به سوى آینده


 

به سوى آینده‏

هر دختر نوجوانى به آینده خویش مى‏اندیشد. او به آینده خود مدام مى‏اندیشد و براى آن نقشه مى‏کشد اما آیا در عصرى که شاهد تغییرات پى‏درپى و شگرف پیرامون هستیم، مى‏توان با معیارهاى گذشته، آینده را پى‏ریزى کرد؟ روند سریع تغییرات عرصه‏هاى مختلف زندگى باعث مى‏شود تا بسیارى از راههایى که قبلاً تجربه شده و حتى مؤثر بوده‏اند، گاهى کم اثر و در برخى موارد منسوخ شوند. اما در عین حال سؤالى که براى همه نوجوانان دختر مى‏تواند مطرح باشد این است که بهترین و مؤثرترین راه در تجسم راه آینده کدام است؟
براى تجسم آینده مى‏توان به چند نکته اشاره داشت:
1- آرزوهاى بسیار و بزرگ داشته باشیم.
همه ما در دوران بچگى وقت و انرژى فراوان را صرف خیالبافى و رؤیاپردازى‏هایمان مى‏کردیم. اما کم کم به دلیل مشغله‏هایى همچون تحصیل، قوه تخیل‏مان را به کنارى مى‏نهیم. اما براى هر دختر نوجوانى که به آینده‏اش مى‏اندیشد، فعال نگه داشتن قدرت و قوه تخیل لازم و ضرورى است.
2- به سال‏هاى آتى بیندیشیم، سپس براى امروزمان برنامه‏ریزى نماییم. این روش ما را از گرایش درونى و ذاتى که همانا اتصال گذشته به آینده است به سوى ایجاد قوه تخیلى قدرتمند و حقیقى سوق مى‏دهد و به این ترتیب الگوى سنتى ما که تفکر به منظور عبور از مشکل و دستیابى به راه حل مناسب است را به حالت تعلیق در مى‏آورد. در این صورت مجموعه‏اى از تصاویر که در واقع مواد اولیه رؤیاها مى‏باشند وارد ذهن شده و همین تصاویر اساس قوه تخیل ما را تشکیل خواهند داد. حال مى‏توانیم آینده خود را تجسم و اهداف‏مان را تعیین نماییم.
3- خود را به جاى دیگران بگذاریم. خواندن کتاب، روزنامه‏ها و مجلات، تماشاى فیلم و ... به ما در درک و فهم گرایش‏هاى جدید کمک خواهد نمود.
4- براى خود الگو یا الگوهایى انتخاب کنیم. فرد یا افرادى را پیدا کنیم که داراى خصوصیاتى باشد که ما آرزوى رسیدن به آن را داریم. او را به عنوان الگو قرار داده و از رفتارش درس بگیریم.
5- به دیگران کمک کنیم. با کمک کردن به دیگران در واقع به خودمان کمک کرده‏ایم. یکى از سریع‏ترین راههاى تغییر امیال و گرایش‏ها، عدم تمرکز بر خود و توجه به دیگران است.
6- کمى هم از دوستان‏مان کمک بگیریم. اجازه دهیم اطرافیان‏مان بدانند که ما چه مى‏کنیم. کمک‏هاى اطرافیان را که به ایجاد نگرش‏هاى جدید در ما مى‏انجامد یادداشت و نقطه نظرات‏مان را به آن بیفزاییم. هر چه بیشتر احساس کنیم جزیى از یک گروه هستیم، موفقیت بیشترى نصیب‏مان خواهد شد.
7- براى خود یک مربى داشته باشیم. یادمان باشد در رسیدن به آرزوهاى بزرگ و بنیادین حتماً از وجود یک مربى یا مشاور سود جوییم. این افراد مجرب و باتجربه احتمال شکست و ناکامى ما را کاهش و در نیل به اهداف یارى‏مان خواهند کرد. ضمن اینکه چه بسا افکار و ایده‏هاى جدید و متنوعى را در اختیار ما قرار دهند.
8- و سرانجام به خاطر داشته باشیم در مواردى که به آینده مى‏اندیشیم و رؤیاى آن را در سر مى‏پرورانیم از قضاوت‏هاى آنى و زودگذر بپرهیزیم. اصولاً به خاطر داشته باشیم که بیشترین تغییرات به تدریج و در طیف گسترده‏اى از زمان رخ مى‏دهند. به این ترتیب است که بسیارى از افکار ناآزموده و خام دیروز به افکار سازنده و مؤثر امروز بدل مى‏شوند. چنانچه در مدت زمان کوتاه به نتیجه مطلوب دست نیافتیم ناامیدى به خود راه ندهیم. باید براى جامه عمل پوشانیدن به رؤیاهاى خود به تلاش‏مان ادامه و بر آن بیفزاییم. اینچنین است که سوار بر اسب رؤیاها به سوى آینده‏اى درخشان در حرکت خواهیم بود.