پریشانى و اضطراب در دختران


 

پریشانى و اضطراب در دختران‏

اصولاً نگرانى، تشویش و اضطراب خصیصه‏اى است که همه دختران جوان و نوجوان به صورت‏هاى مختلف به آن دچار مى‏شوند. اما هیچ کس نمى‏تواند از موقعیت‏هایى که موجب پریشانى و اضطراب مى‏شود بگریزد. در عین حال باید توجه داشت که فرار از مشکلات، گرهى را نمى‏گشاید چرا که نگرانى بیشتر، عصبانیت بیشترى را به دنبال خواهد داشت و در این حالت کمتر قادر به درست اندیشیدن و درست تصمیم گرفتن خواهیم بود. بنابراین لازم است مشکلات را تجزیه و تحلیل کرده و خود را براى مقابله با انواع اضطراب‏ها و نگرانى‏ها آماده و مجهز نمود. البته براى برخى از دختران جوان تشویش و اضطراب و نگرانى آنچنان مفهومى ندارد چرا که مى‏دانند اگر وقت و انرژى خود را در کسب حقیقت مطلبى صرف نمایند، نگرانى‏شان به دلیل علم بر آن حقیقت محو و نابود خواهد شد اما تعدادى از دختران جوان و نوجوان زحمت فکر کردن به مشکل را به خود نداده و همیشه به دنبال چیزى یا کسى هستند که اعمال‏شان را تأیید نماید. به عبارت دیگر هر چیزى که مطابق میل و آرزوى باطنى آنها باشد به نظرشان درست و حقیقت محض مى‏آید و از چیزهایى که خلاف میل آنان است، ناراحت و عصبانى مى‏شوند. پس جاى تعجب ندارد اگر مشکلات این دسته از دختران به آسانى حل نشود. آنان بهتر است «احساسات» را در تعقل و تفکر وارد نکنند و در یک راه اصولى و واقعى قدم بردارند چرا که از قدیم گفته‏اند مشکلى که خوب تشریح و حلاجى شده، نصفش حل شده است. این دسته از دختران جوان و نوجوان مى‏توانند سؤالاتى از جمله: «چه چیز مرا نگران کرده؟» و «چگونه مى‏توان آن را از بین برد؟» را از خود بپرسند. تقریباً نیمى از نگرانى‏ها و اضطراب‏ها زمانى که به مرحله تصمیم قطعى مى‏رسند از بین رفته و نیم دیگر نیز در جریان عمل محو مى‏شوند.
از طرف دیگر بسیارى از دختران جوان تعداد زیادى از حوادث و پیشامدهاى ناگوار را با شجاعت و بردبارى تحمل و از سر مى‏گذرانند؛ اما از چیزهاى کوچک و بى‏اهمیتى نگران و مضطرب مى‏شوند. از قبیل اینکه چرا من چاقم یا چرا لاغرم و یا ...
بنابراین بزرگ جلوه دادن مسائل کم‏اهمیت و به اصطلاح از «کاه کوه ساختن» مشکل را دوچندان مى‏کند و قسمت عمده گرفتارى‏ها ناشى از آن است که ارزش چیزها را به خطا تخمین زده و بهاى بعضى از آنها را بیش از ارزش واقعى آن مى‏پردازد.
در حقیقت، بزرگ‏ترین مشکلى که بسیارى از دختران با آن روبه‏رو هستند انتخاب افکار صحیح و بجاست. آنان اگر بتوانند به خوبى از عهده این انتخاب برآیند و همین طور اگر افکارى که باعث آرامش مى‏شود به ذهن‏شان راه دهند، به طور یقین غم‏ها، نگرانى‏ها و اضطراب‏هاى خود را مرتفع خواهند نمود. اما بر عکس چنانچه خود را تسلیم افکار پریشان و فلاکت‏بار نمایند دچار تشویش افکار و اضطراب دایمى خواهند بود.
براى در هم شکستن غم و اندوه، دختران مضطرب و نگران باید خود را غرق کار نمایند و گرنه خود را از بابت یأس و نومیدى فراوان از دست رفته خواهند دید. کار و کوشش جهت‏دار، زندگى را زیبا و شیرین ساخته و بر ارزش و مقام انسانى مى‏افزاید. بنابراین سرگرمى و کار کردن یکى از ارزان‏ترین و مؤثرترین داروها مى‏باشد. روش دیگر این است که مشکلات و گرفتارى‏هاى خود را با والدین، خویشان و دیگر اشخاص قابل اطمینان و اعتماد در میان بگذاریم تا بدین وسیله از میزان نگرانى‏ها و تشویش‏هاى خود بکاهیم.
اندیشیدن در باره نگرانى‏ها و مخفى نگاه داشتن آنها از دیگران بخصوص پدر و مادر که از هر کسى به ما نزدیک‏ترند باعث هیجانات عصبى مى‏شوند. آرى، باید شریکى امین براى شنیدن گرفتارى‏ها و مشکلات پیدا کرد تا احساس کنیم حداقل یکى در دنیا وجود دارد که مایل به شنیدن شرح گرفتارى‏ها و مشکلات ما و قادر به درک آنهاست. در این صورت با درد دل کردن، زوایاى تاریک مشکلاتى که درگیر آن هستیم روشن خواهد شد و بینش و درک بیشتر و بهترى نسبت به مشکلات پیدا خواهیم کرد.