشور تأکید کرد.
خانم «نظرعلى» در این همایش گفت: هیچ وقت براى ورزش همگانى برنامه‏ریزى نشده است و تنها به برگزارى چند جشنواره همگانى، بومى و محلى بسنده کرده‏ایم. امیدواریم با اختصاص بودجه خاص براى این کار و تدوین راهکارها، بتوانیم ورزش را در میان همه زنان، همگانى کنیم.

سیصد زن، آموزش مدیریت را به پایان رساندند
خبر: مریم حقیقت‏گو

مرکز امور مشارکت زنان در راستاى توانمندسازى زنان شاغل در سال 1380 و 1379، طرح تربیت سیصد مدیر زن را به اجرا در آورد.
در این طرح، 100 نفر از زنان شاغل در استان تهران و 200 نفر از زنان شاغل در سایر استان‏ها پس از موفقیت در آزمون ورودى مقطع کارشناسى ارشد رشته مدیریت دولتى و بازرگانى مشغول به تحصیل شدند.
مرکز امور مشارکت زنان پس از فارغ‏التحصیل شدن این زنان در سال جارى اقدام به برگزارى سمینار پایان دوره این طرح نمود.
خانم شجاعى در این سمینار با توجه به استراتژى توسعه امور زنان گفت: استراتژى توسعه زنان یعنى رسیدن به هدف احقاق حقوق حقه زنان و رفع تبعیض از زنان در رساندن آنان به کمالات. ما زنان را به 5 گروه تقسیم کرده‏ایم: زنان خانه‏دار، زنان شاغل، زنان روستایى و عشایر، دختران جوان، زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست.
رئیس مرکز امور مشارکت زنان در ادامه، آمارى از وضعیت زنان در کشور ارائه داد: کل جمعیت زنان در ایران 32 میلیون نفر است که 81% از این تعداد باسواد 6 سال تا 14 سال هستند. 62% از ورودى‏هاى به دانشگاه و 49% از کل دانشجویان کشور، دختر هستند. 4/17% از اعضاى هیئت علمى دانشگاهها نیز زن هستند. 8/14% از کل جمعیت زنان کشور فعال هستند. 6/30% از کارکنان دولت زن هستند ولى فقط 9/2% از آنها مدیر مى‏باشند.
خانم شجاعى در ادامه به نقش مادرى، فرزندى، همسرى و اجتماعى زنان اشاره کرد و گفت: مأموریت‏هاى مرکز امور مشارکت زنان در دو سطح ملى و بین‏المللى است. در سطح ملى، احقاق حقوق زنان، آموزش و تحقیقات زنان، اعتلاى فرهنگ عمومى جامعه، رشد مشارکت اجتماعى زنان و توسعه اشتغال زنان مد نظر است؛ و در سطح بین‏المللى راهبرى روند مشارکت زنان، معرفى الگوى زن مسلمان و پاسخگویى به ابهامات از اهداف مهم ماست.

کلیساهاى فرانسه‏ خواستار آزادى حجاب مسلمانان شدند

کلیساهاى مسیحى در فرانسه، طى نامه‏اى به رئیس‏جمهورى این کشور خواهان عدم ممنوعیت حجاب براى مسلمانان شدند.
در این نامه، کلیساى کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس، خطاب به ژاک شیراک، از وى درخواست کردند که براى دانش‏آموزان مسلمان در استفاده از حجاب ممنوعیت ایجاد نکند.
در این نامه همچنین با انعقاد سیاست اتخاذشده که مى‏تواند به احساس مسلمانان در طرد شدن از سوى جامعه دامن بزند، افزوده شده است که تنها راه حل این مشکل، موفقیت در ایجاد یکپارچگى است.
گفتنى است ژاک شیراک، رئیس‏جمهورى فرانسه، حجاب مسلمانان را نشانه اعتراض دانسته و معتقد است که باید حجاب را در مدارس فرانسه ممنوع مى‏کرده است.

