اخبار


 

اخبار

زنان «شناسنامه سیاسى» مى‏گیرند

اجراى طرح «تهیه شناسنامه سیاسى زنان ایران» با برگزارى جلسات تخصصى و استفاده از نظر مشاوران در خصوص چارچوب‏هاى اولیه آن در وزارت کشور آغاز شد.
در این طرح، اطلاعات واحدهاى مختلف سیاسى، اجتماعى وزارت کشور و مرکز آمار ایران و همچنین یافته‏هاى طرح مشارکت سیاسى زنان و اطلاعات دریافت شده از استان‏ها در قالب فرم‏هایى گردآورى شده و کلیه اطلاعات به ترتیب استانى تنظیم شده است.
مرحله نهایى ورود اطلاعات طرح تهیه شناسنامه سیاسى زنان در حال انجام است و کلیه مراحل طرح زیر نظر مشاوران علمى انجام مى‏شود.

فعالیت زنان بازرگان ایران توسعه مى‏یابد

رئیس شوراى زنان بازرگان اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران گفت: زنان جوان زیادى وجود دارند که شوراى بازرگانى زنان با همکارى اتاق، سعى در مطرح نمودن فعالیت‏هاى این زنان در عرصه بین‏المللى دارد.
«فاطمه شعبانى» رئیس شوراى زنان بازرگان اتاق بازرگانى کشور در دیدار با همسر شهردار لندن با اشاره به تشکیل شوراى زنان بازرگان اتاق بازرگانى ایران، هدف از تشکیل این شورا را ارتقاى فعالیت‏هاى زنان بازرگان عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که زنان بتوانند در عرصه‏هاى تصمیم‏گیرى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى فعالیت بیشترى داشته باشند. در حال حاضر هیچ مانع حقوقى براى فعالیت تجارى زنان در حوزه گردشگرى، کارخانه‏دارى، شرکت‏هاى حمل و نقل داخلى و بین‏المللى و صنایع دستى وجود ندارد و عدم توسعه بنگاههاى مربوط به زنان به عدم منابع مالى و سرمایه‏اى زنان برمى‏گردد که آنان را در تنگنا قرار داده است.
همسر شهردار لندن نیز گفت: در انگلستان تمامى شوراهایى که در خصوص زنان فعال هستند، خصوصى مى‏باشند و حمایت دولتى روى آنها نیست. زنان در تمام دنیا نگرانى‏هاى مشترکى در زمینه زندگى خانوادگى، موقعیت اجتماعى و فرزندان‏شان دارند.

نرخ باسوادى زنان عشایر به 40 درصد رسید

رئیس مرکز امور مشارکت زنان گفت: نرخ باسوادى زنان و مردان عشایر به ترتیب به 40 و 60 درصد رسید.
خانم شجاعى گفت: ایجاد عدالت جنسیتى در محیطهاى عشایرى و روستایى باید در برنامه‏ریزى‏ها و سیاستگذارى‏هاى کلان کشور مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. زنان جامعه ما استیفاى کامل حقوق در محیط خانواده و جامعه را طلب مى‏کنند و براى دستیابى به استقلال رأى و آزادى کامل در جهت انتخاب‏هایى که خودشان صلاح مى‏دانند، پافشارى مى‏کنند و به تحمیل کارهاى طاقت‏فرسا و سخت به زنان معترضند.
رئیس مرکز امور مشارکت زنان تأکید کرد: با توجه به اینکه امروزه محیطهاى اجتماعى بازتر شده و ارتباطات گسترش یافته است، لذا خواسته‏ها و نیازهاى زنان نیز متفاوت از گذشته شده است، بنابراین شناخت دنیاى جدید زنان براى برنامه‏ریزان و سیاستگذاران امرى ضرورى است.

