نویسنده

 

مشاور شما

مشاور این شماره:
دکتر آمنه ملاباشى‏

خواهر س.ش - قم‏

خواهر گرامى!
نامه شما را دریافت کردیم. شما مادر فهمیده و دانایى هستید که نگران وضع دخترتان در سنین حساس او مى‏باشید. این مسئله که دخترتان با شما احساس نزدیکى، دوستى و صمیمیت دارد، خیلى خوب است و پدیده‏اى است که شاید بین بسیارى از والدین و فرزندان وجود نداشته باشد. مشخص است که در تربیت چنین دختر باایمان، مؤدب و باعاطفه، سعى و کوشش تمام به کار برده‏اید. اینک که در سنین بحرانى نوجوانى و اوایل جوانى قرار دارد، نیز دوران بلوغ را پشت سر گذاشته و در وضعى است که مسائل عاطفى براى بیشتر افراد بارز مى‏شود، بایستى دقت و مراقبت بسیارى در مورد این مسائل به کار برد اما به صورتى که جوان احساس نکند تحت فشار یا مراقبت شدید است. نمى‏باید او را رها کرد تا در امواج احساسات خود غرق شود بلکه نظارت و هدایت صحیح توسط والدین و اولیاى امر، بهترین روش برخورد با این مسئله است، بخصوص در چنین دختران پاک و صادقى که به امید یافتن زوج ایده‏آل خود، صادقانه ممکن است به شخصى دل ببندند اما اگر فرد مورد نظر، انسان صادقى نباشد یا دچار دودلى‏هاى خود بوده و یا براى وقت‏گذرانى فقط ارتباط را برگزیده باشد، شخص را در وادى تردیدها و اضطراب‏ها سرگردان مى‏سازد، سپس او را (بى‏توجه به لگدمال کردن احساساتش) به حال خود رها مى‏سازد. بسیارى از جوانان بدشان نمى‏آید همصحبتى از جنس مخالف داشته باشند اما دختران جوان بایستى مراقب قلب و روح خود باشند که آسان آن را به هر کس نبازند، چرا که بعدها (چه از لحاظ روحى و عاطفى و چه از نظر خانوادگى و اجتماعى) لطمات جبران‏ناپذیرى مى‏خورند. تا زمانى که دختر مطمئن نشده فردى که قصد آشنایى با او را دارد، تصمیم جدى جهت تشکیل زندگى و ازدواج ندارد و خانواده‏ها پاى صحبت اساسى در این مورد ننشسته‏اند، باب آشنایى و ارتباط با وى را صلاح نیست بگشاید.
مادر گرامى، سعى کنید ارتباط صمیمانه و دوستانه را با دخترتان حفظ کنید. از تجربیات خود و دیگران براى او سخن بگویید. مطالب و داستان‏هایى در مورد این نوع روابط در نشریات یا کتاب‏ها به چاپ رسیده که مى‏توانید جهت مطالعه در اختیار او قرار دهید. نزد روانشناسان یا مشاوران خبره‏اى بروید که راه صحیح را پیش پاى شما بگذارند. با پسر و خانواده او صحبت بسیارى راجع به مسئله داشته باشید، تا بدانید قصد آنها چیست. اگر قصد خواستگارى دارند، از راه درست آن اقدام کنند. اگر صفاتى که مورد پسند نباشد، در او مى‏بینید، شاید بعدها عوض نشود. این نکات را به دخترتان تذکر دهید. اینکه مى‏گوید کارى به خانواده او ندارد، بهتر است بداند در جامعه ما پس از ازدواج، خانواده‏ها با هم ارتباط دارند و زندگى زوج، تحت تأثیر آنها قرار مى‏گیرد و فرهنگ و آداب و رسوم آنها، در زندگى اثر مى‏گذارد. از دخترتان بخواهید خواستگاران دیگر را هم ببیند و فوراً و تنها از روى احساس جواب رد ندهد چرا که بهتر مى‏تواند به مقایسه و انتخاب صحیح بپردازد. البته اختلاف سن مناسب حدوداً 6 - 5 سال است اما اختلاف سن بیشتر دلیل نمى‏شود اگر از لحاظ شرایط دیگر دو نفر هماهنگ باشند، مشکل خاصى ایجاد شود. امیدواریم بتوانید با درایت و منطق همیشگى‏تان، فرزند خود را به خوبى در این بحران هدایت و راهنمایى نمایید. (البته نه اینکه تنها به نصیحت کردن بپردازید که حتى شاید او را لجبازتر کند) بلکه با ایجاد ارتباطى هر چه صمیمانه و صحیح‏تر او را همراهى کنید.
موفق و مؤید باشید.