سازمان‏هاى غیر دولتى زنان، روندى طبیعى و راه تکامل اجتماعى‏
سخنان آیت‏اللَّه هاشمى رفسنجانى‏
در دیدار نمایندگان سازمان‏هاى غیر دولتى زنان‏

در تاریخ چهاردهم دى‏ماه، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت‏اللَّه هاشمى رفسنجانى دیدارى با هیئت امنا و اعضاى شبکه ارتباطى سازمان‏هاى غیر دولتى زنان داشتند.
در این دیدار نمایندگان حدود 140 تشکل از سراسر کشور حضور یافتند. سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه حاوى نکات قابل توجهى در مورد زنان و سازمان‏هاى غیر دولتى است که در این شماره تقدیم مى‏شود.

بسم‏اللَّه الرحمن الرحیم‏
الحمد للَّه و السّلام على رسول اللَّه‏

خانم‏ها، خیلى خوش آمدند. امیدوارم که اجتماع شما در این مرحله در جهت بقاى نقش مردم، بخصوص خانم‏ها در زندگى اجتماعى تأثیرگذار باشد.
از دو سه جهت کار شما براى بنده مورد اهتمام و اهمیت است. اولاً از لحاظ خودِ خانم‏ها، بر اساس اعتقاداتى که دارم، فکر مى‏کنم که خانم‏ها باید بیشتر از آنچه که فعلاً در جامعه نقش دارند، نقش ایفا کنند. بالاخره نصف جامعه هستند و علاوه بر مسئولیت‏هایى که به عنوان مادر و همسر در خانه دارند، مى‏توانند مسئولیت‏هاى زیادى در امور جامعه به عهده بگیرند که کسانى که گرفتند، اکثراً تجربه موفقى داشتند.
نکته مهم براى ما این است که به عنوان مسلمان و ایرانى مى‏توانیم الگوى مناسبى از مشارکت خانم‏ها را ارائه دهیم که براى افکار عمومى جهانیان قابل قبول باشد. چون مبانى خوبى در اسلام است. بین دیدگاه منطبق با فطرت و نیازهاى واقعى جامعه و حقى که همه افراد جامعه دارند، الگوى مناسبى بسازیم. البته شرطش این است که براى اسلام‏شناسى با دید باز و به دور از تحجر و جمود تقلیدهاى کورکورانه مطالعه کنیم و نظرات واقعى اسلام را بدون تعصب و فقط با تقید دینى و الهى بیان کنیم.
البته کار مهمى براى سازمان شماست. باید در محوریت سازمان، مسئولیتى بر عهده جمعى از خانم‏ها گذاشته شود تا این بخش را بر عهده بگیرند. فکر مى‏کنم اگر در خودِ سازمان باشد، کارسازتر است.
نکته دومى که مورد اهمیت است مسئله «NGO»هاست. امروزه تشکیلات غیر دولتى یک حرکت مترقى در دنیاست. درست است و از دستاوردهاى امروز دنیا همین است که خیلى از کارها را به مردم واگذار مى‏کنند. در همه زمینه‏هاست و استثنا ندارد. این موضوع براى ما مسئله قابل اهمیتى است و نباید از حرکت خوب بشریت که به طرف مردمى‏تر کردن زندگى جامعه مى‏روند، عقب بیفتیم.
بى‏شک هر مقدار بدنه مردم در تصمیم‏سازى و تصمیم‏گیرى حضور داشته باشند، صلاحیت مدیریت بالا مى‏رود. البته مدیران کشور هم از مردم هستند ولى آنها با حرفه، شغل، پست و سِمَت سر و کار دارند. ولى وقتى به مردم واگذار مى‏شود، مسئله احساس وظیفه و وجدان و اقدام انسانى بدون دریافت مزد فقط براى انجام وظیفه انسانى مطرح است؛ داوطلبى است و اجبارى و تحمیلى نیست. در آن صورت ابتکارات قوى‏تر مى‏شوند. رشد مى‏کنند. انسان‏ها براى خود میدان‏هاى تفکر، تجربه و پیشرفت را انتخاب مى‏کنند. تجربه خوبى است که دنیا وارد آن شده و هر چه جلوتر رفته، موفق‏تر شده است. امروزه «NGO»ها در بعضى از جاهاى دنیا حرف اول را در مسائل مهم مى‏زنند. اگر به آنها میدان داده شود، مى‏توانند در مهم‏ترین مسائل جهانى از تشکل‏هاى بین‏المللى استفاده کنند و اثر بگذارند.
این مسئله که خودش اصلى است، براى ما اهمیت دارد. پس حضور خانم‏ها در قالب تشکل‏هاى غیر دولتى مهم است که داوطلبانه و مردمى است.