20 درصد نیروى کار خاورمیانه را زنان تشکیل مى‏دهند

تنها 20 درصد از نیروى کار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، زن هستند. این درصد، یکى از پایین‏ترین ضرایب اشتغال زنان در سراسر جهان است.
زنان در کشورهاى منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به دیگر کشورها، با میزان مشابه درآمد سرانه، از سطح تحصیلات پایین‏تر و درصد اشتغال کمترى برخوردارند. در قطر تنها 13 درصد از نیروى کار را زنان تشکیل مى‏دهند؛ این در حالى است که میزان بى‏سوادى مردان قطرى بیش از زنان این کشور است.
در عربستان نیز تنها 7 درصد از نیروى کار این کشور زن هستند که بیشتر در مشاغل پزشکى زنان و تدریس به هم‏جنسان مشغول به فعالیت هستند.
وابستگى شدید اقتصاد کشورهاى خاورمیانه به نفت، از دلایل اصلى پایین بودن آمار اشتغال زنان در این کشورهاست.

زنان مسلمان هند مسجد مى‏سازند

گروهى از زنان مسلمان هندى در اعتراض به تصمیمات مردان به ویژه در مواردى چون طلاق، تصمیم به ساختن یک مسجد زنانه گرفته‏اند.
تشکیل‏دهنده این گروه، اعلام کرد که «جماعت»، محل حل و فصل اختلافات در مساجد، در مسائل خانوادگى به نفع مردان رأى مى‏دهد و چون زنان اجازه ورود به مساجد را ندارند قادر به اقامه دلایل خود نیستند. لذا این مسجد علاوه بر مکانى براى عبادت، محلى براى حل مشکلات روزانه زنان مسلمان خواهد شد. این مسجد کاملاً زنانه بوده و حتى روحانى آن نیز از میان زنان خواهد بود. پیش از این، هنگامى که زنان به علت بى‏وفایى همسران‏شان و همسرگزینى مجدد آنها به کلانترى مراجعه مى‏کردند، به آنها گفته مى‏شد که به «جماعت» مراجعه کنند که زیر نظر مردان اداره مى‏شود.

آموزش کاریابى به زنان باحجاب بلژیک‏

ویکتوریا، زنى بلژیکى است که از پنج سال پیش مسلمان شده است. او در انجمنى به زنان مسلمان بلژیک آموزش مى‏دهد تا چگونه با حجاب از پس مشکلات خود برآیند.
ویکتوریا گفت: وقتى به اسلام علاقه‏مند شدم، متوجه لزوم حفظ حجاب اسلامى نمى‏شدم و تمایلى به سر کردن روسرى نداشتم؛ اما بعداً متوجه شدم حجاب، مسئله‏اى درونى و روحانى است. حجاب رابطه من با خداست و همیشه به من یادآورى مى‏کند که باید به عنوان فردى مسلمان زندگى کنم.
او براى اینکه تجربیاتش براى زنان دیگر مفید واقع شود به زنان محجبه آموزش مى‏دهد و ترفندهاى مختلف به آنها یاد مى‏دهد تا چگونه با کارفرمایان خود برخورد کنند.
وى اطلاعات خود را در پایگاه اینترنتى «المسلمه» قرار داده و معتقد است هم‏فکرى با زنان محجبه از طریق اینترنت، براى روحیه آنها بسیار مفید است.
ویکتوریا که هدفش ایجاد انگیزه براى زنان محجبه در هنگام تقاضاى کار است، سعى مى‏کند تا زنانى را که پس از پایان تحصیلات به دلیل حجاب از بازار کار فاصله مى‏گیرند، کمک کند. زنانى که به انجمن او مى‏آیند همگى در هنگام مراجعه به بازار کار، با مخالفت کارفرمایان براى استخدام مواجه شده‏اند.

سال یادبود مبارزه با برده‏دارى آغاز شد

سازمان ملل، سال یادبود مبارزه با برده‏دارى در جهان را از روز 10 ژانویه آغاز کرد.
رئیس سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى سازمان ملل متحد در مراسم ویژه این یادبود گفت: با یادآورى مبارزه علیه برده‏دارى، یونسکو مى‏کوشد با کسانى که هنوز هم از حقوق اولیه انسانى خود برخوردار نشده‏اند ابراز همدردى کند.
با کشف ذخایر قاره آفریقا و نیاز به نیروى انسانى ارزان‏قیمت براى توسعه کشاورزى، برده‏فروشى شکل یک تجارت گسترده را به خود گرفت و مردم آفریقا به کشاورزان بزرگ فروخته شدند. برده‏فروشان، اهالى آفریقا را با کشتى به نقاط مختلف جهان و بخصوص آمریکا منتقل مى‏کردند.
در خلال قرن نوزدهم، تجارت برده در تعدادى از کشورها، غیر قانونى اعلام شد. هر چند در برخى کشورها چون آمریکا و بخصوص ایالات جنوبى آن، برده‏دارى هنوز رواج داشت.
در حال حاضر، سازمان‏هاى مدافع حقوق بشر، مقابله با سوء استفاده از نیروى کار، از جمله اجبار به کارهاى دشوار را نوعى برده‏دارى دانسته و با آن مقابله مى‏کند.

