گزیده استفتاها از محضر امام خمینى 23


 

گزیده استفتاها از محضر امام خمینى (23)

احکام تماس و صداى نامحرم (ادامه)

س: در مواظبت از بیماران روانى کار پرستار مانند پرستارى از بیماران دیگر نیست، زیرا بیشتر وقتِ پرستار با صحبت و همنشین بودن با بیمار روانى صرف مى‏شود، حکم شرعى در این مورد چگونه است؟

ج: همنشینى و صحبت با نامحرم با رعایت ضوابط و آداب شرعى اشکال ندارد.

س: خواهران پرستارى که در بیمارستان‏ها مشغول خدمت هستند کارهایى از قبیل حمام دادن در تخت، استفاده از لگن شستشوى سر در تخت، گرفتن نبض، گرفتن فشار خون، پاشویه و کارهاى مشابه اینها را براى مریض‏هاى مرد انجام مى‏دهند. لطفاً بفرمایید این قبیل کارها چه حکمى دارد؟

ج: تصدّى نامحرم اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد جایز نیست، مگر در موردى که ضرورت نجات جان بیمار متوقف بر آن باشد.

س: حکم شرعى در مورد تکنسین‏هاى مردى که بر سر عمل بیماران زن حاضر مى‏شوند چیست؟ حکم شرعى در مورد تنفس دهان به دهان پرستار زن به مصدوم و یا بیمار بیهوش مرد و بالعکس چیست؟

ج: کوشش نمایند براى زن، زن و براى مرد، مرد متصدى شود.

س: اگر زنى براى بچه‏دار شدن به دکتر زن مراجعه نمود و مؤثر واقع نشد، آیا مى‏تواند به دکتر مرد مراجعه نماید و تحت معالجه قرار گیرد؟

ج: با رعایت حجاب شرعى و اجتناب از لمس و نظر حرام مانع ندارد.

س: آیا مسائل مربوط به زنان (حیض، استحاضه، نفاس و ...) را یک مرد مى‏تواند براى زنان بگوید و تشریح کند؟

ج: اگر مفسده نداشته باشد مانع ندارد.

س: اگر معلم مرد ناچار باشد که در یک اطاق براى زنى درس بدهد و یا بالعکس - البته با رعایت جهات شرعى - جایز است یا نه؟

ج: با نبود مفسده و مراعات موازین شرعیه اشکال ندارد و خلوت با اجنبیه جایز نیست.

س: براى خواهرانى که عضو رسمى کادر بیمارستان هستند و مى‏خواهند به مجروحان خدمتى انجام دهند - و مریض نیاز به توجه و حرف زدن و حتى شوخى کردن دارد - از نظر «نگاه» مسائل زیادى پیش مى‏آید، و گاهى مجروحانى هستند که باید لخت و برهنه باشند؛ حکم شرعى چیست؟

ج: کمکِ مجروحین و رسیدگى امور بیماران خوب است، ولى مراعات ضوابط شرعى لازم است، و از نظر و لمس حرام بدون ضرورت باید خوددارى کنند.

س: من پزشکیارم و کارم تزریق و پانسمان و امثال اینها است. آیا از نظر شرع اسلام مى‏توانم براى زن‏ها نیز این کارها را انجام دهم یا نه؟

ج: با مراعات خوددارى از نظر به نامحرم و اجتناب از لمس بدن اجنبیه - مگر در مواقع ضرورت با اکتفا به حد ضرورت - اشکال ندارد.

س: اینجانب مُبلّغ هستم. گاه و بى‏گاه در سفرهاى تبلیغاتى مجبور مى‏شوم به دبیرستان دخترانه بروم و براى آنان کلاس‏هاى ممتد یا غیر ممتد داشته باشم. محتمل است در بین این کلاس‏ها - نظر به اینکه سخنران باید متوجه مستمع باشد - گاه بدون ریبه چشم من به صورت آنان بیفتد. از نظر شرعى وظیفه چیست؟

ج: در صورتى که بدون ریبه و مفسده باشد اشکال ندارد.

س: آیا زن بیمار مى‏تواند با وجود دکتر زن به دکتر مرد مراجعه کند؟ چون بعضى مى‏گویند دکترهاى مرد بهتر هستند؟

ج: اگر ضرورت دارد مراجعه به مرد مانع ندارد، ولى بدون ضرورت با وجود دکتر زن به مرد مراجعه نکنند.

س: آیا زن مى‏تواند تمام بدن خود را به دکتر نامحرم نشان دهد؟

ج: اگر ضرورت نداشته باشد جایز نیست و در معالجه مرض در صورت ضرورت مانع ندارد.

س: مکاتبه و نامه نوشتن به یک خانم خارجى براى دعوت و تبلیغ ایشان به اسلام و انقلاب اسلامى فقط به عنوان یک برادر مسلمان از لحاظ شرعى چگونه است؟

ج: اگر فساد نداشته باشد مانع ندارد.

س: آیا مى‏شود آقایان خیاط براى بانوان - بدون هیچ گونه تماسى با بدن‏شان و بدون اندازه‏گیرى بلکه از روى نمونه لباسى که خود بانوان همراه مى‏آورند - لباس بدوزند؟

ج: مانع ندارد.

س: آیا دختر و پسر نامحرم به دلیل اینکه از قبل یکدیگر را مى‏شناخته‏اند مى‏توانند با نام کوچک یکدیگر را صدا کنند (زهرا - حسین) و در مورد کارها با یکدیگر صحبت کنند؟

ج: با حفظ حجاب شرعى اشکال ندارد ولى اگر در صحبت کردن خوف فتنه باشد جایز نیست.

س: اگر خواهرى به دیدار برادران مجروح یا برادرى به ملاقات خواهران مجروح برود از نظر شرعى اشکال دارد یا نه؟

ج: اشکال ندارد، ولى در همه این نحو مسائل باید طورى عمل شود که فساد نداشته باشد و جهات شرعى مراعات شود.