نویسنده

 

سرود فردا

فاطمه نیازى‏

پروین داوودى‏فرد - پولادشهر اصفهان‏

پیوستن‏تان را به جرگه سرایندگان «سرود فردا» تبریک مى‏گوییم. دو غزل زیباى شما نشان مى‏دهد که شعر را خوب مى‏فهمید اما نقاط ضعف اندکى در درک وزن دارید. مثلاً:
الف - در غزل حسرت (مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن) در بیت‏هاى دوم (طوفانى دیده)؛ هشتم: (در این بى‏تابىّ طوفان) نمى‏توان هجاى کوتاه را به هجاى بلند تبدیل کرد. این اشکال به همراه وجود هجاى اضافى در بیت‏هاى چهارم و هفتم، از یکدستى موسیقى شعرتان کاسته است.
ب - «آخرین افسانه» شما به مراتب نسبت به غزل پیشین، پخته‏تر و پویاتر است، با این حال تأمل در بیت‏هاى 9، 7 و 5، براى از بین بردن اشکال وزن و ارتباط معنایى بیشتر بین واژه‏ها و تعابیر توصیه مى‏شود تا این آخرین فسانه، شما را به ژرفاى حقیقت شعر نزدیک‏تر کند.
منتظر شعرهاى خوب‏تان هستیم.

هدى باقریان - جهرم‏

اگر چه شعر «غروب»تان «تلخ» است اما «جام شفق» را پشت سر مى‏گذارد و نشان مى‏دهد در صورت مطالعه و تفحص جدّى در شعر نو، موفق‏تر خواهید شد. نباید از نظر دور داشت که وزن و موسیقى در شعر نیمایى نیز وجود دارد اما به دلیل کوتاه و بلند بودن مصراع‏ها، درک آن با شنیدن کمى دشوار است.
در شعر نخست شما نیز، بازنگرى در بیت‏هاى 8 و 7، براى رفع اشکال وزن و بیت 6، براى برگزیدن واژه کامل‏تر به جاى مستانه (که قید است و نمى‏تواند معناى مورد نظر شما را برساند)؛ ضرورى است. قافیه بیت دوم نیز باید به جاى وزین، وزان باشد تا صفت وزیدن را تداعى کند.
موفق باشید.

سیدجعفر علوى‏امیر - قم‏

ضمن سپاس از همراهى‏تان با مجله و غزل‏هاى پر محتوا و روان‏تان، اگر علامت جمع «ها» از پایان قافیه‏ها حذف شود (مهتاب، شب‏تاب، بى‏آب و ...) هیچ اشکالى به وجود نمى‏آید. به بیان دیگر، جاى خالى این هجا، در تکمیل معنا نه تنها احساس نمى‏شود بلکه نابه‏جا به نظر مى‏رسد. تنها در این میان بیت:
«مرداب دگر رسیده تا گردن‏مان‏
بشتاب و بیا به جنگِ مردابى‏ها»
از این مشکل مبراست. منتظر شعرهاى دیگرتان هستیم.
سربلند باشید.

ابوالفضل صمدى رضایى (کیانا) - مشهد

شعرهایى که پیش از این از شما در مجله چاپ شده، در مقایسه با اشعار ارسالى متعلق به سه سال پیش پخته‏تر و کامل‏تر شده است. امید است با جدّیت و اراده‏اى که در شما سراغ داریم، این سیر رو به رشد با گام‏هاى استوارتر طى شود.
داستان شاعر شدن شما در غزل زیبایتان، ضمن آنکه روایت شیرینى از آغاز سفر شعر است، لطیف، زنده و کامل مى‏باشد. همچنین تصمیم سرایش حوادث انقلاب، جالب و بدیع است اما به صرف وقت، دقت، مطالعه و صبر فراوان نیاز دارد که مطمئناً شما از عهده این مهم برمى‏آیید.
ما را از شعرهاى خوب‏تان بى‏نصیب نگذارید.