کتابخانه پیام زن


 

کتابخانه پیام زن‏
مرورى بر کتاب‏هاى رسیده‏

مریم کاویانپور

موسوعة الاحادیث الطبیّه ج 1 و 2

محمد محمدى‏رى‏شهرى‏
ناشر: قم - دارالحدیث‏
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: ج اول 396 صفحه، ج دوم 772 صفحه‏
قیمت هر جلد: 50000 ریال‏
نظر به اهمیتى که دانش پزشکى در اسلام دارد مرکز تحقیقات دارالحدیث به جمع‏آورى و تدوین این احادیث در مجموعه‏اى با نام موسوعة الاحادیث الطبیه (دانش‏نامه حدیث‏هاى پزشکى) همت گمارده است. در این کتاب احادیثى در باره بهداشت و درمان بیمارى‏هاى جسمى مطرح شده است. هدف از تدوین این کتاب آماده‏سازى مجموعه احادیث مرتبط با طب براى استفاده محققان و ارزیابى دقیق از راه آزمایش و در نتیجه بهره‏گیرى از آن از سوى پژوهشگران و متخصصان است.
مطالب این کتاب در 5 فصل سامان یافته است. فصل نخست، درباره طبابت از دیدگاه اسلام و آداب و مسئولیت این حرفه است. فصل دوم، بیمارى و حکمت آن و پرستارى و عیادت از بیمار را تبیین مى‏کند. آشنایى با دستگاههاى مختلف بدن و چگونگى عملکرد و نگهدارى آن در سومین فصل آمده است. فصل چهارم کتاب عهده‏دار بیان نقش خوردن و آشامیدن در سلامتى و بیمارى است که در آن از آداب خوردن و آشامیدن نیز سخن رفته است. درمان با غذاها، میوه‏ها و گیاهان دارویى مطالب آخرین فصل کتاب را تشکیل مى‏دهد.

شاید کسى در بزند

رحمت‏اللَّه امیدوار
ناشر: انتشارات ساحت‏
نوبت چاپ: اول / 1382
تعداد صفحه: 134 صفحه‏
قیمت: 10000 ریال‏
این کتاب مجموعه داستانى است که در بر گیرنده 10 داستان کوتاه مى‏باشد.
«سایه تمام نامه‏ها را یک جا جمع کرد. کبریت کشید. شعله کبریت رقصید. کبریت را به توده نامه‏ها نزدیک کرد. زود پشیمان شد. دستش را عقب کشید. کبریت لاى سبابه و شستش آنقدر باقى ماند تا سوزشى احساس کرد. چوب سوخته و سیاه را پرت کرد. نامه‏ها را برداشت. شروع کرد به پاره کردن‏شان. ریز ریزشان کرد. توده بزرگ، کوچک شد. آنها را در پاکت بزرگى ریخت. بعد یک برگ کاغذ برداشت و رویش نوشت: ...»
داستان‏هاى مجموعه «شاید کسى در بزند» حول و حوش مسائل خانوادگى و زنان است و در هر اثر سعى دارد حرف نگفته دل کسى را بر ملا کند.

دنیاى زن در گفتگو با علامه سیدمحمد حسین فضل‏اللَّه‏

واحد ترجمه دفتر پژوهش و نشر سهروردى‏
ناشر: دفتر پژوهش و نشر سهروردى‏
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 408 صفحه‏
قیمت: 28500 ریال‏
زن به عنوان نیمى از پیکره بشریت، برخوردار از حقوق ویژه و در بعد انسانى، برابر با نیمه دیگر آن یعنى مرد است. آیت‏اللَّه سیدمحمدحسین فضل‏اللَّه در «دنیاى زن» که در قالب پرسش و پاسخ ارائه شده و همین امر بر جذابیت آن افزوده، کوشیده تا این واقعیت را نشان دهد و چهره واقعى زن مسلمان را شجاعانه و بر اساس باورهاى اصیل اسلامى ترسیم کند. او همچنین کوشیده از طریق گوشزد کردن آن قید و بندهایى که دنیاى معاصر اولاً به بهانه احقاق حقوق از دست رفته زن و به نام آزادى بر گردن او نهاده و ثانیاً با پررنگ جلوه دادن شخصیت زنانه وى و نهایتاً مبدل ساختن او به یک کالاى مصرفى جنسى او را به تباهى کشانده است، شخصیت انسانى و اسلامى وى را احیا سازد.