زنان، 70 درصد فقیران جهان را تشکیل مى‏دهند

زنان بیش از 70 درصد از جمعیت 842 میلیونى فقیران و گرسنگان جهان را تشکیل مى‏دهند.
در حالى که 70 درصد نیروى کار به ویژه در بخش کشاورزى را زنان تشکیل مى‏دهند و نیمى از آذوقه جهان را تولید مى‏کنند ولى فقط 10 درصد درآمد جهانى به این زنان تعلق مى‏گیرد.
آمارهاى ارائه شده در پنجمین نشست اروپایى حقوق بشر نشان داده است، 25 درصد زنان دنیا حداقل یک بار در طول عمر خود، مورد تجاوز قرار مى‏گیرند و 75 درصد زنان نیز از شوهران خود کتک مى‏خورند.
در ضمن، در این نشست اعلام شد: هر سال 4 میلیون زن و کودک در جهان به صورت کالا براى اهدافى مانند ازدواج اجبارى، فحشا و بیگارى، خرید و فروش مى‏شوند و یک میلیون کودک نیز مستقیماً وارد بازار فساد جنسى مى‏شوند.

80 درصد طلاق‏هاى ایران به خواست زنان است‏

رئیس مجتمع قضایى خانواده در دیدار با وزیر امور خانواده زنان و کودکان تونس، گفت: 80 درصد طلاق‏ها در ایران به درخواست زنان صورت مى‏گیرد.
«حسن حمیدیان» با اشاره بر اهمیت خانواده در قانون اساسى، اصلاح مقررات مربوط به طلاق، روز شدن نرخ مهریه زنان، اصلاح سن ازدواج و قانون ثبت ازدواج و رجوع را از مهم‏ترین تغییرات قانون اساسى در سال‏هاى اخیر دانست.
وزیر امور خانواده، زنان و کودکان تونس نیز کسب حق طلاق را مهم‏ترین دستاورد زنان این کشور عنوان کرد و گفت: سن ازدواج در تونس براى دختران 18 و براى پسران 20 سال، است. بر اساس قانون، زنان در صورت ضرر و زیان از طلاق، قادر هستند تقاضاى جبران کنند و مبلغى را به صورت نقد یا اقساط دریافت کنند.
وى افزود: در صورت عدم پرداخت نفقه از سوى مردان، مبلغ از طریق بودجه‏اى که از سوى دولت تأمین مى‏شود، به زنان پرداخت مى‏شود.

وزیر امور خانواده، زنان و کودکان با اشاره به اینکه از 48 سال پیش تاکنون قانون تعدد زوجات در تونس وجود ندارد، گفت: طرح‏هاى بسیارى در این کشور با هدف ایجاد روابط بین صالح زوجین، تربیت فرزندان، بهداشت روحى و اقتصاد خانواده، عملى شده است.

میزان تسهیلات زنان سرپرست خانوار افزایش یافت‏

میزان اعتبار بیمه خدمات درمانى زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستى کشور، در سال آینده 40 درصد افزایش مى‏یابد.
معاون دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستى کشور گفت: کف و سقف مستمرى زنان سرپرست خانوار، 15 تا 25 هزار تومان است. این رقم تنها مربوط به مستمرى بوده و 40 درصد کمک‏ها نیز به صورت مواردى همچون خدمات درمانى، ودیعه، تعمیر مسکن، خرید وسایل ضرورى، معرفى به بیمارستان‏ها براى استفاده رایگان، در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار مى‏گیرد. با این حساب، در کل، کف و سقف مستمرى دریافتى زنان با خدمات تأمینى رایگان، 25 و 40 هزار تومان مى‏شود.
وى سقف وام خوداشتغالى زنان تحت پوشش این سازمان را 3 میلیون تومان دانست و گفت: وام خوداشتغالى، بیمه خدمات درمانى، ودیعه مسکن، بهبود تحصیلى دانش‏آموزان، تغذیه کودکان زیر سن دبستان و ارتقاى شاخص‏هاى توسعه انسانى زنان سرپرست خانوار، از جمله طرح‏هایى است که سازمان بهزیستى، اعتبارات خود را به آنان اختصاص مى‏دهد.

