امان از چشم و هم‏چشمى فرزندان‏

مترجم: پگاه امیردیوانى‏
منبع: سایت Child Health

بابا، اون دوباره رفته توى اتاقم و به وسایلم دست زده!
مامان، اون اسباب‏بازى‏هاى مرا خراب کرده!
اول من! اول من، اول من!
آیا این جملات به گوش شما آشناست؟ اگر شما بیش از یک فرزند داشته باشید، احتمالاً باید این جملات را شنیده باشید، زیرا این موارد از مثال‏هاى متداول «رقابت‏هاى خواهر و برادرى» و یا «کشمکش‏هاى خواهر و برادرى» مى‏باشد. اما چرا این رقابت‏ها بین کودکان رخ مى‏دهد و چگونه مى‏توان بین آنها صلح و آشتى برقرار کرد؟

آیا رقابت بین خواهر و برادر مى‏تواند مفید باشد؟

درگیرى بین خواهر و برادر مختص انسان نیست. این مورد تقریباً در تمام گونه‏هاى حیوانات که همزمان چند بچه را بزرگ مى‏کنند، رخ مى‏دهد. اگر چه کودکان انسان اغلب مجبور به رقابت بر سرِ غذا و سرپناه نیستند، سایر تأثیرات چنین کارى ممکن است در طولانى‏مدت مفید واقع شود. براى مثال، یادگیرى مواجهه با مخالفت‏ها و منازعات با یکى از خواهران یا برادران، برخى مهارت‏هاى مهم را در کودک مانند، ارزش قایل شدن براى تفکرات سایرین، سازش و گفتگو و کنترل حالات خشونت‏آمیز، تقویت مى‏کند. به همان نسبت که رقابت خواهر و برادرى مى‏تواند در یادگیرى این مهارت‏هاى مهم در کودکان مفید باشد، خانواده شما مى‏تواند تا حد خاصى این منازعات را تحمل کند و کشمکش‏ها را تحت کنترل داشته باشد. براى این منظور، شما به درک درستى از بسیارى عوامل که در تکرار و شدت درگیرى‏هاى بین خواهر و برادر مؤثر هستند، نیاز دارید.

چرا کودکان دعوا مى‏کنند؟

بیشتر خواهر و برادرها نسبت به هم حس حسادت و یا رقابت دارند که باعث داد و بیداد و دعوا بین آنها مى‏شود و ما آن را «رقابت خواهر و برادرى» مى‏نامیم. عوامل چندى وجود دارند که باعث تکرار و تشدید رقابت مى‏شود، از جمله:

1- خصوصیات شخصى‏

ساختار خانواده تنها بخشى از قضیه است. کشمکش‏هاى بین خواهر و برادر اغلب به دلیل ویژگى‏هاى شخصى کودکان است که بهانه‏گیر، بى‏حوصله، عصبى و سرخورده هستند. به علاوه، کودکانى که در پیشرفت برخى مهارت‏ها نظیر زبان، دقت، تمرکز و روابط اجتماعى ضعیف هستند، بیش از دیگران با خواهر و برادر خود دچار اختلاف مى‏شوند.

2- نقش خانواده‏

تحقیقات اخیر نشان مى‏دهد که وظایف خانوادگى نیز مى‏تواند بر درگیرى‏هاى خواهر و برادر مؤثر باشد. این پژوهش‏ها همچنین بیان مى‏کند که احتمال رقابت‏هاى خواهر و برادرى در شرایط زیر بسیار ضعیف است.
هنگامى که والدین در صدد یافتن راه حل‏هایى براى مقابله با مشکلات روزمره و مواجهه با ناملایمات به روش‏هایى کاملاً انسانى، ثمربخش و به دور از خشونت باشند.
یک قانون خانوادگى کلى یا اتفاق نظر وجود داشته باشد که هر گونه برخورد فیزیکى و توهین را ناپسند بداند.
زمانى که اعضاى خانواده از فعالیت‏هایى که براى افراد دیگر جالب است، لذت ببرند.
روابط خواهر و برادرى تا حدودى نشان‏دهنده میزان سازگارى خانواده است و بنابراین تلاش در جهت بهبود وظایف خانوادگى ممکن است باعث کاهش رقابت‏هاى خواهر و برادرى شود.