مسئله سوم کارهایى است که «NGO»ها مى‏توانند براى جامعه بکنند. مى‏گویید ظرف این ده سال 500 گروه از خانم‏ها فعال شدند. مطمئناً انواع بخش‏هاى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و فنى را شامل مى‏شود. هر کسى با تمایل و علاقه و جاذبه‏اى که کارها دارند، گروهى را جمع مى‏کند و با همکارى دست به کارهاى ارزشمند مى‏زند. آثار این حضور و قدمت‏ها که نوعاً هزینه‏هایش را مردم مى‏دهند، خیلى زیاد است. البته خیلى از کارها هزینه‏هاى زیادى ندارند چون خیلى‏ها بدون مزد وقت مصرف مى‏کنند. خیلى از اینها اگر بخواهند در جاهاى دیگر کار کنند، هر ساعت مبالغ خوبى مى‏گیرند، ولى در این تشکل‏ها وجداناً و براى خدا و مردم و همنوعان‏شان و براى کشورشان دست به اقداماتى مى‏زنند و حتى هزینه مى‏کنند.
نکته چهارم این است که از این اقیانوس عظیم مردمى براى حل مشکلات جامعه استفاده کنیم. موقعى که مردم توقع داشته باشند همه کارها را دولت انجام دهد، خطرناک است. این وضعى بود که کشورهاى کمونیستى داشتند ولى شکست تاریخى خوردند. در کشورهاى کمونیستى همه چیز بر عهده دولت بود و مردم نانخور دولت بودند. بعد از اینکه ناموفق شدند، یک دفعه دهها کشور که رژیم کمونیستى داشتند، سقوط کردند و به حافظه تاریخ رفتند چون این شیوه درست نیست.
از اسلام هم اقتباس مى‏شود که مردم باید خودشان را اداره کنند و دولت باید تنظیم‏کننده باشد و حاکمیت نظم و امنیت و دفاع از کشور و زیربناها را آماده کند. بقیه کارها مربوط به مردم است.
راه درستش تشکیل «NGO»هاست. تشکلات غیر دولتى همه قانون دارند و بر اساس قوانین حرکت مى‏کنند. براى عضویت، فعالیت و برنامه‏ها شرایط خاص دارند و بر اساس آنها عمل مى‏کنند. در این فرض، اقیانوس عظیمى از انسان‏ها که در همه جا هستند، در خدمت جامعه خود قرار مى‏گیرند و به دولت کمک مى‏کنند. دولت هم باید به آنها کمک کند. در کارهایى که از عهده «NGO»ها برنمى‏آید، مثل کارهاى زیربنایى و ارتباطات و مسائل دیگر، باید دولت به آنها کمک کند.
بر اساس این اصول، خانم‏هاى مسلمان باید با محوریت ایمان و عقیده در جامعه حضور داشته و فعال باشند. یعنى همان حضورى که اسلام خواست. تشکلات غیر دولتى است که این سازمان‏ها مى‏توانند حرکت داشته باشند. آثار و خدماتى که اینها براى اداره جامعه و کمک به مردم دارند، مهم است.
قاعدتاً با مسائل روشن کسى نمى‏تواند با تشکل‏هاى غیر دولتى و حضور آنها مخالفت کند. افراد مى‏خواهند داوطلبانه کار کنند و اگر دولت نخواهد، خودش ضرر مى‏کند. نمى‏توان حق فعالیت را از کسى گرفت. ممکن است در چارچوبى محدودیت‏هایى ایجاد شود، اما 17، 20 یا 100 نفر مى‏خواهند دور هم جمع شوند و کار خوبى کنند. حتى اگر جواز هم نداشته باشند، این حق براى انسان‏ها، طبیعى و شهروندى است که براى هر کارى دست‏جمعى تصمیم بگیرند. به نفع دولت است که اینها را تنظیم کنند و قانون و حساب و کتاب داشته باشند. منابع، هزینه‏ها و نوع کارشان مشخص شود. هر جا که دولت فکر مى‏کند بیشتر لازم است، بیشتر ترغیب و حمایت کند.
بنابراین فکر مى‏کنم اصل کار مثل جهانى شدن است. یعنى نمى‏توان جلویش را گرفت. امور دارد به طرف دخالت مردم پیش مى‏رود. هر سالى که جلو مى‏روید، اگر میزان و وسیله سنجش درستى داشته باشید و مقایسه کنید، مى‏بینید که عمق حضور مردم بیشتر مى‏شود. در همه جا این گونه است. حتى در کشورهاى دیکتاتورى دنیا این اتفاق روز به روز مى‏افتد. جاهایى هستند که خودشان مى‏خواهند و تأکید مى‏کنند و جاهایى است که مردم مى‏خواهند کارها را بر عهده بگیرند.
من این گونه مى‏فهمم که این روند که شما دلسوزانه وارد شدید، یک روند طبیعى، به‏روز، مورد نیاز و راه تکامل اجتماعى در جامعه است و امیدوارم مورد حمایت قرار بگیرید و ما هم در جاهایى که لازم باشد مساعدت مى‏کنیم. شما هم تلاش و دوستان و همراهان‏تان را تشویق و ترغیب کنید که کارشان را تعمیق کنند و توسعه بدهند و با نشاط و امید در میدان باشند.