ورزش و سلامت تن و روان


 

ورزش و سلامت روح و روان‏

محبوبه یوسفیان ثانى‏

تعریف تربیت بدنى‏

تربیت بدنى بخشى از تعلیم و تربیت و وسیله سالم‏سازى انسان‏ها و در نهایت جامعه مى‏باشد.

مبانى تربیت بدنى‏

مبانى فیزیولوژیکى‏

آموزش بخشى از مفاهیم تربیت بدنى از طریق حرکت‏هاى جسمانى و فیزیکى صورت مى‏گیرد. فلسفه این آموزش، آموختن بهداشت حرکتى و اصول صحیح حرکات است، یعنى افراد جامعه با روش‏ها و اصول درست نشستن، درست ایستادن، درست راه رفتن و به طور کلى تمامى فعالیت‏هاى روزمره آشنا مى‏شوند.

مبانى روانى - اجتماعى:

رشد و توسعه بُعد روانى و اجتماعى انسان در محیطهاى سالم ورزشى نشانگر قدرت سازندگى اجتماعى تربیت بدنى مى‏باشد. تربیت بدنى عاملى مؤثر در جهت تقویت ارزش‏هاى اجتماعى و رفتارى مطلوب انسانى است.

مبانى اخلاقى و تربیتى:

با توجه به تعریف تربیت بدنى، فرهنگ و ارزش‏هاى معنوى جامعه موجب مى‏شود که این رشته در چارچوب ملاک‏ها و معیارهاى همان جامعه مطرح و پى‏گیرى شود؛ و از آنجا که کمال‏گرایى در همه جوامع رایج است، تربیت بدنى در نهایت وسیله‏اى است در جهت تعالى و کمال انسان‏ها.

منابع تربیت بدنى‏

- علوم پایه به ویژه زیست‏شناسى، کالبدشناسى و فیزیولوژى انسان و علم حرکت بدن.
- علوم انسانى شامل فلسفه و تاریخ.
- میراث و فرهنگ اجتماعى شامل روانشناسى، مردم‏شناسى و جامعه‏شناسى.
روانشناسى را مى‏توان تعلیم و تربیت انسانى، جامعه‏شناسى را طبیعت انسانى و مردم‏شناسى را مرز بین تعلیم و تربیت و طبیعت انسان دانست. این سه جدا از یکدیگر نبوده و با همدیگر همبستگى و ارتباط متقابل دارند.

تأثیر ورزش در دگرگونى رفتار اجتماعى‏

ورزش عامل فرهنگى است که در روند «اجتماعى شدن» تأثیر بسزایى دارد. در طى اجتماعى شدن که بخشى از تکامل شخصیتى انسان‏هاست، فرد ارزش‏هاى گروهى را بر ارزش‏هاى فردى برتر دانسته و ارزش‏هاى خود را با ارزش‏هاى دیگران هماهنگ مى‏سازد؛ که این فرآیند به رعایت حقوق فردى و اجتماعى دیگران منجر مى‏گردد.
بنابراین ورزش در تغییر رفتار اجتماعى فرد مؤثر است. البته دگرگونى‏هاى رفتارى به شخصیت اجتماعى فرد و فرهنگ و ارزش‏هاى رایج جامعه وابسته مى‏باشد.
بخشى از تغییر رفتارهاى اجتماعى که در اثر شرکت در محیطهاى ورزشى حاصل مى‏شود به این شرح است:
1. بروز شخصیت اجتماعى‏
2. احترام به قوانین اجتماعى‏
3. بروز استعدادهاى اجتماعى‏
4. قضاوت اجتماعى‏
5. توانایى برقرارى روابط اجتماعى‏
6. زنده شدن حس مسئولیت‏پذیرى اجتماعى‏

تأثیر ورزش در تغییر رفتار فردى‏

انسان در محیطهاى ورزشى در اثر برخورد و معاشرت با سایر بازیکنان و تحت نظارت دیگران بودن، از محیط اطراف خود تغییر مى‏پذیرد.
همچنین دگرگونى‏هاى جسمانى و افزایش توانمندى بدن (که در نتیجه پرداختن به ورزش حاصل شده) باعث تغییر رفتار در فرد مى‏گردد.
بخشى از صفات روانى و شخصیتى که در نتیجه شرکت در محیطهاى سالم ورزشى تقویت مى‏شوند، به شرح زیر مى‏باشد:
1. پرورش قواى ذهنى‏
2. رفع خستگى فکرى‏
3. ایجاد و تقویت خلاقیت و قدرت ابتکار
4. تقویت و شکوفایى استعداد رهبرى‏
5. ایجاد و تقویت حس وظیفه‏شناسى‏
6. مبارزه با بى‏حوصلگى، دلتنگى و نگرانى‏