3- سینما و تلویزیون‏

پژوهش‏ها حاکى از آنند که قرار گرفتن در معرض تصاویر خشن سینما و تلویزیون، خطر رفتارهاى تهاجمى را در میان کودکان افزایش مى‏دهد. این امر بخصوص در مورد کودکانى که پیش از این مستعد چنین رفتارهایى بوده‏اند، صادق است. به علاوه تلویزیون و فیلم‏هاى آن مى‏تواند ارتباطات خواهر و برادرى را به تصویر بکشد. آنچه از تحقیقات برمى‏آید آن است که در فیلم‏هاى تلویزیونى مخصوص کودکان، درگیرى‏ها و بى‏احترامى‏هاى خواهر و برادر نسبت به هم یک امر عادى شده است. با در نظر گرفتن این موارد، کم کردن تعداد برنامه‏هاى خشونت‏آمیزى که کودکان تماشا مى‏کنند، شاید بتواند مفید باشد. اگر کودکان این نوع برنامه‏ها را تماشا مى‏کنند، همراه‏شان شوید و در باره آنچه مى‏بینید، با آنها صحبت کنید.
شما مى‏توانید مهارت‏هاى دیدارى دقیق را از طریق کمک به کودکان براى فهم پیامد این خشونت‏ها در زندگى‏شان و طرح راههاى غیر خشونت‏آمیز براى حل مشکلات موجود در یک فیلم یا برنامه خاص به آنها آموزش دهید.

چکار مى‏توان کرد؟

درک بهتر شما از رقابت‏هاى خواهر و برادرى به شما کمک مى‏کند تا در هنگام داد و فریاد فرزندان‏تان بتوانید آنها را راهنمایى کنید. این رهنمودها را به کار بندید.
- اصلاً واکنش نشان ندهید. فقط زمانى که خطر آسیب‏هاى بدنى وجود دارد، در مشاجرات‏شان دخالت کنید.
- کودکان‏تان را تشویق کنید تا در هنگام بحران خودشان تصمیم بگیرند. اگر قصد مداخله دارید، سعى کنید مشکلات را همراه آنها حل کنید نه براى آنها.
- کودکان را از هم جدا کنید تا آرام شوند، سپس آنها را متقاعد کنید به توافق برسند که از دعوا دست بردارند یا اختلاف را حل و فصل کنند.
- زیاد اصرار نکنید تا مسبب دعوا را بشناسید. هر دو نفر را مقصر بدانید، یعنى هر کس درگیر بوده به نوعى پاسخگو است.
- اگر کودکان‏تان هر از چند گاه بر سر موارد خاصى مانند تلویزیون یا بازى‏هاى کامپیوترى با هم دعوا مى‏کنند، برنامه‏ریزى کنید تا مشخص شود در هفته هر کودک چه زمانى مى‏تواند از بازى استفاده کند.
- اگر درگیرى‏هاى کودکان‏تان مدام تکرار مى‏شود، جلسات هفتگى ترتیب دهید و در آن قوانین خانوادگى‏تان را در باره منازعات مرور کنید و موفقیت‏هاى خانواده‏تان را در کاهش جنگ و دعوا گوشزد نمایید.

استفاده از کمک‏هاى متخصصین‏

در درصد کمى از خانواده‏ها، کشمکش بین خواهر و برادرها به اندازه‏اى شدید است که بعید به نظر مى‏رسد بدون کمک گرفتن از روانشناس، روانپزشک یا دیگر متخصصین بهداشت روانى رفع شود.
در موارد زیر باید از کمک این افراد استفاده نمود.
دعوا به قدرى شدید باشد که منجر به مشکلات زناشویى شود.
دعوا باعث آسیب‏هاى بدنى به یک یا چند تن از اعضاى خانواده گردد.
به عزت نفس یا بهداشت روانى اعضاى خانواده آسیب رسیده باشد.
دعوا باعث اختلالات روانى دیگرى نظیر افسردگى یا اعتیاد به مواد مخدر شود.