مستمرى زنان سرپرست خانوار 3 برابر خواهد شد

معاون اجتماعى سازمان بهزیستى اعلام کرد: در سال جارى مستمرى زنان سرپرست خانوار 3 برابر مى‏شود.
«حسن علم‏الهدى» معاون اجتماعى سازمان بهزیستى گفت:
در سال جارى براى افزایش مستمرى زنان سرپرست خانوار تلاش زیادى کردیم که توانستیم در مستمرى آنها تغییرات خوبى ایجاد کنیم.
وى افزود: زنان سرپرست خانوار براى تأمین زندگى خود با مشکلات زیادى روبه‏رو هستند و افزایش مستمرى آنها جزو برنامه‏هاى اصلى بهزیستى محسوب مى‏شود.
به گفته علم‏الهدى، برخى از زنان سرپرست خانوار، براى تأمین زندگى خود به کارهاى غیر معمول مشغول هستند که باید بهزیستى با کمک آنها در مقابل چنین اقداماتى بایستد.
معاون اجتماعى سازمان بهزیستى با اشاره به تعداد زیاد زنان سرپرست خانوار گفت: «در حال حاضر تعداد زیادى از زنان سرپرست خانوار در نوبت دریافت مستمرى و امکانات هستند که بهزیستى قصد برطرف کردن مشکلات آنها را دارد».

تشکیل «خانه زنان» براى بانوان تحت خشونت خانواده‏

طرح تشکیل «خانه زنان» در حمایت از بانوانى که مورد بى‏مهرى و خشونت اعضاى خانواده و محارم خود قرار مى‏گیرند، مورد بررسى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، این طرح بر اساس بررسى‏هاى اولیه‏اى که دفتر امور زنان وزارت کشور در خصوص بانوانى که به نوعى مورد بى‏مهرى محارم خود قرار مى‏گیرند و ضمن آنکه دچار استیصال شده، از منزل خارج مى‏شوند، ارائه شده است. شوراى اجتماعى کشور در این طرح، تشکیل مراکزى را براى زنان متأهل محترمه، آبرومند و سالمى که مورد تعرض همسر، فرزند، برادر و پدر خود قرار مى‏گیرند و از منزل خارج مى‏شوند، تحت عنوان «خانه زنان» ضرورى دانسته است.
مدیر دبیرخانه شوراى اجتماعى کشور در آخرین گردهمایى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در باره این خانه‏ها توضیح داد که این مراکز با خانه «پناه‏جو» که تحت نظارت سازمان بهزیستى دایر شده است و با مقوله دختران فرارى و زنان خیابانى سر و کار دارد، کاملاً متفاوت است و تنها خاص زنان متأهل و در معرض آسیب مى‏باشد.
«محمود طیبانى» افزود این طرح در ابتداى امر قرار است در 8 استان کشور به صورت آزمایشى اجرا شود تا میزان اعتبار آن مشخص شده و همچنین امکانات لازم، شرایط متناسب و تجربیات حاصل از آن، ارزیابى شود.

دولت از زنان سرپرست خانوار و زنان باردار و شیرده حمایت مى‏کند

وزیر رفاه و تأمین اجتماعى حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار و زنان شیرده و باردار را از اولویت‏هاى دولت در سال 84 برشمرد.
«محمدحسین شریف‏زادگان» گفت: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه‏هاى اجتماعى و دیگر خدمات رفاهى دولت قرار مى‏گیرند.
وى افزود: دولت از زنان شیرده و باردار در قالب چتر ایمنى رفاه اجتماعى حمایت مى‏کند.
آقاى شریف‏زادگان همچنین از بازنگرى مجدد وزارت رفاه در اجراى طرح بیمه زنان خانه‏دار خبر داد.

پرداخت ماهانه 200 هزار ریال به کارمندان زن داراى فرزند زیر 5 سال‏

به پیشنهاد مرکز امور مشارکت زنان، کارمندان زن داراى فرزند زیر 5 سال از سوى دولت مبلغ 200 هزار ریال دریافت مى‏کنند.
هیئت وزیران به دستگاههاى اجرایى اجازه داده است براى کمک ماهانه به ازاى هر کودک کارکنان خود که از مزایاى مهد کودک استفاده مى‏کنند در حد اعتبارات مندرج در موافقتنامه پرداخت نماید. همچنین در اداراتى که مهد کودک ندارند، دستگاهها مجازند به کارکنان زن ادارات خود که فرزند زیر 5 سال دارند، هر ماه به ازاى هر فرزند حداکثر مبلغ 200 هزار ریال در اعتبارات خود پیش‏بینى کنند.