طرح «دایه رضاعى» در شیرخوارگاهها اجرا شد

مادرانى که در دوره شیردهى هستند مى‏توانند با شرکت در طرح «دایه رضاعى» به مدت دو سال، دوران شیردهى یک نوزاد شیرخوار در شیرخوارگاهها را به عهده بگیرند.
معاون دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزیستى، گفت: این طرح به مدت سه سال به صورت آزمایشى به اجرا در آمده است و در تمام شیرخوارگاههاى مراکز استان‏ها نیز به اجرا در مى‏آید. مادرانى که در این طرح شرکت مى‏کنند، ماهانه 75 هزار تومان اجرت دریافت مى‏کنند.
مادرانى که در این طرح شرکت مى‏کنند، نوزادى را به مدت دو سال در خانواده خود نگه مى‏دارند و پس از اتمام دوران شیردهى در صورت تمایل به فرزندخواندگى این نوزاد، در اولویت هستند و مى‏توانند درخواست فرزندخواندگى را به دادگاه ارائه دهند.

ازدواج‏هاى دانشجویى الگوى مناسب ازدواج آسان‏

رئیس مرکز امور مشارکت زنان با توجه به اینکه بالا رفتن سن ازدواج موجب کاهش بهداشت روانى جامعه مى‏شود، ازدواج‏هاى دانشجویى را الگوى مناسبى براى ازدواج‏هاى آسان دانست.
خانم شجاعى گفت: افزون بر اینکه افزایش سن ازدواج، آسیب‏هاى اجتماعى را دامن مى‏زند، عمیق‏تر شدن فاصله سنى والدین و فرزندان، اختلاف در سلایق و دیدگاههاى دو نسل را در پى دارد.
وى افزود: طرح ازدواج‏هاى دانشجویى از طرح‏هاى موفق در ساماندهى ازدواج جوانان است و تأثیر مطلوبى در ترویج فرهنگ ازدواج آسان و تضعیف آداب و سنن غلط جامعه داشته است.
خانم شجاعى با اشاره به اینکه تا سال 85، تعداد زنان و مردان متقاضى کار برابر مى‏شود، تأکید کرد: سیاستگذاران باید با آموزش اصولى و روش‏هاى صحیح، زمینه‏هاى تسریع همسریابى را فراهم کنند و از دیگر سو با گسترش فرصت‏هاى شغلى، امکان برخوردارى از مسکن ارزان و ارائه مشاوره‏هاى خانوادگى، موجب تحکیم بنیان خانواده‏ها شوند.

تعداد دختران، یک میلیون کمتر از پسران است‏

مشاور فرماندار در امور بانوان در گفتگو با خبرگزارى، گفت: بر خلاف آمارهایى که اعلام مى‏شود، بر پایه آمار سازمان آمار کشور، تعداد دختران یک میلیون کمتر از پسران است.
خانم «نژادبهرام» افزود: ارائه آمارهاى مغشوش مثل آمار بالاى دختران مجرد، باعث مى‏شود که زنان به ازدواج دوم تن دهند و مردان نیز به دنبال ازدواج مجدد باشند. خبر 7 میلیون دختر ازدواج نکرده، جامعه را به سمتى مى‏برد که دختران باور مى‏کنند فرصت انتخاب آنها محدود است.
وى تصریح کرد: باید مسئولین باور کنند که زندگى مجردى در کشور رواج یافته و باید به همه اقشار، اعم از زن و مرد آموزش زندگى تجربى بدهند. دختران زیادى به دلایل مختلف، ازدواج نکرده‏اند، اما همه موارد به دلیل نداشتن فرصت ازدواج نبوده است، بلکه بسیارى از دختران نمى‏خواهند با هر کسى که به سراغ‏شان مى‏رود، ازدواج کنند.

