گزیده استفتاها از محضر امام خمینى سلام‏اللَّه علیه (28)

تحصیل و خدمات اجتماعى زنان‏

س: جامعه ما نیاز به مشاغلى همچون پزشک زنان دارد. آیا یک زن (که آمادگى پذیرفتن هر یک از این وظایف را دارد) با توجه به وظیفه اصلى‏اش باید چه کند؟ آیا صحیح است با سپردن کودک به مهد کودک ساعت‏ها از بچه دور باشد؟ و آیا این امر خللى در تربیت صحیح کودک ایجاد نمى‏کند؟

ج: در فرض مزبور مانع ندارد.

س: آیا تدریس خانم‏ها به آقایان با رعایت کلّیه موازین شرعى و اسلامى چگونه است؟ زیرا رشته مورد تدریس اینجانب بسیار تخصصى بوده و به راحتى نمى‏توانند فردى را جهت تدریس جانشین اینجانب نمایند ولى رئیس اداره - با وجود تأیید اینجانب از لحاظ تعهد اسلامى - صرفاً به دلیل زن بودن از رفتن من به کلاس براى تدریس جلوگیرى مى‏نمایند.

ج: با حفظ حجاب و مراعات موازین شرعیه مانع ندارد.

س: محترماً به عرض مى‏رساند که اکثر قریب به اتفاق آموزگاران دبستان ما زن مى‏باشند و با توجه به اینکه رفتن آموزگاران زن به کلاس دانش‏آموزان پسر ضایعاتى از لحاظ تربیتى دارد اکنون (که نیروى مرد وجود ندارد) انجام کدام یک از حالات زیر به نفع اسلام و مجاز است:
1- تدریس تعلیمات دینى دانش‏آموزان کلاس اول، دوم و سوم توسط خواهران مؤمن و متعهد که از طریق امتحان و مصاحبه گزینش شده‏اند انجام پذیرد.
2- تدریس تعلیمات دینى دانش‏آموزان کلاس اول، دوم و سوم توسط معلمان آموزشى خودشان (که غالباً هیچ اطلاعى از امور مذهبى ندارند) انجام پذیرد.
لازم به ذکر است که طى بخشنامه‏اى - از استان به مناطق - دستور داده شده است که این کار توسط مدیر یا معاون صورت گیرد که به علت مشغله زیاد افراد مذکور امکان ندارد و فقط دو راه فوق مى‏ماند. اگر بخواهیم قانون را اجرا کنیم باید معلمانى را که هیچ اطلاعى از امور دینى ندارند سرِ کلاس بفرستیم. و اگر بخواهیم مصالح دینى دانش‏آموزان را در نظر بگیریم مى‏بایست از فرستادن این گونه آموزگاران به هر عنوان جلوگیرى کنیم.

ج: تدریس خواهران مؤمن و متعهد در کلاس‏هاى پسرانه با مراعات کامل حجابِ واجب و سایر مقررات شرعى مانع ندارد.

س: من دانشجوى رشته پزشکى هستم؛ مى‏خواستم وظیفه شرعى خود را در مقابل دو مسئله‏اى که ذیلاً عرض مى‏شود بدانم.
الف - برخورد با دانشجویان پسر و درس خواندن با آنان در یک محیط البته با حفظ حجاب (مقنعه، لباس گشاد، شلوار، در داخل دانشکده و چادر در خارج از این محیط) چگونه است؟

ج: با فرض مراعات وظایف شرعیه مانع ندارد.

ب - لازمه آموزش در این رشته (پزشکى) معاینه بیماران مرد به وسیله دانشجویان دختر مى‏باشد. آیا از نظر شرعى اشکالى در این امر وجود دارد یا نه؟ و به طور کلى آیا ادامه تحصیل در این رشته با توجه به مسائل ذکرشده شرعاً صحیح است؟

ج: ادامه تحصیل بلامانع است ولى از لمس و نظر حرام باید اجتناب شود.

س: درس خواندن زنان در دانشگاه (با وجود استادهاى مرد و استفاده از کلاس‏هایى که دخترها و پسرها با هم هستند و سوار شدن در سرویس‏هاى دانشگاه به طور مختلط) آیا جایز است؟ البته فساد به همراه ندارد.

ج: با فرض عدم مفسده و مراعات حجاب اسلامى و سایر وظایف مانع ندارد.

س: خانمى در دانشگاه مشغول به تحصیل مى‏باشد و غیر از ایشان بقیه افراد کلاس مرد هستند و کار تئورى و عملى را هم باید به طور مشترک انجام دهند. آیا ادامه تحصیل با این وضعیت جایز است؟

ج: با مراعات کامل حجاب شرعى اشکال ندارد.

س: پدر اینجانب با اینکه فرهنگى است از تحصیل دخترانش جلوگیرى به عمل آورده و مانع رفتن ما به مدرسه مى‏شود. با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامى وضع مثل سابق نیست و مدرسه‏ها اسلامى شده، آیا رفتن به مدرسه و تحصیل کردن ما دختران از نظر شرعى ایرادى دارد؟

ج: اگر از نظر حجاب و غیر آن مراعات وظیفه شرعى را بکنید، مانع ندارد ولى خوب است رضایت پدر خود را تحصیل نمایید.

س: آیا زن مى‏تواند علوم اسلامى را تحصیل نماید و به مقام اجتهاد برسد؟

ج: تحصیل علم براى عموم آزاد است.

س: آیا شرکت ما زنان و دختران در نماز جمعه و راهپیمایى‏ها احتیاج به اجازه پدر و مادرمان دارد یا خیر؟ و در صورتى که بدون اجازه آنها باشد، آیا گناه و معصیتى مرتکب شده‏ایم؟

ج: زن بدون اجازه شوهر نباید از منزل خارج شود و اجازه پدر و مادر شرط نیست ولى از کارى که موجب اذیت آنان باشد باید اجتناب نمایید.

س: من دخترى را عقد کره‏ام. او هنوز در خانه پدرش مى‏باشد و قالیبافى مى‏کند ولى امکان دارد در اثر زیادىِ کار عقیم بشود. آیا مى‏توانم شرعاً مانع کار او بشوم یا خیر؟

ج: مى‏توانید او را به منزل خود ببرید.