80 درصد زوج‏هاى ایرانى روزانه فقط نیم ساعت با هم صحبت مى‏کنند

رئیس انجمن علمى آسیب‏هاى اجتماعى ایران گفت: 80 درصد زوج‏هاى ایرانى پس از شش ماه از گذشت ازدواج، روزانه کمتر از نیم ساعت با هم صحبت مى‏کنند.
دکتر «مصطفى اقلیما» افزود: اکثر خانواده‏ها، زن و شوهرهاى ایرانى اکنون به قدرى درگیر مشکلات معیشتى و کسب و کار هستند که دیگر فرصتى براى صحبت کردن با هم ندارند به طورى که بیش از 80% آنها روزانه حتى نیم ساعت هم با هم صحبت نمى‏کنند و صحبت آنها هم فقط بر محور هزینه آب و برق و تلفن و سایر هزینه‏هاى خانه است.
«اقلیما» اضافه کرد: بسیارى از دختران نیز که تنها راه رسیدن به استقلال را در ازدواج مى‏بینند، به اجبار تن به ازدواج مى‏دهند اما اکثر آنها به آرمان‏هاى خود پس از ازدواج دست نمى‏یابند.

تعداد آلوده‏شدگان به ایدز امسال به بیش از 40 هزار نفر مى‏رسد

معاون مرکز مدیریت بیمارى‏هاى وزارت بهداشت هشدار داد:
تعداد آلوده‏شدگان به ایدز امسال به بیش از 40 هزار نفر مى‏رسد، ضمن آنکه بیش از نیمى از موارد جدید ابتلا به ایدز در ایران را زنان تشکیل مى‏دهند.
دکتر زهرایى در همایش «کلنیک‏هاى مثلثى و بیمارى‏هاى رفتارى» در مشهد، با تأکید بر نقش عمده مرکز مشاوره رفتارى در کنترل ایدز اظهار کرد:
هم‏اکنون بیش از 130 مرکز در دانشگاههاى علوم پزشکى سراسر کشور، هلال احمر و سازمان زندان‏ها فعال هستند.
وى با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار اعلام شده تا ابتداى فروردین ماه جارى، حدود 10 هزار و 200 نفر در ایران آلوده به (HIV) ایدز شده‏اند، خاطرنشان کرد: بیش از نیمى از موارد ابتلاى جدید در ایران را زنان تشکیل مى‏دهند که این امر به دلیل بارورى زنان مى‏تواند منجر به افزایش کودکان مبتلا به ایدز در کشور شود.
دکتر زهرایى با بیان اینکه در سال 83 تعداد آلوده‏شدگان به ویروس HIV بین 20 تا 30 هزار نفر تخمین زده شد، تصریح کرد: این رقم در سال جارى قطعاً بیش از 40 هزار نفر خواهد بود.

نخستین قرآن به خط نستعلیق ریز نگاشته شد

کتابت اولین قرآن به خط نستعلیق و به اندازه قلم غبار، ریزترین اندازه قلم، توسط «میثم خادمان» پایان یافت.
«میثم خادمان» گفت: این قرآن در 283 صفحه و در قطع 22 * 30 نوشته شده، هر صفحه شامل 15 سطر به طول 12 سانتى‏متر بوده و فاصله سطور از یکدیگر 13 میلى‏متر است.
وى در باره انتخاب خط نستعلیق گفت:
از یک طرف نستعلیق، عروس خطوط و زیباترین آنها به شمار مى‏رود و از طرف دیگر تعداد قرآن‏هاى نوشته شده به این خط بسیار اندک است و حق انتخاب بهترین براى خواننده وجود ندارد؛ حال آنکه در زمینه خط نسخ این محدودیت وجود نداشته و علاقه‏مندان از بین هزاران نسخه موجود مى‏توانند یکى را برگزینند. اگر چه خط نستعلیق خاص زبان فارسى است و نوشتن کلمات عربى به این خط کار چندان ساده‏اى نیست.
وى ملاک و سنگ بناى کار خود را قرآن به خط نستعلیق استاد میرخانى معرفى و بیان کرد: از زمان انتشار این کتاب تا کنون تغییرات بسیارى در خط نستعلیق پدید آمده و مسلماً این تغییر و تحولات به همین مقطع زمانى محدود نمى‏شود.