آشنایى از آن سوى افق (مجموعه مقالات و سخنرانى‏هاى سمینار بزرگداشت پروفسور آنه‏مارى شیمل)

ناشر: انتشارات باز
نوبت چاپ: اول / 1382
تعداد صفحه: 95 صفحه‏
در بین ایران‏شناسان برجسته خارجى، نام خانم پروفسور آنه‏مارى شیمل از بسیارى جهات درخشش خاصى دارد. این بانو که به زبان فارسى، عربى، ترکى و اردو آشنایى کامل داشت در تحقیق و پژوهش در بسیارى از حوزه‏هاى مطالعات ایرانى سخت کوشا و بردبار بوده است. به منظور بزرگداشت خاطره و یادبود این بانوى فرزانه و ابراز احترام به کوشش‏هاى علمى صمیمانه و صادقانه او به مطالعات ایرانى، بخش فعالیت‏هاى ویژه شانزدهمین نمایشگاه بین‏المللى کتاب تهران، سمینارى با شرکت استادان ایرانى و خارجى برگزار نمود.
این کتاب مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات ارائه شده در آن سمینار است.

رشوه و احکام آن در فقه اسلامى‏

حمیدرضا دادوئى دریکنده‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى)
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 267 صفحه‏
قیمت: 18500 ریال‏
رشوه یکى از بیمارى‏هاى مهلک در همه نظام‏هاى حکومتى و ادارى است. به طورى که ذهن و اندیشه بسیارى از دانشوران را براى از بین بردن آن به خود مشغول کرده و ساز و کارهایى براى آن در نظر گرفته‏اند. اسلام از دیرباز بدین موضوع توجه کرده و احکام و دستورهایى براى مبارزه با این آفت صادر کرده است. آگاهى از این احکام، ضرورى‏ترین امر در جهت سالم‏سازى روابط ادارى است. این کتاب در دو فصل، این موضوع را از دیدگاه آیات، روایات و نظریه‏هاى فقهى کاویده است.

اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسى اسلام‏

رضا خراسانى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 216 صفحه‏
قیمت: 16500 ریال‏
این اثر بر آن است که رابطه اخلاق و سیاست را در اندیشه سیاسى اسلام جستجو کند. با توجه به گستردگى مباحث در این حوزه، نقطه تمرکز پژوهش، دوره میانه یا دوره اوج شکوفایى تمدن اسلامى است. بر این اساس چگونگى رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه متفکران بزرگ شیعه و اهل سنت این دوره یعنى ابوعلى مسکویه رازى، خواجه نصیرالدین طوسى، ابوالحسن ماوردى و ابوحامد غزالى، پرسش اساسى کتاب است که در پاسخ به آن، نگارنده معتقد است که در اندیشه سیاسى دوره میانه اسلامى اخلاق بر سیاست، تقدم داشته است.

سیرى در کانون نویسندگان ایران‏

مسلم نجفى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ:اول / 1383
تعداد صفحه: 240 صفحه‏
قیمت: 17000 ریال‏
آشنایى با جریان‏هاى گوناگون سیاسى و فرهنگى در تاریخ معاصر ایران، امرى بایسته است. این جریان‏ها را مى‏توان به طور کلى به دو دسته خودى و غیر خودى تقسیم کرد که جریان اخیر یا متأثر از شرق فرهنگى است و یا غرب فرهنگى.
«سیرى در کانون نویسندگان ایران» در چهار فصل، یکى از حرکت‏هاى سیاسى و فرهنگى تاریخ معاصر را مى‏کاود.

چهره‏ها در حماسه کربلا

محمدباقر پورامینى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1382
تعداد صفحه: 368 صفحه‏
قیمت: 22000 ریال‏
در حماسه کربلا چهره‏هایى هستند که با ایمان و رشادت مثال‏زدنى به سوى حق شتافتند و در مقابل نیز چهره‏هاى دیگرى هستند که دنیاپرستى، مرگ‏گریزى، قدرت‏خواهى و عوام‏زدگى عقل و خردشان را ربود و شقاوت را نصیب‏شان ساخت. این اثر با استفاده از منابع معتبر، شرح مفصلى است از آن حادثه سترگ و چهره‏هاى نیک و بدى که آن را خلق کردند.

