نشریات شما

دختران‏

«دختران»، ماهنامه‏اى فرهنگى اجتماعى است که در اولین سال انتشار خود در 64 صفحه ثابت، هر ماه منتشر مى‏شود.
این نشریه هر چند در آغاز راه است ولى پس از پیش شماره خود در مردادماه سال 1381، با اولین شماره مسلسل‏اش از اردیبهشت 82، نشان داد که قصد دارد گام‏هاى بزرگى در زمینه نشریات خاص دختران جوان بردارد.
«دختران»، که رنگ و بویى مذهبى نیز دارد مى‏کوشد تا با مطرح کردن مسائل روز دختران جوان، هر شماره گفتگویى با دختران تازه‏مسلمان‏شده و دختران موفق نیز داشته باشد.
این ماهنامه از نظر صفحه‏آرایى و کیفیت چاپ هم در حد متوسطى است و تمام صفحات داخلى آن دو رنگ مى‏باشد. چهار صفحه جلد نیز طبق معمول اکثر نشریات چهار رنگ مى‏باشد و طرح‏هاى جذابى دارد.
حرف اول، دختر برتر، حقوقى، ورزش دختران، تغذیه دختران و بهداشت، خط زندگى، حرف‏هاى بى‏پرده، هدیه ازدواج، پنجره باز، حرف‏هاى دخترانه، طنز، ادبستان، دوستان، خرده‏ریز، امتحان نهایى، خانه‏دارى آسان، نامه‏هاى دختران و ... از جمله ستون‏هاى ثابت این نشریه مى‏باشد.
پرداختن به درددل‏هاى دختران و مشکلات آنها نیز از مضامینى است که در هر شماره تعدادى از صفحات این نشریه را به خود اختصاص مى‏دهد.
در ستون «حرف‏هاى دخترانه» در آخرین شماره از «دختران» آمده است: «تا حالا شده سختى‏ها به طرفت هجوم بیاورند، امانت را ببرند، احساس کنى شانه‏هایت دیگر طاقت بار سنگین سختى و مصیبت را ندارند؟ یا تا حالا شده غمى بزرگ به دلت بنشیند و راه نفست را تنگ کند یا اینکه یکى در حقت بدى کند، طورى که با هر دم و بازدم، آهى نثارش کنى؟ کم یا زیاد براى همه پیش مى‏آید. مهم چگونه روبه‏رو شدن با این سختى‏ها و مصیبت‏ها است! براى همه اینها مولا على(ع) یک راه نشان مى‏دهد: صبر جمیل.»
امیدواریم شما «دختران بهار» هم براى آشنایى بیشتر با این نشریه تخصصى دخترانه، مطالعه آن را تجربه کنید. پس، دادنِ نشان و نشانى از ما و تفکر و مطالعه از شما.

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگى صدیقه کبرا فاطمه زهرا(س)

مدیر مسئول: مهرشاد شبابى‏
سردبیر: طیبه اسکندرى‏
قیمت: 2500 ریال‏
تلفن: 6955978 - 021
فاکس: 6955977 - 021
صندوق پستى: 486 - 13145
نشانى: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازى، خیابان شهید وحید نظرى، شماره 121
نشانى الکترونیکى: dokhtaran @ Yahoo. Com Mahname