افزایش سن عروسان در انگلیس‏

تعداد عروسان انگلیسى که سن‏شان بیشتر از دامادشان است، رو به افزایش است. تازه‏ترین آمارها نشان مى‏دهد بیش از یک چهارم عروس‏هاى انگلیس، بزرگ‏تر از دامادها هستند.
سنت قدیمى بیشتر بودن سن داماد از عروس در این کشور، در حال فراموشى است. زنان معتقدند مردان دیگر به خاطر زیبایى، جوانى و بچه‏دارشدن، عروس‏هاى جوان نمى‏خواهند بلکه دامادها بیشتر به تعاون و مشارکت زنان، نگرش‏هاى مستقل و آزاد و رشد و تحرک فعالیت‏هاى اجتماعى و جغرافیایى، در پى عروس‏هایى با سن بالا هستند.
مستقل شدن زنان انگلیس از نظر مالى باعث شده است از این پس، زنان هم قدرت انتخاب مساوى با مردان داشته باشند و نگرش سنتى که به مرد قدرت انتخاب بیشتر مى‏دهد، در حال تغییر است.

دختران پاکستان بدون اجازه والدین ازدواج مى‏کنند

دادگاه عالى پاکستان در حکمى اعلام کرده است که دختران مسلمان اجازه دارند بدون کسب اجازه از والدین خود، ازدواج کنند.
دادگاه عالى در یک حکم 26 صفحه‏اى، اعلام کرده که دختر عاقل و بالغ مسلمان مى‏تواند به اراده خود به عقد رسمى در آید و رضایت شخصى وى، شرط اصلى اعتبار قباله ازدواج است.
مردم پاکستان از رسوم ارزش‏هاى سنتى پیروى مى‏کنند و در مناطق روستایى و حتى بیشتر مناطق شهرى، ازدواج‏ها فقط در صورت اخذ رضایت والدین انجام مى‏گیرد.
این سنت قرون متمادى، در پاکستان و کشورهاى همسایه آن جارى است؛ لذا دختران امکان اظهار نظر در باره انتخاب همسر خود را ندارند. حتى در جوامع سنتى، دختران براى اولین بار در مراسم عروسى، داماد را ملاقات مى‏کنند.

نیمى از زنان مجرد ژاپن هرگز ازدواج نمى‏کنند

بیش از نیمى از زنان مجرد ژاپنى در سنین میان 35 تا 54 سال، هرگز قصد ازدواج ندارند. 3/71 درصد از زنان مجرد در این گروه سنى نیز نمى‏خواهند هرگز بچه‏دار شوند.
این مسئله، یک علامت هشداردهنده براى کشورى است که میزان موالید در آن به مقدار قابل توجهى، کاهش یافته است.
با این وجود در مقایسه میان زنان و مردان در همین گروه سنى، مردان، بیشتر به ازدواج و بچه‏دارشدن تمایل دارند.
یک تحصیلگر امور اجتماعى در این زمینه گفت: نوعى خودبسندگى میان زنان ژاپن و وجود گرایش‏هاى شدید مادى‏گرایانه و فردگرایانه در نزد آنان است. زنان بیشتر تمایل دارند که نه به شکل خانوادگى و جمعى، بلکه به صورت فردى به دنبال کسب لذایذ زندگى باشند.

طرح خرید و فروش نوزادان در ایتالیا ارائه شد

براى مقابله با کهنسالى جمعیت در ایتالیا و پایان یافتن رکود تقریبى رشد آن، طرح جلوگیرى از سقط جنین و خرید نوزادان، ارائه شد.
بر اساس این طرح، تمامى زنان باردار مقیم ایتالیا با دریافت 1500 یورو قبل از زایمان، از سقط جنین خوددارى مى‏کنند. این زنان متعهد مى‏شوند که بعد از زایمان، نوزاد خود را به مؤسسه دولتى توزیع فرزند تحویل دهند تا به خانواده‏هاى بدون فرزند واگذار شود.
ناکافى بودن زاد و ولد و رکود رشد جمعیت در ایتالیا، این کشور را با 18 درصد سالمند بیشتر از 65 سال، به پیرترین کشور جهان تبدیل کرده است.
براى ثابت ماندن جمعیت ایتالیا در سطح 57 میلیون نفر فعلى، میانگین بچه‏دار شدن هر زن باید از نرخ کنونى 25/1 به 1/2 فرزند برسد.
یکى از دلایل بروز این وضعیت، مشکلات اقتصادى، نگرش فرهنگى، طلاق، گریز از فرزنددار شدن و افزایش سن ازدواج از 24 به 27 سال است.