دختر ایرانى برنده جایزه تکنولوژى اطلاعاتى سوئد شد

یک دانشجوى دختر ایرانى توسط کمپانى «مایکروسافت» به عنوان برنده جایزه دختر تکنولوژى اطلاعاتى سال 2005 انتخاب شد.
«سارا نجفى» که دانشجوى رشته مهندسى و از اعضاى شبکه دانشجویان نخبه کشور سوئد به شمار مى‏رود، پس از دستیابى به این عنوان به مرکز توسعه مایکروسافت در کمبریج دعوت شده است. جایزه تکنولوژى اطلاعاتى سال، هر ساله توسط کمپانى مایکروسافت به زنانى اعطا مى‏شود که از طریق تکنولوژى ارتباطاتى، زندگى خود و دیگر دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده است.

صندوق قرض‏الحسنه زنان شاهرود چهارده ساله شد

صندوق قرض‏الحسنه فاطمة الزهرا(س) در شاهرود اولین صندوق به ثبت رسیده و رسمى زنان در کشور است که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامى فعالیت مى‏کند.
این صندوق پس از 14 سال فعالیت هم‏اکنون داراى 10200 عضو مى‏باشد که هر کدام از اعضاى آن بارها از وام‏هاى صندوق در جهت رفع نیازهاى درمانى، ازدواج، مسکن، پرداخت بدهى، کمک هزینه دانشجویى و ایجاد اشتغال، استفاده کرده‏اند.
خانم «راحله مؤذن» مدیرعامل این صندوق گفت: «در سال گذشته صندوق به 1560 نفر از اعضا در شاهرود و روستاهاى مجاور، به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به صورت قرض‏الحسنه با کارمزد 3 درصد وام پرداخت کرده است. پرداخت وام به بانوان علاوه بر تأمین نیازهاى مالى خانواده‏ها، باعث ایجاد حس خودباورى و خوداتکایى زنان شده است».
وى افزود: حساب‏هاى صندوق و تراز ماهانه و سالانه توسط حسابرسان سازمان اقتصاد اسلامى کنترل و رسیدگى مى‏شود. اعضاى هیئت مؤسس و امنا، همچنین هیئت مدیره و بازرسان صندوق که همگى از بانوان تحصیلکرده و متدین مى‏باشند، در صورت لزوم حمایت‏هاى لازم را از صندوق مى‏کنند.

سازمان ملل از زنى که جان ده هزار کودک را نجات داده بود، تقدیر کرد

«مارگریته برانکیتسه» که در دوازده سال گذشته از هزاران طفل جنگ‏زده آفریقایى نگهدارى کرده و به «فرشته بروندى» ملقب شده است، جایزه عالى سازمان ملل را دریافت کرد.
وى ابتدا در سال 1993 (1372) جان 25 کودک را در خلال جنگ داخلى بروندى نجات داد و سال بعد تعداد این کودکان که والدین‏شان در جنگ کشته شده بود به صد نفر رسید و بعد پانصد نفر؛ و در حال حاضر بیش از ده هزار کودک تحت سرپرستى این زن هستند.
این کودکان مى‏آموزند که چگونه خانه‏دارى، دامدارى و امرار معاش کنند. آنها همچنین در باره بهداشت بخصوص مسائل ایدز مى‏آموزند. آوارگان و معلولانى که پس از جنگ به کشورشان بازگشته‏اند براى راه‏اندازى طرح‏هاى درآمدزایى چون خیاطى، نجارى و صابون‏سازى نیز از سوى این زن حمایت مى‏شوند.
کمیسریاى عالى پناهندگان سازمان ملل در بیانیه‏اى اعلام کرد که خانم برانکیتسه به خاطر زحمات خستگى‏ناپذیرش براى کودکان بى‏سرپرستى که جنگ و بلاى ایدز زندگى‏شان را ویران کرده، مورد تمجید قرار گرفته است.