ورزش و افزایش وزن‏

براى کاهش وزن، رژیم غذایى بدون ورزش موجب از دست رفتن چربى بدن به همراه بافت عضلانى مى‏شود؛ در حالى که در کاهش وزن فقط کم کردن درصد چربى بدن مورد نظر است، نه کاهش بافت عضلانى. هر قدر توده عضلانى حجیم‏تر باشد، کارآیى، توانایى و مقاومت بدن را در برابر بیمارى‏ها افزایش مى‏دهد. 25% از کاهش وزنى که از طریق رژیم غذایى بدون ورزش حاصل مى‏شود، به علت از دست رفتن بافت‏هاى عضلانى است.
روند لاغر شدن احتیاج به زمان دارد؛ زیرا
اوّلاً: فردى که عادت به پرخورى دارد، نمى‏تواند به یکباره از رژیم غذایى متناسب با احتیاجات واقعى بدن خود، استفاده کند.
دوم: شخصى که زندگى غیر فعال و بى‏تحرکى داشته است، نمى‏تواند ظرف مدت کوتاهى فعال و باتحرک شود.
سرعت کاهش وزن بدن به اختلاف میان مقدار غذاى جذب شده در بدن و مقدار غذایى که مى‏سوزد وابسته است. حتى ممکن است فرد چاقى که تازه شروع به ورزش مى‏کند، با افزایش وزن روبه‏رو شود! چرا که بافت عضلانى جایگزین بافت چربى مى‏شود.
اگر دچار اضافه وزن هستید، ممکن است در هفته‏هاى اوّل اجراى تمرین‏هاى ورزشى فقط در حدود نیم کیلوگرم کاهش وزن داشته باشید؛ چون بدن برخى در ابتداى کاهش وزن، آب خود را همچنان حفظ مى‏کند و پس از چند هفته شروع به دفع آب مى‏کند که در این موقع وزن بدن به سرعت کاهش مى‏یابد.
یک برنامه کنترل وزن موفق باید داراى این ویژگى‏ها باشد:
1. تشویق به تغییرات پایدار در عادات زندگى روزمره شما.
2. آموزش نحوه انتخاب غذاهایى که مى‏خورید و چگونگى کنترل مقدار پروتئین مصرفى.
3. آموزش چگونگى گزینش هدف‏هاى قابل قبول و رسیدن به آن اهداف.
4. عدم کمبود انرژى در طول شبانه‏روز و محدود نکردن میزان کالرى مصرفى تا حدى که پیوسته گرسنه باشید.
5. شناسایى الگوهاى رفتارى مؤثر در اضافه وزن شما و کمک به تغییر آن الگوها.
6. حفظ برنامه کاهش وزنى در حدود نیم تا یک کیلوگرم در هفته نه بیشتر.
7. توصیه شما به خوردن انواع غذاها.
8. توصیه به تمرینات هوازى منظم.

نوع ورزش و سلامت دستگاه قلب و عروق‏

ورزش‏هاى استقامتى در مقایسه با ورزش‏هاى قدرتى در تأمین سلامتى دستگاه قلب و عروق مفیدترند.
انجام ورزش‏هاى قدرتى و انقباضات عضلانى که با فشار بالایى صورت مى‏گیرد، در گردش قلب افراد میانسال و بالاتر اثر منفى دارد.
ورزش‏هاى استقامتى که باعث بهبود عملکرد دستگاه قلب و عروق شده و استقامت عمومى بدن را (که ظرفیت دستگاه قلبى - ریوى است) افزایش مى‏دهد، شامل پیاده‏روى، شنا، راه رفتن تند (جاگینگ) و دوچرخه‏سوارى مى‏باشد.
با نگاهى به جدول زیر درمى‏یابیم که بهترین ورزش براى کنترل وزن بدن، دوى نرم (مناسب و متناسب با سن فرد) است.

نوع ورزش

کنترل وزن تناسب عضلانى جمع امتیازات‏
دوى نرم  21 14 35
دوچرخه‏سوارى 20 15  35
شنا

15

14  29
هندبال

 19

 11  30

بسکتبال

19 13 32
ورزش‏هاى سوئدى  12 18 30
تنیس روى میز 16 13  29
اسکى سرعت 15 14 29
راهپیمایى  13 11 24
فوتبال

3

5 8

امتیازات بالا به این صورت تعیین شده که از هفت پزشک متخصص خواسته شده است ده نوع تمرین ورزشى را براى نشان دادن تأثیر آنها در بالا بردن سلامت عمومى بدن بر اساس نمرات صفر تا سه امتیاز دهند. بنابراین امتیاز 21 براى یک تمرین بیانگر آن است که مفیدترین رشته محسوب مى‏شود چرا که هر هفت پزشک متخصص، به تمرین مورد نظر نمره کامل را که سه مى‏باشد داده‏اند.