130 عروس هندى بدون جهیزیه کشته شدند

به گزارش خبرگزارى در سال 2003 میلادى در دهلى نو، 130 زن به علت نداشتن جهیزیه توسط شوهران خود به قتل رسیدند.
طبق رسوم و سنت‏هاى هند، خانواده داماد، هنگام عروسى، جهیزیه و املاک قابل توجهى از خانواده عروس دریافت مى‏کند و همین رسم موجب شده است که هندوها از داشتن دختر نفرت داشته باشند.
به همین علت برخى از خانواده‏هاى هندى حتى دختران نوزاد خود را به قتل مى‏رسانند. لذا دولت هند به منظور کنترل کشتن نوزادان دختر، برنامه‏اى را آغاز کرده است تا این نوزادان را در مراکز پرورش کودک هر ایالت، از والدین تحویل بگیرد.

کودکان آفریقا یتیم هستند

صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد: پدیده ایدز موجب یتیم شدن بیش از 11 میلیون کودک آفریقایى زیر 15 سال در این قاره شده است.
به گزارش یونیسف تا سال 2010، شمار کودکان یتیم در منطقه حاشیه صحراى آفریقا به 42 میلیون نفر خواهد رسید. نیمى از این 42 میلیون نفر، یکى از والدین و نیمى دیگر، هر دو والدین خود را بر اثر بیمارى ایدز از دست خواهند داد.
درصد قابل توجهى از والدین در آفریقا هم‏اکنون مبتلا به ایدز هستند و اکثر آنان دسترسى به داروهایى که طول عمر بیماران مبتلا به ایدز را طولانى کند، ندارند.
کودکان یتیم آفریقا فاقد سرپرست و سرپناه هستند و در معرض خطر سوء تغذیه و سوء استفاده‏هاى جنسى و جسمى و ابتلا به ایدز قرار دارند.

زنان چین از شوهران‏شان کتک مى‏خورند

تازه‏ترین بررسى‏هاى انجام شده توسط فدراسیون زنان چین حاکى است که 16 درصد از زنان متأهل این کشور از سوى شوهران خود مورد ضرب و شتم و فشارهاى روحى قرار مى‏گیرند.
از آنجایى که یک سوم از زنان چین با مشکل اساسى‏ترى چون تضییع حقوق فردى مواجه هستند، مشکلات خانوادگى تبدیل به یک مشکل عادى شده است.
فدراسیون زنان چین اعلام کرد: میزان شکایات خانوادگى در زنان چین در سال 2002 نسبت به سال قبل از آن 40 درصد افزایش داشته است.
در ضمن، دو سوم کودکان چینى که والدین آنان با مشکلات خانوادگى مواجه‏اند، پدر و مادرشان در کودکى قربانیان خشونت بوده‏اند. 60 درصد از زنانى که از خشونت همسران خود شکایت دارند، از حمله شوهران‏شان به فرزندان خود خبر داده‏اند.
اما با این وجود خبرها حاکى از آن است که مردان چین بامحبت‏تر شده‏اند و 51 درصد از آنها حاضر نیستند اختلافات زناشویى‏شان به طلاق منجر شود.

لحظه تحویل سال نو مشخص شد

تقویم رسمى کشور با همکارى شوراى مرکز تقویم دانشگاه تهران و مؤسسه ژئوفیزیک تهیه شد و به تأیید شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسید.
بر اساس این تقویم، لحظه تحویل سال نو، ساعت 10 و 18 دقیقه و 37 ثانیه، در روز اول فروردین است.
از ویژگى‏هاى این تقویم، ثبت رویدادهاى نجومى قابل رؤیت در ایران و در سال 1383 است. در سال آینده، دو واقعه ماه‏گرفتگى در 15 اردیبهشت و 7 آبان، در پیش خواهیم داشت. در 19 خردادماه هم ساعت 9 و 48 دقیقه صبح، سیاره زهره از مقابل قرص خورشید عبور خواهد کرد.
قابل ذکر است شاخص قبله در روز 26 تیرماه 83، در لحظه اذان ظهر مکه مکرمه، یعنى ساعت 13 و 57 دقیقه به وقت ایران، خلاف سایه است. به این ترتیب خلاف سایه در هر مکان از کشور، جهت حقیقى قبله را نشان مى‏دهد.