سوریه بالاترین تعداد مدیران زن در کشورهاى عربى را دارد

سوریه اولین کشور در جهان عرب است که اولین قاضى، سفیر و دادستان زن داشته است؛ به همین دلیل شاید هیچ کشورى در جهان عرب از نظر اعتماد به زنان ارشد با سوریه قابل قیاس نباشد.
هم‏اکنون 30 نفر از 250 عضو مجلس خلق، زن هستند که این درصد بالاترین درصد حضور زن در میان پارلمان‏هاى کشورهاى عربى است. همچنین زنان در سال 1976 (1355) وارد قوه مجریه شدند و نخستین وزیر زن به نام «نجام العطار» در کابینه سرلشکر «عبدالرحمن خلیفاوى» وزیر فرهنگ شد.
هم‏اکنون 2 وزیر و 4 معاون وزیر در کابینه «محمد ناجى عطرى» حضور دارند و تا سال 2002 (1381) تعداد مدیران زن در بسیارى از نهادهاى دولتى به 30 نفر رسید. آغاز حضور زنان در فعالیت‏هاى دیپلماتیک به سال 1953 (1332) برمى‏گردد.
نخستین زن سورى در سال 1988 (1367) به عنوان سفیر منصوب شد. هم‏اکنون نیز 16 درصد از کادر دیپلماتیک وزارت امور خارجه سوریه از جمله معاون وزیر، سخنگو و رئیس اداره آسیا را زنان تشکیل مى‏دهند.

مجازات اجبارى براى ازدواج اجبارى در عربستان‏

شوراى علماى عربستان سعودى فتوایى صادر کرده و در آن به والدینى که به زور دختران خود را وادار به ازدواج اجبارى مى‏کنند هشدار داده که در صورت اصرار به این کار زندانى خواهند شد.
متأسفانه برخى از مردان عرب بدون توجه به حقوق زنان مبادرت به ازدواج‏هاى متعددى مى‏کنند که این مسئله سبب بروز مشکلات خانوادگى زیادى در ممالک عربى شده است.
این گزارش مى‏افزاید برخى از مردان سنتى عرب، فرزندان خود را در شرایطى حبس‏گونه نگه مى‏دارند.
شوراى علماى عربستان سعودى با تصویب قانون مذکور سعى دارد گامى مثبت در اعاده حقوق از دست رفته زنان عربستانى بردارد.

در سوئد زنان و مردان از حقوق اجتماعى مساوى برخوردارند

مجمع جهانى اقتصاد طى گزارشى در زمینه برابرى زن و مرد در میان پنجاه و هشت کشور، اعلام کرد سوئد در صدر و مصر در قعر قرار دارد.
زنان سوئد به آموزش و خدمات بهداشتى مناسبى دسترسى دارند و از شانس ترقى در زندگى حرفه‏اى و اجتماعى برخوردار هستند. زلاندنو، کانادا و بریتانیا نیز چون سوئد از رتبه‏هاى بالایى برخوردار هستند اما زلاندنو به خاطر کمبود فرصت شغلى براى زنان در محیط کار امتیاز کمترى کسب کرده و بریتانیا در زمینه بهداشت و سلامت نمره منفى گرفته است.
مراقبت از زن در دوره باردارى، نرخ بقاى مادر و فرزند پس از زایمان و موفقیت‏هاى دولت براى کاهش فقر از جمله معیارهاى سنجش بهداشت و سلامت زنان در کشورهاى مختلف است.
زنان آمریکا که در رتبه هفدهم قرار دارند، اغلب از مرخصى باحقوق در دوران باردارى محروم هستند و همین باعث عقب ماندن آنها از زندگى حرفه‏اى و تهدید سلامت خود و فرزندان‏شان مى‏شود.
بنگلادش هم على‏رغم فقر شدیدى که دارد در میان کشورهاى اسلامى بالاترین امتیاز را کسب کرده است. هند و پاکستان به دلیل فراهم نیاوردن فرصت تحصیل براى دختران در مقایسه با پسران در رتبه‏هاى پایین‏ترى قرار دارند.
ژاپن هم على‏رغم ثروت انبوه، رتبه‏اى پایین‏تر از چین دارد، زیرا زنان ژاپنى در محیط کار و حیات سیاسى از حقوق بسیار کمترى نسبت به مردان برخوردارند.
مؤسسه مطالعاتى مجمع جهانى اقتصاد اعلام کرد کشورهایى که نمره خوبى در زمینه تساوى زن و مرد مى‏آورند، اغلب از اقتصادهاى به شدت رقابتى برخوردارند. کشورهایى چون مصر که مانع رشد و شکوفایى استعدادهاى نیمى از جمعیت خود مى‏شوند، در واقع به رشد اقتصادى خود ضربه مى‏زنند.