این گونه باور کنیم (سیرى در عقاید)

احمدعلى احمدى شاهرودى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: ششم (اول این ناشر) / 1383
تعداد صفحه: 472 صفحه‏
قیمت: 38000 ریال‏
خدا، انسان را بیهوده نیافرید و در او فطرت خداجویى و کمال‏خواهى قرار داد و راه نیک و بد را بدو نمایاند. او پیامبران را فرستاد تا عقل‏هایشان را از زیر بارهاى نادانى و تعصب‏هاى بى‏جا برهانند و آزاد گردانند. آنان نیز مردم را فرا خوانده‏اند که به خدا و معاد ایمان آورند و بعد از انبیا، راه هدایت را از جانشینان‏شان پى بگیرند.
«این گونه باور کنیم»، سیرى است در این امور، با استدلال‏هاى منطقى، تألیف آیت‏اللَّه احمدى شاهرودى از شاگردان برجسته آیت‏اللَّه العظمى بروجردى.
کتاب در 5 بخش سامان یافته و با فهرست‏هاى گوناگون سودمندتر و کاراتر شده است.

طلایه‏دار صبح‏

تهیه و تدوین: جمعى از نویسندگان حوزه‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1383
تعداد صفحه: 632 صفحه‏
قیمت: 39000 ریال‏
این کتاب روزنى است به روشنایى اندیشه‏هاى درخشان و زلال شهید مرتضى مطهرى، اندیشه‏ورى از قبیله نور که به فردا مى‏اندیشید و پیش‏تر از زمان در حرکت بود؛ مى‏پویید و عرصه‏ها و راههاى نارفته را در مى‏نوردید.
«طلایه‏دار صبح» برگى است از اندیشه‏هاى زلال شهید مطهرى در کارنامه مجله حوزه.

زن و عدالت اجتماعى‏

آیت‏اللَّه هاشمى رفسنجانى‏
ناشر: انتشارات سفیر صبح‏
نوبت چاپ: اول / 1380
تعداد صفحه: 248 صفحه‏
قیمت: 7500 ریال‏
این کتاب مجموعه‏اى است مدون از بیانات آیت‏اللَّه اکبر هاشمى رفسنجانى که در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران در سال‏هاى 65 - 1364 ایراد فرمودند.
عناوینى که در این کتاب آمده بدین شرح است:
زن و حقوق فردى، زن و استقلال اجتماعى، ضرورت ازدواج، ازدواج دائم و موقت، انتخاب همسر، زن و استقلال مالى، نقش زن در تحکیم خانواده، زن و مسئله پوشش.

معرفت اشراقى‏

همت سهراب‏پور
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: اول / 1382
تعداد صفحه: 88 صفحه‏
قیمت: 6500 ریال‏
معرفت اشراقى، تابش حقایق و واقعیت‏هاى عالم هستى بر جان آدمى بدون مقدمات حسى و برهانى است. این نوع آگاهى که یکباره و بدون مقدمه، چونان برقى درخشنده بر صفحه دل آدمى جلوه‏گر مى‏شود، در آموزه‏هاى دینى، جایگاه ویژه‏اى دارد.
جذبه این معرفت به گونه‏اى است که عارفان و سالکان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در پرتو آن، گنجینه ادبى - عرفانىِ بى‏نظیرى پدید آمده است. اما این معرفت چیست و چگونه مى‏توان بدان دست یافت، موضوعى است که این اثر در 6 بخش بدان پرداخته است.

شرح خطبه حضرت زهرا(ع)

آیت‏اللَّه سیدعزالدین حسینى زنجانى‏
ناشر: بوستان کتاب قم (مرکز انتشارات ...)
نوبت چاپ: هشتم / 1383
تعداد صفحه: 704 صفحه‏
قیمت: 58000
تأمل و اندیشه در گفتار حضرت زهرا(س) ما را به حقایقى رهنمون مى‏سازد که مطالعه هیچ کتابى آن را به دست نمى‏دهد؛ حقایقى چون بر حق بودن این خاندان، پایمال شدن حق و حقوق ایشان، سکوت سنگین و دردآور بعضى اصحاب در قبال این عزیزان و ...
«شرح خطبه حضرت زهرا(س)» عنوان اثرى است که با موشکافى و باریک شدن در سخنان آن حضرت نشان دقایقى باشد که در روشن کردن حقانیت این خاندان نقش بسزایى دارد؛ دقایقى که بسیارى از روى بغض و کینه آن را ندیده گرفته‏اند.