زنان ارتش آمریکا از حضور در خط مقدم جبهه منع مى‏شوند

اعضاى حزب جمهورى‏خواه کنگره آمریکا براى تصویب قانونى که سربازان زن را از حضور در صحنه نبرد دور نگاه دارد، مى‏کوشند.
حامیان این پیشنهاد مى‏خواهند مانع فعالیت خدمه مؤنث ارتش به عنوان راننده، بهیار، پزشک و متخصص لجستیکى در تیم‏هایى شوند که به عنوان پشتیبان واحدهاى جنگى عمل مى‏کنند. اما ارتش آمریکا در مقطعى که براى استخدام نیروهاى تازه با مشکل روبه‏روست با این طرح مخالفت مى‏کند. آنها مى‏گویند اگر این طرح تصویب و قانونى شود مجبور خواهند شد 22 هزار سرباز زن را از پست‏هاى جارى تخلیه کرده و مردان را جایگزین آنها کنند.
در حال حاضر حدود نه هزار زن ارتش آمریکا در عراق خدمت مى‏کنند که 35 نفر از آنها در نبردهاى عراق کشته شده‏اند.

زنان کویت به حق رأى دست یافتند

پارلمان کویت با تصویب اصلاحیه‏اى بر قانون انتخابات، زنان را از حقوق سیاسى برخوردار کرد.
این اصلاحیه در پایان جلسه‏اى ده ساعته با 35 رأى موافق در برابر 23 رأى مخالف به تصویب رسید و هنگامى که رئیس پارلمان اعلام کرد زنان کویت حق رأى یافتند، فریاد شادى طرفداران اصلاحیه به هوا برخاست.
پس از این زنان کویت مى‏توانند نامزد کرسى‏هاى پارلمان و شوراهاى محلى شوند و در انتخابات رأى بدهند. علت مخالفت اقلیت اعضاى پارلمان با گرایش‏هاى قبیله‏اى و اسلامى نسبت به اصلاحیه این بود که شرع اسلام زنان را از تکیه زدن بر جایگاه رهبرى اجتماع منع کرده است.
بر اساس این لایحه نامزدها و رأى‏دهندگان زن باید به اسلام پاى‏بند باشند و زنان غیر مسلمان هنوز حق رأى در این کشور را ندارند.

یک سوم ازدواج‏ها در انگلیس به طلاق مى‏انجامد

وکیل ارشاد دادگاههاى خانواده انگلستان در ملاقات با اعضاى هیئت مدیره کانون وکلاى دادگسترى کشور اعلام کرد:
به جاى مجازات جوانان و نوجوانان بزهکار، باید راههاى بزهکارى را مسدود و از وقوع جرم پیشگیرى کرد.
در دیدار هیئت قضایى انگلستان با اعضاى هیئت مدیره کانون وکلاى دادگسترى مرکز، «مارک اورال» وکیل ارشاد دادگاههاى خانواده انگلستان گفت: در کشور انگلستان یک سوم ازدواج‏ها به طلاق منجر مى‏شود. در این سفر که رئیس بخش همکارى با جهان اسلام در صندوق فرصت‏هاى جهانى وزارت امور خارجه و مشترک‏المنافع بریتانیا و بازرس پلیس و مشاور قضایى جوانان کشور انگلستان نیز حضور داشتند، این هیئت کسب اطلاع در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و قضایى بخصوص در مورد حقوق خانواده و جرایم نوجوانان را خواستار شد و علاقه‏مندى خود را جهت استفاده از قوانین کشور ایران براى اصلاح قوانین کشور انگلستان و تبادل همکارى قضایى و علمى، اعلام کرد.

زنان انگلیس ثروتمندتر از مردان‏

تا سال 2025 میلادى زنان انگلیسى ثروتمندتر از مردان این کشور خواهند بود و 60 درصد دارایى‏هاى شخصى این کشور را در اختیار خواهند گرفت. دلایل این رشد عملکرد بهتر زنان در آموزش، داشتن خانه شخصى و طول عمر بیشتر آنان عنوان شده است.
هم‏اکنون زنان میلیونر بین سنین 18 تا 44 سال، 24 درصد بیشتر از مردان هستند و 47 هزار و 300 زن ثروتمند در مقابل 37 هزار و 900 مرد میلیونر در همین گروه سنى قرار دارند. این تحقیق نشان‏دهنده این است که در سال 2004 (1383) حدود 70 درصد از زنان بین 16 تا 64 سال در انگلیس شاغل بوده‏اند، در حالى که این رقم در سال 1971 (1350) حدود 56 درصد بود. در همین مدت سهم مردان از اشتغال از 92 درصد به 80 درصد کاهش یافته است.
این تحقیق در عین حال نشان مى‏دهد که زنان کمتر از مردان در برنامه‏هاى مالى طولانى‏مدت شرکت مى‏کنند.

سالانه 1700 زن به ژاپن قاچاق مى‏شوند

بیش از یک هزار و 700 زن آمریکاى لاتین هر ساله به عنوان برده جنسى به ژاپن قاچاق مى‏شوند. به گفته مسئولان مبارزه با قاچاق انسان در این کشور، این قاچاق که به صنعت جدید در ژاپن بدل شده، سبب فعال شدن تیم‏هاى حمایت از زنان و کودکان شده است.
سازمان محققان آمریکایى، طبق بررسى جدیدى اعلام کرده که این زنان عمدتاً از کشورهاى کلمبیا، بولیوى، برزیل، مکزیک و پرو هستند.
«فیلیپ لیندرمن» مدیر این مرکز با ابراز نگرانى نسبت به این وضعیت، همچنین اعلام خبر برگزارى کنفرانس قاچاق انسان در پرو، گفت: بر اساس بررسى این مرکز «یوکازا» بزرگ‏ترین سندیکاى جنایى ژاپن، مسئولیت این قاچاق را بر عهده دارد و هر ساله 83 میلیارد دلار از قاچاق این زنان درآمدزایى مى‏کند.
سفارت کلمبیا نیز در ژاپن با تأیید این خبر اعلام کرد هر ساله حدود چهار هزار نفر کلمبیایى قربانى قاچاق انسان مى‏شوند.

زنان ایرانى قله اورست را فتح کردند

یک تیم کوهنوردى از ایران توانست در بدترین شرایط جوّى قله اورست را فتح کند.
«صادق آقاجانى» رئیس فدراسیون کوهنوردى کشور گفت: تیم شامل 20 نفر بود؛ 7 خانم و 13 آقا. از این تعداد 3 خانم و 7 آقا توانستند به قله حمله کنند که 2 خانم کوهنورد و 6 آقا موفق به فتح قله شدند.
رئیس فدراسیون افزود: هوا آنقدر بد بود که 6 تیم خارجى قید فتح قله را زدند، اما تیم ایرانى که به دعا و نذر متوسل شده بودند، با بهتر شدن ناگهانى هوا به سرعت به طرف قله رفتند و این فقط یک معجزه است.
وى گفت: افتخار صعود 2 خانم مسلمان ایرانى به اورست متعلق به همه مردم ایران است و ما نشان دادیم که زمینه حضور جدى زنان در ورزش کشور فراهم است.